В ИРИОН членуват  най-активните и амбициозни учени в България.

Тук представяме техни постижения, книги и събития, които организират в своите конкретни научни области.

 

 

21.10.2011 г.

Научни публикации в престижни издания на учени от ИРИОН през 2011 г.

 

Petrov, N., A. Stoev (2011) Almond (Prunus dulcis) as a host of Plum Pox Virus.,

Acta Horticulturae. Proceedings and Abstracts of the International Symposium on Plum Pox Virus, 899, 73 – 78

 

 

 

 

 

Galia Marinova, Dimitar Dimitrov, (2011) "Learning Optimal Synthesis of Voltage Regulators using PSPICE", COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering, Vol. 30 Iss: 4, pp.1433 - 1448

 

 

 

 

 

Gintcho Kostov, Using of both fast Static and RTK Modes for GNSS Determinations to Obtain Required high Accuracy and Productivity, According to the Current Possibilities of the IT. FIG Working Week - Bridging the Gap Between Cultures, Marrakech, Morocco. May 18-22 2011

 

 

Gintcho Kostov , Applications of Online Satellite Imagery in Surveying and Assessing its Reliability Using GNSS Technology. 25-th International Cartographic Conference, 3-8 July 2011 – Palais des Congres-Paris. ISBN: 978-1-907075-05-6

 

 

 

 

 

 

 

03.08.2011 г.

Много силен сезон на доц. дин д-р Спартак Паскалевски,

член на ИРИОН от 2009 г.

 

Творческа автобиография

 

През май и юни 2011 г. Спартак Паскалевски зарадва своите почитатели с 3 изложби:

25.06.2011 г.Изложба „Три азбуки – един диалог”

по повод 625-годишния юбилей на Университета „Карл Рупрехт” в Хайделберг.

 

 

 

16-31.05.2011 г. Изложбата „Да докоснеш думите”

по повод посещението на нобеловия лауреат Орхан Памук в София
Ц
ентър за култура и дебат „Червената къща”, зала „Пеша Николова”, ул. „Любен Каравелов” №15, София

Допълнителна информация  на адрес: http://www.redhouse-sofia.org/Events.aspx?type=281

 

 

11-29.05.2011 г.Изложбата „Да влезеш в ателието...”
ул. „Шипка” 6, етаж 4
Допълнителна информация на адрес:

http://kulturni-novini.info/news.php?page=news_show&nid=12350&sid=2

 

 

 

 

 

Книги на Спартак Паскалевски

 

.

Диалог и духовност. София

      Т. 1. Сборник в чест на Румяна Златанова. Съст. Спартак Паскалевски. София 2006, ISBN 978-954-9566-38-3, XLIII + 460 с., цв. илюстр., библиография. Худ. Спартак Паскалевски

Юбилеен сборник, в който са поместени статии и студии на известни слависти от европейски страни посветени на многогодишната дейност на Румяна Златанова.

 

 

====

 

 

 

14.07.2011 г.

Доц. д-р Антоний Стоев, член на УС на ИРИОН: Изпращам ви за ободряване няколко снимки от Южен Пирин и гръцката планина Фалакро (Боздаг, Мраморница), където имах щастието да се изкача преди месец.

 

====

13.09.2008 г.

Д-р Андрей Куртенков, член на УС на ИРИОН, участва в организацията на:

Осмия национален празник на биологичното земеделие 2008
от името на сдржение АГРОЛИНК http://agrolink.org/agrolink/

====

8-10.09.2008 г.

Инж. Марин Мидилев, член на ИРИОН, участва в работата на семинара:

UNMAS/GICHD Mine Action Technology Workshop 2008 , Geneva, Switzerland

http://www.gichd.org/operational-assistance-research/clearance-technology/equipment/second-mine-action-technology-workshop-in-geneva-8-10-september-2008/overview/

====

 

12-13.06.2008 г.

 

           CompSysTech’08

          THE BEST PAPER

IX-тата Международна Конференция по Компютърни системи и Технологии CompSysTech’08, Габрово, България, 12-13 юни, 2008
присъди


наградата за „Най-добра статия”
на д-р инж. Васил Гуляшки


за неговата статия „Техника за ускоряване на популационни алгоритми”,

представена в Секцията 3В, Сесия 2, „Приложни аспекти на компютърните системи и технологии”

 

 

 

 

====

 

28-31.05.2008 г.

 

ИРИОН и Вторият Международен конгрес по вирусология „Дни на вирусологията в България”,
28-31- май 2008 г., София
            http://www.microbio.bas.bg/daysvirology2008/

 

Н.с. д-р Антоний Стоев от Институт за защита на растенията в Континброд http://www.ppi-bg.org/ и член на ИРИОН беше Заместник-председател на Организационния комитет на конгреса

ИРИОН подготви анкети за системите за присъждане на научни степени и научни знания  в чужди страни. Н.с. д-р Антоний Стоев проведе анкетата на ИРИОН сред чуждестранните участници на Вторият Международен конгрес по вирусология.
Трима чуждестранни участника на Вторият Международен конгрес по вирусология върнаха попълнените си анкети на  н.с. д-р Антоний Стоев:

Проф. дбн Валери Петрович Полисчук
Ръководител на катедра „Вирусология”, Биологически факултет,
Киевски национален университет „Тараш Шевченко”
http://biol.univ.kiev.ua/eng/people/5.html
Проф. Елена Трайковска-Докиш
Институт за микробиология и паразитология, Медицински факултет, Скопие, Македония
Инж. Мартин Феликс Гайдусек,
Директор на Австрийски център за научно-изследователско сътрудничество - София
http://www.aso.zsi.at

 

Вижте пъпълнените анкети на заглавната страница на сайта.

====

 

 

Световният конгрес на инженерите,

който се проведе в Лондон, Великобритания от 2-4 юли 2007г.

награди

д-р инж. Галя Маринова, д-р инж. Васил Гуляшки,

д-р инж. Дидие Льо Рюе и проф. Морис Беланже

за тяхната статия

“Защитен модем с множество носещи четоти, реализиран на FPGA”

 

 

 

====

 

 

ИНОВАЦИОНЕН ПРОЕКТ НА ИНЖ. МАРИН МИДИЛЕВ “АВТОМАТИЗИРАН РОБОТИЗИРАН КОМПЛЕКС ЗА ЕКОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ И ЗАЛЕНЧУЦИ”

 

Инж. Марин Мидилев е офицер от резерва на Българската армия. От 1988 г. той се занимава с иновации. Участвал е в екипни разработки на проект за електронен тренажор за стрелба с автомат "Калашников", за преодоляване на стълби от инвалидни колички и за роботизирани системи за екологично производство на плодове и зеленчуци. Живее и работи в Хасково. Участник e в първия и втория национален иновационен форум. Следва на практика принципа за обучение през целия живот, като през последните години е завършил редица след-дипломни обучения и курсове за преквалификация –“Икономически и правни аспекти при управление на фирмите” към УНСС, “Проектиране с AutoCAD”, “Управление на човешките ресурси” и други. Инж. Марин Мидилев не е бил член на БКП и не е членувал в никакви партии. Член е на МЕНСА - България. Отскоро е член на ИРИОН.

 

ПРОЕКТ НА

АВТОМАТИЗИРАН РОБОТИЗИРАН КОМПЛЕКС

ЗА ЕКОЛОГИЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА ПЛОДОВЕ И ЗАЛЕНЧУЦИ

 

 

 

Ето, какво каза на ИРИОН, самият инж. Марин Мидилев

 за настоящата си дейност:

 

“В момента на практика започваме реализацията на Роботизираните комплекси. Първото, което ще реализираме са няколко призводства на био-газ в точки около Хасково, Димитровград и Чирпан.”, 26.03.2007 г.

 

“Светът има потребност от шоково въвеждане на нови технологии”,

Интервюто на инж. Марин Мидилев, проведено от Михаил Григоров

може да намерите тук:

и още информация на същата тема на следния адрес:


http://www.airgroup2000.com/index.php?page=nato&action=porachka&id=29&podrobno=1

 

Данни от творческата биография (CV-то) на инж. Марин Мидилев може да намерите тук.

Едва ли ще изненадаме някого с констатацията, че инж. Марин Мидилев не намира радушен прием в българския пост-комунистически държавен сектор. Той води своята борба, включително и срещу мистериозното си уволнение от редовете на българската армия през 1992 г., за което успява да получи легитимна заповед едва през 2006 г.

Повече по този въпрос ще намерите в рубриките “Млади и способни. Репресията продължава...”

 

 

 

===

 

 

КНИГИ НА СТ.Н.С. II СТ. Д-Р НАДЯ ВЕЛЧЕВА

 

 

    Ст.н.с.  IIст. д-р Надя Велчева  работи в Етнографски институт с музей при БАН и е ръководител на секция към него. Член е на ИРИОН и е един от авторите на книгата “ХРАМЪТ” за проблемите във висшето образование и науката.

    Като кликнете на кориците на книгите ще намерите библиографската им справка и кратки цитати или откъси от тях.     

    Най-дълъг откъс сме представили от книгата “Хора, професии и празници”, тъй като той се отнася пряко до темите на науката, признанието на научните постижения, стойността на празниците и наградите в тази област. Авторката е пределно откровена и тъй като идеално познава средата е много точна в отразяването. Научният изказ не може да скрие тъгата и разочарованието от западането и фалша   в тези среди, особено отчетлив през последното десетилетие.

 

 

                  

 

===

 

Нова книга на доц. д-р Иван Илиев, член на ИРИОН:

 

Иван Илиев, Димитър Кожухаров,

МЕХАНИКА, Сборник решени задачи - Статика, Кинематика, Динамика

Издателство на Технически университет - София

София, 2006г.

 

 

В предлагания сборник са разгледани широк кръг и разнообразни задачи от трите раздела на механиката: статика, кинематика и динамика. В този смисъл по наше мнение той ще бъде подходящо средство за самостоятелна подготовка по механика.

Условията на преобладаващата част от задачите са взети от цитираната литература, но има и такива, които са дело на авторите.

Характерът на разгледаните задачи съответства на нивото на едно висше инженерно техническо образование и се надяваме, че появата на сборника ще изиграе стимулираща роля за повишаване на нивото и качеството на учебния процес по механика в нашите висши технически училища.

Накрая отбелязваме, че разглежданите задачи са преминали изпитанието на един продължителен учебен процес, но независимо от това всякакви забележки ще бъдат приети с благодарност.

Всички фигури, текстове и друга информация, публикувани в този сборник са собственост на авторите и са под закрила на Закона за авторското право и сродните им права.

Всякакво копиране, възпроизвеждане, предаване, раздаване, публикуване, излагане, търговско използване или създаване на вторични продукти от съдържанието на този сборник или на части от него, без осигурени авторски права, е забранено. Използването им е разрешено без писмено или устно съгласие от собственика при условие, че източникът е изрично упоменат.

 

                                                                                                                                                                            От авторите.

 

 

===

 

VI Европейски конгрес по китайска медицина – “От древността за бъдещето”

София, България, 30.09-01.10.2006г., хотел “РОДИНА”,

web address: www.eccm-sofia.org

Президент: доц. дпн Зоя Горанова (член на УС на ИРИОН)

 

 

 

 

home