Примерни проекти описани на VHDL и симулирани в средата WARP 6.2

Пример 1. Мултиплексор с 4 входа

Пример 2. Компаратор описан на VHDL по 4 различни начина

Пример 3. Полусуматор описан на VHDL с поведенчески и структурен модели

Пример 4. Еднобитов пълен суматор описан на VHDL чрез поведенчески и структурен модели

Пример 5. Четирибитов суматор описан на VHDL със структурен модел

Пример 6. Осембитов суматор

Пример 7. n-битов суматор описан на VHDL с използване на командата generic

Пример 8. Еднобитов субстрактор

Пример 9. D-тригер активиран по нарастващ фронт на тактовия генератор

Пример 10. D-тригер с асинхронни сигнали Set и Reset с приоритет на сигнала Set

Пример 11. Контролер на памет с ограничен набор от инструкции

Пример 12. Еднобитов генератор на случайни числа

Previous