доц. д-р Иван Евтимов, Въведение в науките за човека,

Artes Liberales, Основни книги по общо образование, 2007 г. (196 стр.)

Книгата е с илюстрации от автора.

 

 

Признавам си, че през последните години по стечение на обстоятелствата се занимавам активно с обществена дейност, нещо непривично за един инженер и страстен любител на точните науки. С удовлствие ще прочета учебника на доц. Иван Евтимов за да придобия поглед върху някои основни понятия, постановки и теории в областта на социологията. Като начало ще Ви представя някои от прекрасните илюстрации в книгата, които са подходящи не само за изясняване на представената теория и наука, но и говорят сами за себе си.

Ето ги:

 

 

Често пъти красавицата с зашеметяващата и по най-последен модел рокля може да носи под роклята скъсани гащи.

 

 

 

 

Благодаря на доц. д-р Иван Евтимов! Има надежда да започна да разбирам по нещичко и от социология. Това, което установявам на прима виста е, че в много от илюстрациите намираме нещо, което ни напомня за самите себе си и ни помага да сме по-снизходителни към заобикалящите ни странни двуноги събратя и сестри. Г.М.

 

 

 

 

 

 

home