Конвертиране на данните и файлови формати в средата WARP6.2