Новини и Събития   (архив)

 

24.01.2009 г.

 

инж. Койчо Митев,

Писмо до Министър Даниел Вълчев
Относно: Актуализация на
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2003 г. за условията и реда за изразходване на средствата, отпуснати целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художественотворческа дейност. (Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 2008 г.), Издадена от министъра на образованието и науката, обн., ДВ, бр. 73 от 19.08.2003 г., изм. и доп., бр. 16 от 15.02.2008 г., в сила от 15.02.2008 г.

 

 

21.01.2009 г.

 

инж. Койчо Митев,

Научните изследвания в университета

 

 

 

04.02.2008 г.

 

Гореща новина

Сигнал от проф. д-р арх. Стефан Попов

За проблеми в Архитектурния факултет към Висшето Строително Училище “Любен Каравелов”, София

 

 

 

19.11.2007 г.

 

Писмо от проф. д-р арх. Стефан Попов  

до Президента на Международната Академия по Архитектура  академик арх. Георги Стоилов,

до Ректора на Висшето Строително Училище  „Любен Каравелов”, София доц.д-р.инж. Георги Годинячки,

до членовете на Академичния Съвет на ВСУ„Любен Каравелов”

относно: АРХИТЕКТУРНИЯ ФАКУЛТЕТ към ВСУ

 

 

 

08.01.2008 г.

 

Подписка на преподавателите

 

09.01.2008 г.

 

ОТКРИТО ПИСМО от Президента на МАА – акад. арх. Георги Стоилов

до  Ректора на ВСУ “Л.Каравелов” София

доц. д-р инж. Георги Годинячки

Относно сътрудничеството между МАА-ВСУ и качеството на обучение по архитектура във ВСУ “Л. Каравелов”

Страница 1

Страница 2

 

10.01.2008 г.

 

ПИСМО-ДЕКЛАРАЦИЯ

до  Ректора на ВСУ “Л.Каравелов” София доц. д-р инж. Георги Годинячки

Относно отказът на преподавателите по архитектурно проектиране от по-нататъчна преподавателска дейност по специалността „архитектура” във ВСУ „Любен Каравелов

 

 

19.03.2008 г.

 

проф. дфн Владимир Добрев, координатор на Движението за защита на българската наука,  

Борбата за БАН и науката в България на страниците на в. Култура

 

 

 

 

 

 

18.03.2008 г.

 

Красимир Кабакчиев, д.ф.н.

Юхновски и компания трябва да бъдат незабавно уволнени!

 

 

 

01.02.2008 г.

 

КРЪГЛА МАСА-ДИСКУСИЯ „ПРОСПЕРИТЕТЪТ ОБИЧА СВОБОДАТА“

посветена на философията и творчеството на Айн Ранд

Заседателна зала 1 на СУ „Св.Климент Охридски“

Водещ: Калин Манолов

 

 

 

Андреас Таубер,  Приносът на Айн Ранд за каузата на свободата

Германия

 

 

 

 

02.02.2008 г.

 

д-р Сергей Иванов, ПЕНСИОНЕРИ “ИЗЯЖДАТ” БЮДЖЕТА НА БАН, Вестник “Труд”, 02.02.2008.

 

 

12.02.2008 г.

 

Акад. Петър Кендеров, Отговор на отвореното писмо на д-р Сергей Иванов, ВАК, изх. №210/12.02.2008 г., гр. София

Страница 1

Страница 2

 

 

11.01.2008 г.

 

д-р Сергей Иванов, Отворено писмо до ВАК

Писмото се основава на данни от преписка № 55/2007 на Комисията по дискриминация

 

 

16.09.2007 г.

 

проф.дбн Иван Канев: “Ако започнат истински промени в научната сфера в България, аз бих се върнал да работя в България и в БАН.”

Интервю на проф. дбн Иван Канев от Университета Небраска, САЩ, реализирано от Галя Маринова на 16.09.2007 г. в София

 

 

 

 

12.07.2007 г.

 

ИРИОН организира:

Среща на акад. Петър Кендеров,  Председател на Президиума на ВАК с учени на тема: “Обсъждане на предложения  за промени в Закона за научните степени и научните звания”.

зала “Надежда” на Столичната библиотека на площад “Славейков”

на 12. 07. 2007г. от 16:00 часа.

 

Регистрирани участници в срещата

 

 

 

д-р Галя Маринова, “Откриване на дискусията”

Публикувано със съкращения във “Вестникът-отговор на Вашите въпроси”, брой 205, 20-26.07.2007 със заглавие “За научния геноцид”, стр.8

 

 

 

 

Акад. Петър Кендеров, Презентация “Обсъждане на предложения  за промени в Закона за научните степени и научните звания”

Публикувно със съкращения във “Вестникът-отговор на Вашите въпроси”, брой 205, 20-26.07.2007 със заглавие “При всяка промяна този закон се влошава”, стр.8

 

 

 

Проф. дфн Димо Узунов, “Мозъкът на държавата се нуждае от спешна законодателна помощ”, 13.07.2007 г.

Публикувано със съкращения във “Вестникът – отговор на Вашите въпроси”, брой 208, 10-16.08.2007 г., стр.7

 

 

 

Емилия Иванова – философ, екс-докторант в ИФИ-БАН “За бъдещето на науката в България”, 16.07.2007 г.

Публикувно със съкращения във “Вестникът-отговор на Вашите въпроси”, брой 206, 27.07.-02.08.2007 със заглавие “Науката-тази здрава комунистическа крепост”, стр.7

 

 

 

 

проф. д-р арх. Стефан Попов, “За закона и за хората”, 13.07.2007 г.

Публикувно със съкращения във “Вестникът-отговор на Вашите въпроси”, брой 205, 20.-26.07.2007, стр.9

 

 

 

доц. Иван Илиев,  “По повод срещата на ИРИОН с акад. Кендеров, провела се на 12.07.2007г. в Столична Библиотека – зала “Надежда”, 31.07.2007г.

Публикувно със съкращения във “Вестникът-отговор на Вашите въпроси”, брой 207, 03.-09.08.2007 със заглавие “Неспирна и брутална политизация – По повод дискусията с акад. Кендеров от 12 юли т.г. в Столична библиотека”, стр.7

 

 

Орлин Стефанов, “Надути гайди чуруликат за по-високи заплати”, публикувано във “Вестникът – отговор на Вашите въпроси”, брой 207, 03-09.08.2007 г., стр.7

 

 

 

д-р инж. Васил Гуляшки, „Във връзка със срещата на акад. Петър Кендеров с учени за промени в Закона за научните степени и научните звания, проведена в Столична библиотека”, 12.07.2007 г.

 

 

 

 

 

 

Изказвания на участниците (със съкращения)

 

 

 

Снимки от срещата

 

 

 

 

 

Текстов запис на радио-дебата “Как се става професор у нас?” излъчен по радио “Нова Европа” на 18.02.2006г.  от 16.00 до 18.00 часа с водещ Румен Янев

 

участници в студиото:

 
   

акад. Петър Кендеров

Председател на Президиума на Висшата атестационна комисия  (ВАК)

проф. Драгомир Драганов

Председател на Научна комисия към ВАК и ръководител на катедра в Софийски Университет

проф. Мирослав Дачев Заместник-ректор на Нов Български Университет
гл.ас. д-р инж. Галя Маринова Председател на ИРИОН
гл.ас. д-р Андрей Куртенков Член на УС на ИРИОН
г-жа Стефка Манева юрист, специалист по защита на правата на учените
   

участници по телефона:

 
   
доц. Жорж Минчев ИРИОН
проф. Николай Колев Технически Университет – София
проф. Димитър Ненов  
г-жа Иванова и други.  

 

 

 

24.07.2007 г.

 

 

Управителният съвет на ИРИОН проведе среща със зам. министъра на МОН, г-жа Ваня Добрева, която отговяря за висшето образование и науката. На срещата  присъства депутата Стела Банкова. Бяха разисквани проблемите с дискриминацията на нехабилитираните доктори в конкурсите на Фонда за научни изследвания и вътрешноуниверсиеттеските конкурси за научни проекти, повсеместното подтискането на научното развитие на докторите, пречките за тяхната хабилитация и необходимостта от нов закон за научните степени и научните звания, който да разчупи порочния кръг, в който са принудени да хабят напразни сили младите и способни учени на България.

 

Предложения на ИРИОН адресирани до Министър Даниел Вълчев

 

Снимки от срещата на ИРИОН със зам. министъра Ваня Добрева

 

 

03.07.2007 г.

 

 

 

 

 

 

 

Как се става доцент в английски университет?- Интервю на д-р А.Х.Кемп – Senior Lecturer Ph.D. BSc CEng MIEE ILTM от университета Лийдс, Лийдс, Англия, - проведено от Галя Маринова на Световния конгрес по инженерни науки, Империал Колидж, Лондон, 2-4 юли 2007 г.

 

 

 

27.06.2007 г.

 

 

 

 

 

 

 

проф.д-р арх. Стефан Попов, Висшето строително училище „Любен Каравелов” София,  “Изходни позиции за провеждане на реформите във висшето образование”

 

 

 

18.06.2007 г.

 

Проведе се Общото събрание на ИРИОН.

 

 

30.05.2007 г.

 

ИРИОН номинира кандидадурата на инж. Марин Мидилев за награда на конкурса за иновации на Световния икономически форум в Давос, Швейцария.

 

 

17.04.2007г.

проф. дфн Димо Узунов,  ИЯИЯЕ-БАН - “За заплатите на учените, за научните проекти от НФНИ и за днешния хал на науката в България”,   получено в ИРИОН на 16.04.2007 г

 

Попълнени анкети

 

Aнкета попълнена от гл.ас. д-р инж. Пламен Маноилов, 54-годишен, РУ "Ангел Кънчев", Русе от 01 декември 2009 г.

Анкета попълнена от д-р архитект Любинка Стоилова от 10 април 2007 г.

Анкета попълнена от проф.дфн Димо Узунов от 20 април 2007 г.

Анкета, попълнена от български професор по физика, работещ в САЩ, пожелал да остане анонимен, представящ се с псевдонима Flatwood, 21 юли 2007 г.

Анкета попълнена от 37-годишен физик, от 9 октомври 2007 г.

Анкета попълнена от Господинка Гичева, докторантка, 25-годишна , от 11 октомври 2007 г.

Анкета попълнена от гл.ас. д-р Асен Асенов, 33-годишен, преподавател в Русенски университет , от 11 октомври 2007 г.

Анкета попълнена от д-р Илия Илиев, 44-годишен, биолог от 18 октомври 2007 г.

Анкета попълнена от гл.ас. д-р Елка Янкулова, 53-годишна, преподавател в Биологическия факултет при Софийски университет, от 30 октомври 2007 г.

Анкета попълнена от  д-р Пламен Георгиев, 39-годишен, ветеринарен лекар, преподавател във ВМФ при Тракийския университет в Стара Загора, от 30 октомври 2007 г.

Анкета попълнена от н.с. д-р Христо Червенков, 34-годишен, Национален център по метеорология и хидрология НИМХ - БАН , Пловдив от 02 ноември 2007 г.

Анкета попълнена от  н.с. II ст. д-р Рада Мутафчиева, 53-годишна, физик, доктор по биология, Институт по биофизика, БАН, от 13 април 2008 г.

 

Анкета попълнена от  Йордан, 37-годишен, химик, доктор,  от 13 април 2008 г.

 

Анкета попълнена от ст.н.с. II ст. д-р Валентин Радев, 50-годишен, военнослужещ, Институт за перспективни. изследвания за отбраната към Военна академия „Г. С. Раковски”, от 19 април 2008 г.

 

Имат думата докторантите

 

Любопитно

Лъчезар Пламенов Томов, 25-годишен, докторант в ТУ-София Зодиакален анализ  на състава на членовете на катедра „Системи и управление”, Факултет по Автоматика, Технически университет, София, получено в ИРИОН на 11.11.2007 г.

 

Добри практики

Гергана Георгиева, 26 годишна, докторант в Геофизическия институт при БАН

ГФИ на БАН създава мотивираща творческа среда за докторантите 

„Национална школа за научна политика на младите учени”, Благоевград, 06.11.2007 г.

 

Млади и способни.Репресията продължава...

Три висши образования в България: Капитал ли са  или тегоба?

Димитър Гинчев, 34-годишен, задочен докторант в Института за Управление и Системни Изследвания (ИУСИ) към БАН бивш председател на МЕНСА-Пловдив

София, 9.11.2007 г.

 

 

 

Асен Тошев – докторант в Института по математика и информатика към БАН, който отскоро е член на ИРИОН пожела да се представи с две свои статии:

 

В. Томов, Ас. Тошев, „Програмна система с изкуствен интелект за експертни консултации в областта на българското наследствено право”, “An AI Program for Expert Consultations in the Domain of Bulgarian Inheritance Law”, International Journal Information theories & applications 1994, Volume 2, Number 5, ISSN 1310-0513, pages 22-25.

 

Ас. Тошев, „Програмни системи с изкуствен интелект в правото. Функции. Проблеми. Някои решения.”, “Artificial Intelligence Program Systems in Law. Functions. Problems. Some decisions.”, International Journal Information theories & applications 1998, Volume 5, Number 6, ISSN 1310-0513, pages 223-230.

 

 

02.02.2008 г.

 

Първа награда на конкурса на БОИС  за студентско есе „Просперитетът обича свободата”

 

Просперитетът обича свободата

/размишления върху фрагменти от Айн Ранд/

Вяра Георгиева Георгиева, СУ, Международни отношения, 1 курс

 

 

 

 

 

Втора награда на конкурса на БОИС  за студентско есе „Просперитетът обича свободата”

 

Просперитетът обича свободата

Александър Попов, Софийски университет, Английска филология, I курс

 

 

 

 

 

Трета награда на конкурса на БОИС  за студентско есе „Просперитетът обича свободата”

 

Изправя ли Атлас рамене?

Радослав Пашов, УНСС, Финанси

 

 

 

 

10.04.2007 г.

 

Дискусията в “Студентски глас” продължава:

Отговор на Екатерина Атанасова (НБУ) на статията на Анелия Попова (УНСС), 10.04.2007 г.

 

01.04.2007 г.

“УНСС – университетът, който пречупи представите ми”, Анелия Попова – III курс “Журналистика и масмедии”

 

06.03.2007 г.

“ДА НЕ СЕ БОИМ ОТ РАЗНООБРАЗИЕТО” - Екатерина Атанасова, 25 г, студентка в  НБУ

 

04.01.2007г

Проф. Юрген Пльон, бивш директор на Центъра за германски и европейски изследвания /ЦЕДЕС/  “ГЕРМАНИКУМ” в София,   поздравява  ИРИОН

“Ihrer neuen Vereinigung wόnsche ich viel Erfolg. Demokratische Gesellschaften brauchen solche Organisationen.

Ihnen und Galia Marinova meine besten Grόίe,

Ihr Jόrgen Plφhn, 04.01.2007, Deutschland”

 

“Пожелавам много успехи на вашето ново сдружение. Демократичните общества се нуждаят от такива организации. На Вас и на Галя Маринова, моите най-добри поздрави,

Ваш Юрген Пльон, 04.01.2007, Германия”

 

 

 

12.07.2006г. - СОЦИАЛИСТИТЕ ИСКАТ ДА ЛИКВИДИРАТ НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ  д-р Галя Маринова

 

Днес във вестник “Земя”, 12 юли 2006, брой 133(4018) год.XVII намираме следната информация:

 

Прогнозен бюджет 2008: Двойно повече пари за МС

Емилия Антова

.....

Тригодишната прогноза на кабинета показва намаляване на средствата за наука и образование.

.....

Средствата за образование намаляват от 4.4% на 4.3%, а за наука от 0.4% на 0.3%......
 

 

Коментар: Намирам това за възмутително. Намаляването на бюджета за наука от 0.4% на 0.3% показва трайната тенденция за свеждане на инвестициите в науката в България до чиста нула. Европа отдавна ни препоръчва да вдигнем инвестициите в науката до нормалното европейско ниво от 1%, а нашите социалистически правителства бутат този процент все надолу и надолу. Като се отчете и факта, че преди 2-3 години отговорните в МОН са изключили България от Европейските програми за научна инфраструктура, се налага от самосебе си извода, че на най-високи равнища у нас се назначават индивиди, които имат за цел ЛИКВИДИРАНЕТО НА НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ. Това обяснява и неистовото и садистично наптрапване на дъртаците в науката, за да може тя да свърши заедно с тях. След комунистическите дъртаци и некадърници в науката и ПОТОП, както те самите обичат да се гаврят!

Ставащото изисква реакция и то много силна и организирана. Борбата за бъдещето на науката в България е борба ЗА БЪЛГАРИЯ!

 

 

 

10.05.2006г - СТАНОВИЩЕ върху “КОНЦЕПЦИЯ за усъвършенстване на нормативната уредба за научните степени и научните звания в БЪЛГАРИЯ”, представена от акад. П. Ст. Кендеров – Председател на В А К (Концепцията не носи определена дата) - Проф. д-р ик. н. БЛ. СИВЕНОВ

 

   Бележки относно пункт 1. “Защо е необходима смяна?”

 Към ред първи – Въвеждането на “...научни длъжности...” не е нужно. И без това си има научно-административна йерархия, като се започне от “РЪКОВОДИТЕЛ НА НАУЧНО ЗВЕНО” (Секция, Катедри НИЛ, Отдели, Департамент) и се стигне до най-горните: РЕКТОР...; ДИРЕКТОР, ... ПРЕДСЕДАТЕЛ на АКАДЕМИЯ; Председател на Научен Съвет, или на АКАДЕМИЧЕН СЪВЕТ; ДЕКАН и Председатели на ФАКУЛТЕТНИ СЪВЕТИ.....

 

 

 

22.02.2006г - Порочният консенсус - д-р Андрей Куртенков, публикувана във “Вестникът-отговор на вашите въпроси”, на 17.02.2006г

   “През периода на 60-80-те години на ХХ век нашата страна не само задоволяваше нуждите на народа ни, но и беше първа в Европа и света по износ на домати. Милионите тонове домати радваха хората по света и издигаха авторитета на България.”

Може би сте си помислили, че цитатът е от уводна статия на комунистическия вестник “Кооперативно село”? Нищо подобно! Източникът е съвсем пресен и направо пращи от научни титли – “Страници от историята на българската генетика”...

 

 

20.01.2006г. - БСП/ДС  лансира  идея  за  обновяване  на  управленските  кадри -Галя Маринова

публикувана в сайта www.oshte.info на 19.01.06,  и във  "Вестникът - отговор на Вашите въпроси" на 20.01.06 , излъчено по предаването"Между Редовете"  на телевизия СКАТ на 18.01.06 и др.

 

.........Новите кадри за политическия и обществения елит на България трябва да се подберат сред децата и внуците на членовете на Политбюро на БКП, евентуално на ЦК на БКП, тъй като те са живяли в по-добри условия от другите българи и респективно са имали по-добри шансове за образование и развитие от другите българи, които по думите на проф. Драгомир Драганов "слизат от дърветата".....................

 

 

 

 

За вестник "Култура", 10.2004 - Нови правила за кариера в науката чрез нов закон - д-р Галя Маринова

 

Прекрасен есенен ден. В университетския двор се разминават сенки от миналото. Влачат крака, демонстрират присъствие. Подминават почти нехайно портретите на героичните си колеги, прегърнали принципа "на пост до последен дъх". Хвърлят заплашителни погледи, сдушват се - пазят статуквото. Студенти - бакалаври и магистри обсъждат въпросите с бригадите за черноработници зад Океана. Калкулират - какво ще остане след като платят таксите за семестъра. Да си магистър е скъпо удоволствие. Но пък дава право на бригада. Чудесен стимул да останеш студент за цял живот. И днес преподавателят отсъства. Дори не могат да се зарадват на свободното време, защото едвам са уредили отсъствието от работа. Всички работят, нали трябва да се платят таксите. Визия за бъдещето? - като начало магистратура или докторантура в чужбина, а после и работа там. Дори и намек за бъдеще в българската наука предизвиква недоверчив поглед. Дух на тъга и обреченост в този красив есенен ден. Млада студентка вози с количка още един бъдещ кандидат емигрант. Какво е една страна без младост, без мечта, без устрем? ...

 

 

Конференция "Балканска конференция на младите учени", Съюз на учените, Пловдив, юни 2005г

Мотивация за реализация на младите учени в България - анализ и предложения - д-р Галя Маринова, д-р Васил Гуляшки

Series vol. VI of BALKAN CONFERENCE OF YOUNG SCIENTISTS, PLOVDIV 2005, pp.482-487

Abstract. The paper is searching the key to the motivation of young scientists by the comparison of two visions: the vision of the leading staff in science about the young scientists and the vision of the young scientists for themselves. The data from an inquiry into the necessary reform of the rules for making scientific carrier are analyzed and some normative changes, indispensable for the motivation of young people for scientific carrier in Bulgaria are proposed...

 

 

 

 Международна конференция "Социална динамика и връзки с обществеността", ЮЗУ "Неофит Рилски" .5-6 ноември 2004г

Известно и премълчано за висшето образование и науката - д-р Галя Маринова

 

След 15-годишно протакане законът за научните степени и научните звания в българската наука и висше образование предстои да влезе в пленарна зала. Това е резултат на активен граждански натиск от страна на учени и преподаватели във ВУЗ, от всички поколения (, но най-вече от средното), който стана забележим от началото на годината и бързо придоби организиран характер. Проблемът с кадрите в науката беше подтискан през годините на прехода и се появиха гнезда на силно напрежение в различни университети и научни  институти....

 

 

    13.05.2005 - Изказване на гл.ас. д-р инж. Галя Маринова на Националния форум "НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ" Секция "Проблеми в науката"

     06.04.2004 - ЛИПСАТА НА ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ – ЖЕЛАНОТО СТАТУКВО ОТ НАУЧНАТА НОМЕНКЛАТУРА, доц. Иван Илиев

    20.02.2004 - АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИЯ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ, ВНЕСЕН ОТ ПРОФ. АСЕН ДУРМИШЕВ В НС НА 01. 02. 2005г.

    14.02.2005 - ДИСКУСИЯ ЗА РЕФОРМАТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА И НОВИЯ ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ

    26.01.2005 - ПОКАНА ЗА ДИСКУСИЯ ЗА РЕФОРМАТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА И НОВИЯ ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ