ЕВРОПЕЙСКА ХАРТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ  (2005/576/ЕС) И КОДЕКСА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ

 

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД РАЗВИТИЕТО НА НАУКАТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ЯНЕК ПОТОЧНИК, КОМИСАР ПО НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

 

ПРЕПОРЪКА НА КОМИСИЯТА ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ХАРТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ  И КОДЕКС ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДБОР НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ (БРЮКСЕЛ, 11.03.2005 С(2005) 576 final)