Публикации

01/20/10

Home
За нас
Връзки
Любопитно
Публикации
Дейности
Мнения
Научна критика
Млади и способни
Лекции
Анкета

 

Нашите Публикации

 

 

                   

 

18.01.2010 г., Стефка Манева юрист,
Прибързаният  законопроект за развитие на академичния състав постави учените на Република България извън закона

27.11.2008 г., Д-р Георги Чалдъков,
АКАДЕМИЧНА НЕСПРАВЕДЛИВОСТ

Относно един несправедлив избор
на член-кореспонденти (биомедицински науки) на БАН.

23.08.2008 г., Проф.дтн Нягол Манолов,

Науката и висшето образование в контактно съжителство
От книгата Контактен  подход, Атомизиране, храмонизиране, интегриранеКнига трета, Издателство ТЕМТО, София 2007

 

11.08.2008 г., инж.Кънчо Драгнев ,
Академичната автономия - демокрация или тоталитаризъм.
Университета - стълб на гражданското общество и обществения
контрол

 

20.07.2008 г., проф. Борис Йовчев ,

Коментар относно: Публикуваната в сп. Наука бр.2/2008г.., раздел-Позиция на учения; статия Необходима е проектна организация и финансиране на приложните изследвания с автор чл. кор. Иван Ангелов , Икономически институт на БАН

 

28.05.2008 г., Д-р инж.Владимир Начев... И ОЩЕ НЕЩО ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ, София, работещ в частна фирма

Статията е изпратена на журналистката Анета Петкова от в.Труд на 19.05.2008, но не е публикувана.

 

01.05.2008 г, д-р Ваня Шипочлиева, дм, главен експерт при Национален център по опазване на общественото здраве, НЦООЗ, . Ще има ли закон срещу  ИЗТИЧАНЕТО НА МОЗЪЦИ

 

01.05.2008 г., доц. д-р Любима Йорданова, евролингвист,

Изборът на нов председател на БАН равнопоставеност или неравно третиране на учените

 

10.04.2008 г., Проф. дтн Христо Бояджиев, Институт по инженерна химия, БАН, Относно новия закон за научните степени и звания

 

11.01.2008 г.  Отворено писмо до ВАК, д-р Сергей Иванов

Писмото се основава на данни от преписка № 55/2007 на Комисията по дискриминация

 

06.11.2007 г.Национална школа за научна политика на младите учени, Благоевград,Гергана Георгиева, 26 годишна, докторант в Геофизическия институт при БАН ГФИ на БАН създава мотивираща творческа среда за докторантите 

 

05.09.2007г. ЗА БЪЛГАРСКОТО СРЕДНО ОБРАЗОВАНИЕ, проф. д-р.арх. Стефан Попов

 

28.08.2007 г. Параграф 399 или правова държава ли е България, дфн Красимир Кабакчиев, 30.01.2006г. Дневник

 

28.08.2007 г.  Дали изобщо има съд и правораздаване в България?, дфн Красимир Кабакчиев, получено в ИРИОН на 28.08.2007г.

 

03.07.2007 г. -Как се става доцент в английски университет?, Интервю на д-р А.Х.Кемп Senior Lecturer Ph.D. BSc CEng MIEE ILTM от университета Лийдс, Лийдс, Англия - проведено от Галя Маринова на Световния конгрес по инженерни науки, Империал Колидж, Лондон, 2-4 юли 2007 г.

 

27.06.2007 г -  Изходни позиции за провеждане на реформите във висшето образование, проф.д-р арх. Стефан Попов, Висшето строително училище Любен Каравелов София, получено в ИРИОН

 

16.04.2007 г - За заплатите на учените, за научните проекти от НФНИ и за днешния хал на науката в България,  проф. дфн Димо Узунов,  ИЯИЯЕ-БАН, получено в ИРИОН

 

14.04.2007г - Марин Мидилев, Елементарни логически решения (опорни точки), които приложени на практика сега, ще доведат до предотвратяване на нежелани последствия, получено в ИРИОН.

 

10.04.2007 г  - Дискусията в Студентски глас продължава:

Отговор на Екатерина Атанасова (НБУ) на статията на Анелия Попова (УНСС)

 

28.03.2007 г - СЛУЧАЯТ инж. МАРИН МИДИЛЕВ, или как се отнасят в българския пост-комунистически държавен сектор към един иноватор ИМАШ ИДЕЯ? - Дай ни я и се махай!,

Подборът и обобщението на материалите от личните архиви на инж. Марин Мидилев са направени от Галя Маринова, 28.март.2007 г.

 

04.04.2007г. - Студентски глас : УНСС университетът, който пречупи представите ми, Анелия Попова III курс Журналистика и масмедии

06.03.2007 г. - Студентски глас :ДА НЕ СЕ БОИМ ОТ РАЗНООБРАЗИЕТО - Екатерина Атанасова, 25 г, студентка в  НБУ

06.03.2007г. - За съвременното училище, ГОРЧИВИТЕ ПЛОДОВЕ НА ОТДАЛЕЧАВАНЕТО ОТ БОГА - Стоян Тодоров, протопсалт на БПЦ, Вестник Всичко за всеки,брой 9, 26 февруари 4 март 2007г., стр. 2

 

06.03.2007г. - 24 отговора - Света Майка Тереза, подарено за публикуване в сайта на ИРИОН на 03.03.2007 г. От един наш дълбоко вярващ приятел, пожелал да се идентифицита като С.

 

21.02.2007 г -  За науката и признанието на научните постижения в България, откъс от книгата Хора, професии, празници, Парадигма, София, 2005 г - Ст.н.с. IIст. д-р Надя Велчева.

 

12.01.2007 г - "ТАБУИЗИРАНАТА В БЪЛГАРИЯ ТЕМА - НАУКА И ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ" - доц. д-р. Любима Йорданова, получено в ИРИОН.

 

31.10.2006 г - "Кои са академизираните олигарси в БАН?" - ст.н.с. д-р Зойка Гарелкова, получено в ИРИОН.

 

08.10.2006 г - "РЕФОРМАТА В БЪЛГАРСКОТО
ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
СЕ ЗАБАВЯ И УМИШЛЕНО, И ПОРАДИ НЕЗНАНИЕ"
-доц. д-р. Любима Йорданова, получено в ИРИОН

 

23.09.2006г - eLearning да стане основа на висшето образование в България- доц. д-р. Любима Йорданова, получено в ИРИОН.

 

12.07.2006г. - "СОЦИАЛИСТИТЕ ИСКАТ ДА ЛИКВИДИРАТ НАУКАТА В БЪЛГАРИЯд-р Галя Маринова

 

28.06.2006 -  с к р и т и т е   п ъ т е к и - за  същността  на  корупцията  и Областите  на  корупционен  натиск във  висшето  медицинско  образование - М. Горанов - получено в ПУЕРОН

 

10.05.2006г. - СТАНОВИЩЕ върху КОНЦЕПЦИЯ за усъвършенстване на нормативната уредба за научните степени и научните звания в БЪЛГАРИЯ, представена от акад. П. Ст. Кендеров Председател на В А К (Концепцията не носи определена дата) - Проф. д-р ик. н. БЛ. СИВЕНОВ

 

05.03.2006 -  "ЗА   БЮРОКРАЦИЯТА   В   НАУКАТА - доц. д-р Христина Живкова - получено в ПУЕРОН

 

22.02.2006 - "Порочният консенсус" - д-р Андрей Куртенков, публикувана във Вестникът-отговор на вашите въпроси, на 17.02.2006г

 

20.01.2006г.- "БСП/ДС  лансира  идея  за  обновяване  на  управленските кадри" -Галя Маринова, публикувана в сайта www.oshte.info на 19.01.06,  и във  "Вестникът - отговор на Вашите въпроси" на 20.01.06 , излъчено по предаването"Между Редовете"  на телевизия СКАТ на 18.01.06 и др.

 

29.11.2005 -  дайте  ни  памперси  ! /Или за това как някъде по света произвеждат доценти/- получено в ПУЕРОН

 

16.11.2005 - "БАН е развъдник за пенсионери "- "Новинар", 22.09.2005

 

09.09.2005 - Нови правила за кариера в науката чрез нов закон (вестник "Култура", 10.2004)

 

09.09.2005 - Мотивация за реализация на младите учени в българия - анализ и предложения (Конференция "Балканска конференция на младите учени", Съюз на учените, Пловдив, юни 2005г)

 

 

09.09.2005 -Известно и премълчано за висшето образование и науката (Международна конференция "Социална динамика и връзки с обществеността", ЮЗУ "Неофит Рилски" .5-6 ноември 2004г)

 

13.05.2005 - Изказване на гл.ас. д-р инж. Галя Маринова на Националния форум "НАУКАТА В БЪЛГАРИЯ" Секция "Проблеми в науката"

 

18.02.2005 - За образованието, за заровеното куче, за приложната и фундаменталната наука (http://oshte.info)

 

14.02.2005 - "Не" на държавно-административния диктат в науката и образованието (http://oshte.info)

06.04.2005 - ЛИПСАТА НА ПРАВИЛА И КРИТЕРИИ ЖЕЛАНОТО СТАТУКВО ОТ НАУЧНАТА НОМЕНКЛАТУРА, доц. Иван Илиев

20.02.2005 - АНАЛИЗ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ КЪМ ОБЩИЯ ПРОЕКТ НА ЗАКОН ЗА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗВАНИЯ, ВНЕСЕН ОТ ПРОФ. АСЕН ДУРМИШЕВ В НС НА 01. 02. 2005г., Галя Маринова, Васил Гуляшки

14.02.2005 - ДИСКУСИЯ ЗА РЕФОРМАТА ВЪВ ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА И НОВИЯ ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ

14.02.2005 г. - ,РЕЗУЛТАТИ ОТ АНКЕТАТА, получени на Дискусията в зала "Вяра" на Столична библиотека, проведена на 02.02.2005г., Обработка на резултатите и коментари: гл.ас. д-р инж.Галя Маринова

2004 - ХРАМЪТ

 

 

 


 

Home | За нас | Връзки | Любопитно | Публикации | Дейности | Мнения | Научна критика | Млади и способни | Лекции | Анкета

This site was last updated 01/20/10