Институтът за развитие и иновации на образованието и науката ИРИОН инициира Гражданска оценка за работата на Висшата Атестационна Комисия

 

 

Висшата атестационна комисия е една от най-атакуваните институции в България, и за нея  не се скъпят определенията, кое от кое по-нелицеприятно. Излишна, зловеща, рудиментарна са само малка част от тях. Няма съмнение, че една от причините за тези оценки е непрозрачността и безконтролността на тази институция. Същевременно България е член на Европейския съюз, а в Европейската харта на учените се предвижда възможност за мониторинг на различни институции заети с наука и висше образование, който да се извършва от независими от системата  неправителствени организации. В тази посока е и инициативата на ИРИОН за Гражданска оценка за работата на Висшата Атестационна Комисия. От днес на най-чувствителните места във ВАК в чакалнята и пред кабинета на Председателя учените ще намерят обява, която по същество е една покана към тях да изразят  мнението си за ВАК, неговите служители, членовете на Научните комисии, Специализираните и Факултетните научни съвети, както и рецензентите.

 ИРИОН поема ангажимента да събере, обобщи и даде публичност на получените оценки, както пред българската общественост и институции, така и пред европейските им аналози. Същевременно  всеки учен, който желае, може да предостави материали, които обосновават неговата оценка за ВАК, за да бъдат публикувани на сайта на ИРИОН: www.pueron.org/pueron.

Надяваме се на активност от страна на нашите колеги защото ако желаем средата за научна работа и висше образование да бъде по-поносима и предразполагаща към творчество, трябва всеки от нас да даде и своя принос за това. Също така и за доброто на България.

 

 

 

home