English version German version

СРЕДА ЗА ТЕСТВАНЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ НА КОМУНИКАЦИОННИ СХЕМИ

  

СТРУКТУРА НА СРЕДАТА

Указания за работа с програмната система WARP 6.2 за описание на VHDL, синтез и симулация на цифрови схеми:

WARP 6.2 стъпка по стъпка

Указания за задаване на входни сигнали чрез Stimulators

Указания за работа с програмата Architecture explorer

Библиотека с примерни проекти описани на VHDL и симулирани в средата WARP 6.2

Примерни проекти реализирани в Средата за тестване и верификация на комуникационни схеми

Пример 1: Ротация на 8-битов вектор с използване на оператора CASE

1.1 Създаване на нов проект MyCase и нов файл mycase.vhd в текстовия редактор Galaxy

1.2. Симулиране на поведението на проекта MyCase в симулатора Active-HDL Sim

Пример 2: Последователност на работа с графичен редактор ACTIVE-HDL FSM за въвеждане на спецификация на схема чрез крайни автомати (FSM)

2.1 Създаване на проект на автомат в графичния редактор ACTIVE-HDL FSM във файл binctr.asf.

2.2 Генериране на VHDL код от спецификацията на автомата FSM

2.3 Симулация на сода машината в симулатора Active-HDL Sim на Warp

2.4 Пример с размяна на приоритетите в крайния автомат в проект drink2

Пример 3: Проектиране с помощта на VHDL и реализация върху Ultra37000 на демултиплексор в средата за тестване и верификация на комуникационни схеми

3.1 Създаване на нов проект demultiplexor и нов файл demultiplexor.vhd в текстовия редактор Galaxy

3.2. Симулиране на поведението на проекта в Active-HDL Sim

3.3 Програмиране на платката с програмата ISR (In-System-Reprogrammable)

Пример 4: Тестване и верификация на програмна схема на демултиплексор с помощта на генератор и логически анализатор

Файлови формати и трансфер на файлове в средата

www.cypress.com

Home