СТРУКТУРА НА СРЕДАТА ЗА ТЕСТВАНЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ НА  КОМУНИКАЦИОННИ СХЕМИ