ИРИОН ВЪВ ВЕСТНИЦИТЕ

 

 

15.01.2010 г.
Галя Маринова,
Д
айте шанс на младите учени и университетски преподаватели
След като с години се запушваше развитието на главните асистенти със степен доктор, сега искат да нулират цялата им кариера
в. Политика, Брой 299, 15-21 януари 2010 г., стр. 16

 

 

 

 

 

 

12.2008 г.

 

 

Младите в науката

Принципен диалог "Кариерното развитие на нехабилитираните",

Нов Технически Авангард, брой 6 (85/473), декември 2008 г. , стр.4-5

 

 

 

 

 

 

 

 

11-17.07.2008 г.

 

 

Галя Маринова,

 

Българо-немска конференция "България и Лисабонската стратегия. Реформи в образователната система и в законодателството за мотивация в научната кариера",

Вестникът - Отговор на вашите въпроси,

Бр. 250/ Година IV, 11юли-17юли 2008 г., стр.13

 

 

 

                  7-13.01.2004 г.

 

 Галя Маринова,

 Да освободим духа в университетите,

 Вестник "СЕДЕМ", 7-13 януари 2004 г., стр.14

                

 

 

 

 

Home