Законопроектът е разработен от Инициативния Комитет "Учени за нов закон за НСНЗ" и в него са отчетени препоръки на депутати, юристи и чуждестранни експерти, направени на специално проведени за целта срещи, семинари и конференции през периода 2004 - 2005г. Законопроектът е представен в Народното Събрание за внасяне по съответния ред.