Храмът на науката и висшето образование ни дава светлината в нашия път, изхода за България, ключа за положителен обрат.

Храмът е осквернен, тъмни сили вилнеят из него, узурпират, мамят, присвояват, унищожават.

            За пръв път са събрани автентични свидетелства на пострадалите - идеалисти, вярващи в Бога и в България, прекланящи се пред култа на познанието и науката. В играта без правила губят най-добрите, побеждават насилието и мракът.

            Анализът показва - морален упадък, подмяна на ценностите, сенки от миналото, субективизъм, шуробаджанашки прийоми, клиентелизъм в науката, тайни завери, престъпления по служба, злоупотреби, нагласени конкурси, разпилени и неусвоени международни фондове, архаични закони, застарял и безплоден състав, безнаказаност, упадък, жестокост, непреодолими бариери пред младите и способните. Търговците са в Храма, антихристът е в Храма.

            Храмът може да бъде спасен - представени са предложения за нови закони и правилници, нов закон за научните степени и звания, поощряване на личната инициатива на творците, механизъм за контрол и отговорност, нови правила за работа по международните научни и образователни програми, споделяне на опита на напредналите страни и университети, гражданско общество, осъзнаване на правата и свободите, опора в трите власти - законодателна, изпълнителна и съдебна и в четвъртата - медийната, смелост, вяра, младост, дух, път и подкрепа за най-способните, път за България.

 

Книгата представлява сборник статии от семинара "За реформа във висшето образование и науката".