http://www.pueron.org/pueron/forum/
http://www.pueron.org/pueron/forum/
Home | Profile | Register | Active Topics | Members | Search | FAQ
Username:
Password:
Save Password
Forgot your Password?

 All Forums
 ИРИОН в Обществения съвет към Народното събрание
 Обществен съвет към КВНОЖГ
 Конституиране и теми на Обществения съвет
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Author  Topic   

moderator

Bulgaria
2231 Posts

Posted - 05/03/2015 :  07:31:03  Show Profile  Reply with Quote
Общественият съвет към НС стартира работата си на 23.04.2015 г.
Общественият съвет е конституиран, има и председател. Може да видите състава на адрес:
http://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2344/news

Форум Гражданско участие е пратил предложения за промяна на законовите правила за гражданксо участие в управлението.

Инфо за тези предложения на ФГУ има и във вестник "Сега":

http://www.segabg.com/article.php?id=749598
НПО-та излязоха с предложения за по-добро управление

ИРИОН приветства вашите мнения, коментари и предложения по темите на Обществения съвет.vas55

23 Posts

Posted - 05/08/2015 :  11:13:52  Show Profile  Reply with Quote
Уважаеми Колеги,

Запознахте ли се с проекта за
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА РАЗВИТИЕТО НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ?

Смятате ли, че направените в него предложения са необходими, важни или съществени?

Имате ли ваши мнения и предложения по този проект за закон?
Go to Top of Page

Anton_Stoev

19 Posts

Posted - 05/08/2015 :  18:56:02  Show Profile  Reply with Quote
Привет!
Известно ти е мнението ми за законопроекта, чрез който МОН иска да направи изменения и допълнения в ЗРАС. Това мнение вече съм изпратил с писма до членовете на комисията по образование и наука в 43-то Народно събрание, както и лично до г-н министъра с препоръчано писмо. Всеки желаещ може да го намери и прочете в посочения по-долу адрес в мрежата .
Защо мнението ми е отрицателно ?
1. След всички подобни изброявания в чл. 2б идва: (5) При спазване на този закон и правилника за неговото прилагане висшите училища и научните организации може да определят в правилниците си допълнителни изисквания към кандидатите за заемане на академичните длъжности.
Това за мен е като ДА ПОДПИШЕШ ПРАЗЕН ЧЕК за банковата си сметка и да го оставиш в трамвая. Ето как обявяваме, че искаме промяна, но правим да няма такава. Нали тъкмо чрез допълнителните изисквания вече докопалите се до властта ще могат да диктуват положението. Г-н министърът и чиновниците му чели ли са „Параграф 22” от Дж. Хелър. Класика !
2. Изброяването в чл. 2б не трябва ли да стане в правилник ? Сега в Спортната академия да не би да поставят изисквания за пеене и изнасяне на клавирни концерти, а в художествената - за поставяне на рекорд по щанги ?
Питам, ще бъдат ли поставени асистентите на нормален трудов договор според Кодекса на труда ? Защо трябва един асистент, който е добър инженер или лекар (имам преки впечатления за стоматологията, но вярвам, че това важи и за други специалности), да бъде шпорен за защита на дисертация и мястото му да виси, макар че върши отлично задълженията си със студентите ? Ще я защити, ако има условия за изследователска дейност или ако иска да расте в кариерата. За всяко нещо си има хора. Сега асистентът е в по-лошо положение от чистачката, която мела, замела, немела си е на сигурен щат. Знаете ли, че в Селскостопанска академия стипендиите на докторантите и заплатите на асистентите, доколкото са останали, са близки по заплата с една дългогодишна чистачка !? Ето защо няма свежи попълнения и се налага геронтократизирането. Не искам дори да обяснявам, че 3 години са крайно недостатъчни за дисертация, която е свързана с природни явления, изискващи време за наблюдения и съпоставяне... Ами ако трябва да бъдат залагани опити ? По това в законопроектът мълчи.
2. Смехотворно е да определяш броя на страниците за обзор и студия ! Има си издателства, има си изисквания ! Ами кой ще плаща за някои списания ?
§ 14. В чл. 23, ал. 1 след думата „избора“ се добавя „с тайно гласуване“.
Ех, друго си е тайното ! Че върнете и бялата бюлетина !
§ 25. В § 4 от Допълнителните разпоредби се създава ал. 3:
„(3) Материалите от проведените процедури за придобиване на научна степен и за заемане на академична длъжност се публикуват на интернет страницата на висшето училище или научната организация и са публично достъпни най-малко 2 години след приключване на съответната процедура.“
Кои материали ? Ами възраженията на потърпевшия, ако са основателни срещу некомпетентност на рецензентите и, което е по-лошо – внушения срещу потърпевшия кандидата за научна степен иили длъжност. Те няма ли да бъдат достояние на научната общност ?
§ 28. Този закон влиза в сила от 01.05.2016 г.
Е, това е „ВЪРХЪТ НА СЛАДОЛЕДА, ЧЕРЕШКАТА НА ТОРТАТА” ! Този закон от Стахановци ли се пише ? Решили сте да го свържете с „Бойния празник на труда” или ще чакате да се натаманят правилните хора ? А дали не им правите иширет за юруш ? С какво този законопроект и то „За изменение и допълнение ...” е по-важен от другите, че да не влиза в сила по общия ред. Ами хайде да направим така и за ДДС-то !
Драги чиновници, драги законотворци, първо оправете закона за висшето образование, защото „там е кучето” !
Трябва да сме нащрек ! Искам всички тези мои възражения да бъдат поставени, където трябва ! Много непримирим съм на тази тема !

Антоний
ПП
http://jivotatdnes.bg/index.php?page=article&id=17573

1 Не използвам „он лайн”, защото ми мирише !
Go to Top of Page

vas55

23 Posts

Posted - 05/09/2015 :  14:53:48  Show Profile  Reply with Quote

Поздравления за представеното по-горе мнение по дискусията.

Аз, лично, разбирам сега за това и за съответното действие -- писмо до Комисията по образование и Министъра на образованието.

В предлагания проект за промени, практически няма ново по отношение на регистър на Учените в България.
И в момента има такъв регистър, но не е актуализиран отдавна.

Ето някои въпроси за коментар:
1) Минимални национални критерии – може би тук трябва да се помисли по-добре.
2) Спорно е доказване на плагиатство.
3)Обърнете внимание на чл. 2а, алинея (6):
Заявителят декларира верността на заявените за вписване обстоятелства,
които не се удостоверяват с официален документ.

Това дали е коректно?
Go to Top of Page

moderator

Bulgaria
2231 Posts

Posted - 05/19/2015 :  08:39:00  Show Profile  Reply with Quote
Въпросът с плагиатството, който се попвдига от vas55 е много съществен. Много колеги се оплакват, но още не е предложено адекватно решение. Ако vas55 има конкретно предложение, в кой член на законопроекта, какъв текст да се предложи, моля да го сподели, за да може да го обсъдим и подкрепим.
Go to Top of Page

vas55

23 Posts

Posted - 05/21/2015 :  09:14:03  Show Profile  Reply with Quote

Въпросът за плагиатството е действително много труден. На този етап времето е малко, за да се мисли какво може да се предложи, за да бъде отразено в предстоящ за приемане закон. Но имам идеи в тази насока, които бихме могли да обсъдим по-нататък.

Искам да подсетя, че измененията в Закона за Израстване на Академичния Състав е на път да влезе за обсъждане в парламентарната комисия за наука. Мисля, че можем да предложим и подкрепим друг момент в него. А това е начинът на формиране на научните журита (комисия).

Според законопроекта, съставът на журито(комисията) се предлага от определено лице, което лице може да се окаже с прeдубеждения или личен конфликт на интереси с кандидата за оценка на научната степен или научната длъжност.

За това, по-справедливо и обективно би било, ако научната комисия се избира чрез теглене на жребий от списък със всички учени, хабилитирани по специалността на обявения конкурс.

Моля, тези които имат мнение по горния въпрос, да го споделят.
Go to Top of Page

George_Chaldakov

148 Posts

Posted - 05/24/2015 :  07:07:30  Show Profile  Reply with Quote
АКАДЕМИЦИ ПО БЪЛГАРСКИ
Д-р Георги Чалдъков
Doro doraton (подаръкът е като стрела).
Гръцка мъдрост

Даването на награди, включително академични титли, e израз на признание за постигнати успехи – моралната дилема обаче е кой, на кой и кога ги раздават?
Накратко описвам един пример за новоизбран академик, който само три години устоя да е член-кореспондент и някой побърза да го номинира за академик на Българската академия на науките (БАН). По наукометрични показатели той е един от най-продуктивните български учени в биомедицинските науки - сранително много статии и цитирания в peer-reviewing international journals, повечето от половината от които са публикувани обаче в периода, когато е заместник-декан и ректор - през последните 15 години. Например, 78 са публикациите му за периода 2012-2015 г., тоест по 26 статии годишно!


Заемани длъжности от новоизбрания академик
От 1999 г. до 2003 г. е Заместник-декан по научната дейност на факултет в София.
От 2003 г. до 2008 г. е Началник отдел “Международна интеграция и университетска политика“.
От 21 февруари, 2008 г. и досега е Ректор на университет в София (ІІ-ри мандат).
Награди – над 50, както пише в онлайн „витрината“ на университета
През 2006 г. е обявен за „Учен на годината” от Министерството на образованието и науката (МОН).
През 2008 г. е награден с Юбилейна старопрестолна грамота „100 години независима българска държава” за особенни заслуги и проявено родолюбие и патриотизъм, която е връчена от министър-председателя на България.
През 2010 г. е избран за Почетен Гражданин на град Враца.
През 2010 г. е избран за Почетен Гражданин на град Мизия.
През 2011 г. е присъдено почетното научно звание „Доктор хонорис кауза” на Пловдивски университет.
През 2012 г. е награден с Почетен знак на гр. Русе.
През 2012 г.е избран за Почетен Гражданин на Община Горна малина.
През 2014 г. е избран за Почетен Гражданин на гр. Русе.
През 2014 г. става - o tempora, o mores! - носител на „Награда за изключителни заслуги към университет, на който е ректор от 21 февруари, 2008 г.
През 2014 г. за втори път е обявен за „Учен на годината” от МОН - добре, че МОН не присъжда Нобелови награди.*
През 2015 г. е присъдено почетното научно звание „Доктор хонорис кауза” на Техническия университет, Варна.
Изводи
Вероятността да бъде избран за академик (или член-кореспондент) е много малка, практически невъзможна за учен в България, ако не е на висока ръководна длъжност. Това е много негативно явление в академичния живот на България: ставаш академик, доктор хонорис кауза и почетен гражданин много по-често, ако си декан, ректор и/или директор. Време е да се променят правилата в Закона на БАН: учен в периода, когато е декан, ректор, директор, депутат или министър, не може да бъде избиран за член-кореспондент и академик.
Защото „подаръкът е като стрела“, може да убие морала и така уверено затъваш в блатото на „устойчивата аморалност“. Започваш да се самонадценяваш, да казваш, че университетът, на който си ректор, прави нещо много повече от другите български университети – дори повече от Харвардския университет, който отново е на първо място в листата на Times Higher Education (THE) World Reputation Rankings-2015. А твоят университет не е дори сред първите 500-600 в света. Очевидно някой трябва да каже Calm down! на този новоизбран академик. Той ми напомни вихреното „израстване“ на ректора на така наречената (преди повече от 40 години) Медицинска академия, който от асистент за няколко години стана академик.
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
* Повторно избран за „Учен на годината”! – липса на човешки и професионален морал е да приемаш такива награди при наличието на други български учени като работeщите в престижни университети в света Михаил Давидов, Анастасия Стойкова, Крикор Дикранян, Мариана Сендова, Димитър Съселов, Илиян Иванов, Владо Кефалов, Илия Лефтеров..., които имат значими приноси с ясно очертани – неректорски многопосочни - научни профили. И един български „недостатък“ – не са декани, ректори, директори.
Go to Top of Page

moderator

Bulgaria
2231 Posts

Posted - 05/25/2015 :  11:09:01  Show Profile  Reply with Quote
Към vas55 - Къде ще се тегли жребият? Кой ще поддържа актуализираната база с данни от специалисти по различните направления?

Към доц. Георги Чалдъков - Няколко пъти вече припомням, че основополагащата идея, с която ИРИОН стартира в публичното пространство беше разделянето на административна и политическа власт от кариерното израстване в науката! Спомнете си само брилянтните статии и интервюта на доц. Иван Илиев по тази тема!
Тази идея беше тотално и единодушно отхвърлена от всички партийни върхушки и точно обратното те премахнаха всички бариери срещу 100% зависимост между административна и/или политическа позиция и научно израстване. Примери - безброй...
По-неприятното за мен е, че дори пряко засегнатите не желаят да си спомнят, да чуят или да възприемат факта, че тази идея беше и е основополагаща сред тезите на ИРИОН. Докато всеки открива Америка, когато лично го стегне чипикът, гарантирам, че ще става все по-зле. Ако някой желае да се постигне успех, трябва да намери сили да погледне встрани от пъпа си и да избере с кого да се солидаризира, като вложи усилия от самия себе си, без да чака веднага отплата. Иначе, да не очаква съчувствие...
Go to Top of Page

vas55

23 Posts

Posted - 05/26/2015 :  11:25:26  Show Profile  Reply with Quote
Отговор към Модератора:

Мястото на теглене на жребия е на открито заседание на научното структурно звено (секция, катедра, и т.н.), което е обявило конкурс за научна степен или научно звание и което е оторизирано да предложи жури.

Самото научно структурно звено си поддържа базата данни от хабилитирани лица по специалностите, по които е акредитирано да обявява конкурси.

Тегленето на жребия би трябвало да е въпрос на предварително избрана и приета от всички техника на изпълнението. Би могло да се уточнява самата техника на теглене на жребий.

Go to Top of Page

Anton_Stoev

19 Posts

Posted - 03/29/2016 :  11:40:12  Show Profile  Reply with Quote
Прегледах предложенията за изменение на ЗРАСБ. Преди време писах една статия за „биенето на самара вместо на магарето”. Тя беше публикувана в един вестник, предоставян безплатно на гражданите, пътуващи със столичния транспорт. Копия от тази статия на хартиен носител разпратих на доста народни представители от миналия парламент.
Какво мисля за проекта (проектите) ?
1. Огромна ВАК-оносталгия лъха от доста текстове. Явно меракът за синекури и власт е неизтребим ! Пак комеисии, че и постоянна комисия ...
2. Национални изисквания – добре. Регистър – добре, точкова система – добре ! Тогава защо е потребна тази усложнена процедура ? Точковата система е добра и може да улесни дейността на ЖУРИТАТА.
3. Изброените показатели за научен и изследователски актив са подробни, ама защо трябва да има въвеждане на допълнителни изисктвания ? В тях със сигурност се ктрие ПАРАГРАФ 22, прилаган и сега от нароилите се ВУЗ-ове и ВУЗ-чета.
4. Категорично съм ПРОТИВ званията и степените да важат за цялата страна. Всяка жаба да си знае гьола !
5. Нещо за факултетните съвети. В тях се определят изисквания за брой професори и / или доктори на науките. Може да бъде капан и да блокира процедурите.
6. Обжалването на процедурите да става в административния съд, както е досега, а не пред НАОА. Вече съм видял съдебно решение, анулиращо заради процедурни нарушения конкурс за хабилитация. Съдът е мястото за уреждане на споровете.
7. Апелации и пр. на държавна хранилка. Ашколсун !
8. Намеса на изпълнителната власт на най-високо ниво ! Давате ли си сметка какво боричкане между лобитата ще има !? Ами докато стане назначението ? Давате ли си сметка за хабилитационния юруш дори при сигнал за влизане на измененията в пленарна зала ?
9. АС към НАОА – шестима представители на висшите училища !? Три пъти повече от БАН и СА. Да, гарван гарвану око не вади ...

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Предлаганите промени в ЗРАСБ няма да допринесат за качеството на обучаването и повишаване на нивото на академичния съста.
Целта на промените е придобиване на повече власт, но не чрез лични качества, а чрез намеса на изпълнителната (политическата) власт.
Изразходване на нови средства за издръжка на комисии, вместо предоставяне на средства за изследователска дейност.
Промените не предвиждат ревизия на досегашните хабилитации. Който таковал, таковал, кака се омъжи !
НЕОБХОДИМ Е ЦЯЛОСТЕН КОДЕКС ЗА ОБРАЗОВАНИУЕ И НАУКА или най-малкото възможно сега - НОВ ЗАКОН ЗА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ (Виж връзката !).

http://www.dnevnik.bg/analizi/2016/03/28/2703872_ne_popravki_a_nov_zakon_za_vissheto_obrazovanie/

Чл. 31в. (1)Националната агенция за академична апелация се състои от четирима членове и председател, назначавани за срок от пет години от министър-председателя по предложение на висшите училища и научните организации. Трима са представители на природните и техническите науки и двама - на хуманитарните и обществените науки. Всички те са хабилитирани лица, включени в националната листа, притежаващи научна степен доктор на науките и най-малко10 годишен стаж по специалността.


Go to Top of Page
   Topic   
 New Topic  Reply to Topic
 Printer Friendly
Jump To:
http://www.pueron.org/pueron/forum/ © 2000-05 Snitz Communications Go To Top Of Page
Powered By: Snitz Forums 2000 Version 3.4.05