English version

Добре дошли в сайта на

06/29/14

 

   
Home
За нас
Връзки
Любопитно
Публикации
Дейности
Мнения
Научна критика
Млади и способни
Лекции
Анкета Нашите книги

    

Любопитно

 

Нашият форум

 

Hit Counter 

Посетители

 

Интервюта на ИРИОН

Интервю на доц. Иван Илиев

 

Български учен в САЩ

 

Държавната наука през погледа на проф.дбн Иван Канев

 

 

 

Световен Опит

Реформа на университетите във Франция лансирана от Никола Саркози

 

ИРИОН се усмихва

Само гениите и  идиотите са

интелектуално независими

(Станислав Лем)

 

Картинката е подарък

от доц. Иван Евтимов и представлява илюстрация от негова книга

 

Бруно Бозето,

Европа и Италия

 

 

ИРИОН се възхищава

Художникът Генко Генков

 

Иновационни проекти

 

Георги Гушлеков, „Модулна концентрираща сгъваема система за използване на слънчева енергия”

 

Иновации в науката и образованието

Проект GEOLAB

СРЕДА ЗА ТЕСТВАНЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИ СХЕМИ

 

ЕЛЕКТРОННИ МАТЕРИАЛИ ЗА PSPICE И ДРУГИ СИСТЕМИ ЗА АВТОМАТИЗИРАНО ПРОЕКТИРАНЕ В КОМУНИКАЦИИТЕ

 

ПОРТАЛ ЗА ОНЛАЙН КАЛКУЛАТОРИ В ПОМОЩ НА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИТЕ

 

ИРИОН във вестниците

 

 

 

 

 

 

 

 

Гост на ИРИОН

Журналистът Калин Манолов

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Институт за развитие и иновации на образованието и науката - ИРИОН

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА С ФОРУМА НА ИРИОН 

 

 

 

Учените на ИРИОН в действие

Публични лекции на учените от ИРИОН Инициатива Граници на Познанието

Национални и европейски нормативни документи, законопроекти, предложения

==========

 

ИРИОН инициира Гражданска оценка на Висшата Атестационна Комисия

 

 

 

Новини и Събития

 

 

 

 

 

25.06.2014 г.
Доц. Галя Маринова и дипломантът Николай Стоянов представиха статията:

G. Marinova, N. Stoyanov,
“E-learning Module for Computer-aided Design in Moodle Platform”

в постер сесията „Engineering Education“ на международната научна конференция
„ICEST’2014“, която се проведе от 25 до 27 юни в град Ниш, Сърбия

 

Дипломантът Николай Стоянов демонстрира пред участници в конференцията, разработения от него онлайн калкулатор за схеми SMARTCircuitCalc, който подпомага генерирането на индивидуални задания на студентите в платформата Moodle.

 

 

12.06.2014 г.

ИРИОН беше един от организаторите на конференцията

 "СЪСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВИ ЗА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В БЪЛГАРИЯ"

която се проведе в   Гранд Хотел "София" - голямата зала

организатори: Фондация "Конрад Аденауер", ИИОЗ-БАН и ИРИОН

ПРОГРАМА

Съпътстващи събития

ЩАНД С КНИГИ ЗА НАУКАТА

 

"Слънце за науката" - Изложба живопис на Ралица Денчева

 

    

 

Художници от Галерия "205-ПРО АРТЕ" изложиха картини рисувани

по Програмата "Художници пътуват и творят".

 

Министърът на образованието и науката проф. дмн Анелия Клисарова приветства участниците в конференцията.

 

Ползвани са снимки на МОН от http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=674

 

                                 

Г-н Йорг Шенк,

Представител за науката на Посолството на ФР Германия в София

Приветствие към конференцията

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проф. дхн Венелин Енчев,

Председател на Изпълнителния съвет на Национален фонд „Научни изследвания”

 „Подпомагане на научните изследвания в България“

 

 

 

проф. д-р Юрген Пльон,

EBC – Висше училище Хамбург, Университет Мартин Лутър, Хале – Витенберг,

 „Стандарти за изследвания в Европа и поглед към страните от Югоизточна Европа“

 

 

 

 

 

 

 

проф. дхн Борислав Тошев,

Софийски Университет “Св. Климент Охридски”,

 “Проблеми и слабости на научната политика и на властта в България”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доц. д-р Галя Маринова,

ТУ-София, ИРИОН,

„Наблюдения върху европейските проекти и международното сътрудничество на преподавателите, учените и студентите в България“

 

 

 

 

 

 

Доц. д-р Рая Стайкова,

ИИОЗ – БАН,

„Трансферът на знания между академичната сфера и промишлеността: проблеми и възможности“

 

 

 

 

 

 

 

 

Доц. Антоний Стоев, Институт по почвознание, агротехнологии и защита на растенията

„Никола Пушкаров”, ИРИОН

“Възпроизводството на кадрите в академичната общност – теоретична подготовка, умения за внедряване на научния продукт и връзки с деловите среди”

 

 

 

 

 

Д-р Ралица Гелева, 

БАН,

“Иновативна методика за осъществяване на научно сътрудничество – Научноизследователски и образователен проект „Изкуство и жизнена среда”

 

 

Доц. д-р Васил Гуляшки,

ИИКТ – БАН, ИРИОН,

„Резултати от недофинансирането на науката“

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д-р Ирина Александър,

Институт по молекулярна биология – БАН, ИРИОН,

„Какво означава млад учен?"

 

 

 

 

 

 

 

 

Стефка Манева,

юрист,

„Анализ на научното законодателство в България“

 

 

 

 

 

 

 

 

Доц. Александър Йорданов представи книгата си:

1)      Самотен и достоен. Проф. д-р Константин Гълъбов – живот, творчество, идеи. (2012).

 

 

 

 

 

 

Секция 3. „Състояние и проблеми на науката в България"

водеща доц. д-р инж. Галя Маринова

 

 

 

06-07.06.2014 г.

Доц. д-р Васил Гуляшки  

от Института за развитие и иновации на образованието и науката – ИРИОН

проведе  Специализиран курс „КОРУПЦИЯ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“

в Русенски университет “Ангел Кънчев”

 

Ползвана е снимка от http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1276952

 

Специализираният курс е в рамките на  ПРОЕКТ  BG051PO001-3.1.08-0019

„Усъвършенстване на системата за управление в Русенския университет за осигуряване на прозрачност и ефективност ”,

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Инвестира във вашето бъдеще!

Партньор по проекта е Клуб „Отворено общество“ – Русе.

 

Цел на програмата: Запознаване с видовете корупционни практики във висшето образование, нормативната база и органите за борба с корупцията, както и с основни методи за превенция и противодействие на корупцията.

 

Специализираният курс обхвана обучението на 150 участника, разпределени в 5 групи по 30 участника.

В обучението са използвани следните методи: лекция – устно представяне на нова за обучаваните информация; презентация – мултимедиен продукт; практическо задание – самостоятелна дейност на обучаваните; дискусия – разговор в групата; индивидуални консултации.

 

Програма на Специализирания курс „КОРУПЦИЯ И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ“

в Русенски университет “Ангел Кънчев”

 

 

15.09.2013 г.

С пожелание за по високи доходи в сектор Образование и наука!

 

Източник:

http://www.statista.com/topics/921/european-union/chart/1354/europes-massive-minimum-wage-disparity/


Statista предлага безплатен Premium Account за блогъри, като им предоставя достъп до 1.5 милиона статистики:

http://www.statista.com/register-media/


 

 

02.09.2013 г.

доц. д-р инж. Васил Гуляшки

Учебна програма за студенти и докторанти по дисциплините:

  • МЕТОДИ ЗА ОПТИМИЗАЦИЯ

  • ЧИСЛЕНИ МЕТОДИ

 

 

27.07.2013 г.

 Поход на ИРИОН до

Пчелин камък и трънските екопътеки,

включващ:

  Скалния параклис на Света Петка в гр. Трън,

  Ждрелото на река Ерма и

  Ябланишкото ждрело и местността "Зелени вир".

 

Планински водач: Илиян Дуков

 

 

 

 

.

 

 

 

 

16.01.2013 г.

Българската агенция по безопасност на храните БАБХ награди

доц. Антоний Стоев, член на ИРИОН,

за принос в растителната защита в република България.

 

 

 

 

 

20.11.2012 г.

Д-р Елка Попова, д-р Веселка Николова, д-р Ружа Панчева и д-р Георги Чалдъков
МБАЛ, Бургас и Медицински университит, Варна

SOS ЗА HOMO OBESUS ИЛИ ТОЛКОВА ДЕБЕЛ ЛИ Е БОЙКО БОРИСОВ?

ТРЕТИ МЕЖДУНАРОДЕН СИМПОЗИУМ ПО АДИПОБИОЛОГИЯ И АДИПОФАРМАКОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

 

16-17.11.2012 г.

Илиян Гуляшки и неговите съотборници спечелиха златните медали на Националното състезание за ключови компетентности по природни науки, град Пазарджик.

Мотото на състезанието е "На пазар в пазарджик".

 

 

 

 

 

 

 

 

11.11.2012 г.

Развитие на съдебен спор между Симеон Цветанов и ръководни  кадри от БАН във връзка с отстраняването му от общежитие и наложен запор на имуществото му

 

Писмо от Симеон Цветанов до ръководството на БАН, получено в ИРИОН на 08.11.2012 г.

 

Уведомително писмо от Ректора на МГУ до акад. Съботинов, Симеон Цветанов и Михаил Маринов от 26.-1.2012 г.

 

Споразумение между МГУ и Симеон Цветанов от 23.01.2012 г.

 

ИРИОН продължава да следи случая и е в готовност да даде думата на всички засегнати страни.

 

 

 

19.10.2012 г.

ИРИОН представи поздравителен адрес за проф. Нягол Манолов по повод на неговия 80-годишен юбилей на Тържествената сесия посветена на юбиляра.

  

 

 

 

12.10.2012 г.

Откриване на изложбата

„България 1944-1989, Забранена истина” 

 

Възпоминателна библиотека за почит на жертвите на комунизма /Берлин  и творчески екип „Забраненото минало на България”, Фондация „Конрад Аденауер”, представителство в България, Федерална фондация за изследване на диктатурата на ГЕСП с подкрепата на ДА „Архиви” и Гьоте институт, София

 

Поздравления поднесоха:

Президентът Росен Плевнелиев

Президентът Петър Стоянов

д-р Марко Арндт, Фондация Конрад Аденауер, Ръководител на представителството в София

д-р Анна Камински, Управител на Федералната фондация за изследване на диктатурата на ГЕСП/Берлин

Н.Пр. Матиас Хьопфнер, Посланик на Федерална Република Германия

 

Фанна Коларова, инициатор и художник на изложбата, творчески екип „Забраненото минало на България”,

Интелигенция в тоталитарното общество

Доклад на Форума, съпътстващ изложбата „България 1944-1989, Забранена истина” 

 

 

 

24.09.2012 г. и 27.09.2012 г.

Дипломни защити в катедра „Технология и мениджмънт на комуникационни системи”, ФТК, ТУ-София.

   

Павлина, Василена, Андрей, Цветомил, Димитър, Гергана, Станислав, Димитър и Михаил - дипломанти на доц. Галя Маринова.

 

 

инж. Василена, инж. Димитър, инж. Цветомил, инж. Павлина

 

 

 

27.06.2012 г.  и  02.07.2012 г.

Дипломни защити в катедра „Технология и мениджмънт на комуникационни системи”, ФТК, ТУ-София.

     

Оги,  Цветослав, Илиян, Мариета, Деси, Боян, Дарин, Невена - дипломанти на доц. Галя Маринова.

 

 

 

12.05.2012 г.

ИРИОН СЕ ВЪЗХИЩАВА

Акордионистът Георги Величков изнесе великолепен концерт на Баян в зала „Димитър Ненов” на Музикална академия - София.

 

Програма

За Георги Величков

 

 

 

 

 

 

 

21.04.2012 г.

ИРИОН СЕ ВЪЗХИЩАВА

Д-р Георги Чалдъков,

Рита Леви-Монталчини, която ни учи как порастват нервните клетки

Un tribute per Rita

 

 

 

 

 

 

23-25.03.2012 г.

ИРИОН СЕ ВЪЗХИЩАВА

Илиян Гуляшки от Първа Немска езикова гимназия  91 „Проф. Константин Гълъбов” спечели златен медал на 44-тата Национална олимпиада по химия и опазване на околната среда, в своята възрастова група. Олимпиадата се проведе в град Варна.

 

 

 

      

 

 

 

08.03.2012 г.

 

Доцентки, докторки и професорки в ИРИОН.

 

Frauen Dozenten, Doktoren und Professoren in IDIES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.02.2012 г.

Излезе от печат нова книга на доц. д.изк.н. Спартак Паскалевски, член на ИРИОН:

 

Спартак Паскалевски, Румяна Златанова,

Диалог и Духовност, том V, Темто 2011, 324 стр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.12.2011 г.

ПОКАНА за

XXII международна конференция на Съюза на учените в Стара Загора, 7-8.06.2012 г.

 

 

 

09.12.2011 г.

На 19.01.2010 г. Венцислав Димов, етномузиколог, ни изпрати колаж посветен на ЗРАС на Игнатов.

Актуалността на колажа на Венци Димов се потвърждава и от нашумелия образ на Българската академична общност разпространяващ се в редица сайтове и във фейсбук:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Държавна лотария 2010 - ЗРАС ви носи нов тираж  - турбулентни професори!
 


 

15.11.2011 г.

В Технически университет - София се проведе публичната лекция за хабилитацията на

доц. д-р инж. Галя Маринова на тема:

СИСТЕМЕН ПОДХОД ЗА ОБУЧЕНИЕ ПО АВТОМАТИЗАЦИЯ НА ПРОЕКТИРАНЕТО В КОМУНИКАЦИИТЕ

 

 

 

05.10.2011 г.

 

 

 

04.10.2011 г.

ИРИОН СЕ УСМИХВА

 

 

 

10.09.2011 г.

На 10.09.2011 г в Общинската галерия в Дупница бе представена експозиция от творби (рисунки, живопис и обекти)

„Напред, назад, наляво и надясно”

Метаморфози на играта

от Спартак Паскалевски

С тази проява се слага началото на проекта
Studio SP-129 (Synkretische Projektionen -129).
„Студио SP-129”
си поставя за задача да изследва връзката между науката и изкуството като очертае тяхното взаимодействието и съответните креативни възможности в пресечното поле на научното и художественото мислене.
Възможните аспекти на това взаимодействие се основава на идеята, че иновациите в науката и техниката могат да бъдат интерпретирани като концептуални естетически идеи в изкуството.

.

 

Румяна Златанова: За изложбата

 

 

 

20.08.2011 г.

Пикник на ИРИОН при Германския манастир

Перипатетикон - 20.08 2011 г.

Понятието Перипатетикон   (диалог –обсъждане по време на движение и разходка) е свързано с школата на Аристотел на перипатетиците. Περιπατητικός се отнася за действието. За да се изрази събитието като завършеност се използва понятието Περιπατητικόν ( аналогични форми – Сатирикон, Лексикон и т.н.) на лат. Peripatetikon, на бълг. Перипатетикон.

 

.

 

 

 

29.07.2011 г.

Теомира-Десислава Петкова,

Коя е съдия Ралица Герасимова?

 

Коя е съдия Ралица Герасимова? (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

25.07.2011 г.

Теомира-Десислава Петкова,

Аз обвинявам „държавата” България!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.07.2011 г.

Нежни цветове и цветни огледалца отразяват красивите спомени за любимата

в изложбата  на Спартак Паскалевски „Да докоснеш думите”,

която се проведе от 16 до 31 май 2011 г. в Центъра за култура и дебат „Червената къща”, зала „Пеша Николова”, ул. „Любен Каравелов” №15, София.

 

Художникът е вдъхновен от романа „Музей на невинността” на Орхан Памук, а изложбата е част от събитията свързани с визитата на нобеловия лауреат в България.

Той се потопява в атмосферата на любовта между Кемал Бей и Фюсун. В замисъла си той се импулсира от решението на главния герой да съгради музей на скъпи за любимата му предмети. Художникът изразява светлосенките на този „нежен роман” и за разлика от писателя, според когото думите назовават нещата и се превръщат в символи, художникът търси изображения за нещата, които се превръщат в символи, така че сътворените от него образи да продължат живота на вещите, деликатната игра на притежание и непритежание. Творческият проблем тук се крие в трансформирането на материята и деконструкцията на времето, което се превръща в пространство. По този начин делничната вещ отключва спомени, а с тях и съкровения дух на балканския сетивен опит - култ към естествената простота на изказваното от писателя битие. А защо не и на неизказаното...

 

 

Пленяващи цветове: отзив за изложбата на Спартак Паскалевски
Мехмед Рахимов, журналист,
стипендиант на Гьоте институт, преводач от български език на турски език

Въпросите зададе: Галя Маринова

 

 

 

 

 

 

17.07.2011 г.

Д-р Георги Чалдъков,

Свободните духове

 

 

 

14.07.2011 г.

Доц. д-р Антоний Стоев: Изпращам ви за ободряване няколко снимки от Южен Пирин и гръцката планина Фалакро (Боздаг, Мраморница), където имах щастието да се изкача преди месец.

 

 

 

 

07.07.2011 г.

дфн Лъчезар Аврамов,

За кого строите тези магистрали, господа?

 

 

 

25.06.2011 г.

На 25 юни 2011 официално бе открита тържествената седмица по повод 625-годишния юбилей на Университета „Карл Рупрехт” в Хайделберг. По този повод от 11 часа на вниманието на посетителите бе представена експозицията на българския художник Спартак Паскалевски „Три азбуки – един диалог”, която включва 17 творби (50 х 70 см) в смесена техника и релефна пластика.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.06.2011 г.

Теомира-Десислава Петкова,

Аз ли съм по-хубава, ти ли си по-хубава?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.06.2011 г.

 ПОКАНА за SOFIMU'2011,

4th Global Sofia International Model United Nations Conference,

23-30 July 2011, Sofia, Bulgaria

www.sofimun.org

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.05.2011 г.
дфн Красимир Кабакчиев,
от името и на много от приятелите и колегите на Дошков
In memoriam: Петър Дошков (1960-2011) –
на когото Господ на небето със сигурност ще даде “истинска цигулка”

 

 

 

 

16.05.2011 г.

Д-р Георги Чалдъков,

Българите и високите макове

© Francis Bacon: Three Studies for a Portrait of Lucian Freud.

 

 

 

 

 

 

 

12.05.2011 г.

Зрителят и творбата се намират един друг в ателието на Спартак Паскалевски

Интервю със Спартак Паскалевски  по повод на изложбата
„Да влезеш в ателието ...” в галерията на ул. „Шипка” № 6,
Интервюто е реализирано от Галя Маринова

 

 

 

 

 

11.05.2011 г.

Спартак Паскалевски откри самостоятелна изложба на картини " Да влезеш в ателието..." в галерията на ул. „Шипка” № 6.

Музикални вариации, вдъхновени от музиката на Моцарт

 

 

 

03.04.2011 г.

Нова книга

 

Георги Чалдъков, Николай Чалдъков,

ЧОВЕКЪТ – мисли, чувства, приятелство,
Ателие’89, Варна 2010 г. (279 стр.)

Фотографии – Николай Чалдъков

 

 

 

 

Читателите на сайта на ИРИОН познават д-р Георги Чалдъков от неговите есета по въпросите на науката, образованието и живота, публикувани на заглавната страница и във форума на ИРИОН. Имаме удоволствието да представим книгата „ЧОВЕКЪТ – мисли, чувства, приятелство”, която той ни подари. Книгата е изпълнена с доброта и търсене на красотата и хармонията, за които губим усет в нашето напрегнато и изпълнено с агресия и цинизъм ежедневие.  Кулминацията на книгата  е 153 Приятели, където д-р Георги Чалдъков изрежда имената на своите 153 приятели. Авторът ни припомня, че в този живот има и приятели. Поклон на човека със 153 приятели! Финалното интервю на автора завършва с дълъг списък от български творци, които заслужават повече интерес и внимание и биха могли да вдъхновят младите българи. Задачка за образователната ни система, масмедиите и всички нас.

За книгата от самия автор - на корицата на книгата

 

Книгата е илюстрирана с впечатляващи фотографии на Николай Чалдъков - син на д-р Георги Чалдъков. Ето и две от тях:

     

 

 

 

24.03.2011 г.

Покана за Двадесет и първа международна научна конференция,

Стара Загора, 2-3 юни 2011.
Информация на адрес: http://www.sustz.com/docs/pokana.pdf

 

 

 

24.03.2011 г.

ИРИОН СЕ ВЪЗХИЩАВА

Д-р Георги Чалдъков,

Бургас-Варна,

ХРИСТО ФОТЕВ (1934-2002-2011): ПРИСЪСТВИЕ В ОТСЪСТВИЕТО

 

Д-р Георги Чалдъков поздравява Вас и Вашите близки жени с композицията:

Господи, колко си хубава!

 

 

 

21.03.2011 г.

Ралица Гелева поздравява ИРИОН:

 

Честита първа пролет!
Честит световен ден на цвета!
Пожелавам на всички ведро настроение и многоцветие във всички начинания!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2011 г.

чл.кор. Емил Хорозов,

Писмо относно: Напускането му на поста Управител на Фонд "Научни изследвания"

 

Резюме на  доклада върху реализацията на конкурсните сесии  на Фонд „Научни изследвания” през 2008 г. и 2009 г.

МОТИВИ за предлагане на нов правилник  на Фонд “Научни изследвания” 

Проект на ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Фонд "Научни изследвания"

 

 

27.02.2011 г.

Нова книга на приятеля на ИРИОН и наш любимец - доц. Иван Евтимов

Авторът, доц. Иван Евтимов, за книгата:

"Тази книга е една шега с науката, вид сбогуване с нея."

 

Иван Евтимов за себе си и за проблемите си с ДС, довели до дългогодишно прекъсване на преподавателската му кариера, която е възстановена едва през 1994 г.:

 

"Не искам да се ровя в миналото. Не съм се изживявал като дисидент и не ми и трябва. Хората, които ме бяха подгонили вече са мъртви. За какво да тревожа костите им? Отдавна съм им простил. А и като гледам от дистанцията на времето, само спечелих от изгонването ми от Комитета за телевизия и радио и от университета. Имах различен социален опит, пробвах се в други професии и се спасих от едностранното застиване в една област. Върнах се в университета. Реализирах се като преподавател. Написах интересни книги, множество добри статии, два учебника, които още се търсят от студентите. По времето на социализма много хора пострадаха далеч повече от мен. Неприлично е да се изтъквам."

 

Ето и самата книга:

Иван Евтимов,

Sociologia Del Mare – или фрагменти  от живота в морето,

Издателство "Кота" ,

София, 2010, 192 стр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илюстрациите в книгата са от самия автор. Ето и 3 от тях:

 

Мнение на професионалист:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дфн Красимир Кабакчиев,

Sociologia Del Mare – или фрагменти от живота в морето

 

 

 

 

 

09.02.2011 г.

Давид Мак Мулин,

Животът след Делфт: "Борба с тъмните сили"

 

David McMullin,

Life after Delft: fighting 'dark forces'

Plamen Manoilov looks back fondly on his time spent at TU Delft in 2005 as a Socrates exchange student at the faculty of EEMCS. The years since however have challenged the electrical engineer and assistant professor at Bulgaria's Ruse University.

 

http://www.delta.tudelft.nl/en/main-article/life-after-delft-fighting-dark-forces/22614

 

 

 

 

07.02.2011 г.

Конкурс за проекти на електронни устройства с таймер 555.

Краен срок за подаване на проектите: 01.03.2011 г.

За повече информация виж на адрес: http://www.555contest.com/

 

 

 

02.02.2011 г.

дфн Лъчезар Аврамов,

Пировата победа на БАН

 

 

 

21.01.2011 г.

дфн Лъчезар Аврамов,

СЕРГЕЙ ИГНАТОВ - ИСТИНСКАТА КАДРОВА КАТАСТРОФА НА ГЕРБ

 

 

дфн Лъчезар Аврамов:"Предлагам на Вашето внимание един текст, който предварително изпратих на няколко печатни и електронни медии. От там ме уведомиха, че материалът е много актуален и напълно достоверен. Но, редакционната политика......!
Затова разчитам на Вашето съдействие за разпространението му."

 

 

 

 

 

17.01.2011 г.

Награда на ISO за висши учебни заведения, насърчаващи развитието на стандартизацията
http://www.bds-bg.org/news/?news_id=213

За трета поредна година Международната организация за стандартизация (ISO) провежда конкурс за академично постижение при успешното внедряване на стандартизацията в учебните програми на висши учебни заведения по света.
Международната организация за стандартизация (ISO) отчита нарастващото международно признание на значението на международните стандарти за икономиката, околната среда и обществото, което се изразява във
включването на стандартизацията като самостоятелна дисциплина в учебните програми за висше образование. През 2006 г. ISO учреди специална награда за насърчаване на успешните академични програми в областта на стандартизацията. Победителите в конкурса получават грамота и парична награда в размер на 15 000 швейцарски франка.
Носителят на наградата ще има възможност да получи своята грамота по време 34-та Генералната асамблея на ISO, която ще се проведе в Ню Делхи, Индия през 2011 г.
Българският институт за стандартизация, като член на ISO, има за задача да номинира подходяща национална кандидатура на академична група, екип или катедра във висше учебно заведение, които разработват и внедряват учебен курс или програма по стандартизация, акцентирайки на значимостта и прилагането на международните стандарти за развитието на икономиката, околната среда и обществото.Във връзка с това Българският институт за стандартизация организира вътрешен подбор, за да определи българското висше учебно заведение, което да участва в международния конкурс на ISO.
Очакваме висшите учебни заведения, проявяващи интерес към конкурса, да заявят своето участие не по-късно от 18.02.2011 г. на електронната поща
standards@bds-bg.org
След получаване на номинациите от националните органи по стандартизация Централният секретариат на ISO ще изпрати на номинираните указания за кандидатстване.
Крайният срок за представяне от БИС на националната кандидатура в ISO е 28.02.2011 г.
Допълнителна информация за наградата и условията за участие може да намерите на интернет страница на Международната организация за стандартизация
  http://www.iso.org/iso/the_iso_award 

 

 

 

02.01.2011 г.

ИРИОН се възхищава

доц. д-р Надя Велчева,

Институт по етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Спомен за Ана

 

 

 

25.12.2010 г.

Андрей Куртенков поздравява ИРИОН,
всички управляващи и управлявани с
корицата на MAXIM:

 

 

 

 

08.12.2010 г.,

Валери Филипов, С&Т, България

Скъсяването на дистанцията между висшето образование и бизнеса
– гарант за успешен старт в живота

 

 

 

12.11.2010 г.

Ивайло Тодоров,

Съдебна компютърно-техническа експертиза, Русенски районен съд, Вх.№ 48662/29.09.20101 г., Материалът е във връзка с делата на гл.ас. д-р инж. Пламен Маноилов и е изпратен от него на ИРИОН на 12.11.2010 г.

 

 

 

06.11.2010 г.

Румяна Русева,

Истинската любов - основа на нашия живот

 

 

 

04.11.2010 г.

Владо Трифонов,

Папионка на точки

(разказ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.11.2010 г.

Протест на БАН срещу политиката на правителството в науката и образованието

 

 

 

21.10.2010 г.

Проф. дтн Христо Боянов Бояджиев, Институт по инженерна химия при БАН,

МНЕНИЕ относно: ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ (Обн. ДВ. бр.38 от 21 Май 2010г.) и Правилника за прилагането му (Обн. ДВ. бр.75 от 24 Септември 2010г.).

 

 

 

18.10.2010 г.

Огнян Стоичков: Развитието на академичния състав – в правен вакуум.
По темата за блокираните процедури за научното развитие отговаря г-н Огнян Стоичков – председател на Комисия по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта
Въпросите зададе Галя Маринова

 

 

 

27.09.2010 г.

Д-р Георги Чалдъков, Учебно-научен център по клетъчна биология,
Медицински университет - Варна,

СЛЕДВА СТОКХОЛМ - Пожелание за Дъглас Колман и Джефри Фридман

 

 

 

29.08.2010 г.

На 1 септември 2010 г. (сряда) от 18.00 часа

в Полски институт в София (ул. „Веслец” №12) ще се състои откриване на изложбата „Завод за кристални цветове”. Събитието е част от едноименния международен проект на Сдружение „Light day”.

 

 

 

 

 

22.07.2010 г.

Добри практики: Взаимодействие между наука, висше образование  и бизнес
Лаборатория за управление на информацията

доц. д-р Людмила Райковска, ръководител на лабораторията и ръководител на отдел „Инфраструктурни решения във фирма  S&T – България:  "Изграждането на лабораторията цели да направи по-практически ориентирано образованието на студентите и да улесни започването им на работа в частния сектор."

 

 

 

26.05.2010 г.

Академичният съвет на СУ "Свети Климент Охридски" награди

Юрген Пльон с почетен знак на СУ със синя лента.

 

ИРИОН честити наградата на нашия дългогодишен приятел, съмишленик и партньор!

 

 

 

 

20.05.2010 г.

Юрий Анджекарски,
Сценичните изкуства в българското училище - на Олимпиада!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.05.2010 г.

Мексико има държавна политика за  мотивация на кариерното развитие на учените чрез система от материални стимули и множество източници за финансиране на научни проекти
Интервю с проф. дтн Маргарита Стойчева
реализирано от Галя Маринова

 

 

 

 

 

19.05.2010 г.

Протестът на БАН

 

 

Министър Игнатов компрометира реформите в науката

 

 

 

 

Експерти на ПП ГЕРБ водят митинга на БАН срещу политиката на Игнатов

доц. д-р Костадин Костадинов

 

 

 

 

 

 

проф. Симеон Съйнов

 

Членове на ИРИОН на протеста на БАН - Галя Маринова и Павел Джуров

 

>>> Още за митинга на БАН

 

 

 

 

26.04.2010 г.

Президентът Георги Първанов върна Закона за развитие на академичния състав за доработване

Президентът Георги Първанов се срещна с млади учени от сдруженията "Когито" и "ИРИОН".

Снимка:

http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2937991

 

 

 

 

 

 

Ето, какво написа един от участниците в срещата при президента -

Филип Петров на 27 години:

На среща с президента Георги Първанов

До министър Сергей Игнатов

 

 

 

21.04.2010 г.

 

На 21 април 2010 г., сряда, от 10.00 ч.
по бул. “Витоша” до пл. “Батенберг”

се проведе Протестно шествие
с искане за преразглеждане
на Закона за развитие на академичния състав
ИРИОН беше сред организаторите на протеста защото:

Както знаете Сергей Игнатов и Веселин Методиев си прокараха лобисткия закон за развитие на академичния състав през Парламента. Законът узаконява всички лоши практики наложили се до сега, лишава учените от всякакви права, включително и съдебен контрол и създава условия за пълен произвол на ректорите и административните ръководства.
Съорганизатори на протеста са Младите учени от "Когито", студентско сдружение "Призив", Адвокати за граждански права и други правозащитни организации. 

Ето някои снимки от протеста:

"Ректорът-фараон" представя Университетския правилник по новия закон за развитие на академичния състав

 

На сборения пункт: на ъгъла на бул. “Витоша” и бул. “Патриарх Евтимий” (пред “аптеката” в 9.45)

       

Под вещо юридическо наблюдение се извършва показно приложение на новия правилник

Безумието на  закона Игнатов-Методиев успя да обедини учени от всички възрасти и с различни идеологически разбирания, включително и доскорошни опоненти

 

Протестното шествие потегли по бул. "Витоша"

Медиите съпровождаха плътно протеста и видимо се забавляваха

 

Над 150 учени участваха в протеста за изненада на скептиците

 

 

Шествие с впечатляваща дължина се движеше по булеварда

 

Шествието завърши срещу Националната галерия

Галя Маринова  усвоява усърдно новите правила, които са същите като старите, но този път са ясно разписани и узаконени, което е основният принос на закона Игнатов-Методиев.

Кънчо Драгнев от СРОКСОС наблюдава внимателно, какво му предстои.

Защо ли няма усмивка на лицето му след като министър Игнатов не спря да уверява, че направил закон за младите?

  • Учени и студенти  от Пловдивския университет и Академията за музикално и танцово изкуство в град Пловдив протестираха в наша подкрепа.

  • Интернет медиите отразиха много точно и обективно протеста.

  • Протестът беше отразен в телевизиите

  • Усилията за един добър нов закон за научните степени и научните звания продължават. Очакваме съдействие и подкрепа!

 

 

11.03.2010 г.

Излезе от печат книгата на Фондация "Конрад Аденауер", София и ИРИОН

 

Как българските университети и научни организации да станат конкурентоспособни в Европа?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.01.2010 г.

Спорът на Галя Маринова с Веселин Методиев прерасна в дискусия по Законопроекта за развитие на академичния състав в новия брой 300 на в. Политика, стр.16, 22-28 януари 2010 г.:

 

Олег Йорданов, физик

Тласкат науката в обратна посока
 

Алисън Абът, СП. "НЕЙЧЪР"
Атака срещу реформата
 

Андрей Куртенков, доктор по животновъдство
Отпушването на канала
 

 

 

Изразяваме специална благодарност на художничката Светла Христова, която изработи и ни подари тази карикатура от симпатия и съпричастност към нашата кауза.

 

 

 

18.01.2010 г.

Стефка Манева – юрист

Прибързаният  законопроект за развитие на академичния състав постави учените на Република България извън закона

 

 

 

Имат думата докторантите

18.01.2010 г.

Нина Добринкова, докторантка в ИМИ-БАН

Стажове в чужбина

 

 

 

 

 

 

 

ГАЛЯ МАРИНОВА VERSUS ВЕСЕЛИН МЕТОДИЕВ

ЗА ИНИЦИИРАНЕТО НА ПРОЦЕДУРИТЕ ЗА ХАБИЛИТАЦИЯ

16.01.2010 г.

Галя Маринова при Светла Петрова в рубриката Хастар на Сеизмограф

вижте видеозаписа:

http://www.btv.bg/videos/broadcast_video.pcgi?section_id=230&video_id=921

 

 

 

Галя Маринова изказа своята позиция за яснота при откриването на процедура за хабилитация и срещу ограничителя за брой налични лекционни часове лансиран от Веселин Методиев

Светла Петрова и Галя Маринова поканиха отново Веселин Методиев на публичен дебат по темата.

 

 

 

 

 

 

12.01.2010 г.

Галя Маринова в предаването "Преди всички" по програма Хоризонт на БНР

Водеща Таня Милушева
 

 

 

17.12.2009 г.
доц. д-р Спартак Паскалевски
Промяна и премяна или размишления  сред „враждебност, завист и съпротива”

 

 

 

07.12.2009 г.
Петър Ст. Кендеров,
Мнение относно предложенията на министър Сергей Игнатов за промяна на системата за даване на  научните звания и длъжности

 

 

 

01.12.2009 г.

проф. Борис Йовчев,

Мнения и бележки към Проектозакон за развитието на академичния състав в Република България

 

 

 

30.11.2009 г.

ст.н.с. І ст. д.изк.н. Лозанка Пейчева,

Институт за фолклор към БАН
ВКРИЗЯВАНЕ НА ИДЕНТИЧНОСТТА: “ПРОФЕСОРСКА МЛАДОСТ”, ВРЪХЛЕТЯНА ОТ “ФЕОДАЛНА СТАРОСТ”

 

 

 

22.11.2009 г.

Румяна Русева
Относно образователната ни политика за духовното възпитание на подрастващите
по материал написан от нея в сп. Педагогика,бр.6, 2005

 

 

Гласът на любовта - стихове

 

 

 

 

 

26.10.2009 г.

Антон Тончев, Димитър Костов, Веселка Николова, Марияна Христова,

Mарин Железов, Петър Генев и Георги Чалдъков
SOS ЗА КАРДИОМЕТАБОЛИТНОТО ЗДРАВЕ
Обзор
за Втория международен симпозиум по адипобилогия и адипофармакология, 23-25 октомври 2009, Варна

 

 

08.10.2009 г.
проф. Юрген Пльон
 Университет Мартин Лутър, Хале  
 
Витенберг
 „Когато политиката за висшето
 
образование се сблъсква с
 действителността”
Иновация чрез европейско изравняване?
Научно образование, политика за висшето образование и пазар на труда в Германия и Европа
,
лекцията е изнесена на семинар в
ХАНОВЪРСКАТА БИБЛИОТЕКА ГОТТФРИЙД ВИЛХЕЛМ ЛАЙБНИЦ, 16. юни 2009 , превод Васил Гуляшки

                                                      

04.10.2009 г.
Д-р Георги Чалдъков
Учебно-научен център по клетъчна биология,
Медицински университет - Варна

На добър път, лебеди мои! Декалог на ученика и студента

1989-2009: E tu, West!

 Академична фрикономика, 10.10.2009 г.

 Нок или нокаут, 13.10.2009 г.

 Алтруизъм в екрана на мозъка, 18.10.2009 г.                

 Звания-без-знания: чалгата в науката, 21.10.2009 г.

ХОРИЗОНТАЛНИТЕ КЛАСАЦИИ или, истината не е в мнозинството, 18.12.2009 г.

 

 

23.07.2009 г.
ИРИОН СЕ ВЪЗХИЩАВА

Васил Гуляшки,

Лечителят Борис Димитров Николов

 

 

 

16.05.2009 г.

доц. д-р Спартак Паскалевски,

Шуменски университет “Епископ Константин Преславски”,

 

За властта, насилието и агресията в науката


Кръгла маса “
Висшето образование, науката , иновациите

и личността в обществото на знанието”, Пловдив

 

 

 

 

 

16.05.2009 г.
н.с. І - ва ст. д-р Павел Джуров,

За нехабилитираните и внедряването

Кръгла маса “Висшето образование, науката , иновациите

и личността в обществото на знанието”, Пловдив

 

 

н.с. І - ва ст. д-р Павел Джуров,
Демокрация в науката или как може да се спре разхищението на интелектуалният потенциал на България,

изпратено на вестник "Труд"

 

н.с. І - ва ст. д-р Павел Джуров,

Инвестициите като начин за управление на качеството при производството на лекарствените средства – опита на Китай

 

 

 

12.04.2009 г.

 

Акордеонът – универсален, мобилен и труден
Музикалното обучение на децата – мощно средство срещу агресията

Интервю на Добромир Митев – учител по акордеон
реализирано от Галя Маринова

 

 

 

 

25.02.2009 г.

Една добра новина 

 

Фонд "Научни изследвания" към МОН прие предложението на ИРИОН, нехабилитираните учени с научна степен "доктор" да получат правото да ръководят научни проекти към ФНИ.

Поздравяваме всички "доктори" и благодарим на  учените, които подкрепиха Подписката на ИРИОН!

Пожелаваме успехи на "докторите" в предстоящите конкурси на ФНИ, които вече са отворени и за тях!

 

Писмо №63-1/25.02.2009 г. от проф. дфн Анастас Герджиков, Управител на ФНИ към МОН.

 

 

 

30.01.2009 г.

 

Ден 4 от ГЛАДНАТА СТАЧКА на

Д-р Павел Джуров - преподавател по алтернативни методи за лечение

срещу дискриминацията на нехабилитираните преподаватели в България

   

На 04 февруари предстои делото на д-р Джуров в Комисията по дискриминация във връзка с участието му в конкурс за доцент

През 2000 г. Д-р Джуров е уволнен незаконно, след което печели дело в съда.

Изпълнителен лист от 29 март 2006 г.

 

 

 

17.01.2009 г.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ  НА  ИРИОН

ИРИОН подкрепя Протеста на Студенти, Млекопроизводители и Еколози пред НС

ИРИОН протестира срещу полицейския побой върху мирно протестиращи граждани на 14.01.2009 г.

ИРИОН издига 2 допълнителни искания към Протестната декларация на организаторите:

- за Нов Закон за научните степени и научните звания

- за Прозрачност и пълен достъп до конкурсите на Фонд "Научни изследвания" към МОН

Декларацията на ИРИОН е връчена официално на лидерите на протеста от СРОКСОС

 

 

 

15.01.2009 г.

 

Втори ден на Студентския протест пред Парламента

 

Галя Маринова и доц. Иван Илиев от ИРИОН

при организатора на протеста Кънчо Драгнев от СРОКСОС

 

Блиц интервю с Кънчо Драгнев от мястото на протеста:

ГМ: Какво цели протестът?

КД: Искаме да се смени системата. Най-важно е да се спазва законът.

       Искаме гражданските организации да осъществяват непрекъснат

       контрол над институциите и да следят за изпълнението на законите.

ГМ: Как ще стане това? Търсите ли контакт с депутатите?

КД: Този парламент нищо не може да направи. Да си ходят.

ГМ: За предсрочни избори ли сте?

КД: Да, но не само за това. Искаме Велико Народно събрание, което да

      смени конституцията и следващите избори за обикновено Народно 

      събрание да се проведат по друг принцип.

ГМ: Какви са исканията Ви по стратегията за Висше образование?

КД: В тази сфера трябва да се започне с пълна лустрация. Наблюдаваме от

      една страна старческа олигофрения, а от друга арогантност на

      децата на номенклатурата. Трябва да се прекрати това порочно

      възпроизводство.

ГМ: Вашето послание?

КД: Всички да дойдат на протеста! Ще се радваме да има и повече

       университетски преподаватели сред нас. Протестът продължава.

 

Боби Сандов - един от организаторите на протеста от СРОКСОС

Плакати на участниците в протеста

 

Присъстваха и обичайните заподозряни

Евгений Дайнов        Пламен Даракчиев         Иво Инджев

Един колега от ТУС

Депутатите от СДС и ДСБ бяха на площада сред протестиращите

Иван Иванов              Димитър Камбуров          Асен Агов

Асен Агов и Екатерина Михайлова Иван Сотиров  Йордан Бакалов

Мартин Заимов и ген. Атанас Атанасов

Засилено полицейско присъствие

 

Лозунг на протеста, зад който застава и ИРИОН

"Стига цинизъм и гавра с децата ни! Дайте им шанс!

 Те са умни, способни и чувствителни!"

 

 

 

 

 

05.01.2009 г.

 

доц. д-р Любима Йорданова,

2009 г. – Европейска година на творчеството и иновациите

 

 

 

12.2008 г.

 

 

Младите в науката

Принципен диалог "Кариерното развитие на нехабилитираните",

Нов Технически Авангард, брой 6 (85/473), декември 2008 г. , стр.4-5

 

 

 

 

27.11.2008 г.

Д-р Георги Чалдъков,
АКАДЕМИЧНА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ

Относно един несправедлив избор
на член-кореспонденти (биомедицински науки) на БАН.

 

 

 

24.11.2008 г.

 

Инж. Койчо Митев с група студенти от Русенския университет  депозираха в деловодството на Парламента национален флаг с дължина 10 м и изображение на формула за възхода на България, придружително писмо и оргинал на сертификат за ПОКРОВИТЕЛ на иновациите. Интелектът прави силата!

 

 

Писмо до г-н Георги Пирински

от Гергана Георгиева, Биляна Маринова, Лидия Маркова, Деян Димов, Ивайло Тончев, Камен Илиев, Владимир Димитров, Николай Пиргозлиев – студенти по „Промишлен дизан” в РУ „Ангел Кънчев”, участници в бизнес инкубатор „Джуниър” с ръководител проф. д-р Никола Орлоев. Автор на проекта е маг. инж. Койчо Митев.      

                              

26.10.2008 г.

Инж. Койчо Митев,

Писмо до ИРИОН

 

24.10.2008 г.

Инж. Койчо Митев,

Писмо до Министър Даниел Вълчев

 

15.01.2009 г.

Мирон Гаврилов, административен секретар на НС

отговаря на писмото на инж. Койчо Митев

Писмо Изх.№ПГ-9194-1/15.01.2009 г.

 

 

 

 

18.10.2008 г. от 19.00 часа

 

По по БНТ - Канал 1 в предаването "Вижте кой ..." с Евгения Атанасова

"Дискусия за законопроекта за научните степени и научните звания" , с участието на:
акад. Петър Кендеров - Председател на президиума на ВАК
проф. дмн Недю Попиванов - Зам.-ректор
по научната и международна проектна дейност на СУ
доц. д-р Сергей Игнатов - Ректор на НБУ

гл.ас. д-р инж. Галя Маринова - Председател на УС на ИРИОН

 

Вижте видеозапис на адрес:

http://sport.bnt.bg/content/view/video/(showtheme)/268569

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2008 г.

 

В списание "АКТУАЛНА НЕФРОЛОГИЯ" , брой 2, том 8, от октомври 2008 г.

на Българска фондация "БЪБРЕК" - ВАРНА е публикувана

  Дискусия: За плагиатството и фалшификациите в науката

- Стефан Кривошиев, УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ", София

  ПЛАГИАТСТВОТО, стр. 10-13

- д-р Веселин Ненов, Многопрофилна болница за активно лечение, Девня

  КАК ДА ПОСТИГНЕМ НАУЧНА КАРИЕРА КАТО ИЗПОЛЗВАМЕ       

  ФАЛШИФИКАЦИИ, стр.14-36

 

 

 

17.10.2008 г.

 

  Теомира-Десислава Петкова, докторантка в СВУБИТ

  БЕЛГРАДСКИ ЮРИДИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

      -  Честване на 200 години от създаването на  
          Университета в Белград

 -  ACTA DIURNA Вестник на студентите в ЮФ - Белград

 

 

 

14.10.2008 г.

 

        

Проведе се Среща на Ректора на ТУ-София  проф. д-р инж. Камен Веселинов с преподаватели и учени на тема:


„Проблеми в кариерното развитие на нехабилитираните преподаватели и учени в ТУ-София”

 

Организатор:

Институт за развитие и иновации на образованието и науката –ИРИОН

Със съдействието на:
Синдикат „Висше образование и наука” при ТУ-София
Комисия за работа с младите учени при Съюза на Учените в България

Група на докторантите при ТУ-София

 

Стенограма и снимки от срещата

 

 

12.10.2008 г.

 

Доц. д-р инж. Николай Ангелов

Гласът на силните е явен
Материалът в съкратен вид е публикуван във вестник „ДНЕВНИК” от 01.08.2005 г., в www.dnevnik.bg, в www.oshte.info и в Ники Ангелов „Политически драсканици”, София, 2008 г. стр.6-8 Препечатваме го на сайта www.pueron.org със специалното разрешение на автора

 

08.10.2008 г.

Граждански мониторинг на ВАК, реализиран от ИРИОН

Писмо Изх: № PCA -113 / 13.09.2008   от

инж. Войнов ГС "Обществен контрол"

д-р инж. Станчев ГС "Бели брези"      

До Председателя на Президиума на ВАК 

акад. проф. дмн КЕНДЕРОВ
относно:

Нарушаването на принципите и нормите на закона за научните степени и звания в конкурса за доцент по педиатрия обявен в Д.В. бр.100 от  от 12.12.2006 г.    

 

 

                                                               

27.08.2008 г.


Кънчо Драгнев и Галя Маринова участваха
в предаването „Преди всички” на радио „Хоризонт”
по темата за проблемите в докторантското обучение в България
Водеща: Таня Милушева

-Телефонно включване на Кънчо Драгнев

-Телефонно включване на Галя Маринова

 

31.07.2008 г.

 

Получи се:

Отзив за патента на инж. Койчо Митев

от "Обединения институт по проблемите на информатиката"

към Националната академия на науките на Беларус,

Минск, Беларус

 

 

 

21.07.2008 г. 

 

 Действия, предприети от
 Института за развитие и иновации на oбразованието и науката
 – ИРИОН

 в изпълнение на решенията взети на
 Конференцията „България и Лисабонската стратегия”

 1) Писмо до Министъра на образованието и науката
 доц. Даниел Вълчев
 внесено в МОН на 21.07.2008 г.

               Относно: Обособяване на отделен конкурс към НФНИ на МОН,
 където да подават предложения за научни проекти като 
 ръководители – нехабилитирани учени със степен „доктор” без
 ограничения във възрастта и без ограничения в броя години след
 защита на доктората. Предлагаме конкурсът да се обяви за учени,
 които имат степен доктор и подготвят хабилитация.

 Ако членове на Изпълнителния съвет на Фонд аучни изследвания"
 
към МОН спъват решението на този проблем, ИРИОН настоява 
 неговият състав да се актуализира с европейски – ориентирани
 учени.

                  Подписка от 33 учени - част 1
                                                      - част 2

 2) Писмо до Ректора на Технически университет-София
 - проф. д-р инж. Камен Веселинов
 внесено в ТУ-София на 21.07.2008 г.

 Относно: Среща на Ректора на ТУ-София 
 проф. д-р инж. Камен Веселинов
 с учени и преподаватели на тема:
 „Проблеми в кариерното развитие на нехабилитираните
 преподаватели и учени в ТУ-София”
 в периода 01 септември 2008 г. – 15 октомври 2008 г.

 

 

 

23.08.2008 г.

 

Млади и способни.Репресията продължава...

Граждански мониторинг на ВАК, реализиран от ИРИОН

 

Случаят „ЕЛКА ЯНКУЛОВА”

Материалът обобщи и коментира Галя Маринова

 

Гл.ас.д-р Елка Янкулова,

Отговор на рецензентите - чл. кор. проф. д.б.н. Иван Георгиев Иванов и проф. д-р Спаска Димитрова Петкова

Относно конкурса за “Доцент” по “Генетика (Генетика на динамичните системи)” – шифър 01.06.06 за нуждите на катедра Генетика при Биологическия факултет на СУ “Св. Климент Охридски”, от 06.05.2007 г.

 

 

 

23.08.2008 г.

 

Случаят „КЪНЧО ДРАГНЕВ” – Докторант от ТУ-София с награда за Първо място за научна публикация  рискува да бъде „отчислен без право на защита” поради отказ да му насрочат изпити от индивидуалния план,

Материалът обобщи и коментира Галя Маринова

 

 

 

 

 

23.08.2008 г.

 

Случаят „н.с. I ст.д-р МАРА КАНДЕВА”

и други описани в

СПЕКУЛАЦИИ С НАУКАТА

Проф. дтн Нягол Манолов

От книгата „Контактен  подход, Атомизиране, хармонизиране, интегриране”Книга трета, Издателство ТЕМТО, София 2007

 

Науката и висшето образование в контактно съжителство
Проф.дтн Нягол Манолов

От книгата „Контактен  подход, Атомизиране, хармонизиране, интегриране”Книга трета, Издателство ТЕМТО, София 2007

 

 

 

11.08.2008 г.

         

инж. Кънчо Драгнев, докторант, ТУ-София

 

Академичната автономия - демокрация или тоталитаризъм. Университетът - стълб на гражданското общество и обществения контрол

 

 

Анализ на финансовото състояние на висшето училище в
Р. България
, По примера на ТУ – София, УНСС и СУ
, дипломна работа на Кънчо Драгнев при  завършването на степента Магистър по Счетоводство в УНСС, ноември 2007 г.
             

Резултати от анкета, свързана с докторантското обучение в
ТУ-София,
Данните са от представителна извадка от 22% от
докторантите в ТУ-София, към март 2007 г. Резултатите от
анкетата са докладвани на Академичен съвет на ТУ-София от председателя на Студентски съвет Даниел Николов, месец октомври 2007 г. Анализът е направен от инж. Кънчо Драгнев

 20.07.2008 г.

 

проф. Борис Йовчев

    
 Коментар
относно: Публикуваната в сп. „ Наука” бр.2/2008г.., раздел-„Позиция на учения”; статия „Необходима е проектна организация и финансиране на приложните изследвания” с автор чл. кор. Иван Ангелов , Икономически институт на БАН

            

 

11.07.2008 г

 

Ст.н.с. II ст. д-р Бойко Рангелов, Геофизичен институт – БАН,

 

СРАМ МЕ Е

 

 

 

 

 

 

17.07.2008 г.

 

Общото събрание на Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" освободи от длъжността декан проф. Александър Воденичаров и избра нов декан.
Тази смяна се осъществи в резултат на целенасочени усилия за изобличаване на нередности и закононарушения в ПИФ, положени от група учени от ЮЗУ, между които гл.ас.д-р Петър Дошков, гл.ас. д-р Стефан Дечев, гл.ас. Светла Енчева, доц. Боряна Димитрова и други.

 

 

 

11-17.07.2008 г.

 

 

Галя Маринова,

 

Българо-немска конференция "България и Лисабонската стратегия. Реформи в образователната система и в законодателството за мотивация в научната кариера",

Вестникът - Отговор на вашите въпроси,

Бр. 250/ Година IV, 11юли-17юли 2008 г., стр.13

 

 

 

26-28.06.2008 г.

 

   

В Парк хотел Витоша, София, се проведе Българо-Немска Конференция „България и Лисабонската стратегия - Реформи в образователната система и в законодателството за мотивация в научната кариера”

Организирана от:   Института за развитие и иновации на образованието и науката  ИРИОН и ФОНДАЦИЯ “КОНРАД АДЕНАУЕР”, България http://www.kas.de/proj/home/home/43/11/index.html

 

 Програма

 

 

 

 

27.06.2008 г.

 

Българо-немската конференция „България и Лисабонската стратегия” беше открита от д-р инж. Галя Маринова – председател на УС на ИРИОН и д-р Андреас фон Белов – директор на Фондация „Конрад Аденауер” за България.

Вице-премиерът и Министър на образованието и науката Даниел Вълчев поднесе лично приветствие при откриването на  конференцията.

 

д-р Андреас фон Белов

"Приветствие при откриване на конференцията"

 

Приветствие на Министър Даниел Вълчев към конференцията

 „България и Лисабонската стратегия”

 

 

 

Приветствие от г-жа Йорданка Фандъкова – Заместник кмет „Култура, образование, спорт и превенция на зависимости”, СТОЛИЧНА ОБЩИНА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проф. д.ю.н. Улрих Карпен, Университет Хамбург, Факултет за Правни науки

„Засилване на конкуренцията между академичните институции и учените чрез  нови методи за управление във висшите училища”

 

 

 

- Доклад

- Предварителен материал

 

 

 

Проф. д-р Юрген Пльон, Университет Мартин Лутър, Хале – Витенберг,

 

„Научните квалификации и кариери в промяна”

 

 

 

 

 

Д-р Галя Маринова, ИРИОН

„Ново  поколение учени – за нова политика в науката”

 

- Доклад

- Презентация

 

 

 

 

Проф.д-р.арх. Стефан Попов, Директор „Обучителни програми” на Международната академия по архитектура

 

„Автономията като проблем. Анатомия на автономията”

 

 

 

 

 

Гл. ас. д-р Петър Дошков, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград

 

„Как се спазва Законът за Висше Образование в университетската практика?”

 

 

 

 

Йорданка Фандъкова, Зам Кмет на Столична Община по образование и наука,

Милена Дамянова, Експертна група за образование на ПП „ГЕРБ”

 

„Акценти в проекта на политическата програма за управление на образованието и науката на ПП „ГЕРБ””

 

 

 

Акад. Петър Кендеров – Председател на Президиума на Висшата Атестационна Комисия към Министерски Съвет

 

„Време за промяна на правилата в българската система за научни степени и звания”

 

-Презентация

 

 

 

Проф. дфн Анастас Герджиков – Управител на Фонд „Научни Изследвания” към МОН

 

„Новата политика на Фонд „Научни Изследвания” към МОН”

 

 

 

 

 

Проф. д.и.н. Стоян Денчев, Зам. Председател на Съвета на Ректорите и Ректор на СВУБИТ

 

„Изграждане на информационна култура на прозрачност в системата на висшето образование”

 

Презентация: "Базови изисквания към правното регулиране на висшето образование в Р България обсъдени и приети от Управителния съвет на СЪВЕТА НА РЕКТОРИТЕ"

 

 

 

 

Ася Михайлова – депутат от ОДС в 40-тото НС

член на Комисията по образование и наука

 

„Дясната политика във висшето образование и науката”

 

 

 

Ст.н.с. д-р Иван Хавезов, Научен секретар на БАН

 

„Реформите в БАН – промени и приемственост“

 

 

 

 

 

 

 

 

Димитър Русев, философ,  ИРИОН

 

„Системен подход в промяната на законодателството за наука и висше образование – баланс между обществените и груповите интереси”

 

 

Изказване на д-р Деница Топузова, редовен докторант
Клиника по съдебна психиатрия и съдебна психология,СБАЛНП “Св. Наум”,
Медицински университет - София

 

 

Изказване на професор д.т.н. Димитър Ставрев

ТУ-Варна, МТФ

"Нямаме доверие на нашите млади хора. Ето защо ние не ги пускаме да участват в конкурси, караме ги да се закачат за някой, който да ги води. Ами той от 15 години няма нито една публикация, не е прочел нищо, той ще ръководи научен проект по тематика, която не му е известна."

 

 

 

28.06.2008 г.

 

 

Проф. д-р Волфганг Матис, Директор на Института по Електротехника към Хановърския Университет,

 

„Научни изследвания и връзки с индустрията в европейското пространство на висшето образование (ЕПВО): Възможности и рискове на Болонския процес”

 

 

 

д-р Сергей Иванов, биолог, ИРИОН,

 

„Реформата в Българската Академия на Науките и промяна на Закона за БАН”

 

 

 

 

 

 

 

 

д-р инж. Васил Гуляшки, ИРИОН

 

„Двойни стандарти в науката в България”

 

-Презентация

 

 

 

 

 

Д-р Огнян Цанев, Център по Наукознание и История на Науките – БАН,

 

„Изборът на научна кариера”

 

 

 

 

 

доц. дпн Зоя Горанова, ИРИОН

 

„Специалността Кинезитерапия в България”

 

 

 

 

 

 

 

гл. ас. д-р Андрей Куртенков, ИРИОН

 

„Научно-изследователската дейност в системата на Министерството на Земеделието и храните през периода 1998-2007г.”

 

- Молба от гл.ас.д-р Андрей Куртенков до Директора на Центъра за Научно-техническа информация, Вх. №11/19.05.2005  г.          

- Доклад от гл.ас.д-р Андрей Куртенков до Декана на Факултета по Ветеринарна медицина в ЛТУ/Вх. №1113/17.08.07

- Протокол №20 от Катедрения съвет на Кадедра „Животновъдни науки” от 11.06.2008 г.

 

 

 

Стефан Дечев, ЮЗУ „Неофит Рилски”, Благоевград

 

„ПИФ – един феномен на образованието на прехода”

 

 

 

 

Д-р  Андреас фон Белов, директор на Фондация „Конрад Аденауер” за България,

 

„Заключителни думи при закриване на конференцията „България и Лисабонската стратегия””

 

 

==============

 

 

 

27.06.2008 г.

 

Доц. д-р Неделчо Неделчев,  Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”

Acta plagiatica-I, Списание „Образование”, 1/98, стр.98-105

Acta plagiatica-II, Списание „Образование”, 3/98, стр.94-101

Acta plagiatica-III, Списание „Образование”, 6/98, стр.100-105

Acta plagiatica-IV, Списание „Образование”, 1/99, стр.101-107

 

 

 

 

 

12-13.06.2008 г.

 

           CompSysTech’08

          THE BEST PAPER

IX-тата Международна Конференция по Компютърни системи и Технологии CompSysTech’08, Габрово, България, 12-13 юни, 2008
присъди


наградата за „Най-добра статия”
на д-р инж. Васил Гуляшки


за неговата статия „Техника за ускоряване на популационни алгоритми”,

представена в Секцията 3В, Сесия 2, „Приложни аспекти на компютърните системи и технологии”

 

           

 

 

28-31.05.2008 г.

 

ИРИОН и Вторият Международен конгрес по вирусология „Дни на вирусологията в България”,
28-31- май 2008 г., София
            http://www.microbio.bas.bg/daysvirology2008/

 

Н.с. д-р Антоний Стоев от Институт за защита на растенията в Континброд http://www.ppi-bg.org/ и член на ИРИОН беше Заместник-председател на Организационния комитет на конгреса

ИРИОН подготви анкети за системите за присъждане на научни степени и научни знания  в чужди страни. Н.с. д-р Антоний Стоев проведе анкетата на ИРИОН сред чуждестранните участници на Вторият Международен конгрес по вирусология.
Трима чуждестранни участника на Вторият Международен конгрес по вирусология върнаха попълнените си анкети на  н.с. д-р Антоний Стоев.
Ето и попълнените анкети на чуждестранните учени:

 

Проф. дбн Валери Петрович Полисчук
Ръководител на катедра „Вирусология”, Биологически факултет,
Киевски национален университет „Тараш Шевченко”
http://biol.univ.kiev.ua/eng/people/5.html
Творческа автобиография (CV)

 

Анкета на ИРИОН попълнена от проф. Валери Полисчук
 

Проф. Елена Трайковска-Докиш
Институт за микробиология и паразитология, Медицински факултет, Скопие, Македония

Анкета на ИРИОН попълнена от проф. Елена Трайковска-Докиш

 

Инж. Мартин Феликс Гайдусек,
Директор на Австрийски център за научно-изследователско сътрудничество - София
http://www.aso.zsi.at
 

Анкета на ИРИОН попълнена от Мартин Феликс Гайдусек

 

 

 

 

28.05.2008 г.

 

... И ОЩЕ НЕЩО ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ

Д-р инж.Владимир Начев – София, работещ в частна фирма

Статията е изпратена на журналистката Анета Петкова от в.Труд на 19.05.2008, но не е публикувана.

 

 

 

 

01.05.2008 г.

 

д-р Ваня Шипочлиева, дм, главен експерт при Национален център по опазване на общественото здраве, НЦООЗ

Ще има ли закон срещу  „ИЗТИЧАНЕТО НА МОЗЪЦИ”

 

 

 

 

 

 

01.05.2008 г.

 

 

доц. д-р Любима Йорданова, евролингвист,

Изборът на нов председател на БАН –

равнопоставеност или неравно третиране на учените

 

 

  

 

 

 

28.04.2008 г.

 

Маг.инж. Койчо Митев, Патентен представител #238, Оценител на интелектуална собственост, Лобист, Изобретател, http://www.patentservice.info

ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ В УНИВЕРСИТЕТА

 

 

 

 

 

25.04.2008 г.

 

На 04.04.2008 г. гл.ас. д-р Петър Дошков е възстановен на работа в ЮЗУ-Благоевград – Борбата с беззаконията продължава!

ИНТЕРВЮ НА ГЛ. АС. Д-Р ПЕТЪР ДОШКОВ

от ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ”, Благоевград,

реализирано от Галя Маринова на 25.04.2008 г.

в гр. София

 

Обявление от Районен съд Благоевград, дело № 20051210100208, Изх. № 18/ 19.07.05 г.
 

26.04.2008 г., Сигнал до Министър председателя Сергей Станишев, от Петър Дошков – член на Инициативен граждански комитет за законосъобразно отстраняване на А. Воденичарое от деканската длъжност на ПИФ, ЮЗУ – Благоевград

Страница 1
Страница 2

 

 

 

16.04.2008 г.

 

Галя Маринова участва в предването „Добро утро” на радио „Христо Ботев” на тема „Предложенията за нов закон за научните степени и научните звания”

с водеща  журналистката Стела Куртелова, 9.00-10.15 часа

В дискусията участва акад. Петър Кендеров в студиото и докторанта Климент Младенов от Института по механика и биомеханика на БАН, с включване на интервю на запис. Участваха и слушатели по отворените телефонни линии.

 

 

 

 

14.04.2008 г.

 

Среща на стипендиантите на фондация Конрад Аденауер , София, хотел София, зала Триадица

 

  

Галя Маринова,

Лекция на тема: “Недостатъци на  висшето образование в България – необходими реформи”

 

Христо Райчев,

Софийски университет “Св.Климент Охридски”, специалност: Право, V курс

Експозе

 

 

 

 

13.04.2008г.

 

Д-р Рада Мутафчиева,

Два отзива за законодателните промени свързани с БАН

 

Предложения за промени на У С Т А В НА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

Предложения за промени на ЗАКОН ЗА БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

 

 

 

10.04.2008 г.

 

 

Проф. дтн Христо Бояджиев,

Институт по инженерна химия, БАН

Относно новия закон за научните степени и звания

 

 

 

 

 

 

02.04.2008 г.

 

 

ИРИОН присъства на Пресконференция в агенция София прес на тема:

„За и против новите правила за научните степени и научните звания”

 

Акад. Петър Кендеров, Експозе за предлаганите промени в закона за научните степени и научните звания

 

 

Доц. д-р Сергей Игнатов, ректор на Нов Български Университет

„В Родопите има една приказка, че мъжът го признават за мъж, когато стане дядо. Пита се обаче, когато мъжът стане дядо, мъж ли е?”

 

 

Проф. д-р Виден Георгиев, член на

Гражданско сдружение за защита на образованието и науката

Гражданските сдружения никога нямат думата

 

 

 

 

Как да се решат проблемите на младите учени в ТУ-София?

 

Д-р инж. Галя Маринова, Въпроси към проф. Камен Веселинов, ректор на ТУ-София

 

Проф. д-р Камен Веселинов, ректор на Технически университет – София

 

Д-р инж. Галя Маринова, Дуплика към проф. д-р Камен Веселинов

  

 

 

 

Проф. д.м.н. Недю Иванов Попиванов – зам.-ректор по научна и международна проектна дейност в Софийски университет „Св. Климент Охридски“
Рецензиите да се публикуват в ИНТЕРНЕТ

 

 

 

Проф. д.ик.н. Стоян Денчев, ректор на СВУБИТ, зам.председател на Съвета на ректорите

Автономия – да, но при много строг контрол

 

Проф. Александър Попов, главен секретар на БАН

И БАН ще прави обсъждане по темата

 

 

 

На пресконференцията присъстваха журналисти от различни медии, но репортажите в тях бяха много оскъдни. Като изключим в. Телеграф и сайта www.actualno.com, затъмнението по темата беше пълно. Затова ИРИОН се постара да запълни информационния вакум със собствен репортаж.

 

                                     

 

 

31.03.2008 г.

 

Д-р инж.Галя Маринова

Телефонно включване в радиопредаването „ФОРУМ” на журналиста Георги Найденов по радио „София”, 94.5 MHz

В студиото е поканен акад. Петър Кендеров за коментар на предлаганите от правителството промени на Закона за научните степени и научните звания

 

 

 

30.03.2008 г.

 

Инж. Марин Мидилев не можа да отиде в Египет да представи своя доклад на “HUDEM’2008”, тъй като не се намери спонсор, който да го подкрепи.

Публикуваме докладът на инж. Марин Мидилев:

 

Marin Grudev Midilev, Robotized Combine for cleaning mine fields,

Статията е приета за представяне на  HUDEM’2008, Кайро, Египет 28-30 март 2008

 

 

Публикуваме и откъс от книгата на Айн Ранд „Изворът”, който третира въпроса с готовността на обществото да спонсорира и да съчувства на учените и откривателите.

                   

 

 

 

04.04.2008 г.

 

Георги Гушлеков, Иновативна икономика в България?

Факти, размисли, анализи,заключения

 

 

12.03.2008 г.

 

Акад. Иван Юхновски подаде оставка от поста председател на БАН. БАН влиза в процедура на избори за ОС и председател

 

 

 

Представяме на Вашето внимание няколко срещи и събития белязали научната общност у нас в началото на 2008 г. и които ИРИОН наблюдава пряко.

 

11.02.2008 г.

 

Учени и журналисти наблюдават избора на председател на БАН

от балкона на ЦУ на БАН

 

 

 

 

07.02.2008 г.

 

Среща на учени организирана от Движението за защита на българската наука, която призова ОС на БАН да спази закона за избор на председател на БАН и правилника на БАН, Химически факултет на СУ

 

 

         

Водещ: 

Проф. Владимир Добрев

 

Тримата академици:

Боянов, Кендеров и Куманов 

 

         

     

26 януари 2008 г.

 

 

Семинар (работна среща) за подготовка на предложения

за промени в Закона за научните степени и научните звания

с любезното съдействие на Фондация “ХАНС ЗАЙДЕЛ”

хотел Европа, ул. „Лидице” № 1

Организатори:       

Институт за развитие и иновации на образованието и науката – ИРИОН

           Експертна група за образование на ПП „ГЕРБ”

 

Водещи на срещата: Галя Маринова – председател на ИРИОН

                     Йорданка Фандъкова – зам. кмет по образованието на Столична община

 

 

Програма на семинара

 

Стенограми от семинара (с някои съкращения)

 

Снимки от семинара

                         

          

22.02.2008 г.

 

Две интервюта на журналистката Златка Михайлова от в. „Хасковска Марица” в търсене на отговор на въпроса:

„Ще се намери ли финансиране за участието на инж. Марин Мидилев в международната научна конференция HUDEM’08 в Египет?”

 

Марин Мидилев, Единствено зад мен и екипа, с който работя, няма институт и финансиране

Галя Маринова, Гордеем се с постижението на инж. Мидилев

Част 1

Част 2

Част 3

 

10.02.2008 г.

 

ИНТЕРВЮ С ПРОФ. Д-Р. АРХ. СТЕФАН ПОПОВ

за професионалния архитектурен вестник „Арх и Арт борса”

 

 

 

06.02.2008 г.

 

Една добра новина 

д-р инж. Галя Маринова, Докторите в ТУ-София ще могат да инициират проекти и да ръководят вътрешни научни договори

 

 

30.01.2008 г.

 

д-р Вяра Ганчева, Институт по социология към  БАН

Неправителственият сектор  и (не)устойчивото развитие

 

 

 

 

 

 

 

28.11.2007 г.

 

д-р Сергей Иванов , ЕДНА “МЕДИЙНА” СЛУЧКА В БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

   1. Вестник “ИФъРъ News”,  Брой 1

   2. Вестник “ИФъРъ News”,  Брой 2

   3. Вестник “ИФъРъ News”,  Брой 3

   4. Вестник “ИФъРъ News”,  Брой 4

   5. Вестник “ИФъРъ News”,  Брой 5

Повече информация за патилата покрай уволнението на д-р Сергей Иванов от ИФР,БАН може да намерите в записа на телевизионното предаване на БТВ «РЕАЛНО» от 18.02.2007 г. 10:30:00 (виж края на предаването) http://www.neterra.tv/bg/show.php?id=251&bm=2

 

 

 

01.12.2007 г.

 

 

 

ИРИОН организира в столичния хотел „Европа” семинар на тема:

ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ НА НАУЧНИ ПРОДУКТИ със специален гост-лектор  инж.Койчо Митев,

Оценител на права на интелектуална и индустриална собственост и други фактически отношения, Лобист, Консултант към Русенския Университет по защита на интелектуалната собственост

 

Отзив на инж. Койчо Митев, получен на 03.12.2007 г. след провеждането на семинара:

„Д-р Галя Маринова, искам да Ви благодаря още веднъж за организацията, която осъществихте и за неочаквано големия интерес към семинара. Стискам палци да реализирате целите на Института ИРИОН!

С уважение, инж. Койчо Митев”

 

Писмени и устни благодарности получихме и от много от участниците в семинара. Ето две от тях:

инж.Марин Маринов , Администратор на компютри и мрежи

„Благодаря на ИРИОН, Семинарът ми хареса.”

н.с. I ст. д-р Пламена Златева,  Институт по управление и системи за изследване, БАН

„Благодаря на ИРИОН, С удоволствие участвах.”

 

Програма на семинара

Биография на лектора инж. Койчо Митев

Регистрирани участници за семинара

Кратка стенограма за въпросите повдигнати на семинара

Снимки от семинара

 

 

 

 

04-06.11.2007 г.

 

 ИРИОН взе участие в Националната школа за научна политика за млади учени, която  се проведе от 04 до 06 ноември 2007 г. в Благоевград.

Пълна информация за школата може да намерите на сайта на Центъра по наукознание и история на науките при БАН: http://www.bas.bg/csshs/. Още при откриването на школата акад. Петър Кендеров представи познатата ни презентация за „Новия закон за научните степени, научните звания и научните длъжности”. С интерес очакваме публикуването на доклада „Научната политика и публичното разбиране за науката” на проф.Костадинка Симеонова – директор на НЦИН, който съдържаше редица интересни факти и информации.

ИРИОН си отбеляза и представя пред Вас някои данни, които бяха споменати и някои събития, които се случиха на школата.

Проф. Искра Арсенова от ЦНИН при БАН представи доклад на тема „Докторантурата – митове и реалности”, където показа една диаграма на разпределението на докторантурите по видове науки, взета от Стратегията за висше образование на МОН. Проф.Арсенова обърна внимание, че само 20% докторантури в технически и други науки, не е добра постановка за развитие на иновации и конкурентноспособност в България. За сравнение посочи САЩ, където доминират именно този тип научни изследвания. Въпросът е защо научните стратези в България се опитват да наложат такъв модел на научните изследвания. Нямаше кой да отговори на този въпрос.

В доклада си „Знания и умения в докторантското обучение”, ст.н.с. Доминика Янева от ЦНИН при БАН спомена някои добри практики за оценка на учените, като например това, че паралелно с оценката на  един докторант е редно да се прави и оценка на неговия научен ръководител. Научният ръководител също подлежи на контрол, а не само докторанта.

Друг въпрос насочен към ръководството на Фонд „Научни Изследвания” към МОН остана също без  отговор:

„Защо НФИ дискриминира цели групи учени от възможност за участие в обявените от МОН конкурси за научни проекти и как планира да отстрани тези форми на дискриминация,  например за нехабилитираните доктори на възраст над 35 години, а напоследък и за самите докторанти ”. Писменият въпрос беше подписан от Галя Маринова – председател на ИРИОН, Гергана Георгиева – докторантка от ГФИ, БАН, Светлана Живкова – ИИХ,БАН, Елена Разказова – ИИХ,БАН, а при устното му задаване при дискусията в залата беше подкрепен и от други участници.

НЕ БЯХМЕ УДОСТОЕНИ С ОТГОВОР ОТ СТРАНА НА МОН! Г-жа Албена Вуцова не се яви да представи доклада си, а Г-жа Карина Ангелиева и нейната колежка от ФНИ към МОН не останаха за участие в дискусията. Чухме само коментари от участниците, че това може би е скритата държавна политика???? Не ни остава друго освен да повтаряме въпроса си пред МОН и МС докато се намери, кой да го чуе и да благоволи да отговори все пак и най-вече да вземе мерки да отстрани тези позорни ограничения в конкурсите на ФНИ към МОН!

 

 

19.09.2007 г.

 

Олимпиадите по математика и информатика не са ехо от социализма, те са среда за откриване и развитие на таланта

Интервю на акад. Петър Кендеров – Председател на Световната федерация на националните математически състезания, реализирано от Галя Маринова 

 

 

 

02.10.2007г.

 

ОТ ЗЛАТНИ МЕДАЛИ ЗА ХУДОЖЕСТВЕНА САМОДЕЙНОСТ ПРЕЗ БИЗНЕС-НАЧИНАНИЯ И ФАЛИТ ДО ЧУЖБИНА – изповед за пътя на една българска поетеса и актриса, днес чужденка - записа Галя Маринова

 

 

 

05.09.2007г.

проф. д-р.арх. Стефан Попов “ЗА БЪЛГАРСКОТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ”

 

 

10.10.2007 г.

 

Интелектуалната собственост като политическа стратегия, Маг.инж. Койчо Митев, Патентен представител #238, Оценител на интелектуална собственост, Лобист, Изобретател, http://www.patentservice.info , получено в ИРИОН на 10.10.2007 г.

 

 

 

 

 

 

Световният конгрес на инженерите,

който се проведе в Лондон, Великобритания от 2-4 юли 2007г.

награди

д-р инж. Галя Маринова, д-р инж. Васил Гуляшки,

д-р инж. Дидие Льо Рюе и проф. Морис Беланже

за тяхната статия

“Защитен модем с множество носещи четоти, реализиран на FPGA”

 

 

 

 

28.03.2007 г.

Продължават да пристигат отговори на Анкетата за законопроекта на Инициативния комитет “Учени за нов закон за научните степени и научните звания”.

Тук може да си припомните анализа на анкетите, направен през 2005 г.

Представяме два от отговорите, които не са обработени в общия анализ. Предварително сме получили съгласието на авторите да се напишат техните имена.

Анкета попълнена от  доц. д-р Иван Евтимов, от 22 март 2007 г.

 

Доц. д-р Иван Евтимов  преподава социология

в Нов Български Университет и в Софийски Университет.През 1992 г. е бил  шеф

на Пресцентъра на СДС.

Впечатлени сме от неговите шаржове, които може да намерите на адрес: http:/images.hit.bg

Шаржът е публикуван с разрешение на автора.

 

 

Анкета попълнена от  инж. Марин Мидилев, от 16 януари 2007 г.

Инж. Марин Мидилев е иноватор и бивш военен разузнавач. Живее и работи в Хасково.

Той e член на ИРИОН и има материал за него в рубриката “Учените на ИРИОН в действие”.

 

 

Студентски глас

 

05.01.2008 г.

 

Така ли ще се оправим?

Безобразие!, Певицата ЛиЛана се уреди на държавна служба в Брюксел, Вестник „Уикенд”, 5-11 януари 2008г., стр. 7.

 

 

още...>>>

Грижа за младите испособните? Репресията продължава...

 

 

 

 

Връзки

 

 

Форум и Анкети

 

 

Публикации

 

Храмът на науката и висшето образование ни дава светлината в нашия път, изхода за България, ключа за положителен обрат.

Храмът е осквернен, тъмни сили вилнеят из него, узурпират, мамят, присвояват, унищожават...>>>

 

 

СТАТИИ:

професор Юрген Пльон : "THE REFORM OF UNIVERSITY EDUCATION AND SCIENCE IN THE GERMAN NEW LΔNDER SINCE 1990"

д-р Дроздстой Стоянов : "БАН е развъдник за пенсионери"

Хидрофор Планински : “дайте  ни  памперси  ! /Или за това как някъде по света “произвеждат” доценти/”- получено в ПУЕРОН на 29.11.2005

доц. д-р Христина Живкова : "ЗА   БЮРОКРАЦИЯТА   В   НАУКАТА" - получено в ПУЕРОН на 05.03.2006

М. Горанов : “с к р и т и т е   п ъ т е к и” - за  същността  на  корупцията  и Областите  на  корупционен  натиск във  висшето  медицинско  образование - получено в ПУЕРОН на 28.06.2006

а к о …- Ръдиард  Киплинг - Преводът е на М.Горанов, който  изпрати това стихотворение в ИРИОН на 07.07.2006г. и го посвещава на всички репресирани учени.

 доц. д-р. Любима Йорданова : „eLearning да стане основа на висшето образование в България”, получено в ИРИОН на 23.09.2006 г.

доц. д-р. Любима Йорданова : "РЕФОРМАТА В БЪЛГАРСКОТО
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
СЕ ЗАБАВЯ И УМИШЛЕНО, И ПОРАДИ НЕЗНАНИЕ" , получено в ИРИОН на 08.10.2006 г

ст.н.с. д-р Зойка Гарелкова: "Кои са академизираните олигарси в БАН?", получено в ИРИОН на 31.10.2006 г

доц. д-р. Любима Йорданова : „ТАБУИЗИРАНАТА В БЪЛГАРИЯ ТЕМА - НАУКА И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ”, получено в ИРИОН на 12.01.2007 г.

Ст.н.с. IIст. д-р Надя Велчева, “За науката и признанието на научните постижения в България”, откъс от книгата “Хора, професии, празници”, Парадигма, София, 2005 г.

Света Майка Тереза, “24 отговора”, подарено за публикуване в сайта на ИРИОН на 03.03.2007 г. От един наш дълбоко вярващ приятел, пожелал да се идентифицита като С.

Стоян Тодоров, протопсалт на БПЦ, За съвременното училище, ГОРЧИВИТЕ ПЛОДОВЕ НА ОТДАЛЕЧАВАНЕТО ОТ БОГА,Вестник “Всичко за всеки”,брой 9, 26 февруари – 4 март 2007г., стр. 2

СЛУЧАЯТ “инж. МАРИН МИДИЛЕВ”, или как се отнасят в българския пост-комунистически държавен сектор към един иноватор – ИМАШ ИДЕЯ? - Дай ни я и се махай!,

Подборът и обобщението на материалите от личните архиви на инж. Марин Мидилев са направени от Галя Маринова, 28.март.2007 г.

 

Станимира Танева, За проекта ”Mature@eu” подпомагащ мениджърите по човешки ресурси да подбират персонал неутрално от възрастта, НБУ, Център за кариерно развитие, получено в ИРИОН на 10.04.2007г

Марин Мидилев, “Елементарни логически решения (опорни точки), които приложени на практика сега, ще доведат до предотвратяване на нежелани последствия”, получено в ИРИОН на 14.04.2007г

проф. дфн Димо Узунов,  ИЯИЯЕ-БАН - “За заплатите на учените, за научните проекти от НФНИ и за днешния хал на науката в България”,   получено в ИРИОН на 16.04.2007 г

дфн Красимир Кабакчиев, “Параграф 399” или правова държава ли е България, 30.01.2006г., Дневник

дфн Красимир Кабакчиев, “Дали изобщо има съд и правораздаване в България?”, получено в ИРИОН на 28.08.2007г.

Гергана Георгиева, 26 годишна, докторант в Геофизическия институт при БАН ГФИ на БАН създава мотивираща творческа среда за докторантите „Национална школа за научна политика на младите учени”, Благоевград, 06.11.2007 г.

д-р Сергей Иванов, Отворено писмо до ВАК, 11.01.2008 г.

Писмото се основава на данни от преписка № 55/2007 на Комисията по дискриминация

 

Проф. дтн Христо Бояджиев, Институт по инженерна химия, БАН, 10.04.2008 г., Относно новия закон за научните степени и звания

 

доц. д-р Любима Йорданова, евролингвист, 01.05.2008 г. Изборът на нов председател на БАН – равнопоставеност или неравно третиране на учените

 

д-р Ваня Шипочлиева, дм, главен експерт при Национален център по опазване на общественото здраве, НЦООЗ, 01.05.2008 г,. Ще има ли закон срещу  „ИЗТИЧАНЕТО НА МОЗЪЦИ”

 

 

Д-р инж.Владимир Начев... И ОЩЕ НЕЩО ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ, 28.05.2008 г.– София, работещ в частна фирма

Статията е изпратена на журналистката Анета Петкова от в.Труд на 19.05.2008,  но не е публикувана.

 

 

 

 

Студентски глас:

Екатерина Атанасова, 25 г, студентка в  НБУ, “ДА НЕ СЕ БОИМ ОТ РАЗНООБРАЗИЕТО” -  06.03.2007 г.

Анелия Попова – III курс “Журналистика и масмедии”- “УНСС – университетът, който пречупи представите ми” - 04.04.2007г.

Дискусията в “Студентски глас” продължава:

Отговор на Екатерина Атанасова (НБУ) на статията на Анелия Попова (УНСС), 10.04.2007 г.

 

НАУЧНА КРИТИКА:

 

13.02.2007 г., “По следите на фалшивите дипломи”, доц.д-р инж. Иван Илиев

 

02.08.2007 г., “Преоценка и замяна на термини в теория на дискретизацията”, Петър Петров

Petre Tzv. Petrov, Reevaluation and replacement of terms in the sampling theory, Proc. of papers ICEST’2007, Volume 2, 24-27 June 2007, Ohrid, Macedonia

 

 

=====================

 

  РЕЦЕНЗИИ:

 

 

Home | За нас | Връзки | Любопитно | Публикации | Дейности | Мнения | Научна критика | Млади и способни | Лекции | Анкета

This site was last updated 06/29/14