ПРИЗИВ КЪМ ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ , ИС на ДАСО, 26.03.2007 г.

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ЗВАНИЕТО ПРОФЕСОР НА ТЕХНИЧЕСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ СОФИЯ

  

Очаквайте: ЗАЩО ГЛАСУВАХ ПРОТИВ от Галя Маринова,

Всъщност на проведения Катедрен съвет по темата, от всички присъстващи аз, единствена гласувах ПРОТИВ.  Обяснението на отрицателния ми вот  ще представя в най-скоро време пред Вас.

 

 

home