04/03/11

 
 

 

 

 

НАШИТЕ КНИГИ :

 

 

03.04.2011 г.

Нова книга

 

Георги Чалдъков, Николай Чалдъков,

ЧОВЕКЪТ мисли, чувства, приятелство,
Ателие89, Варна 2010 г. (279 стр.)

Фотографии Николай Чалдъков

 

 

 

 

Читателите на сайта на ИРИОН познават д-р Георги Чалдъков от неговите есета по въпросите на науката, образованието и живота, публикувани на заглавната страница и във форума на ИРИОН. Имаме удоволствието да представим книгата ЧОВЕКЪТ мисли, чувства, приятелство, която той ни подари. Книгата е изпълнена с доброта и търсене на красотата и хармонията, за които губим усет в нашето напрегнато и изпълнено с агресия и цинизъм ежедневие.  Кулминацията на книгата  е 153 Приятели, където д-р Георги Чалдъков изрежда имената на своите 153 приятели. Авторът ни припомня, че в този живот има и приятели. Поклон на човека със 153 приятели! Финалното интервю на автора завършва с дълъг списък от български творци, които заслужават повече интерес и внимание и биха могли да вдъхновят младите българи. Задачка за образователната ни система, масмедиите и всички нас.

За книгата от самия автор - на корицата на книгата

 

Книгата е илюстрирана с впечатляващи фотографии на Николай Чалдъков - син на д-р Георги Чалдъков. Ето и две от тях:

     

 

 

 

27.02.2011 г.

Нова книга на приятеля на ИРИОН и наш любимец - доц. Иван Евтимов

Авторът, доц. Иван Евтимов, за книгата:

"Тази книга е една шега с науката, вид сбогуване с нея."

 

Иван Евтимов за себе си и за проблемите си с ДС, довели до дългогодишно прекъсване на преподавателската му кариера, която е възстановена едва през 1994 г.:

 

"Не искам да се ровя в миналото. Не съм се изживявал като дисидент и не ми и трябва. Хората, които ме бяха подгонили вече са мъртви. За какво да тревожа костите им? Отдавна съм им простил. А и като гледам от дистанцията на времето, само спечелих от изгонването ми от Комитета за телевизия и радио и от университета. Имах различен социален опит, пробвах се в други професии и се спасих от едностранното застиване в една област. Върнах се в университета. Реализирах се като преподавател. Написах интересни книги, множество добри статии, два учебника, които още се търсят от студентите. По времето на социализма много хора пострадаха далеч повече от мен. Неприлично е да се изтъквам."

 

Ето и самата книга:

Иван Евтимов,

Sociologia Del Mare или фрагменти  от живота в морето,

Издателство "Кота" ,

София, 2010, 192 стр.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Илюстрациите в книгата са от самия автор. Ето и 3 от тях:

 

Мнение на професионалист:

дфн Красимир Кабакчиев,

Sociologia Del Mare или фрагменти от живота в морето

 

 

11.03.2010 г.

Излезе от печат книгата на Фондация "Конрад Аденауер", София и ИРИОН

 

Как българските университети и научни организации да станат конкурентоспособни в Европа?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХРАМЪТ, Филвест 2004 г.

 

Храмът на науката и висшето образование ни дава светлината в нашия път, изхода за България, ключа за положителен обрат.
Храмът е осквернен, тъмни сили вилнеят из него, узурпират, мамят, присвояват, унищожават.
..>>>

 

 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИИ:

 

Анна Антонова Рошковска,

Аз, другарката с полското име

Издателско ателие Аб

София, 2003, 139 страници

 

Илия Маринов

Постулати на вярата и тяхната валидност днес

Филвест, София, 2006,  239 страници

 

Иван Евтимов,

СПОМЕНИ ЗА ПРЕХОДА,

София, 2005 г., Издателство КОТА ООД, 229 стр

 

 

 

доц. д-р Иван Евтимов,

Въведение в науките за човека, Artes Liberales,

Основни книги по общо образование, 2007 г. (196 стр.)

Книгата е с илюстрации от автора.

 

 

 

проф. дтн Нягол Манолов
"КОНТАКТЕН  ПОДХОД
Атомизиране, хармонизиране, интегриране"

Книга трета                              
Издателство "ТЕМТО", София, 2007 г. (416 стр.)

 

 

 

Христина Живкова

"РИСУВАНЕ ВЪРХУ КОПРИНА БАТИК"

Издателство "Изток-Запад", София, 2008 г.

 

 

КНИГИ ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКАТА

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This site was last updated 04/03/11