Рубриката Български учен в САЩ  ще се води от проф. дбн Иван Канев

 

 

Кой е проф. Иван Канев

  Професор Иван Канев е завършил Ветеринарна медицина в София. Постъпва на работа в БАН по покана на академик Иван Василев, при който полага като студент изпити.  Впечатлен от отговорите и нестандартното му мислене, академикът му предлага работа в ръководената от него Централна лаборатория по хелминтология (ЦЛХ) в БАН. С течение на времето придобива две научни специалности -паразитология,  която получава в България и молекулярна биология и цитогенетика, за които придобива диплома и лиценз в САЩ.

 

На 35 години ВАК му присъжда директно научната степен Доктор на науките за дисертация, която е започната като кандидатска. На апробацията дисертацията е отхвърлена и спряна от защита по искане на партийния секратер, научния секретар и заведущ секцията.  Спряната дисертация е изпратена за експертни оценки при най-добрите специалисти по темата в СССР, САЩ, Източна и Западна Германия. Всички експерти дават в писмен вид високи оценки и предлагат единодушно дисертацията да бъде призната директно за голям докторат. Въз основа на тяхното менение и широката подкрепа от български учени, ВАК прави изключение и му присъжда  директно научното звание доктор на биологическите науки .

 Темата на докторската дисертация по биологически науки на  проф. Иван Канев е:

 Kanev I., 1985, On the morphology, biology, ecology and taxonomy of Echinostoma revolutum group (Trematoda: Echinostomatidae: Echinostoma), Българска Академия на Науките, 467 стр.

 

Като професионален учен работи и публикува съвместно със 120 учени от цял свят. За огроманта му международна дейност е номиниран и награждаван в чужбина: В институт към Руската акдемия на науките (РАН) е награден с медал (1996) и избран за почетен член на научно дружество към РАН (1997). В САЩ е номиниран за Учен от чужбина с изключителни възможности в науката (1998) и избран за почетен член на американски университет (2003). В Израел е награден с медал за успешно решена научна загадка в района на свещените за евреите, християните и мюсюлманите места.

 

Участва в реформата на БАН и на българската наука, като член на ВАК, член на Общото събрание на БАН, и директор на два института-Институт по паразитология и Институт по експериментална патология и паразитология. Професионалните му виждания за реформата се различават съществено от тези на началниците му. Опитите му да промени някои от недъзите в науката са последвани от наказания и уволнение. Сега живее в САЩ и работи за американски университети.

 

Запознат е добре с историята на българската и на световната наука, пише статии за пресата и за интернетфорума Bulgarianscienceproblems. Негова е идеята за установяване на връзка между групата на проф. Лазарин Лазаров и други български учени, живеещи и работещи в чужбина, в която участва проф. Иван Канев и Института за развитие и иновации на образованието и науката - ИРИОН. Проф. Иван Канев ще опита да бъде мост между двете общности от учени, които се интересуват от реформа и осъвременяване на отношенията в научната сфера в България. В момента работи върху поредица от статии за Държавната наука, които ще представя и на нашия сайт. Интересно е да се запознаем с погледа на един български учен, който работи и живее в САЩ, върху състоянието и перспективите на науката в България. Предполагам, че неговите коментари и анализи ще дадат повод  за дискусия, в която самият той ще участва активно. Публикуваме материалите му дословно и обещаваме да му задаваме не само удобни въпроси...

 

Повече за творческите постижения на проф. Иван Канев може да намерите на:

http://hwml.unl.edu/IK-CV2006.pdf

 

 

Държавната наука през погледа на проф. Иван Канев:

 

 

 

1.Държавната наука. #23) Скандалът Батак, проф. Иван Канев, 30.04.2007г.

 

2.Държавната наука. # 30). Затворена система , проф. Иван Канев, 01.07.2007 г.

 

3.Държавната наука. # 32). Законът на БАН срещу БАН , проф. Иван Канев, 02.07.2007 г.

 

4.Държавната наука. # 33). Езикът на БАН срещу БАН , проф. Иван Канев, 16.07.2007 г.

 

5. Държавната наука. #34). Една истинска история за беднотията и деструкцията, проф. Иван Канев, 06.11.2007 г.

 

6. Държавната наука. # 35). Втора истинска история за беднотията и деструкцията, проф. Иван Канев 11.11.2007 г.

 

7. Държавната наука. # 36) Трета истинска история за беднотията и деструкцията,проф. Иван Канев 21.11.2007 г.

 

8. Държавната наука. # 37). Четвърта истинска история за беднотията и деструкцията, Иван Канев, 26.11.2007 г.

 

9. Държавната наука. # 38). Авторитарен режим в БАН., проф.дбн Иван Канев ,11.12.2007 г.

 

10. Държавната наука. # 39). Морална дилема., проф.дбн Иван Канев ,17.12.2007 г.

 

11. Държавната наука. # 40). Почетните членове на БАН., проф.дбн Иван Канев ,17.12.2007 г.

 

12. Държавната наука. # 41). ДНК лаборатoрии или За какво се пилеят парите на БАН, проф. дбн Иван Канев,  07.01.2008 г.

 

13. Държавната наука. # 42). Учени срещу бизнесмени,  проф.дбн Иван Канев,  15.01.2008 г.

 

14. Държавната наука. # 43). Неподготвена за върхови технологии, проф.дбн Иван Канев,15.01.2008 г.

 

15. Държавната наука. # 44). Изборна кушия в БАН.,  проф. дбн Иван Канев, 28.01.2008 г.

 

16.Държавната наука. # 45).  Циркаджийски номера.,  проф. дбн Иван Канев, 29.01.2008 г.

 

17.Държавната наука. # 46). Време за избор.,  проф. дбн Иван Канев, 04.02.2008 г.

 

 

 

 

 

 

 

home