Print Page | Close Window

Сигнали за корупция във во и науката

Printed from: http://www.pueron.org/pueron/forum/
Topic URL: http://www.pueron.org/pueron/forum/topic.asp?TOPIC_ID=27
Printed on: 05/27/2018

Topic:


Topic author: did
Subject: Сигнали за корупция във во и науката
Posted on: 07/06/2006 12:02:41
Message:

Предлагам тук да сигнализираме за префинените форми на корупция във Висшето образование и науката.

Replies:


Reply author: did
Replied on: 07/06/2006 12:10:13
Message:

Формира се ново гнездо на организирана престъпност към списание Е+Е (Електроника и електротехника) към Съюза на учените с главен редактор проф. д-р Стефан Табаков, който възлага поръчкови рецензии на близък до него доц. д-р Петър Горанов, ръководител на катедра "Силова електроника" за да отхвърли две научни статии, за които са принудили авторите да им платят 65 лева уж за публикуване и след отхвърлянето на статиите не са върнати на авторите. В нормалните списания, като например IEEE се внасят пари за публикуване, а не за да се заплащат поръчкови отрицателни рецензии.
Необходим е одит за изразходваните подобни средства в списанието Е+Е и да се потърси съответна отговорност от главния редактор проф. Стефан Табаков, като е най-добре той да бъде отстранен тъй като опорочава списанието, което има дълги традии в нашата наука и там ра ботили истиски учени като акад. Димитър Мишев и други, които никога не са допускали такива злоупотреби.
гл.ас. д-р Димитър Димитров


Reply author: did
Replied on: 07/07/2006 13:40:36
Message:

Действията на двама от зам.ректорите водят управлението на ТУ-София към морален апокалипсис. Назрява опасността заради тези господа сегашният ректор Веселинов да не бъде преизбран за следващия мандат. Похвално е, че зам. ректорът Калоянов се разграничи от натрупаните далавери в кабелната телевизия като обяви проект за отделянето и от лабораторията за широколентови усилватели. Това е едно похвално анти-корупционно действие. Очаквам ръководството да разкрие миналите далавери в кабелната телевизия и те да се преодолеят.


Reply author: did
Replied on: 07/13/2006 12:02:29
Message:

Корупцията в ТУ-София се изгражда на базата на организираната престъпност на властващите двама зам. ректори, Емил Алтимирски, Лидия Йорданова, Анелия Досева, Добри Добрев, всички оцеляват благодарение на лъжи и нисък морал. Изградили са перфектна схема за подтискане и репресиране на морални и честни учени като гл.ас. д-р Димитър Димитров и други главни асистемнти в катедра "ТЕП", за които не се намират лекционни часове за хабилитиране, а се изпращат по други катедри и университети за постигане на хабилитационното научно звание. Д. Димитров, както и другите репресирани са активни участници в международните симпозиуми със завиден принос в публикации спрямо разните хабилитирани преподаватели като Йорданова, Досева, Райковска, които треперят някой да не ги изконкурира.
Конкретните схеми се базират на роднинството. Дъщерите са под крилцето на разни декани като Марин Христов или пък на зам.ректора, които се подкрепят взаимно. Не се съмнявам, че ще бързат да хабилитират дъщеричката, докато другите сме извън борда. Акредитациите и атестациите са формални и нагласени без всякакъв обективизъм, извършват се от вътрешни хора, които гласуват по нареждане отгоре. Въпреки положените усилия от гл.ас. Димитър Димитров и желанието му да го атестират за да му открият конкурс за хабилитация, те му анулираха двете актуални учебни програми, накрая му отказаха атестация и го пенсионираха по бързата процедура. Алтернативно на една от програмите му беше лансирана програмата на Силвия Черешова, юристка, която покри скандала около кабелната телевизия и за награда получи право да чете хоноровани лекции и упражнения. Същевременно беше съборена програмата на Еленка Телбизова към катедра "ТЕП" за защита на интелектуалната собственост, като са и попречили Лидия Йорданова и Добри Добрев. Жената го преживява много тежко и в резултат на това получи неизлечимо заболяване.
В музея на института фигурираше табло за кабелната телевизия, в което обективно бяха изредени заслугите на всички, които са участвали в изграждането и. За да прикрие някои данни и да заличи приноса на някои личности, Лидия Йорданова скъса това табло и все още не е възстановено новото табло в музея. Наскоро посетилият музея с инсулт проф. Георги Димитров Ненов изказа възмущението си от това нейно некоректно действие. Тая практика да заличава и фалшифицира документи е характерна за нейните корупционни практики.Справка: телевизионната серия за журналистическото разследване на Валя Ахчиева, което беше прекратено отгоре. Похвално е, че ръководството на ТУ се разграничава от далаверите в кабелната телевизия, но далеч не са разкрити всички далавери свързани с нея. Такива хора като Лидия Йорданова са свикнали да вземат наготово резултатите на чуждия труд и само да обират печалбите и да провалят.
Коруционните и практики се разрастнаха като ръководител на катедра ТЕП. Тя раздаде повечето дисциплини на външни преподаватели: Технологичен практикум, Радиорелейни линии, Надеждност в комуникациите, Контрол и диагностика в комуниклациите и други, и така остави хората в катедрата без перспектива, а самата тя водеше 3 натоварвания. Тя имаше подкрепата на Христо Ангелов Христов. Чрез него включи Анелия Досева в катедрата и я хабилитира набързо. Така тя се сдоби с часове в Стопанския факултет.Докато Йорданова си уреждаше съдебните спорове, беше принудила гл.ас. Досева да и чете безвъзмездно лекциите, за което студентите надигнаха глас. И съпругът и и подари дисциплината Глобални комуникации. През цялото време е продавала хората си и е мислила само за себе си напълно егоистично. Тя отказа да признае, че има часове за дисциплина за гл.ас. д-р инж. Димитър Димитров, защото той отказа да се включи в корупционните и схеми и дори осветли някои от нарушенията.
Оценката на студентите за Йорданова е 3.08. За Д. Димитрове 6.00.
Но това не се забелязва от ръководството на факултета и деканът Емил Алтимирски за да и потърсят отговорност и да вземат мерки за хабилитирането на съотвено репресираните учени. Практиката досега говори, че ако звеното и факултета не застанат зад съответния учен, хабилитацията е пропаднала. По-горните административни нива си измиват ръцете. Желаещите да се хабилитират ги обвиняват, че са "тръгнали с рога напред", или "са хванали бика за рогата" и други цветисти изрази. Иска се вечно да превиваш гръб и накрая пак да те пенсионират като мен без време. А на пенсионерите никой не обръща време и те са напълно безперспективни с ниските си пенсии.


Reply author: did
Replied on: 09/21/2006 12:22:40
Message:

Корупционни схеми на източване на средства има и в закритат наскоро кабелна телевизия на ТУ, където са замесени проф.Добрев и съпругата му доц. Лидия Тоткова Йорданова. Аферата беше разследвана от телевизионната журналистка Валя Ахчиева, не беше потулена от тогавашното управление. Горепосочените се хвалят получават хонорари във валута евроком за изнесени лекции.


Reply author: moderator
Replied on: 09/25/2006 17:45:35
Message:

Образованието не било много корумпирано
25 Септември 2006 | 10:10
www.express.bg

Това, което ние установихме е, че образованието в сравнение с другите обществени сфери не е толкова корупционно ориентирано, каза Светослав Георгиев от Института “Отворено общество” в предаването “Преди всички” на БНР преди огласяването на резултатите от първото независимо проучване по темата за корупционните схеми в училищното образование. Причината, според него, е обстоятелството, че сравнително малко са парите, които се въртят в тази сфера. Като друга причина той посочи предприетите действия от Министерство на образованието в последната година и най-вече в последните месеци, а именно въвеждането на тестове в училищата.
Тестовете са една ключова антикорупционна мярка срещу частните уроци, които са се превърнали в една паралелна система на образование. Ще излезе наяве дали изпитите отговарят на учебното съдържание, нещо, което в момента е особено голям проблем. Друг проблем е лошо преподаваното учебно съдържание", каза още Светослав Георгиев.

Според изпълнителния директор на институт "Отворено общество" Георги Стойчев, най-силна е корупцията във висшето образование, а най-слабо тя се проявява в детските градини и началните училища. Стойчев представи доклада на института за най-разпространените корупционни практики в средното образование, предаде БГНЕС. Георги Стойчев и министърът на образованието Даниел Вълчев се обединиха около позицията, че все пак образованието не е най-корумпираната система в България.
Частните уроци са един от основните феномени на корупция в средното образование, каза Георги Стойчев. Родителите не си дават сметка, че стават жертва на корупция, като пращат децата си на частни уроци, поясни той. В системата на частните уроци се въртят милиони левове, тя дава принос към сивата икономика, каза още Стойчев. Той твърди, че тестовете са убиец на корупцията. От “Отворено общество” припомниха данни от стар доклад, според който на година родителите в страната дават около 600 млн. лева за обучение на децата си, в това число и за частни уроци. Изследването на “Отворено общество” обхваща десет общини в страната, проведени са над 80 интервюта.

Ремонтите в училищата, училищното столово хранене, спонсорството или дарителството, за да бъде приет или прехвърлен един ученик в определено училище, са другите разпространени корупционни практики, посочени в изследването. Корупция има и при оценяване и одобряване на учебниците, подбор на персонала и при организиране на екскурзии за ученици, се посочва още в доклада. Илко Йорданов, консултант “Експертни анализи” към института, заяви, че децентрализацията в системата на образованието ще ограничи корупционните практики.

От своя страна министър Вълчев каза, че предстои да стартира пилотен проект в 10 общини за т.нар. училищни съвети, които ще имат право да избират директори на училища. От “Отворено общество” препоръчват още да се направи оценка на настоящата нормативна база, свързана с образованието и да се разработят добри правилници за прилагане на законодателството. Експертите настояват да се засили ролята на училищните настоятелства и да се разширят правомощията на звеното “Вътрешен одит” към МОН. Препоръчва се още да се направи регламент за лицата, които изготвят учебниците. Важно е според специалистите да се отстраняват пропуските или несъответствията в информацията, залегнала в учебниците. От “Отворено общество” предлагат още лица, които оценяват качествата на учебниците, да нямат право да са свързани с фирми, които ги издават.

Министър Вълчев съобщи, че до момента на т.нар. зелен телефон за проблеми в образованието са получени 880 сигнала, от които 136 са свързани с висшите училища и 146 – с регионалните инспекторати. Под 4% са сигналите за корупция на зеления телефон, подчерта Вълчев. Зам.-кметът на София Йорданка Фандъкова подчерта, че по-голямата финансова свобода на общините ще им даде възможност да заделят повече средства за училищата, които са под тяхна отговорност. Тя информира, че са необходими 100 млн. лева, за да се направи цялостен ремонт на общинските училища в града.
Reply author: did
Replied on: 09/26/2006 10:30:09
Message:

Колективната воля прикрива корупцията в ТУ-София, както каза пловдивския прокурор и главния прокурор. Време е вече да се обновят кадрите, които досега спъваха реформата във висшето образование!


Reply author: did
Replied on: 10/16/2006 14:23:48
Message:

Не ми харесва това, че те сами ще оценяват корупцията за себе си, а нас, които сме външен одит не ни пускат да припарим. Така няма да се преборим с никаква корупция, а само ще замазват. Казал съм много пъти - ТРЯБВА ВЪНШЕН ОДИТ!!!!
Не корумпираните да оценяват сами себе сиПредставят доклад за корупционния риск във висшето образование
Дарик радио
16-10-2006
В Технически университет - София ще бъде представен Доклад за резултатите от независима оценка на корупционния риск в сферата на висшето образование.

Докладът съдържа анализ на степента на риска от корупция в сферата на висшето образование и конкретни препоръки за антикорупционни мерки. Оценката на Доклада е осъществена от екип на Гражданско дружество "Експертни анализи" и Институт "Отворено общество" в партньорство с Министерство на образованието и науката.

На представянето са поканени да присъстват ректори на висши учебни заведения, представители на НАОА, представители на студентските съвети и членове на Съвета за тристранно сътрудничество във висшето образование и науката. Организатори на проявата са Министерство на образованието и науката, Гражданско дружество "Експертни анализи" и Институт "Отворено общество".
Reply author: moderator
Replied on: 10/16/2006 14:30:26
Message:

Корупцията - извън основните проблеми на висшето ни образование
Николай Божков

www.news.bg

Образованието не е сред най-засегнатите от корупционни рискове, каза министърът на образованието и науката Даниел Вълчев при представянето на доклад за корупцията във висшето образование.

Докладът е инициатива на Министерството на образованието и науката и е изготвен от гражданско дружество „Експертни анализи" и институт „Отворено общество".
Смисълът на днешната среща е не толкова установяване на корупционните практики във висшето образование, колкото какви са рисковете в тази сфера, уточни министър Вълчев.

Тук министърът цитира един афоризъм на Джон Кенет Гълбрайт „Властта както и да я разглеждаме, се свежда до възможността някой да контролира нещо ценно за друг".
Наличието на ясни правила в образователната система ще ограничи значително риска от корупция в българското образование, в частност - висшите училища.

Част от проблемите се отнасят до обстоятелството, че настъпилите промени през 90-години доведоха до децентрализиране и дерегулиране на системата за образование.
Самото управление на висшите училища има недостатъчно ефективен контрол.
Той е породен от зависимостта на ректорите от академичния състав на университетите, както и че при вземането на решенията няма външен поглед, каза министър Вълчев.

Необходимо е създаването на ефективни системи и механизми, които да контролират качеството на висшето образование.
Изпълнителният директор на институт „Отворено общество" Георги Стойчев подчерта, че това е първият доклад за корупционния риск във висшите училища, изработен по поръчка на МОН, но не е единственият до момента по темата корупция.
Това е доклад за корупционния риск, а не за корупцията, посочи Стойчев.
Докладът разглежда рисковете в средното и висше образование.

Корупцията далече не е най-големият проблем в българското висше образование, подчерта изпълнителният директор на институт „Отворено общество".
Докладът съдържа препоръки към ръководството на висшите училища от името на Националната агенция за оценяване и акредитация и институт „Отворено общество".

Експертът от институт „Отворено общество" Венета Цонева подчерта, че докладът цели да се фокусира общественото внимание върху недобре функциониращите системи за контрол във висшите училища, отсъствието на връзка между финансирането и образователния резултат, слабата мотивация на преподавателите, остарялата материално-техническа база, слабата ориентация към пазара на труда, ниското ниво на приложност на научните изследвания, създаването на системи за алармиране и корекция при ниско качество на образователната услуга.

Във висшите училища като цяло не е допусната необходимата степен на обективност, безпристрастност, публичност във външното оценяване във висшите училища.
Цонева посочени 40 мерки за ограничаване не корупционния риск в българското висше образование, мерки които да гарантират публичността, отговорността, качествения контрол в българските висши училища, възможността студенти да участват в акредитацията на висшите училища, както и привличането на външни експерти в акредитационните комисии.

Тук бе посочена необходимостта от създаването на нов закон за научни степени и звания, който да гарантира безпристрастност, публичност и прозрачност в българското висше образование.


Reply author: did
Replied on: 10/16/2006 14:34:20
Message:

Министър Вълчев не така по повърхността!!! И за корупцията в ТУ-София не питайте доцента Пранчов, а питайте мен гл.ас.д-р инж. Димитър Димитров. Наредил съм ги една камара папки с материали за корупцията в ТУ-София, включително и за доцента (вече може да се е провъзгласил и за професор)Пранчов. Тук нали цялата администрация - Пранчов, Алтимирски, Стоядинов и др. се провъзгласиха в събота за ПРОФЕСОРИ НА ТУ


Reply author: moderator
Replied on: 10/23/2006 14:07:19
Message:

Манталитета в България пречи на борбата с корупцията, заяви американският посланик
http://www.krimi.dir.bg/
20 Октомври 06, 14:32 / Автор: fbi-bg

Байърли: Осъзнайте се и забравете вашенското ”не ми пука”
Най-голямата пречка за функционирането на съдебната система в България е манталитета, който толерира престъпност и корупция, заяви американският посланик Джон Байърли при срещата си с ръководството на Националния институт по правосъдие.

Според Байърли този проблем произтича и от народа, който трябва да приеме абсолютна нулева толерантност не само към корупцията на магистратите, но и в обществото като цяло. Байърли изрази своето задоволство, че поведението "не ми пука" на българина се променя и той си дава по-добре сметка, че много неща зависят от него. От началото на 2006 г. прокуратурата работи много по-добре и това се дължи на идването на Борис Велчев, който демонстрира желание да навакса пропуснатото време, подчерта посланикът. Той допълни, че американската страна уважава работата на българския главен прокурор и винаги е готова да го подкрепи.

Джон Байърли не пожела да коментира вътрешните проверки в прокуратурата, при които беше установено, че определени магистрати не са си вършили работата добре. "Не искам да коментирам конкретно тези случаи. Имаме голяма вяра в Борис Велчев и в неговата работа", каза посланикът на САЩ.

Посланикът не пожела да направи оценка и на конституционните промени в частта им за съдебната власт с мотива, че не е той този, който трябва да го прави.

Посланик Байърли подчерта, че Националният ни институт по правосъдие е уникален крайгълен камък за утвърждаване върховенството на закона в България. С помощта на американската страна за този институт е инвестиция в една по-стабилна и силна България с качествено правораздаване. Това е от интерес не само на българското правителство, а и на американското. Независимата съдебна система, според Байърли, е крайъгълния камък на демокрацията, а високообразованите магистрати са гарант за нея.


Reply author: did
Replied on: 10/24/2006 15:36:29
Message:

Манталитетът на зам. ректорите на ТУ толерира организираната престъпност и тя е като производна на корупцията, по конкретно във ФКТТ, катедра ТЕП, не се разрешава на главните асистенти да бъдат хабилитирани и да издигнат качеството на учебната дейност в катедра "ТЕП" . Нагласата на академичната общност е такава, че не може да приеме нулевата толерантност защото е зависима от фамилоната и роднинска близост на асистентите подлежащи на хабилитиране. Дъщерите на деканите и зам.ректорите имат шансове, ние, които не сме роднини нямаме никакви шансове.


Reply author: did
Replied on: 10/25/2006 12:38:31
Message:

Екс юрист-косулката на Министерство на съобщенията Силвия Черешева е привлечена като виртуален член на катедра ТЕП. А как? Отговорът е риториче. За потулване от нея на далаверите около кабелната телевизия на Тоткова.
А аз гл.ас. Димитър Димитров бях подал учебна програма за Стандартите в комуникационната апаратура, тя беше приета в катедра ТЕП, но на факултетния съвет беше отхвърлена и обявена за "Хаос от думи". Трябвало е да уредят Черешева да води аналогична дисциплина, въпреки че тя НЯМА НАУЧНИ ЗВАНИЯ, а аз съм доктор. Вместо да обединят двете програми като се предостави възможност на гл.ас. д-р Димитър Димитров да се хабилитира в тази област. Аз отдавна изисквам тази програма, но все още я държат в "сейфа за секретна документация" на ръководителката на катедрата доц. д-р инж. Анелия Досева.


Reply author: moderator
Replied on: 10/26/2006 11:55:18
Message:

US анализ: България може да очаква само още корупция и ултранационализъм
26 Октомври 2006 | 12:40
www.express.bg

Със стария си политически екип и без промени след 1 януари 2007-а България може да очаква само още корупция и ултранационализъм, прогнозира американска независима организация за политически анализи, базирана в Чикаго. Резултатите от първия кръг на президентските избори в България са повод за нов анализ на политическата картина в страната и нейното предстоящо присъединяване към ЕС.
Под заглавие "Българските избори и присъединяването към ЕС" организацията предрича изборна победа за социалиста Георги Първанов в края на тази седмица. С неговото избиране ще се осигури и съответната политическа приемственост. Какъв обаче е характерът на тази приемственост? Анализът е недвусмислен по този въпрос: не става дума за политически успехи или някакъв положителен контюинитет.

България е смятана за най-неподготвената за присъединяване към ЕС държава, най-вече заради високото ниво на корупция в политическия живот и бизнеса, заради бруталните и здрави мрежи на организираната престъпност и пресния политически провал, що се отнася до решителното решаване на тези проблеми, обясняват авторите.
Според тях в навечерието на европейското си членство българската икономика губи инвеститорско доверие и пазарът й запада. Причината е неуспехът на реформите, проведени само частично, поради което процесът остава незавършен. Ако не настъпят политически промени дори и след влизането в ЕС, икономическият растеж и чуждите инвестиции ще останат далеч под потенциала на страната, смятат анализаторите.

В анализа се изтъква, че неспособността на София да постигне социалните стандарти, желани от Брюксел, ще я принуди да предприеме наказателни мерки, като например санкции, чиято ефективност обаче е под въпрос.
"Нещо повече, разрастващата се националистическа партия "Атака" може лесно да се възползва от една по-агресивна позиция на ЕС и да предизвика антиевропейски настроения. Нещата стават още по-лоши предвид опасенията на много западноевропейци, че интеграцията на България и Румъния ще наводни работните им пазари с евтина работна ръка."

С решението си да не бави евроинтеграцията на двете страни Брюксел не е рискувал много, а е спечелил одобрението на Вашингтон, пишат анализаторите. Според тях политическата и социална ситуация в България е толкова увредена от престъпност и корупция, че забавянето с още една година няма да има голям ефект върху способността на София да подобри ситуацията значително, пишат те.
Една от причините, цитирани в анализа, е липсата на убеденост у немалко европейски политици, че това правителство ще има необходимата сила да преобърне категорично играта на връзкарите и местните мафии. Прогнозата на американските анализатори е, че политическият ландшафт на България през следващата година ще остане населен с корупция и ултранационализъм. Заключението им е, че присъединяването ще е твърде дълъг процес, ако не се появи силно правителство, решено най-сетне да завърши обещаните реформи.

(По Нетинфо.бг)


От 12 до 15 години затвор за чешки държавни служители замесени в корупция

by newswriter on 26/10/2006 10:52 AM
www.kafene.net
Чешката телеграфна агенция (ЧТК) съобщи, че властите в Прага планират през следващите години упорито да се борят с корупцията със серия от превантивни и наказателни мерки. Правителството одобри дългосрочна концепция, която предвижда по-големи наказания за обществени служители, които се поддават на корупция. Ще бъде отворена и гореща телефонна линя 199, на която хората ще могат да подават сигнали за подозрителни плащания. Премиерът Мирек Тополанек заяви пред журналисти, че концепцията поставя пред министрите редица задачи за идзпълнение. Министърът на вътрешните раблоти Иван Лангер, който изработи антикорупционната стратегия, се опира на три принципа - превенция, прозрачност и наказание. Държавните служители, които се поддават на корупция, могат да получат от 12 до 15 години затвор, вместо 8 години, както е сега. Специални анктикорупционни агенти ще следят за корупция и подкупи при държавните поръчки и търгове. Кабинетът иска също да се изработи "черен списък" на лицата, осъдени за корупция, които в бъдеще да нямат право да участват в каквито и да било държавни дела. Според проведено неотдавна проучване около 66% от чехите смятат, че живеят в корумпирана държава. повечето хора смятат, че даването на подкуп е ежедневие. Според Световната банка Чехия е на първо място по ръст на корупцията между страните от средна и източна Европа.

Reply author: moderator
Replied on: 11/03/2006 12:57:41
Message:

Станишев нареди проверка на патентното ведомство
news.bg
3.11.06
Премиерът Сергей Станишев ще разпореди проверка за роднински назначения в патентното ведомство от страна на председателя му Костадин Манев.
Премиерът отговори на питане по време на парламентарния контрол на депутата от ДСБ Нено Димов, който изрази недоумението си от това, че в патентното ведомство работят кумът и кумата на Манев, тъщата и братовчедката му, информира Дарик радио.

Димов каза, че е на лице и конфликт на интереси, защото Костадин Манев продължава да участва в две фирми. В отговор министър-председателят изброи професионалните качества на Манев, заради които е назначен на поста преди година.

Относно конфликта на интереси Станишев каза, че е получил писмо от Манев, с което шефът на патентното ведомство иска да му бъде разрешено да продължи участието си във фирмите, но отговорът на министър-председателя е бил отрицателен.


Reply author: moderator
Replied on: 11/06/2006 10:33:41
Message:

Тежкият корупционен индекс 4 за България
06 ноември 2006 / БГНЕС
www.dir.bg
България е на 57 място от 163 страни според индекса за възприятие на корупцията на Трансперънси Интернешънъл. Това съобщи адвокат Димитър Кюмюрджиев, зам.-председател на Управителния съвет на Асоциация “Прозрачност без граници“ - българския клон на Трансперънси Интернешънъл, предаде репортер на БГНЕС.
Кюмюрджиев добави, че страната ни влиза с индекс 4 в ЕС, което означава, че имаме сериозен корупционен проблем като в Съюза с по-лоши показатели от нас са само Полша и Румъния. Страните се оценяват по десетобална система, като максималната положителна оценка е 10, а стойности от 5 и нагоре говорят за успехи в борбата с корупцията. Според Кюмюрджиев развитието в индекса за България през периода на управление на НДСВ и ДПС не бележи никаква промяна, което говори за необходимост от нова стратегия и задачи за противодействие на корупцията. Същевременно това означава, че през последните 4 години не е имало съществена промяна и те са били загубени напразно въпреки обявените сериозни мерки за противодействие на корупцията. Кюмюрджиев каза още, че България трябва да се сравнява със страните от ЕС, измежду които са държави като Финландия, Исландия и Дания с индекс от 9.6-9.5, който се приближава до максималния със стойност 10, а не със страни като Фиджи. Програмният директор на асоциацията Катя Христова каза, че страните влезли в ЕС бележат напредък в борбата с корупцията като единствено изключение е Полша с индекс 3.7. Средният индекс за ЕС е 6.74, като 12 страни са с показатели над него и само три под средния. Трайно единствено Италия и Гърция бележат индекс под 5. От новоприсъединилите се през 2004 г. страни членки на първо място по своето развитие е Естония ( стойност 6.7) и Словения (6.4). Най-рискова в ЕС остава Румъния с индекс 3.1. Индексът за България нараства от 3.3 през 1999 г. до 4 през 2002 г., 3.9 - 2003 г., 4.1 през 2004 г. и за последните две години е 4. Изпълнителният директор Диана Ковачева каза, че три четвърти от държавите имат стойност под 5, а 71 от общо 163 са с индекс под 3, който е критичният минимум. Най-лошо е положението в Гвинея, Ирак, Мианмар (1.9) и Хаити (1.8). Изследването се прави на базата на възприятия, а не на емпирични данни, добави Ковачева и подчерта, че за него са необходими най-малкото тригодишни изследвания, проведени в две последователни години. През тази година за България са използвани няколко източника като това са Световната банка, Икономист интелиджънс юнит, Фрийдъм Хаус и др.


Reply author: did
Replied on: 11/06/2006 12:23:23
Message:

Трябва да обобщим сигналите за корупция, има и нови сигнали за други доктори, които са репресирани в университетите. Не искат да ни хабилитират, тормозят ни, гонят ни, крадат ни. Ще ни уморят. Не знам обаче, къде да носим данните - на Кендеров ли, на Даниел Вълчев ли, в съда ли, в прокуратурата ли, дайте и Вие идеи.


Reply author: moderator
Replied on: 11/20/2006 14:19:28
Message:

Забраняват уволненията на чиновници, които докладват за рушветиВладимир Йончев
w.Standart, 20.11.2006
СОФИЯ. Закон за защита на доносника пишат четири министерства. Точното му название е Закон за защита на служителя, подал сигнал за корупция, научи "Стандарт".
Законът забранява да се уволнява служител, който е подал сигнал за корупция, конфликт на интереси, нецелесъобразни сделки или каквито и да е други неща, които му се виждат далавери. В нормативния акт изрично се обяснява, че няма никакво значение дали сигналът е верен или не, стига да е добронамерен, а не клеветнически. Ако въпреки това началникът го уволни, "доносникът" ще получи освен шестте заплати обезщетение по Кодекса на труда и сума за морални щети, която няма горна граница. Единственото изискване е чиновникът да докаже, че е махнат заради сигнала и че "доносът" му е бил добронамерен. Дори и без да бъде уволнен служителят, може да съди шефа си за нанесени морални щети, ако докаже, че отношението на началника към него се е променило вследствие сигнала за корупция.
Нормативният акт е от една страница и засяга само хората, които работят в публичния сектор. В момента екипите на министрите Георги Петканов, Румен Петков, Емилия Масларова и Николай Василев съгласуват текста. Очаква се законът да влезе в сила към средата на 2007 г. Изготвянето му е европейско изискване. Но досега само две страни имат такъв нормативен акт. Те са Румъния и Великобритания, където законът носи точно това название - за защита на доносника.


Reply author: Andrey_Kurtenkov
Replied on: 11/20/2006 16:17:20
Message:

Ама това пак няма за нас да се отнася - университетите си имат автономия, не закони


Reply author: moderator
Replied on: 12/28/2006 12:59:18
Message:

Гонят двама професори, дръзнали да спрат далавера
Пробутват номера на китайката в НСА
Съдят юрист за фалшификация, счетоводителка осуети източване на 20 бона

Божидар ДИМИТРОВ
в.Стандарт, 28.12.2006г.
Ангел Шишков
Кирил Андонов

На 22 декември 2006 г. Академичният съвет на Националната спортна академия "Васил Левски" освободи двама от дългогодишните си членове - проф. д-р Ангел Шишков и проф. дпн Райна Бърдарева. Гласуването е включено като точка в дневния ред в последния момент, мотивът е "уронване престижа" на академията, а "прегрешението" на професорите - докладна записка от 13 април 2006 г. за извършени в НСА стопански нарушения. В нея Шишков и Бърдарева искат свикване на извънреден Академичен съвет, предсрочно прекратяване на мандата на Кирил Андонов като зам.-ректор и информиране на прокуратурата за фалшифициране на договори за доставка на анцузи и маратонки на НСА.
Седмица по-късно Андонов дава на съд проф. Шишков за клевета, а през ноември - и проф. Бърдарева. В хода на делата и на тръгналото междувременно прокурорско разследване става ясно, че финансови нарушения в НСА са вършени. И че обвинените в нелоялност професори са спестили с "клеветите" си десетки хиляди левове на академията.


Скандал заради осуетена далавера разтресе НСА
Скандалът в НСА ескалира до открита битка за власт заради два договора за доставка на 600 чифта маратонки и 250 анцуга "Асикс" за нуждите на академията. За тях "Стандарт" писа първи още на 22 февруари 2006 г.
Договорите са подписани на 5 юли и на 17 ноември 2005 г. от ректора на академията проф. Лъчезар Димитров и управителя на "Кей дифужън спорт" Николай Данкинов. (Фирмата е официален доставчик в България на спортни стоки на "Асикс Италия СПА" - б. а.) Всяка от страниците на двата договора е подписана от Никола Вулджев, юрист на граждански договор в отдел "Административно-стопанска дейност" на НСА. В правните среди Вулджев е по-известен като син на бившата кандидатка за вицепрезидент адвокат Диди Вулджева.
През януари 2006 г. част от преподавателите в академията научават, че

първите страници на договорите са подменени

при това без знанието на ректора Лъчезар Димитров. На вмъкнатите нови титулни страници вече е записано "Комисионен договор", а не "Договор за доставка". Променени са и част от клаузите. В първоначалния вариант НСА се задължава да преведе авансово на доставчика "Кей дифужън спорт" 50% от стойността на доставената екипировка в лева. В префасонираните като комисиони договори е предвидено академията да преведе в евро цялата сума за екипировка на фирма "Асикс Италия СПА" в Италия. За "Кей дифужън спорт" е предвиден и по 1 лев комисиона за доставен чифт маратонки и анцуг.
След като фалшификацията лъсва и зам.-ректорът Кирил Андонов е уличен като съпричастен, той обяснява, че с промяната на договорите академията е спестила 19 000 лева от доставката на маратонки. Това станало, защото като страна по комисионни договори НСА сама е доставчик на екипировката и като учебно заведение е освободена от мита, такси и ДДС. Андонов уверява още, че нито един лев не е бил платен на комисионера "Кей дифужън спорт".
Не е случайно, че договорите са били подменени скришом, твърдят опонентите на Андонов. Според тях с тайната смяна на първите им страници НСА е била поставена в положението

да брои за една и съща стока два пъти

- веднъж 20 340 лв. като аванс, който може да не се върне, и втори пък като плащане в евро за цялата стока в Италия. Съмняват се и че аферата може би е двойна. Доставените в академията маратонки "Асикс" са произведени в Китай. В документите за митнически внос на името на "Асикс Италия СПА - Мадона дел Олмо" пише обаче, че произходът на стоката е от Италия. Създадената от японци компания "Асикс" има свой завод в Китай. Известно е обаче, че за китайска продукция у нас се плащат 40% мито, а цената на чифт китайски маратонки без начислени такси и ДДС (например на внесените контрабандно) е около 15 лева. "Няма как да разберем дали някой не се е облагодетелствал от това, че ни доставиха китайски маратонки, това е работа на прокуратурата. Очевидното за всички е, че не бяха качествени", твърди проф. Шишков.
Аферата с подменените договори лъсва заради дребен наглед детайл - професионализма на главната счетоводителка на академията Димитрина Василева. След изготвянето на договорите за доставка тя подписва документ за превеждането на аванс от 20 350 лв. от НСА на "Кей дифужън спорт". Когато по-късно получава искане за изплащане на на 14 083 евро на "Асикс Италия СПА", счетоводителката отказва, докато не бъде върнат платеният аванс за същата стока.
В началото на февруари 2006 г.

случаят стига до ушите на мнозина

от преподавателите в академията и до ректора. Информират го председателят на Контролния съвет на НСА проф. Петър Банков и членовете на съвета проф. Шишков и проф. Бърдарева. Ректорът иска цялата информация по случая от главната счетоводителка.
Вътрешната проверка доказва още неподозирани нарушения. Оказва се, че на базата на подменените договори НСА е изпратила две декларации до министъра на образованието, с които се иска освобождаване на доставките от мита и ДДС. Те са с изходящи номера 3328 от 28 декември 2005 г. и 6 от 16 януари 2006 г. На документите пише, че са подписани от ректора проф. Лъчезар Димитров. Парафите обаче не са негови. Според преподаватели документите са подписани от зам.-ректора Кирил Андонов.
До средата на февруари скандалът тлее. Светкавична развръзка получава едва на 13-и. Тогава професорите Шишков и Бърдарева внасят при ректора докладна, в която искат доц. Андонов да бъде предсрочно освободен от поста си на извънредно заседание на Академичния съвет. Те сезират прокуратурата за престъплението.
През ноември 2006 г. разследването приключва с обвинителен акт. Юристът Никола Вулджев е обвинен за документно престъпление по чл. 309 от НК затова, че между 2 декември 2005 г. и 16 януари 2006 г. е подправил договорите за маратонки и анцузи с "Кей дифужън спорт", като е подменил първите им страници и е променил съдържанието на част от клаузите. Документът незабавно е внесен в Наказателната колегия на Софийския районен съд.


Reply author: kkabakciev
Replied on: 12/28/2006 22:14:17
Message:

quote:
Originally posted by moderator

Гонят двама професори, дръзнали да спрат далавера
Пробутват номера на китайката в НСА
Съдят юрист за фалшификация, счетоводителка осуети източване на 20 бона

Божидар ДИМИТРОВ
в.Стандарт, 28.12.2006г.
Ангел Шишков
Кирил Андонов

На 22 декември 2006 г. Академичният съвет на Националната спортна академия "Васил Левски" освободи двама от дългогодишните си членове - проф. д-р Ангел Шишков и проф. дпн Райна Бърдарева. Гласуването е включено като точка в дневния ред в последния момент, мотивът е "уронване престижа" на академията, а "прегрешението" на професорите - докладна записка от 13 април 2006 г. за извършени в НСА стопански нарушения. В нея Шишков и Бърдарева искат свикване на извънреден Академичен съвет, предсрочно прекратяване на мандата на Кирил Андонов като зам.-ректор и информиране на прокуратурата за фалшифициране на договори за доставка на анцузи и маратонки на НСА.Тук има нещо неизяснено. Вижте какво пише в Кодекса на труда:

Чл. 194. (1) Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не по-късно от 1 година от извършването му.
(2) При дисциплинарно нарушение, което е и престъпление или административно нарушение, свързано с възложената работа и установено с влязла в сила присъда или наказателно постановление, сроковете по предходната алинея започват да текат от влизането в сила на присъдата или на наказателното постановление.

В статията не се изяснява дали е било налице друго производство, по което двамата професори са били санкционирани - и като следствие от това са били уволнени. Защото - така, както е написано, че "прегрешението" им е единствено "докладна записка от 13 април 2006 г. за извършени в НСА стопански нарушения", за самата докладна записка те не биха могли да бъдат уволнени чак в края на 2006 г. (ако изобщо биха могли да бъдат уволнени за една докладна записка) - тъй като е ясно, че "нарушението" (т.е. докладната записка) е "открито" на 13 април 2006 г., оттам тече двумесечен срок по чл. 194. (1) от КТ, съответно те биха могли евентуално да бъдат уволнени законно не по-късно от 13 юни 2006 г.

Моля за уточнение. В статията ли не са изяснени тези въпроси? Или не е препечатана цялата?

Впрочем случаят е доста интересен и ще бъде от полза допълнително да се вникне в детайлите.


Reply author: moderator
Replied on: 01/22/2007 14:13:08
Message:

Лидерът на червените в СОС взел половин милион от Топлото
www.vsekiden.com
22.01.2007г.
Имало списък на подкупените в Пощенска банка


Мичо Райковски, който е водач на червените общински съветници в Столичния общински съвет, е взел 500 хил. лева подкуп от бившия шеф на "Топлофикация София" Валентин Димитров, известен като Вальо Топлото. Това заяви днес в предаването "Коритаров live" бившият директор на Булгаргаз Васил Филипов. Той допълни, че същата сума е била предложена и на Пламен Илиев. Според него имало и други, които нерагламентирано са получили крупни суми от Вальо Топлото, и техните имена присъстват в списък. Този списък с пликовете в Пощенска банка съществува, каза Филипов. Той уточни, че информцията за подкупите е дошла от самия Димитров, който е проговорил пред следствените органи.

Преди известно време бях споменал за една чанта с пари, която бяха предлагали на лидерката на СДС Надежда Михайлова, за да оттегли предложението на СДС - София за отстраняването на Валентин Димитров, с предупреждението, че ако не приеме парите, ще ги занесат на министъра на енергетиката Мирослав Севлиевски, съобщи още Филипов и припомни, че бившият енергиен министър тогава отказал да подкрепи отстраняването на Валентин Димитров от Общинския съвет. Според ексшефа на Булгаргаз във всички важни енергийни проекти присъстват едни и същи предприятия, а това говори, че около Румен Овчаров има обръч от фирми.

"Ще заведа дело за клевета и долни гнусни лъжи. Няма какво повече да кажа". Така Мичо Райковски коментира пред "Всеки ден" отправените към него обвинения. "Глупости, глупости. Глупости няма да коментирам. Доколкото разбрах, е замесено не само моето име, но и имената на мои колеги. Няма да коментирам". Такава пък беше реакцията на Пламен Илиев, който е лидер на Демократи за София в СОС. Той е и председател на стопанската комисия в общината. "Моя работа е дали ще заведа дело за клевета", каза още Илиев.


Reply author: did
Replied on: 01/26/2007 14:21:48
Message:

Ако Мичо не докаже, че няма неправомерни доходи, главният прокурор Борис Велчев да провери дали от тези торби на топлофикация не се явяват корумпирани и свързаните лица от ТУ - като съпруга на Мичо, доцентка, която рядко идва на работа през последните десет години и тези, които я прикриват в ръководството на катедрата, факултера и университета. Нещо от торбите на мичо да не е минало и в техните джобове.


Reply author: Democrat
Replied on: 01/29/2007 19:07:11
Message:

Списъци на студенти без приемен изпит, изготвяни от ЦК на БКП

Вчера (на 28 януяри 2007г.) в предаването на журналиста Явор Дачков "Гласове" по Инфо Радио бившият шеф на комисията по досиетата Методи Андреев съобщи следната информация: Някаква част от архивите на ДС вероятно е унищожена. Кадрите на ДС обаче могат да се откриват и по косвени признаци, един от които е т. нар. "облагодетелстване" от системата. Интересен вид "облагодетелствани" били такива лица, които са приемани за студенти без приемен изпит по списък, изготвян ежегодно от ЦК на БКП. Не малко такива лица имало сред публичните личности в дясното политическо пространство.
Аз бих запитал в допълнение към горното: А колко ли от тези студенти по втория начин впоследствие са станали професори, старши научни сътрудници и академици? Колко ли бездарници в научно отношение, но с яки дарби по доносите и интригите са станали преподаватели в университетите и деятели на науката? Кой би се наел да изчисли щетите, които такива "висшисти" са нанесли на България?
С нетърпение очаквам публикуването на споменатите списъци, както и изваждането на досиетата - особено в сферата на науката и висшето образование, за да станат обществено достояние и широката публика най-сетне да може да прецени при кого получава образованието си!


Reply author: moderator
Replied on: 02/05/2007 15:25:05
Message:

Прокуратурата и МОН срещу фалшификатори на дипломи

Днес.бг
05-02-2007

Главната прокуратура осъществи днес в 9.30 часа акция в Министерството на образованието и науката /МОН/ за установяване на нарушения, свързани с легализация на дипломи за висше образование, издадени от висши училища в България.

Това съобщи пресцентърът на министерството. Акцията е резултат от продължителна съвместна работа на Главната прокуратура и МОН по разкриване на дейността на организирана престъпна група, занимаваща се с фалшифициране на дипломи.

Министърът на образованието и науката Даниел Вълчев е предоставил данни на главния прокурор за съществуващи нарушения на Закона за висшето образование при процедурата по легализация.

По повод на информация в гръцки медии за открити фалшиви дипломи за висше образование, издадени от висши училища в България, министър Вълчев е изпратил писмо до министъра на националното образование и религиите на Гърция Мариета Янаку с искане за повече информация по тези случаи. Тази информация ще бъде предоставена на правозащитните органи у нас.

Даниел Вълчев коментира пред журналисти, че на този етап не може да съобщи имената на висшите учебни заведения заради процесуално-следствени действия.

Министър Вълчев съобщи, че ще има изцяло нова система в МОН за контрол на легализацията на дипломите за средно и висше образование, както и публичен регистър със сканирани дипломи.

Регистърът ще позволява проверка на дипломите и от чужбина по съответния ред. Ще бъдат запазени и хартиените носители на дипломите достатъчно дълго време, тъй като досега това не е правено. С новата система процесът на легализация на дипломите ще бъде много по-стриктен, смята министърът.

Организираната престъпна група, занимаваща се с фалшифициране на дипломи, е работила от доста време, посочи министър Вълчев. Той отбеляза, че в МОН няма информация колко хора у нас постъпват на работа с фалшиви дипломи, но допусна такава вероятност.

Министър Вълчев каза, че хората от МОН, за които се установят подозрения за участие в престъпната мрежа, ще бъдат уволнени.

Прокурорска акция в МОН за ВУЗ-дипломи менте
05 февруари 2007 / News.dir.bg
Установени са данни за легализация на фалшиви дипломи за периода 2004 -2006 г, които са били ползвани в чужбина, съобщиха от Върховната касационна прокуратура.
В понеделник служители от ГД „Борба с организираната престъпност" под ръководството на Софийска градска прокуратура проведоха спецакция в Министерството на образованието и науката. Проверката е предивзикана от сигнал на министъра до главния прокурор. Прокуратурата разпитва длъжностни лица от МОН и при събиране на достатъчно данни ще бъдат повдигнати обвинения. По време на акцията министър Даниел Вълчев е предоставил данни на Главния прокурор Борис Велчев за съществуващи нарушения на Закона за висше образование при процедурата по легализация на дипломи. Вълчев отказа да съобщи колко и кои висши училища са издавали такива дипломи, както и за кои специалности. Акцията е във връзка с появила се статия в гръцки медии за открити фалшиви дипломи за висше образование, издадени от български вузове. По този повод министър Даниел Вълчев е изпратил писмо до своя гръцки колега Мариета Янаку с искане за повече информация по тези случаи. В момента в Гърция разследват 300 души, които са представили за легализация фалшиви дипломи от университети от бившия Съветски съюз, бивша Югославия, Албания, Румъния и България. Най-много са били дипломите менте от България - 89 броя, издадени от 1994 г. насам. Фалшивите дипломи са за лекари, адвокати, инженери и икономисти.

Откриха над 1000 ВУЗ-дипломи менте по € 2000
05 февруари 2007 / News.dir.bg
2000 евро е струвало изработването на фалшива диплома от депото, разбито днес при съвместна акция на прокуратурата и полицията.
Това съобщи БТА, като се позова на прокурора от Софийска градска прокуратура Роман Василев. Той допълни, че хората, които са плащали за фалшивите дипломи са поръчвали и за кой университет да бъдат те. Всеки от фалшивите документи е бил издаван главно според нуждите за това какво ще работи притежателят на дипломата в чужбина. Удостоверенията за висше образование са печатани в депо, а после са били заверявани и легализирани от работещи в Министерството на образованието и науката, уточни Василев. Той добави, че по случая все още няма задържани. Засечените фалшиви дипломи до момента са над 1000, като част от тях са установени в Гърция. По-рано днес под ръководството на Софийска градска прокуратура се е провела специализирана полицейска акция с участието на служители от Главна дирекция "Борба с организираната престъпност". Акцията е по сигнал от министъра на образованието и науката Даниел Вълчев до главния прокурор Борис Велчев, съобщиха от прокуратурата.

Близо 40 чиновници участвали в узаконяване на фалшивите дипломи
Степан Хиндлиян
6 Февруари 2007


Между 30 и 40 чиновници на средно ниво в Министерството на образованието и науката (МОН) са участвали в схемата за легализиране на фалшиви дипломи за висше образование, с която прокуратурата се зае официално от понеделник. Това научи Mediapool от отлично информирани източници от прокуратурата.


Служителите имали достъп до информационната система в министерството и чрез нея променяли параметрите на свидетелствата за висше образование, като на практика така ставала легализацията им. Фалшивите свидетелства за завършено висше образование били засечени в 5-6 съседни на България държави.

Притежателите на такива дипломи, работещи в чужбина, не показвали нужната квалификация, като така събудили съмнения у работодателите си, които поискали да бъде извършена проверка на свидетелствата.

Дипломати не били издавани от самите висши училища, а се правели от опитни фалшификатори, които ползвали данните на много университети в страната, между които и на СУ “Св. Климент Охридски”.

Желаещите да си намерят работа в чужбина се сдобивали с фалшива диплома, след което се свързвали с някои от чиновниците от мрежата в МОН и срещу 2000 евро превод на документа бивал легализиран. Най-честата практика била документът да се записва със задна дата, все едно, че “висшистът” е чакал доста време да бъде легализиран.

Схемата е действала от около 2 години, обясниха източниците.


Reply author: nivine
Replied on: 02/06/2007 13:20:50
Message:

В известен смисъл така, както са решили да продават дипломите е по-честно отколкото да мъчат по 5 години студентите разни неграмотни преподаватели, които ги рекетират и се гаврят с тях. Ефектът при ходене на лекции е по-пагубен защото студентите нищо не научават, а само им унищожават психиката и им губят времето.


Reply author: did
Replied on: 02/06/2007 14:02:45
Message:

Днес за пореден път доцентката - съпруга на печално известния Мичо Райковски от Топлофикация-София беше написана в заповедта за дипломни защити, но не присъства. Вероятно ще я подпишат. Разбира се постараха се да ме унижат максимално като ръководител на дипломната работа, както винаги са го правили. Аз, гл.ас. Димитър Димитров не съм си бил свършил работата.


Reply author: moderator
Replied on: 02/07/2007 12:59:43
Message:

Седем чиновници в МОН преместени на друга работа заради фалшивите дипломи
7 Февруари 2007
www.mediapool.bg

Седем служители в Министерството на образованието и науката (МОН) са били преместени на друго работно място, докато трае проверката по сигнала за издаването и легализирането на фалшиви дипломи за завършено образование. Това съобщи вицепремиерът и министър на образованието Даниел Вълчев преди заседанието на Министерския съвет в сряда.
Преди няколко дни стана известно, че фалшиви дипломи на български граждани са били засечени в съседни страни от работодатели, усъмнили се в тях заради професионалните качества на притежателите им

И в седемте случая има образувани дисциплинарни преписки. Ние изискваме обяснения за това, което е направено от съответните служители като пропуски или като неправомерни действия, каза Вълчев. Като пример той даде завеждането на една и съща преписка от един и същи човек под два различни номера, което създава възможност в бъдеще да има свободно място в регистъра.

Преместването на друго работно място не е санкция, а временна мярка, за да нямат служителите достъп до съответните архиви и електронните масиви, каза министърът.

Санкция ще има тогава, когато приключи проверката от моя страна, отбеляза Вълчев и допълни, че за налагането на други санкции има специализирани органи.

Според министъра не се знае колко фалшиви дипломи са издадени, той като легализациите се съхраняват в архива на министерството не повече от година-две. Много трудно е да се каже откога съществува тази система и колко са тези дипломи, каза Вълчев. Той посочи, че за един месец има поне десетина сгрешени или дублирани номера в регистратурата.

Министърът гарантира, че ще бъдат предприети много бързи мерки за промяна в системата. До края на седмицата директорът на административна дирекция и ръководителят на инспектората трябва да докладват за мерките, взети по документооборота, така че тези неща да не се повтарят, посочи Вълчев. Той допълни, че не е възможно да се проверят всички дипломи, издадени в България, и апелира, където има съмнения, информацията да бъде подавана към МОН за съответната проверка.

Това може да стане само по конкретен повод или сигнал, няколко милиона дипломи няма как да бъдат проверени, отбеляза министърът.

Не бива да си внушаваме, че всяка втора или трета диплома в България е фалшива. За съжаление, според мен, не са малко и случаите на дипломи с невярно съдържание, каза още Вълчев.


Reply author: Democrat
Replied on: 02/08/2007 10:43:05
Message:

СКАНДАЛНИТЕ РАЗКРИТИЯ ПРОДЪЛЖАВАТ...

ДВАМА ДЕПУТАТИ С ФАЛШИВИ ДИПЛОМИ


Фолкпевци, манекенки и босове на групировки също си купили
висшето образование


Вестник “168 часа”, 9-15 февруари 2007г., стр. 7-8


Фалшиви дипломи за висше образование имат двама депутати от българското Народно събрание.
Нередовните документи са купени от разбития в Министерството на Образованието канал за изработване на дипломи – менте. За единия народен представител се твърди, че е влязъл в парламента от морски избирателен район.
За други трима депутати също се предполага, че не са завършили никакъв университет, въпреки че имат документи за висшисти. С фалшиви дипломи са се уредили и някои от най-известните ни фолкпевци и манекенки. В техните среди се счита за много престижно освен силикон да се притежава и диплома за висше образование.
Знакови фигури от подземния свят също са се възползвали от предлаганите от разбития мошенически синдикат в Министерството на Образованието фалшиви документи. Шефовете на силовите групировки често имат по няколко висши образования, като най-често дипломите им са напълно фалшиви.
2000 евро струва издаването на ментето, казаха за “168 часа” хора, свързани с разследването. За още 1000 евро нередовните документи са били легализирани в Министерството на Образованието и с тях е можело да се работи в чужбина. Точно от чужбина дойдоха сигналите за фалшивите дипломи. Засега те официално са седем. Твърди се, че има и осми, необявен сигнал, който е дошъл от институция на Европейския Съюз. Там е бил засечен български депутат със съмнителен документ за висше образование, който при проверката се е оказал фалшив. “Чух за нещо такова, но не мога да Ви отговоря веднага, защото не разполагам с достатъчно информация.” – потвърди новината пред “168 часа” от Брюксел Майкъл Олъмли, отговарящ в Европарламента за България и Румъния.
Разследването в Министерството на Образованието е започнало, след като от ЕС са поискали да узнаят дали дипломата на наш депутат е истинска.
След като каналът за фалшификати е бил разкрит, са били оповестени междувременно засечените други седем сигнала, дошли зад граница. В Народното събрание самите депутати си признават, че знаят за някои колеги, които са висшисти само на хартия. Депутати припомнят, че през 2002 година депутатът от ДПС Хасан Адемов се сдоби с документ, който не отговаряше на изискванията от университета в Бургас. Пак оттам с диплома – менте се наредил и зам. – министър.
Попитани допускат ли, че сред колегите им има такива с нередовни документи за висше образование, народните избраници категорично отговориха с “Да!”.
“Има такива депутати, но те са единици. Не ми е удобно да Ви кажа какви са аргументите ми.”, категоричен е депутатът от ДСП Димитър Камбуров.
“След като в миналия парламент се купуваха и търгуваха цели парламентарни групи, защо да не се купуват и дипломи?” – чуди се Яне Янев от ОДС.
“Знам, че през тези десет години, откакто съм депутат, излязоха доста информации, че в някои провинциални ВУЗ-ове, предимно частни, депутати са получили дипломи за висше образование при облекчен режим. Примерно не са посещавали нормалните задължителни занятия, много леко са полагали изпити и т. н. Тогава дипломата не е това, което трябва да бъде. Тоест да покаже, че даден курс е проведен в пълен размер съгласно Закона за висшето образование.” – обясни част от ситуацията и народният представител Иван Иванов.
От пресцентъра на парламента обявиха, че не знаят дали има депутати с нередовни дипломи за висше образование.

Екип “168 часа”


Reply author: did
Replied on: 02/14/2007 11:51:23
Message:

Съпругата на Мичо Райковска е лансирана в ТУ. Знае се, че енедисциплинирана, но има тук ревностни застъници, които веднага я вадят от редицата неловки ситуации. Вероятно я подписват като отсъства. На моите две дипломантки не дойде. След Р.Овч. ще следват и други разкрития за съмнителни учени.


Reply author: nivine
Replied on: 02/15/2007 13:35:29
Message:

Разбирам те дид. Но при кадровият подбор, който продължава и днес, във ву е пълно с герои като тези, които описваш. Затова съм скептичен дали ще се вземат мерки спрямо тях. Към теб знаем, че същите герои взеха мерки и те пенсионираха, гарантирайки си рахата.


Reply author: moderator
Replied on: 02/16/2007 09:31:21
Message:

Виж ти, а аз дето се жалвам наляво-надясно, че не получавам подпис на моите проекти от шефовете в ТУС!!! Явно съм прекалено наивна и недосетлива!!! Пък и те не са окачили ценоразписа на подписите си. Имам дори подозрението, че и да имат ценоразпис, не на всеки го дават. Иначе казано, такива като мен са в списъка "На тези НЕ, на каквато и да е цена!!!"

Щандард: Знаем колко струва подписа на министърa на екологията в България
www.actualno.com, 16.02.2007 г.
Австрийският бизнес смята, че дори след влизането в ЕС през януари, европейските стандарти все още не са нещо естествено в България

...
Представителите на австрийските фирми използваха възможността да му разкажат не само за двуцифрения ръст, но и за трудностите си. Рихард Дорнауер от фирмата Заубермахер например, която се занимава със сметосъбиране, смята, че чуждестранните и българските предприемачи не се третират по един и същи начин. Според него това се вижда още при обявяването на конкурсите, които са формулирани така, че да бъдат спечелени от местни фирми. Други предприемачи се оплакаха, че липсва правна сигурност.

Гернот Шьобиц от фирмата Винербергер без заобикалки постави и още един проблем: корупцията. Неговата фирма дошла в България с намерението да не плаща никакви подкупи и се придържала към това решение. "Вече знаем обаче колко струва един подпис от министър на екологията например," казва той пред австрийския вестник Щандард.
...


Reply author: moderator
Replied on: 02/28/2007 15:22:30
Message:

Словесна престрелка между ректор и депутат
Обвинения в лъжа и корупция разбуниха духовете в образованието

www.vsekiden.com
Миглена Славова
28-02-2007

Словесна престрелка избухна между ректора на Великотърновския университет “Св. Св. Кирил и Методий” проф. Иван Харалампиев и депутата от Коалиция за България и председател на парламентарната комисия за борба с корупцията Бойко Великов. Проф. Харалампиев обвини днес в предаването “Тази сутрин” на бТВ Бойко Великов, че лъже за незаконноста на изнесените центрове на Великотърновския университет. Великов заяви ден по-рано, че издаването на дипломи и провеждането на обучение в тези центрове било незаконосъобразно и това било доказано от проверките на прокуратурата.

Питайте Бойко Великов кой университет е завършил – Великотърновския, апелира ректорът на ВУЗ-а. Според него народният представител има “интереси” да изнася подобна невярна информация за изнесените центрове. Проф. Харалампиев обясни, че точно в тези центрове се обучавали вече дипломирани висшисти. Той уточни, че те се приемат след полагането на кандидат-студентски изпити. Великов заяви във вторник, че те се приемат там без предварителна селекция, а само с подаването на документи. “На всяка опашка във Велико Търново се говори за корумпираността на Бойко Великов”, изтъкна ректорът на университета. Според него червеният избраник има личен интерес от атаките срещу Великотърновския университет.

“Зад всяка една казана дума пред бТВ стоят документи, с които разполагам. Нито един факт няма да остане неразкрит”, зарече се пред “Всеки ден” Бойко Великов. Според него личните обвинения и инсинуация от страна на проф. Иван Харалампиев за опит за дискредитирането на народния представител. “Ще предприема действия, които се полагат по закон”, обеща още шефът на парламентарната комисия “Антимафия”.

Скандалът със статута на изнесените центрове за обучение към университетите, и по-конкретни тези към Великотърновския университет, беше провокиран от въпрос на Бойко Великов към кандидата на ДПС за комисията за разсекретяване на документите на бившата Държавна сигурност Орхан Исмаилов. Великов се усъмни в законосъобразността на юридическата диплома на Исмаилов, който е и зам.-шеф в Държавната комисия за сигурност на информацията (ДКСИ). Самият Исмаилов изрази готовност да представи пред компетентните органи документа за второто му висше образование, за да се установи дали той е законен.


Reply author: moderator
Replied on: 03/01/2007 14:14:53
Message:

Не изпускайте най-новата оферта - висше образование БГ
Автор: Екатерина Цветанова, www.actualno.com
от: 01.03.2007 час: 12:43

Хора без дипломи за бакалавър и магистър, днес могат да станат министри

Предлагаме ви една невероятна оферта. Забравете ученето, забравете дебелите книги и дългите часове в библиотеката. Вече не е нужно дори да се сещате за тях. Предлагаме ви бързо и лесно да станете висшисти. Да, правилно чухте. За скромната сума от 2000 евро може да станете бакалавър само за няколко дни. Ако се обадите до 30 минути, ще ви дадем бонус - може да си изберете каква специалност и в кой университет да завършите. Обадете се в Министерството на образованието и науката скоро. Очакваме ви.

Сигурно така е звучала рекламата, с която няколко незнайни служители на МОН са известили, че могат лесно да заменят четиригодишното преподаване и да минат направо към даването на дипломи за завършено образование. Преди дни при спецакция на Софийската градска прокуратура и антимафиотите бяха разкрити чиновници от просветното министерство, легализирали фалшиви дипломи за висше образование. Организираната престъпна група е издавала за чужбина фалшиви дипломи от български университети. Най-много са подправяните документи от Софийския университет "Свети Климент Охридски". Предпочитаните специалности са медицина, политически и инженерни науки, икономика и право. Всеки такъв документ е на цена около 2000 евро.

Интересна история, нали?! Човек би бил глупак, ако не се възползва от това изгодно предложение. Защо да бъдем негативно настроени? Ако погледнем "разумно" и "практично", 2000 евро не са нищо в сравнение с парите, които харчим за четири години обучение в университета. Таксите са само малка част от финансовите трудности. Да прибавим учебниците, картите за библиотеките. И какво се оказва - излишно пилеене на пари.

Цялата работа си има и друг плюс. Вместо да кандидатстваш, да ходиш по лекции и изпити и да прекарваш дълги часове в зазубряне на учебници и писане на курсови работи, можеш с едно щракване на пръста или в случая с размахване на портфейла да си осигуриш ценното листче.

И какви последици може да има? Какво може да се обърка в крайна сметка? Все пак медицината е елементарно нещо. Не е трудно да дадеш диагноза за състоянието на някой болен, без да си прочел дори и учебника по биология за 8 клас. А и строенето на сгради било лесна работа. Една стена тук, една стена там и готово. А после като се срути някоя сграда, ще се тюхкаме кой е дал диплома на инженера.

Хора без дипломи за бакалавър и магистър, днес могат да станат министри. Да, наистина! Бъдещата министърка на туризма в Израел предизвика бурни дебати в страната, след като печатът разкри, че е лъгала за дипломите си и за професионалната си кариера. Тя няма диплома нито за бакалавър, нито за магистър. Виждате ли и тези хора оцеляват и се издигат.

А и замислете се, ние българите сме природно надарени - умни, трудолюбиви и способни. И за какво са ни учебниците и преподавателите, които са прекарали десетилетия в ровичкане из книгите, за да се научат на нещо, а после да го предадат на нас. Защо да им обръщаме внимание и да черпим от тяхната мъдрост. Какво значение има днес теорията, с която часове наред ни пълнят главите и за какво ли ще ни послужи?


Най-много са подправяните документи от Софийския университет "Свети Климент Охридски"
А и как да реагираме ние, когато в МОН явно не са чак толкова потресени от разкритата далавера. Седем служители, за които е установено, че са издавали дипломи с невярно съдържание, просто са преместени на друго работно място. Срещу тях има дисциплинарно преписки и след приключването им ще бъде решено какви да бъдат санкциите. Успокоението е, че служителите са преместени на работни места, където няма да имат достъп до архивите с документи за завършено образование. Значи общо взето излиза, че не са извършили нищо нередно - не са извършили измама, не са се подиграли с труда на редовно завършилите висшисти. Но какво да се прави?

Явно у нас това не е такъв проблем. Добре, че в Гърция след проверка на местната служба за признаване на документи от висши учебни заведения в чужбина, бяха забелязани някои нередности. В края на януари гръцки медии съобщиха, че български фалшиви дипломи са открити в страната им.

Явно гърците държат малко повече на тези неща от нас. Наскоро обаче хванаха и гърци с фалшиви дипломи от сръбски университети. Браво на тях! Хубава работа, ама балканска.

Въпросът е, че все някой друг трябва да ни оправя кашите. Колко ли нелегални дипломи още ще издадем. Е, пак се изложихме. Не ни е за първи път. Няма и да е за последен.

Фалшивите дипломи и мнимите висшисти са само подробности. Какво толкова? Само че стискайте палци, когато някой ден отидете да се лекувате, да не попаднете на лекар, имал излишни 2000 евро, похарчени за три-дневното му образование.


Reply author: moderator
Replied on: 03/05/2007 13:57:25
Message:

13 000 учат в незаконни вузове
в. Монитор
05-03-2007
Над 13 000 студенти, се обучават в незаконно изнесени центрове на вузове у нас. Това заяви пред "Монитор" председателят на парламентарната комисия за борба с корупцията Бойко Великов вчера.
"През 2003 година, когато аз и още 3-ма народни представители се ангажирахме с този проблем, тези т.нар. центрове надхвърляха 20. Дейността само на малка част от тях е прекратена, а повечето продължават да работят и сега. Такива са Русенският център към Великотърновския университет, както и центъра в Пловдив, а доскоро функционираше и център в София. Това е пълно незачитане на държавните институции", категоричен е Великов.
Въпреки препоръките на МОН и на Върховната касационна прокуратура, която се произнесе, че центровете трябва да бъдат закрити, те продължават да обучават студенти. Необезпокоявани от закона, нелегалните филиали вземат парите на семействата, които искат на всяка цена да имат деца висшисти и издават дипломи, които нямат никаква стойност.
"След прекратяване на предварителното производство срещу виновните лица през 2005, ние, четиримата народни представители, обжалвахме, защото преценихме, че проверките са направени повърхностно", разказва Великов.
"Поискахме нови действия от страна на съответните специализирани органи. Бяха направени серия от допълнителни проверки. Изпратихме сигнал до комисията за борба с корупцията и до Върховна касационна прокуратура. В следствие на направените проверки получихме отговори от прокуратурата, че сериозно са нарушени държавните изисквания във функционирането на тези центрове. Имаме и становището на МВР, в което се посочват серия от нарушения, както и незаконосъобразният характер на тези структури."
Великов цитира и становището на Националната агенция по оценяване и акредитация, която е изготвила експертиза за НСлС. В експертизата за Великотърновския университет се казва: "Тези центрове не са образователни институции и не са звена на ВТУ".
Следователно, възниква логичният въпрос, щом не са образователни институции, как така обучават студенти. И щом не са звена на ВТУ, как така ВУЗ-ът издава дипломи от тези незаконни структури?
В одита на сметната палата има данни поне за 7-8 нелегални ВУЗ-а, които са създадени в противоречие със закона и се цитира точно кои членове от този закон са нарушени, обясни Великов. Въпреки това обаче, нито една от препоръките не е изпълнена.
Според Великов студентите, които се обучават в тези центрове, не могат да бъдат обвинявани. Отговорност трябва да се търси от ръководството на всеки един ВУЗ, който е позволил подобна дейност, категоричен е той.
"В случая става въпрос за лично облагодетелстване. Имам конкретна информация за част от ръководството на Търновския университет - то е сключвало договори с такива центрове, които представляват частни фирми и фактически имат процентно участие в тях", допълни Великов.
Според МОН, след закриването на незаконните центрове, студентите следва да продължат обучението си в университета-майка, каза още Великов.
Той разясни, че препоръките на Сметната палата, на МОН и на прокуратурата от 2004-та, не са изпълнени и до сега. "През 2003 Комисията за борба с корупцията към 39-тото Народно събрание се произнесе, че имаме незаконосъобразен характер с корупционни предпоставки. Това влезе в доклада на комисията, който е приет от Народното събрание през юли същата година", поясни Великов.
Сигналите за незаконните центрове към ВУЗ-овете продължават. А тяхното ликвидиране зависи главно от МОН и от прокуратурата, категоричен е Великов.
Той обясни, че в момента текат няколко проверки. Едната от тях е удължена с 4 месеца и ще приключи края на март.Списъкът с фантомите от 2006 г.
1. "Киевски славистичен университет ТП"
2. "Кримски институт по икономика" - Български център
3. "Одеска национална юридическа академия - Български филиал"
4. "Асоциация източноевропейски университет Йоан Екзарх"
5. "Санкт-Петербургски източноевропейски международен университет ТП"
6. "Балкански университет за дистанционно обучение"
7. "Балкански център Бизнесуниверситет - ООД"
8. "Международен образователен център - ООД"
9. "Интернешънъл юнивърсити колидж лимитид - ООД"
10. "Институт за висша квалификация и образование /ИВКО/ ДЗЗД"
11. "Иком-Интелект - ООД"
12. "Академия на труда и социалните отношение"
13. "Меридиан-22 - ООД"
14. "Лондон колидж - Дъблин ООД"
15. "Международен правен университет - Фондация"
16. "Славянска култура и образование - ООД"
17. "Киевски национален университет по технологии и дизайн"
18. "Асоциация на учени специалисти за сътрудничество със Световна академия на науките - Сан Марино" - гр. Карлово
19. "Международно образование"- гр.Перник
20. "Международен Евро-швейцарски университет"
21. "Видински международен университет" - гр. Видин
22. Международна информационна агенция
"Световна академия - Платон" - гр. Благоевград

Прокуратурата нареди нелегалните центрове да се закрият
Да бъде преустановена дейността на 22-та университета фантоми разпореди още през март миналата година прокуратурата. До търговските дружества бяха изпратени писмени предупреждения, че нарушават няколко български закона.
Дипломите на студентите, завършили тези университети, няма да се признават, категоричен бе просветният министър Даниел Вълчев. По думите му няма законова процедура, по която младежите от съмнителните висши училища да бъдат прехвърлени в легитимни ВУЗ-ове. Цялата отговорност носят лицата, които заблуждават кандидат-студентите, добави Вълчев. Той посъветва младежите и техните родители да заведат дела и да потърсят правта си в съда. На свой ред незаконните ВУЗ-ове казаха, че няма да връщат парите на студентите, които ги напускат.
Акредитираните ВУЗ-ове могат да прехвърлят студенти от незаконните университети, ако решат казаха от Националната агенция по оценяване и акредитация.
Първите сигнали за незаконните ВУЗ-ове са от октомври, когато Комисията за легализиране на чуждестранни дипломи алармирала за съществуването им. Оттогава досега комисията е отказала да признае 90 документа, издадени от търговски дружества.
Както "Монитор" писа в незаконните университети студентите могат да получат диплома за юристи само за 50 - 60 дни лекции. В един от тези ВУЗ-ове - Одеската национална юридическа академия, занятията са по 8 - 10 дни на семестър и след общо два месеца обучение студентите се кичат с квалификацията "Магистър юрист". За сравнение бъдещите адвокати в Алма Матер имат 4000 часа за 5 години, а дипломата се дава след три държавни изпита.
Дипломите от Одеската академия пък са на български и руски език и са подпечатани с герба на Украйна и според служителите в Академията са международно признати. Дипломите, които фирмите издават, са от чужди университети, но студентите признават, че лекциите са се водили в България, каза министърът. По закон, за да се признае една чужда диплома, обучението трябва да е било в друга страна.
Закононарушението е очевидно, защото тези фирми заявяват, че извършват дистанционно обучение, но в същото време студентите ходят на лекции като при редовното или задочно обучение, каза Вълчев. По думите му право да учат дистанционно имат само законните български университети, които са регистрирани по Закона за висшето образование. Забранено е и откриването на филиали на чужди ВУЗ-ове у нас.
Не се знае какво ще се случи с тях със студентите ако всички незаконни вузове бъдат затворени, признават от просветното министерство. Хората, които учат там нямат статут на студенти и не могат да се прехвърлят в български висши училища, категорични са чиновниците. Дали лекциите във ВУЗ-овете фантоми ще продължат и по време на проверката ще решат разследващите органи.
Според министерството на образованието ако съдът реши, че фирмите университети не нарушават закона, ще трябва да се намери начин да бъдат легализирани.

По-голяма автономност за висшите училища
ВУЗ-овете трябва да бъдат финансово независими, заяви министърът на образованието и науката Даниел Вълчев вчера. Той разясни, че в МОН обмислят система, при която университетите сами да определят таксите за обучение.
Вълчев подчерта, че това са обществени институции и не трябва управлението им да се оставя изцяло на преподавателите.
Според просветния министър трябва да се създаде институция, в която да участват хора с авторитет и която да има отношение към управлението на ВУЗ-овете.
Изискванията за съотношението между преподаватели и студенти у нас трябва да се запази засега, смята Даниел Вълчев. Той припомни практиката един преподавател да преподава в няколко висши училища в различни градове. Образователният министър нарече тези лектори „интелектуални трубадури", които си изпяват песента пред студентите и след това отпътуват, без да имат истински контакт с тях.
Предстои втора среща на българските ректори, на която ще се обсъдят слабите места във висшето образование.


Reply author: moderator
Replied on: 03/05/2007 16:57:33
Message:

Петков: Все повече мръсни пари се въртят у нас
05 март 2007 / News.dir.bg
Все повече капитали с неясен произход се въртят в София, Бургас, Варна, Кюстендил и Благоевград.
Това заяви министърът на вътрешните работи Румен Петков след национално съвещание на Министерството на финансите, МВР и Прокуратурата, посветено на противодействието на изпирането на пари и на контрабандата с акцизни стоки, предаде БТА. Петков отчете, че с капиталите с неясен произход оперират граждани от Русия, от бившите съветски републики, от Турция, Великобритания, Ирландия, Германия и от Македония. Ведомствата обсъдиха мерки, с които борбата с прането на пари и с контрабандата със стоки да стане по-ефективна. Статистиката сочи, че през миналата година са заловени 17 души, които са източили пари по програма САПАРД. Попитан как ще коментира освобождаването от ареста на част от тези лица, Румен Петков заяви, че Прокуратурата и МВР са си свършили работата. Пет са осъдителните присъди за пране на пари, от които три вече са влезли в сила. През 2006 г. Прокуратурата е образувала 42 нови досъдебни производства, внесени са седем обвинителни акта срещу осем души. Едва девет са обаче обвинителните актове за периода 1997-2006 г.

и още от www.express.bg

113,5 млн. лв. щети от организираната престъпност у нас през 2006 г.
5 Март 2007 | 17:58


През 2006 година организираната престъпност е нанесла щети на икономиката ни за 113,5 млн. лева, 5 млн. евро, 2 млн. долара и 1 млн. британски лири. Това каза министърът на вътрешните работи Румен Петков след Национално съвещание на тема "Взаимодействието между МВР, Министерство на финансите, Върховна касационна прокуратура в противодействието за изпирането на пари и контрабандата с акцизни стоки", предаде агенция “Фокус”.
По думите на министър Петков сe наблюдава тенденция за навлизането на капитали с неизяснен произход в районите на София, Бургас, Варна и Кюстендил. Капиталите са предимно на граждани от Русия, Турция, Ирландия, Англия и Македония.
"За изминалата година са образувани над 6000 преписки за изпиране на пари", обясни Ваня Несторова, прокурор от ВКП. Сигналите за изпиране са пари са 293, като за 2005 г. са били 189. Образувани са 42 нови досъдебни производства. В съда с обвинителен акт са влезли 7 производства срещу осем лица. "За сравнение, от 1997 до 2005 г. за изпиране на пари в съда са влезли 9 производства", посочи Несторова. Пет са осъдителните присъди за пране на пари срещу пет лица за 2006 г., като три от присъдите са влезли в сила.


Reply author: moderator
Replied on: 03/07/2007 13:41:27
Message:

www.news.bg
07.03.2007 г.
...
По повод работата на комисията по случая „Топлофикация - София" проф. Стоян Кушлев съобщи, че заради широкия кръг лица, чието имущество се проверява е възможно да бъде удължен законовият срок от десет месеца, половината от който е изтекъл - срок, в който комисията трябва да събере доказателствата, които да внесе в съда за обезпечаване на имоти и сметки и добави:

Разследваме всички, срещу които е повдигнато обвинение. Ние работим и по свързаните с тях лица. Проверяваме много широк кръг хора, което забавя и производството. Има много контакти и са прехвърляни имоти, трансформация на имущество е вършена между голям брой лица.


Reply author: moderator
Replied on: 03/11/2007 18:35:06
Message:

Байърли към политиците: Скъсайте с мръсните пари
Посланикът призова за дебат за корупцията

www.vsekiden.com
11-03-2007


Политиците и политическите партии да скъсат с нечистите посредници и връзката с нечистите пари. За това призова днес американският посланик у нас Джон Байърли в интервю пред бТВ. Според него политиците трябва да очистят мръсните пари от политическата сфера. Той добави, че това се очаква както от американските и западните инвеститори, така и от българския народ.

Според дипломата България трябва да си изчисти името от представата, че у нас има корупция. Байърли смята, че проблемаът с корупцията у нас трябва да бъде много по-високо сред приоритетите на политиците. Политиците трябва да дебатират за причините за корупцията, посъветва той и добави, че досега в България няма здрав дебат за корупцията.

Според него не се прави достатъчно за рекламирането на страната ни в чужбина. Той даде за пример авторитетното британско списание "Икономист", където в последния брой има обширна статия за предимствата за инвеститорите в съседна Македония. Такова нещо за България не съм срещал, каза американският посланик. Той добави, че в съседна Турция за регистрацията на една фирма са нужни не повече от 10 дни, а у нас това отнема над 1 месец.

Чуждестранните инвеститори в България не са убедени, че съдебната система ще защитава интересите им, отбеляза посланикът на САЩ. Според Байърли най-привлекателните сектори за американските инвеститори в България са производството, туризма, информационните технологии, енергетиката и недвижимата собственост.


Reply author: moderator
Replied on: 03/13/2007 17:20:45
Message:

ВТУ закрива филиалите си в София и Русе
www.news.bg
13.03.2007г.

Великотърновският университет „Св св. Кирил и Методий" закрива центровете си за изнесено обучение в София и Русе, съобщава БТА.
Решението е взето на извънредно заседание на Академическия съвет на висшето училище.
Студените, които в момента се обучават във филиалите ще могат да завършат обучението си, но няма за бъдат приемани нови.

Към закриване на звената за изнесено обучение се пристъпва след като депутатът Борислав Великов, който е и председател на парламентарната комисия за борба с корупцията, постави на дневен ред темата за незаконните филиали на висшите училища.

Според ръководството на Великотърновския университет решението е взето не заради нередности в изнесените звена, а заради подетата kампания срещу филиалите.Reply author: moderator
Replied on: 03/13/2007 17:41:13
Message:

В Русия направиха регистър на корумпираните държавни служители
www.kafene.net
13.03.2007 г.

by newswriter on 13/03/2007 3:13 PM

Руските власти подготвиха списък на корумпираните чиновници и бизнесмени. Хората, попаднали в списъка, няма да могат да ръководят, каквото и да било в държавния или частния сектор, съобщи официалният вестник на правителството "Российская газета". Руското законодателство предвижда като допълнително наказание за осъдените за корупция или икономически престъпления, забрана за заемане на ръководни постове в течение на определен срок от време след излежаване на присъдата. До скоро, хората осъдени за корупция в Русия имаха възможност да създават свои фирми веднага, след като излязат от затвора или да получат добре платени постове в длуги компании. Властите са създали сегашния регистър за корумпирани чиновници, бизнесмени и служители след едногодишна работа. От 1 април всяка фирма или организация, която назначи на работа на високопоставена длъжност лице от регистъра, ще трябва да плати глоба. Министърът на вътрешните работи на Русия Рашид Нургалиев съобщи, че през 2006 за корупция са били осъдени около 10 хил. държавни и местни служители и чиновници. Русия зае през миналата година 127 място в индекса за корупция на международната организация "Прозрачност без граници" от общо 163 държави. Преди две години Русия беше на 90 място.


Reply author: moderator
Replied on: 03/18/2007 08:58:23
Message:

Did, открих един много интересен материал по твоята част. Оказва се, че някъде се провеждат операции "Чисти ръце" за факултети и университети, както ти би желал.


Пирамидалните схеми на сръбските ВУЗ-ове
Зденка Тодорова, специален кореспондент на “ВЕСТНИКЪТ”

Вестник “Вестникът”, 16-22 март 2007г., бр. 187, година V, стр. 5

Полицейски арести, конфискувани луксозни автомобили, десетки хиляди евро в кеш, намерени не при мафиот, а при университетски преподавател по право. Хергеле от скъпо струваща порода коне и други атрибути, характерни като притежание на субекти от сенчестия бизнес, се превърнаха в нарицателен символ за сръбското висше образование. В края на миналия месец в Крагуевац беше разкрита схема за купуване на изпити и дипломи във Факултета по право в този град, която дни след това разтърси из основи сръбското висше образование. И докато обществото се тресеше от поредната афера в държавата, която всъщност продължава да е без правителство и без парламент, отиващият си министър на образованието не само че не пожела макар и в края на мандата си да се оттегли, но призна, че темата с корупцията е била повдигната от неговото министерство преди повече от година, но тогава никой не обърнал внимание на тези неща. В корупционната схема обаче е замесена и вече бившата му помощничка Емилия Станкович – същата онази, на която преди няколко години й бяха откраднати 3000 евро пред факултета в Крагуевац. Никой тогава не се запита – откъде у университетски преподавател толкова пари!?

В полицейската акция “Индекс”, която се проведе в края на миналия месец в Крагуевац бяха арестувани 20 лица, заподозрени че са посредничили и взимали подкупи във Факултета по право в града. От тях 12 са професори в същия факултет. Сред арестуваните в групата, освен въпросната помощничка на министъра, са сегашният и бившият декани на факултета, както и една професорка по наказателно право, защитила докторат на тема “Престъпна дейност”. Всички те са били част от криминална пирамида, в която едни са давали пари, за да си купят изпит или диплома, други са били посредници, а трети са извършвали и други злоупотреби във и извън факултета. Според официалното съобщение от полицията, схемата им е функционирала по следния начин: слагаш парите в банкова сметка и след известно време си получаваш дипломата, нищо че не знаеш, къде ти се намира факултетът. За главни организатори на групата са уличени бившата помощничка на министъра и професорката по наказателно право. Според прокурорското дознание, първата е получавала по 600 евро за купен изпит, които след това е препращала по пирамидалната схема с краен получател на част от парите съответния професор, който пишел оценка на студента без да го изпитва. Схемата предвиждала и бонуси: всеки студент можел да си купи изпит безплатно при условие, че доведе четирима други студенти, които да платят по 400 евро на изпит. Така студентът посредник можел да минава гратис до края на “образованието” си, а пък желаещият да си купи диплома бъдещ юрист можел да го направи дистанционно.

Случаят в Крагуевац показва, че сръбското висше образование е корумпирано, гнило и мафиотизирано. И че това, което се случва в Крагуевац, е само част от схемата, коята действа и в останалите университети на Сърбия. Вестник “Неделен телеграф” от 28 февруари написа, че след Крагуевац имало сигнали за корупция и в други университетски градове. Бившата директорка на полувисшето медицинско училище в Земун заяви пред медиите (неясно защо едва сега), че гръцки студенти й се оплаквали от някои преподаватели в училището, които открито им искали пари, за да ги пуснат на изпитите. “Неделен телеграф” припомни, че имало сигнали за корупция и в Медицинския и Стоматологичния факултет в Белград. Във втория през 2005г. имаше разследване за взимане на подкупи от студенти. Но то незнайно защо бързо бе потулено. От Крагуевац през Земун и Белград се стигна и до други градове. Студентът Неманя Ракович от Студентската уния на Сърбия заяви пред “Неделен телеграф”, че “Европа много добре знае какво става в Сърбия и във всяка препоръка, която идва от ЕС се посочва опасността от разрастващата се корупция в страната”.

И наистина от ЕС призоваха Сърбия: “Изкоренете корупцията!”
От Гърция вече предупредиха, че докато в Сърбия не се изясни аферата с купуването на изпити и дипломи, гръцкото Министерство на образованието замразява признаването на сръбските дипломи. Стана ясно, че през последните пет години в Гърция бил разкрит определен брой фалшиви дипломи на гръцки студенти, завършили висшето си образование в Сърбия. Повечето от дипломите били свързани с факултетите по право, медицина, икономика и електротехника.
По сигнали на полицията в Република Сръбска (БиХ) стана ясно, че в корупционната схема на Правния факултет в Крагуевац са били замесени и преподаватели от град Баня Лука. По ефекта на доминото се стигна и до Черна гора, откъдето медиите сигнализираха, че някои черногорски полицаи се били сдобили с купени дипломи в Крагуевац. Един такъв полицай междувременно беше арестуван в сръбския град Пожаревац. “Не са полицаите тези, които със своята заплата ще могат да си купят диплома. Така например, полицаят, който бе арестуван в Пожаревац, сам не си е купил изпитите и дипломата, а някой друг му ги е купил!”, заявиха от сектор Вътрешен контрол на криминалната полиция. Този пореден скандал отвори голямото подозрение, че мафията започва да купува дипломи на подбрани полицаи, за да могат да заемат ключови постове. И така да работят в неин интерес по нейни поръчки.
Случаят с корупцията в сръбските университети в продължение на няколко седмици се превърна от вътрешно сръбски университетски проблем в регионален. И от него освен че пострада образът на сръбския университет, пострада и цялата академична общност. Или както реторично изведе огромно заглавие върху първите си страници един белградски вестник: “Ще можем ли да потънем още по-дълбоко!?”

И още по темата от БГНЕС,30-03-2007:

Арестуваха почти всички преподаватели в Юридическия факултет в Крагуевац

Юридическият факултет в Крагуевац е буквално обезглавен. След арестуването на 17 преподаватели от това висше учебно заведение, сред които са и деканът, председателят на съвета на факултета, от вчера в Юридическия факултет има два ключови въпроса – кой от преподавателските кадри е останал и е оцелял и дали факултетът ще бъде закрит, пише сръбският вестник “Вечерне новости”.

От началото на полицейската акция “Студентска книжка” на 20 февруари, когато за един ден бяха арестувани 10 преподаватели, за първи път след последните арести останалите преподаватели и ръководните кадри в университета не знаят как да се реорганизират и каква е по-нататъшната съдба на факултета, преподавателите и студентите. Някои от протестиралите вчера студенти казват, че е “време да бъдат спрени надменните преподаватели, както и онези, които смятат, че всичко може да се купи с пари”.

Общо 26 са преподавателите в Юридическия факултет, като 17 от тях са арестувани. Продължава полицейската операция “Студентска книжка”, като разследването е насочено към посредниците, тоест лицата, които са взимали пари от студентите и са ги давали на преподавателите.

По информация на изданието сред посредниците е имало и адвокати, като двама вече са избягали – единият в Гърция, а другият – в Черна гора.

БГНЕС припомня, че в Сърбия разплитат корупционна схема във висшето образование. Извършените арести са по подозрение в получаване на подкуп и посредничене при получаване на подкуп. Според първоначалната информация корупционната схема е изглеждала по следния начин – за 12 000 – 16 000 евро /в зависимост от специалността/ човек с диплома за полувисше образование е получавал званието дипломиран юрист. След даване на подкуп е била издавана диплома, без да се полагат изпити.

Разследването е обхванало и обучението за магистри. Някои хора са плащали солидно, за да се сдобият с титлата магистър. Предполага се, че схемата е била разработвана от поне 5-6 години. Много студенти от Юридическия факултет в Крагуевац са “взимали” изпитите си, като са им вписвали оценки в книжката и са съставяли фалшиви протоколи за полагане на изпита, без самите студенти да са се явявали. Студенти казват, че цената на един изпит при някои преподаватели е била от 700 до 1 000 евро.


Reply author: moderator
Replied on: 03/23/2007 14:51:10
Message:

Трима чиновници уволнени заради фалшивите дипломи от ВУЗ
23 Март 2007
www.mediapool.bg

Трима от служители от Министерството на образованието и науката (МОН), които бяха замесени в скандала с легализирането на фалшивите дипломи, са уволнени, съобщиха в петък от просветното ведомство.
Други трима чиновници ще бъдат понижени за една година, а един се е разминал със забележка.
Провинението на служителите е, че “не са изпълнявали или са възпрепятствали служебните си задължения”, показва вътрешната проверка на МОН по случая.
В началото на февруари заподозрените в легализирането на фалшиви дипломи чиновници бяха временно преместени на работа в друга дирекция, докато течеше разследването на случая. Престъпната схема за узаконяване на документи за висше образование бе разкрита при специализирана акция на столичната прокуратура и Главна дирекция “Борба с организираната престъпност”.
Чиновниците от МОН легализирали за чужбина фалшиви дипломи от български университети в продължение на две години.
Те имали достъп до информационната система във ведомството и чрез нея въвеждали със задна дата номерата на фалшивите документи. Нелегалните дипломи били засечени в съседни на България държави.
Седмица преди публичното обявяване на акцията, в гръцките медии се появиха материали за фалшиви свидетелства за висше образование, идващи от България, Румъния и Русия. Според местната преса документите били за завършено медицинско, юридическо и икономическо образование.
Тогава просветният министър Даниел Вълчев отказа да назове имената на кои български университети са замесени в скандала и за колко дипломи става дума. Той обеща да бъде създадена нова система за контрол на легализацията на дипломите за средно и висше образование, която включва и публичен регистър със сканираните дипломи.


Reply author: moderator
Replied on: 04/04/2007 18:40:28
Message:

Уволняват за укриване на конфликт на интереси
www.news.bg
04.04.2007 г.
Санкции ще бъдат налагани за укриване на конфликт на интереси да се налагат на лица на административна, висша държавна или изборна длъжност.
Това предвижда законопроектът за възпиране облагодетелстването по служба и за избягване конфликт на интереси, който парламентът обсъди на първо четене, предаде БНР.
Гласуването на проекта ще бъде утре в началото на пленарното заседание.
Той предвижда санкциите за укрит конфликт на интереси да се прилагат и за държавни служители, попаднали в състояние на укриване на конфликт на интереси по смисъла на текст от Закона за държавния служител. Лицата трябва да декларират всеки конфликт на интереси.
Предвижда се когато конфликтът на интереси е бил укрит, лицето да се освобождава от длъжност незабавно, освен в случаите на изборна длъжност, а полученото възнаграждение за периода на съществуване на конфликта на интереси да се отнема в полза на държавата.


Reply author: moderator
Replied on: 04/11/2007 12:13:25
Message:

Бившите тайни служби контролират българската икономика
казва германският разследващ журналист Юрген Рот

11 Април 2007
www.mediapool.bg

Черепа, ТИМ, борицте. Тези български кодове се появяват в допълненото издание на една книга от германския разследващ журналист Юрген Рот, която скоро ще се появи по книжарниците. Публикуваме интервю Александър Андреев с Юрген Рот пред Радио Дойче веле.

Г-н Рот, наскоро бяхте в България, може би проучвате теми за следващата си книга?
Да, пътуването е част от моите журналистически разследвания, посветени на организираната престъпност и тайните служби в държавите от бившия Съветски съюз. А в това отношение централна роля играе и България.

Вие и друг път сте се занимавали с България. Има ли сега нещо ново?
Първо установих, че преди съм бил изключително наивен. Наивен, защото вярвах, че бързо ще настъпят структурни промени. Бях една седмица в София, проведох много разговори и установих, че някогашните тайни служби, най-вече разузнаването и военното разузнаване, държат страната здраво в ръцете си. Те контролират най-вече икономиката. Все пак останах изненадан, че след толкова години положението е именно такова.

В България често се твърди обаче, че мрежите на едновремешните тайни служби вече не съществуват, че организираната престъпност е, общо взето, под контрол, а сивият бизнес излиза на светло. Такова ли е вашето впечатление?
Такива твърдения са чиста нелепост. Разговарях с един от малкото все още живи босове на мафията, на едновремешните борци. Естествено, той вече не се занимава с рекет, а инвестира в промишлеността, но парите му идват от някогашните тъмни източници. Той ми каза следното: Хората знаят кои сме, те ни виждат и си правят сметката, така, че изобщо не ни се налага да упражняваме някакъв натиск. Попитах го дали и днес могат да се купят съдии, прокурори и полицаи в България, и колко струва това. А отговорът гласеше: Корумпирани бяха и преди, корумпирани са и сега. Разликата е само в цената и в ценоразписа на отделните им услуги.

Аз особено се интересувах тъкмо от онези фирми и предприемачи, които на пръв поглед вече са съвършено законни. Два случая ми направиха особено впечатление - изложбата в Брюксел с антични предмети на изкуството от България и по-точно от частната колекция на един бизнесмен. Аз поразрових в миналото на този бизнесмен и се убедих, че парите му не идват от нормална икономическа дейност. Случаят е типичен. Страната се представя чрез такива личности зад граница и прави пропаганда с неща, над които тегне сянката на миналото.

И втората нишка в моите разследвания. Тук в скоби ще припомня, че навремето се занимавах с Мултигруп, а всеки знае, че зад Мултигруп стояха тайните служби. Наскоро за първи път чух името на групировката ТИМ. В началото изобщо не знаех за какво става дума. Бях получил само оскъдна информация от Швейцария, че някои полицейски служби свързват групировката ТИМ с организираната престъпност, но не с примитивната престъпност на борците, а с онази на високите равнища, с голямата икономическа престъпност. Разговарях с различни източници, включително и от прокуратурата. Всички ги беше много страх да говорят. Казваха ми, че наказанията са жестоки, а шансът да оцелееш, ако много говориш, изобщо не е голям. Така или иначе, на базата на документите, с които разполагам, и от разговорите си с журналисти и прокурори в България аз вече съм убеден, че ТИМ е възникнала с участието на някогашното военно разузнаване в България. Според моите източници руската мафия има сериозни интереси във Варна, където действа една организация, възникнала от едновремешното съветско военно разузнаване.

Един български прокурор ми каза, че във Варна особено активна е руската групировка Солнцевская. Друг голям руски престъпен синдикат, начело на който са братята Чорни, поне според западни полицейски служби, също все още има интереси в България. На пръв поглед Майкъл Чорни се е отказал от престъпния си бизнес, но ако се вгледаме внимателно, той просто е преминал към по-чисти браншове, най-вече към петрола. В България той има едно подставено лице, адвокат, който е изградил огромна мрежа по цял свят. В тази мрежа се трансферират много големи суми. Аз смятах, че лицата, които през 90-те години играеха ключова роля в престъпния бизнес, вече са се изтеглили, но това не е точно така. Просто те са станали много по-могъщи. А политическите елити, малко или повече, ги закрилят.

А каква според вас е връзката между петрола, футбола и олигарсите, вие споменахте току-що един такъв случай?
Това е много интересно наистина. Не само олигарсите, но и топ престъпниците в Русия, в държавите от бившия Съветски съюз и сателитите, много обичат да инвестират във футбола. Така е в Румъния, така е и в България, с двата най-добри отбора, които имат достъп до Шампионската лига. В Украйна има един голям престъпник - Ринад Ахметов. Той е начело на отбор от турнира на УЕФА Шахтьор Донецк. В Петербург престъпният синдикат Тамбовская контролираше местния футболен клуб, поет наскоро от Газпром. Между другото тази мода идва от Италия. Става дума, разбира се, за пране на пари, но и за опит да се набави липсваща обществена легитимация, защото част от бандитите мечтаят за истинско обществено признание.

Много българи смятат, че страната е уникална с големия брой поръчкови убийства, с прането на пари, с ролята на някогашните тайни служби в днешната икономическа структура. Дали наистина България е изключение или по-скоро потвърждение на някакво общо правило?
България е по-скоро потвърждение на правилото. Просто там някои неща се вършат доста по-очебийно. Там нравите все още са по-примитивни в сравнение с Чехия или Унгария. Но иначе структурата е една и съща. Големият брой поръчкови убийства показва, че организираната престъпност все още не е добре организирана, ако може да се изразя така, защото там, където тя е наистина добре организирана, няма нужда от поръчкови убийства. Там парцелите са точно разпределени. В България това още не е станало. Страната заема особено положение и по друга причина - някогашните тайни служби на България бяха най-тясно и най-интензивно свързани с КГБ, а част от тези връзки продължават да работят и днес. В обобщение бих казал, че ЕС хвали България за приетите закони, но каква е ползата и от най-добрите закони, когато ги прилагат хора, на които не може да им се има доверие.

Какви са приоритетите на организираната престъпност в България, пак в сравнение с други източноевропейски страни?
Главно значение за сенчестите структури имат три бранша - телекомуникациите, енергетиката и стратегическите суровини, и накрая недвижимите имоти и туризмът. Не само в България, навсякъде в Източна Европа организираната престъпност непрекъснато се стреми да увеличава влиянието си в тези три бранша, просто защото това е бяла икономика, там не се пролива кръв. Е, на потребителите им се пуска кръв чрез цените, но това е друго.


Reply author: moderator
Replied on: 05/02/2007 20:03:34
Message:

Академичният съвет на Технически университет - Варна прие декларация на извънредно заседание относно атаките срещу ВУЗ-а
Фокус Нюз
02-05-2007

Академичният съвет на Техническия университет във Варна прие декларация в отговор на обвиненията за нередности в дейността на ВУЗ-а. Това съобщи за радио “Фокус” – Варна ректорът Стефан Барудов. Заседанието завърши преди броени минути. То е извънредно и е свикано от ректора на университета.
В декларацията се дава отговор на обвиненията в публикации в различни медии. “Тези публикации в навечерието на кандидатстудентската кампания създават отрицателна нагласа в желаещите да кандидатстват”, заяви Барудов. Според него напълно е възможно да има отлив на кандидат-студенти.
По думите му има трима човека, които непрекъснато пишат срещу университета по най-различни инстанции – това са проф. Димитър Ставрев и доц. Недка Николова, които са дисциплинарно уволнени заради грубо нарушаване на трудовата дисциплина, и Петър Богданов, който като пенсионер е бил на срочен трудов договор за една година като координатор на международни проекти. След като е отклонил външни средства в лични сметки от международен научен конгрес. “Ние сме завели дела срещу него”, уточни ректорът. Според него това мотивира тримата да атакуват оглавяваното от него учебно заведение.
В приетия документ, който ще бъде публикувана утре сутрин, се казва: “Чрез тази декларация Академичният съвет на Техническия университет цели не просто да отговори на абсолютно несъстоятелните обвинения, отправени от някои лица към ректора и самия университет, а преди всичко да изрази своето дълбоко безпокойство относно почти пълната незащитеност на хората и институциите в България спрямо атаките на лица със съмнителни подбуди и дори подсъдими по дела за присвояване на университетски средства. Ние мълчахме, когато тези атаки се изразяваха в писане на писма по всички възможни институции в България включително президентство, Министерски съвет, МОН, Главна прокуратура и т.н. След всяка жалба следваше проверка и тя показваше несъстоятелността на обвиненията. Ние мълчахме и когато атаката се премести в някои медии като в. “168 часа”. Оставяме коментарите на тази медия на журналистите, защото не сме медийни експерти. Като образователна институция винаги сме вярвали и сме се стремили да внушаваме и на своите студенти, че истината е най-добрата защита и когато тя е на твоя страна, няма смисъл да се губи енергия за предварително спечелени битки. Оказа се, че грешим. След като уважавана медия като Би Ти Ви си позволи да публикува непроверени твърдения и да стане трибуна на изява на хора с твърде нечистоплътни подбуди сериозно възниква въпросът дали в България не е станала факт презумпцията “виновен до доказване на противното”. Затова нашата декларация не само ще предложи факти, но и ще задава въпроси”.
Стефан Барудов заяви, че при публикуването утре ще бъдат посочени конкретни факти, които ще отговорят и оборят всички обвинения.

Доц.Стефан Барудов: ВКП не е открила нарушения в управлението на ВУЗ-а
Днес+
02-05-2007
Проверката на Върховната касационна прокуратура не е открила нарушения в управлението на Техническия университет в морската столица. Това заяви пред медиите ректорът на ВУЗ-а доц. д-р инж. Стефан Барудов. Става въпрос за атака насочена към автономен държавен университет. Проверката, съгласно която е издадено становището на съда от 24 ноември 2006 година, е обхванала основно броят на чуждестранните студенти в деканат “Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти”, приходите от семестриалните такси и настаняването на чуждите студенти в общежития. Нито една от тези проверки обаче не е открила нарушения. Според доц. Барудов атаката срещу университета е от близо две години. Първата проверка на висшето учебно заведение е извършена от НАП и е отразена в постановление на Варненската окръжна прокуратура. Основният акцент в изготвената справка е за броя и таксите на чуждестранните студенти на англоезично обучение. Решението на Варненската окръжна прокуратура е било обжалвано пред Апелативната прокуратура до издаването на становището на Върховната касационна прокуратура, съгласно което нарушения няма. Доц. Барудов добави, че не знае дали към настоящия момент не протича и друга проверка на прокуратурата.

Той обясни, че чуждестранните студенти задължително преминават през подготвителен курс по български или английски език по избор. Годишният хорариум е 750 часа, като след това държат изпит. Увеличаването на броя на студентите се дължи на прехвърлянето им от различните специалности. Твърденията за колосални различия в броя на обучаваните чуждестранните студенти се дължат на некоректното използване на числата, категоричен беше ректорът. Точният брой на чуждестранните студенти, сред които преобладават турските граждани, е 684. От тях 228 са обхванати в подготвителен англоезичен курс, а 53 се обучават на български език. В I курс са 143, на които обучението се извършва на английски език и 66 на български език, във II съответно 52 на 48. В III курс са 42-ма студенти, които обаче се обучават само на български език.

В IV курс са 48, като има и 4-ма магистранти. Доц. Барудов уточни още, че семестриалните такси за чуждестранните студенти също са различни. За едногодишния подготвителния курс се заплаща 2000 евро, но за тези с двойно гражданство таксата е 1000 евро. Ректорът съобщи още, че успеваемостта на турските студенти е 60 %, а останалите прекъсват обучението си. По думите му най-пълната база данни на всички обучаващи се намира в Техническия университет и първо би трябвало да се провери учебното заведение и тогава да се тиражират информации. Записванията на студентите в по горните курсове става на база копие от платена семестриална такса по банков път. Цялата документация подлежи на щателна проверка, която се извършва два пъти годишно. Относно друга тиражирана информация, че Техническият университет се е заел с дообзавеждането на общежитието на блок 18 в кв. “Левски” за превръщането му в хотелска част за чуждестранните студенти доц. Барудов съобщи, че всяка година се залагат до 180 000 лева за ремонт на общежитията и в момента там се извършва точно това. Най-вероятно таксите за общежитията ще останат същите и през следващата учебна година, прогнозира още доц. Барудов.

Той съобщи, че се тиражира информация относно превеждането през 1998 година на 10 000 деноминирани лева на частна фирма. Доц. Барудов обясни, че парите са били за доставка и монтаж на комуникационна техника, а за средствата е издадена фактура на научно-изследователския център към ВУЗ-а. Освен това се твърди, че въпросната частна фирма “Елта-Р” е моя, но това много бързо може да се провери чрез извадка на данъчни номер и булстад на фирмата. Днес пред медиите ректорът представи договорът и фактурата за закупената комуникационната техника, както и извадка със собствениците на “Елта-Р, сред които неговото име липсваше. Доц. Барудов заяви още, че e неделя e поканен за право на отговор в предаване по bTV.
Той съобщи още, че на 14 май ще се проведат изборите за нов ректор, а той няма да бъде сред кандидатите, тъй като няма право на повече от два мандата. По думите му за 8 години общият бюджет на ВУЗ-а е нараснал 2,41 пъти, като работните заплати са се увеличили с 3,68 пъти, а стипендиите - с 3,73. В момента Техническият университет разполага с най-добрия езиков център в града, каза в заключение доц. Барудов.


Reply author: moderator
Replied on: 05/10/2007 14:47:03
Message:

Тайни хотелски стаи и фитнес на тавана на университет
Дарик радио
09-05-2007

Тайни хотелски стаи с бани и фитнес са открити на таванския етаж на филиала на Техническия университет в Пловдив от председателя на Контролния съвет на висшето училище Димитър Алексиев.


Нито студентите, нито преподавателите знаят за съществуването и предназначението на оборудваните помещения. Това заяви пред Дарик доц. Алексиев, който чака писмените обяснения по случая на директора на пловдивския филиал проф. Димитър Кацов.


Етажът не е отдаван под наем и според устните уверения на директора на филиала бил оборудван преди шест години, но не бил ползван.


Налице е тежко нарушение на закона и на правилника, защото в Общото събрание на филиала не са били внасяни и разглеждани подобни разходи, категоричен е председателят на Контролния съвет на Техническия университет. Заместник-директорите и главният счетоводител в Пловдив отричат да знаят за съществуването на фитнеса и стаите, макар че оборудването е заприходено като дълготраен материален актив.


Постоянният надзор на пловдивския филиал е разпореден от ректора Камен Веселинов, след като от началото на годината той мина и на бюджетно подчинение на ТУ-София и се оказа, че дължи над 1,2 млн. лв. такса “Смет”. Дългът е натрупан в продължение на шест години и е повече от една трета от целия годишен бюджет на пловдивското висше училище.


Филиалът е пред фактически фалит, заяви пред Дарик доц. Алексиев. За 16 май е насрочено Общо събрание, на което се очаква предсрочно да бъде прекратен директорския мандат на проф. Кацов.

ТУ- Пловдив не плащал за смет 7 години
10 май 2007 / News.dir.bg
1 200 000 лева дължи филиала на Техническия университет -София на община Пловдив.
Сумите са за такса смет не са плащани през последните 7 години, предаде радио Пловдив. Финансова проверка на пълномощника на ректора в Пловдив доказва 40 000 лева, изразходвани за оборудване на комплекс от фитнес уреди и две хотелски стаи. Директорът проф. Димитър Кацов заяви, че комплексът който се намира на 6 етаж на сградата, е трябвало да се ползва от преподаватели, но не са имали разрешние за ползване от ХЕИ. Писмените обяснения на проф. Кацов ще бъдат оповестени на извънаредно общо събрание на 16 май.

Освободиха директора на Технически университет – Пловдив от поста
БГНЕС
16-05-2007
Директорът на Технически университет – филиал Пловдив бе предсрочно освободен от поста.
Отзоваването на проф. Димитър Кацов преди края на мандата му бе гласувано на закрито заседание на Общо събрание във вуза, в което участват 85 студенти и преподаватели. За освобождаването се обявиха 48 от участниците в събранието.

Мотивите за предварителното прекратяване на правомощията на проф. Кацов е дългът от 1.2 млн. лв., които филиалът дължи на община Пловдив, тъй като не е плащал такса „смет“ от 6 години. Преди седмица стана известно, че таванския етаж на сградата на вуза е преустроена и там има стаи, бани и фитнес.

Разходите са обзавеждането не са били гласувани от Общото събрание на филиала. На 30 май ще се проведе заседание на Академичния съвет на Техническия университет в София. Тогава трябва да бъде определен временно изпълняващ длъжността директор на филиала в Пловдив до избора на нов титуляр.


Reply author: diu
Replied on: 05/11/2007 12:21:08
Message:

[quote]Originally posted by moderator

Тайни хотелски стаи и фитнес на тавана на университет
Дарик радио
09-05-2007

ПОДОБНИ НЕЩА ИМА И НА ДРУГИ МЕСТА.

НЕ СА ПЛОВДИВЧАНИ НАЙ-ТЕПЕГЬОЗИЛИИТЕ.

НО ПРЕДИ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ И ДИСКУСИЯ В МЕДИИТЕ ДА ИЗЧАКАМЕ РЕАКЦИЯТА НА СЪОТВЕТНИТЕ АКАДЕМИЧНИ ВЛАСТИ НА ПОДАДЕНИЯ ОФИЦИАЛЕН ДОКЛАД.


``ПРОСТОТИЯТА И ЛАКОМИЯТА СА СИ СЕСТРИЧКИ.''

ДИУ


Reply author: moderator
Replied on: 05/15/2007 08:39:19
Message:

В материалите за убийството на бизнесмена Тасев, разследван през 2001г. от полицията, има данни за съвместната му дейност с лицето Мичо Райковски - съпруг на доц. Людмила Райковска от ТУ-София.

Килър заби два куршума в главата на Тасев, гърмял прав от джип
Застреляха трети бос на Локо
Убитият бил съсед в Слънчев бряг на общинаря Димитър Янков

Диана Петрова
Димитър Илиев
Ивайло Велков
в.Стандарт
15.05.2007г.

С два куршума в главата бе застрелян шефът на Локо (Пд)"Ало, полицията ли е?
...
Убийството на Тасев потресе не само футболния свят, но и бизнеса. Александър Тасев е известен като най-големия търговец на череши у нас. Негови фирми изнасят 80% от експорта на червения плод в страната предимно за Италия.
Но освен с "пияни вишни" през последните години бизнесът на Тасев се разраства към области, където има утвърдени играчи и се въртят огромни печалби. Това са газовият сектор и туризмът. Твърде вероятно е убийството му да е свързано именно с конкуренцията на тези пазари.
През 2001 г. Тасев влиза в бизнеса с метан. Той се захваща с внос на гориво и изграждане на газостанции у нас заедно с волейболната легенда Любо Ганев. В тази дейност съдружник му е червеният общински съветник в София Мичо Райковски. Двамата са партньори в три фирми - "Газ-Метан", "Макс 2000 Б И Д" и "Метан Еко". В същото време Райковски, освен в управата на столичната организация на БСП, влиза и в новосформираното държавно газово дружество "Булгартрансгаз". То е част от държавния холдинг "Булгаргаз". Чрез фирмата си "Промишлено газоснабдяване" Тасев откупува дълг към "Булгаргаз" в Сливен. Въпросната цесия е заради борч на сливенската фирма "Оранжерии АД". Така "Промишлено газоснабдяване" става кредитор на затъналото в дългове предприятие "Оранжерии", от което
търси борч за над 4 млн. лева
Така всъщност длъжник на Тасев става шефът на "Овергаз" Сашо Дончев. Той е сред акционерите в "Оранжерии" чрез холдинга "Наш дом-България". Освен в големите газови игри Тасев играе възлова роля и в хотелиерския бизнес като управител на имотите на бившата групировка ВИС. След разстрела на шефа на ВАИ холдинг Георги Илиев, освен Локо Пловдив, Тасев поема и управлението на пет от хотелите му в Слънчев бряг, София и Созопол. Това обаче става чрез подставени лица. Тасев даже бил съсед по хотел на застреляния шеф на общинския съвет в Несебър Димитър Янков. Става въпрос за "Свежест" в Слънчев бряг, който е долепен до "Хризантема" на Янков. Тасев взел хотела преди две години от местния бизнесмен Валери Кръстев, за когото се твърди, че управлявал собствеността на ВИС в курорта. Освен "Свежест" Тасев придобил и "Полюси". Двата хотела са в активите на фирма "Роял Бийч". Нейни са и едноименният хотел в Созопол, който е точно над Райския залив, както и спа център "Дрийм" срещу резиденция Бояна в София. Официален собственик на фирмата е 39-годишният Камен Попов, който е съдружник на убития във фирмите за метан и държи дялове във "Винпром Кюстендил".
Камен Попов отказа коментар на убийството на своя партньор.


още по темата:

Александър Тасев беше убит вчера в столичния квартал "Бояна"
www.actualno.com
15.05.2007
Убитият вчера президент на Локомотив Пловдив Александър Тасев е разработван по няколко линии, една от тях е контрабанда на горива за Сърбия в началото на 90-те години. Материалите изключват той да е бил свързан с наркотици. Това заяви вътрешният министър Румен Петков.
Петков каза, че по неясни за него причини разработката за Тасев е спряна през 2001 г.


Емилиян Лилов в www.kafene.net, 16.05.2007 г.:
Има данни, че Атанас Тасев бил в близки отношения с "бизнесмени" в търговията с наркотици, а източници от МВР са съобщили на Mediapool, че се работи по версия за провалена кокаинова сделка, на която Тасев бил гарант.

БСП и НДСВ се изсипаха на опелото на убития Тасев
17 май 2007 / News.dir.bg
На опелото на президента на Локомотив Пловдив Александър Тасев дойдоха депутатите от Коалиция за България Иво Атанасов и Мая Манолова и депутатите от НДСВ Борислав Владимиров и Ваня Цветкова.
Това предаде БГНЕС. На траурната церемония беше забелязан и зам.-председателят на Столичния общински съвет Мичо Райковски (БСП), с когото Тасев имал общи фирми. Опелото започна в 12:30 часа в храма “Св. Неделя“ в София. Тасев бе застрелян с два куршума в главата в лекия си автомобил Мерцедес в столичния квартал Бояна на 14 май т.г. На колата му имаше пропуск за Народното събрание, издаден на депутата от КБ Трифон Митев.

Огнян Стефанов във www.frognews.bg, 17.05.2007г.:
Зам.-шефа на СОС от БСП Мичо Райковски пък скромно призна, че имал обща метанстанция. Пропусна да каже само, че именно той е уредил имота, където тя е построена.


Reply author: moderator
Replied on: 05/15/2007 17:13:19
Message:

Заплашват преподаватели и студенти от Медицинския университет в Пловдив
www.news.bg
15.05.2007г.

Дни преди общото събрание на Медициниския университет в Пловдив, на което ще се избира ректор на висшето училище - преподаватели и студенти са получавали анонимни заплахи за начина, по който ще гласуват.

Сигналът да медиите даде председателят на общото събрание доц. Запрян Запрянов, информира Радио Пловдив.

В писмата се казвало, че членовете на събранието ще имат неприятности ако не гласуват за определен кандидат и ако не заснемат вота си с камерите на мобините си телефони.

Заплахи, че няма да получат заверки и няма да си вземат изпитите са получавали и студенти, правени са опити те бъдат и подкупван, твърди Лилия Грозева - председателт на Студентския съвет на ВУЗ-а.

За да не се манипулира вотът имената на заплашваните няма да се огласяват - бе позицията на председатела на форума доц. Запрянов.

Той обаче декларира, че организацията ще изключи всички опити за манипулация и ще гарантира безпристрастност на избора. Гласуването ще става в три урни, резултатите ще се обработват с компютър при тройна проверка и контрол на действителните бюлетини.

За новия 4 годишен мандат кандидатстват сегашния ректор на Медицинския университет доц. Георги Паскалев и директорът на университетската болница доц. Илия Баташки.


Reply author: moderator
Replied on: 05/25/2007 15:00:01
Message:

Според повечето студенти висшето образование е корумпирано
Всеки четвърти не знае кой е просветният министър
23 Май 2007
www.mediapool.bg
Близо две трети от студентите смятат, че има корупция във българските университети, сочат резултатите от изследване за нагласите и проблемите на висшето образование в България, оповестени в сряда.

Проучването е направено от Българския студентски съюз (БСС) през април сред 1518 студенти от университети в Бургас, Варна, Шумен, Велико Търново, Пловдив, Благоевград и София.

Във висшите училища корупцията е свързана не само с купуването на изпити, но и при кандидатстването за общежитие и получаването на стипендия, коментира Сергей Модев от БСС. От организацията настояват преподаватели, които искат пари за изпити, да бъдат отстранявани от работа.

Почти половината от анкетираните оценяват с четворка обучението в българските висши училища, но 15% от студентите отправят остри критики към висшето образование.

Една четвърт от интервюираните признават, че не знаят, че в момента министър на образованието е Даниел Вълчев.

Според БСС това показва широко разпространената аполитичност и непознаване на държавните структури сред младите хора.

от съответния форум:

Относно: Витан Стефанов ни искаше пари
Автор: студент
Получено на: 23 Май 2007 20:37
аз съм свидетел как проф. Витан Стефанов ни искаше пари за да си вземем изпита и нищо - продължава да преподава в СУ и в Търново и да си пълни джобовете!
Относно: ТУ София
Автор: бивш студент
Получено на: 24 Май 2007 00:48
Горе долу става поради липса на по добро, но като се сблъска човек с дъртите преподаватели(90% от всичките), за които студентите са някви досадници...
И естествено корупция, анархия...


Reply author: kkabakciev
Replied on: 05/27/2007 10:36:13
Message:

Току-що приключи интервю по БТВ със Сергей Иванов, биолог от БАН, който е бил уволнен от БАН с добре познатите гнусни просташки, а иначе напълно смехотворни, мотиви от типа "уронване престижа на БАН".

Казаха ми по телефона да си включа телевизора, което веднага направих, но изпуснах първата част - където човекът е разказвал по-конкретно за случая си. В откъса, който видях, Иванов каза още, че от неговия институт са напуснали две трети от хората под 40 години поради условията за работа, които са ужасни. Причините са свързани с така нареченото ръководство (на БАН и на конкретния институт), състоящо се от индивиди, живеещи през комунизма или дори сталинизма (това е моя интерпретация, Иванов го каза завоалирано).

Знае ли някой нещо повече за случая на този г-н Иванов?

Трябва да се свържем с него!

И докога, питам за хиляден път, ще бъде търпяна комуно-ченгесарска шайка, наричаща се ръководства на БАН и на институтите, да върши тези мръсотии?


Reply author: moderator
Replied on: 07/20/2007 22:05:09
Message:

Доцент на 71 години хванат с 1000 лв. подкуп

в. Сега
20-07-2007

Преподавател в Медицинския колеж в Хасково беше задържан с подкуп от хиляда лева вчера в Хасково, съобщи БТА. 71-годишният доцент от Пловдив с инициали К. П. бил председател на изпитна комисия. Лекарят поискал парите от 48-годишна жителка на Хасково, за да бъдат възстановени правата й като медицинска сестра, съобщи на директорът на областната дирекция "Полиция" комисар Атанас Ненков.
Акцията е осъществена от служители на сектор "Икономическа полиция" по жалба на жената от миналата седмица, уточни комисар Ненков. По закон при дълго неупражняване на професията си тя е длъжна да се яви на изпити за повторно придобиване на правоспособност. Ненков допълни, че жената вече била взела два от необходимите й изпити с петици. Предстоял последният изпит, след който следвало да бъдат възстановени правата й. Тогава председателят на комисията поискал хиляда лева. Вчера двамата се срещнали в местно кафене, след което отишли в лекия автомобил на лекаря, където жената му предала парите. Служителите на "Икономическа полиция" се явили в момента на получаването на подкупа.
По случая е образувано досъдебно производство под наблюдението на окръжната прокуратура в Хасково. Ако здравословното състояние на мъжа позволява, той ще бъде задържан за 24 часа, допълни Ненков.
По неофициална информация през 2005 г. пловдивчанинът бил оправдаван по обвинение за вземане на подкуп.


Reply author: Andrey_Kurtenkov
Replied on: 08/24/2007 15:47:37
Message:

"Човекът с биография" Боян Биолчев вчера пак изсрал един миризлив кукул на жълтите павета: "СУ е пъдил царе, ще изпъдим и една коалиция", бил се заканил той според днешната преса, по повод на едно решение на Правителството, с което му взеха градинката (цялата ирония тук е, че България вече 18 години се управлява именно от СУ - по-точно от - от Юридическия му факултет - и е безкрайно тъпо ректорът на този университет да се оплаква от властта); бих помолил биолчето да ми припомни кога СУ е "пъдил царе" - освирквали са царе - това да, но студентите от СУ, а не професорите - за "пъдене" пък -съвсем не си спомням. А ето едно писмо по повод управлението на въпросната градинка (http://ubg.hit.bg/):

quote:
До:
професор Боян Биолчев
Ректор на
Софийски Университет Св. Климент Охридски
Здравейте.
Пише Ви възпитаник на Факултета по биология към Софийския Университет.
Искам да споделя с Вас моята потресеност от действията на Ваш служител.
Така наричаният, д-р Косев, директор на университетските ботанически градини, изживявайки се не на директор, а на Диктатор - причинил следните щети на университета:
- от както е на длъжността ”директор”, броят на напуснали по взаимно съгласие, уволнени или с прекратени трудови договори е повече от 50 за няма и 2 години. Това може да се провери в личен състав.
- Студентите по ботаника във факултета по биология посещават ботаническата градина на околовръсното, а не тяхната си... нашата. Тази която носи названието университетска. С две думи ботаниците не ходят в ботаническата градина.
- Градината във Варна вместо да расте на растително разнообразие, тя се превръща в конюшна. Просто му се искало на диктатора да има кон.
- Градината в Балчик....кой прави постоянно скандали? Кой иска да има постоянна суматоха? Кой има полза от това? Да наистина има полза.
- Ботаническата градина в София. За нея...
След като се приключи с каквато и да е научна, изследователска дейност, тя се превърна в терен за купони, партита, сватби. Магазин за цветя ще Ви посрещне още на входа. Сега вече е и Фирма...университетска фирма за озеленяване.
Та след една десета от изброените щети (знаете откъде може да вземете още) бих искал да направя следните изводи.
Два апартамента в София, кола не каква да е, а Волво, цветарски магазин на ул. Раковски и още 2 в Русе, оранжерия в Княжево и още доста неща. Как се купуват с една заплата? Дори тя да се равнява на професорска.
Защо ли има постоянно някакви ремонти в Градините? Кой краде в суматохата? Колко лева е отчел в счетоводството от магазините за цветя на входовете на Градините? Видяхте ли кабинета на директора на градините? Видяхте ли кожения салон вътре? След като си направи предаване ”Цветен магазин” по БНТ на гърба на Университета, си отвори фирма ”университетски озеленители”.Та това ли е работата на университета? Какво направи той за науката през тези 6 години? Къде е научният му екип? Къде е какъвто и да е екип? Ако това е реномето на моя университет, то аз не се гордея с него.
Считам написаното дотук е достатачно, за да вземете адекватни решения по въпроса с директора на УБГ. Когато едно растение има паразити, то се пръска с инсектициди. Когато една Университетска Ботаническа Градина има паразити....Вие знаете какво да правите.


Reply author: Andrey_Kurtenkov
Replied on: 08/27/2007 11:06:59
Message:

Имаме в Учебния план на студентите по ветеринарна медицина една учебна практика по Животновъдство, която се провежда през лятото между ІІІ-ти и ІV-ти курс. После следва защита на практиката, без която не може да се запише четвърти курс. Вече няколко години съставът на комисията за защита на практиката е в състав: Председател - водещият моята дисциплина (доцент), членове - моя милост и един старши асистент, който води упражнения по биохимия. За защитата на практиката деканът ни издава винаги изрична заповед (тази година е № 144/21.06.07 и според нея защитата ще се проведе на 12 и 13.09 от 09:00 в зала Д-131 на ЛТУ). Въпреки това, като правило на защитата се явяват не повече от половината студенти, а другите получават заверка за защитата от Председателя на комисията по някакви неведоми пътища, при това - до няколко седмици сред изрично упоменатите в съответната заповед дати. Тъй като вече ми писна от това своеволие на Председателя на комисията, а единственото му обяснение е - корупция, позволих си, тази година след завръщането си от практиката, да подам до декана ни следния доклад (входящ № 1113/17.08.07; там където са вертикалните чертички има име и фамилия на студентите):

quote:
До Г-н Декана на ФВМ в ЛТУ

Д О К Л А Д
от гл.ас. д-р Андрей Куртенков,
рък-л на уч.практика по Животновъдство (06-16.08.2007) и член на Комисията за защита на практиката

относно: присъствието на студентите на практиката и
организацията на защитата на практиката

Г-н Декан,
На учебната практика се явиха 17 студенти от ІІІ-ти курс; 11 от тях присъстваха и на десетте дни: ІІІІ, ІІІІ, ІІІІ, ІІІІ, ІІІІ, ІІІІ, ІІІІ, ІІІІ, ІІІІ, ІІІІ, ІІІІ.
Присъствията на останалите: ІІІІ и ІІІІ – по 8 дни, ІІІІ – 7 дни, ІІІІ и ІІІІ – по 5 дни, ІІІІ – 2 дни.
Ако решите да впишете отсъствалите студенти в Протокола за защита от практиката, то, настоятелно Ви моля да ме уведомите за Вашите мотиви да вземете такова решение.
Позволявам си и да Ви предложа да изискате Протокола от защитата на учебната практика по Животновъдство (която, съгласно Ваша заповед, ще се проведе на 12 и 13.09 от 09:00 в сграда “Д” на ЛТУ) да Ви бъде представен най-късно на 14.09 сутринта.
Моите мотиви, за да Ви предоставя този доклад, се коренят в дълбоката ми убеденост, че всички студенти трябва да бъдат третирани по един и същи начин – недопустимо е за едни предвидените в учебната програма на практиката занятия да са задължителни, а за други – по желание, както и едни да се явяват на защита на учебната практика стриктно според Вашата заповед и пред определената от Вас комисия, а други да са със самочувствието, че могат да получат заверка за учебната практика когато и както си поискат. В случай, че Вие не споделяте въпросната убеденост и считате двойния стандарт в отношението към студентите за допустим (и, съответно, не се съобразите с настоящия доклад, което, разбира се, е Ваше право), то, по-добре ще е да ме извадите от състава на Комисията за защита на учебната практика по Животновъдство, тъй като подобен подход се намира в непреодолимо противоречие с моите морални възгледи.
17.08.2007
С уважение: /п/
Не знам дали действам в случая по най-правилния начин, но, смятам, веднага след приключването на защитата, да помоля Председателя на комисията да ми разреши да направя ксерокопие от Протокола, да занеса ксерокопия от този доклад и от протокола на зам.-ректора по учебната част и да го помоля да проконтролира по-нататъщия ход на получаването на заверки за практиката. Друго засега не ми хрумва. Някои да има някакви идеи?


Reply author: flatwood
Replied on: 08/28/2007 05:18:10
Message:

quote:
Originally posted by Andrey_Kurtenkov

Имаме в Учебния план на студентите по ветеринарна медицина една учебна практика по Животновъдство, .......


Г-н Куртенков, поздравления. Позицията Ви е единствено правилната!


Reply author: nivine
Replied on: 09/10/2007 13:19:21
Message:

За съжаление времената не предполагат успешна борба с явленията, за които пише Андрей Куртенков. Въпросът е чисто политически.


Reply author: moderator
Replied on: 09/14/2007 13:29:26
Message:

Корупция в медицински университет разследват в Италия
www.news.bg
14.09.2007 г.
Италианските власти от град Бари разследват седем души за участие в измама с приемните изпити в университетите в област Пулия в Италия, съобщава prontosofia.com.

Според разследването между 8000 и 30 хиляди евро били давани от кандидат-студенти за приемане във Факултетите по медицина и стоматология.

Групата заподозрени в измама италианци гарантирала помощ отвън за кандидат-студентите, за да се справят с тестовете за приемане.

Поне 50 кандидати се възползвали от услугите.

Кандидат-студентите плащали по 8000 евро за подготвителен курс, след който им се гарантирала помощ по време на тестовете.

За стопроцентовото успешно преодоляване на тестовата бариера пък цената била 30 хиляди евро.

Всеки кандидат, платил сумата, имал на разположение по време на тестовете на един помощник.

Той помагал директно на кандидата или пък се грижел за комуникирането с хора отвън чрез sms-и с цел получаването на правилните отговори за теста.


Reply author: slavi
Replied on: 10/08/2007 20:00:37
Message:

Имаме в Учебния план на студентите по ветеринарна медицина една учебна практика по Животновъдство, която се провежда през лятото между ІІІ-ти и ІV-ти курс. После следва защита на практиката, без която не може да се запише четвърти курс. Вече няколко години съставът на комисията за защита на практиката е в състав: Председател - водещият моята дисциплина (доцент), членове - моя милост и един старши асистент, който води упражнения по биохимия. За защитата на практиката деканът ни издава винаги изрична заповед (тази година е № 144/21.06.07 и според нея защитата ще се проведе на 12 и 13.09 от 09:00 в зала Д-131 на ЛТУ). Въпреки това, като правило на защитата се явяват не повече от половината студенти, а другите получават заверка за защитата от Председателя на комисията по някакви неведоми пътища, при това - до няколко седмици сред изрично упоменатите в съответната заповед дати. Тъй като вече ми писна от това своеволие на Председателя на комисията, а единственото му обяснение е - корупция, позволих си, тази година след завръщането си от практиката, да подам до декана ни следния доклад (входящ № 1113/17.08.07; там където са вертикалните чертички има име и фамилия на студентите):

Уважаеми колега А.Куртенков,

Много ми се иска да ви дам (макар,че не сте ми искали и за това май не е редно,но все пак)нещо като съвет или поне да изкажа съпричастността си към изнесеното от Вас тук. К О Р У П Ц И Я ,с една дума,ама....трудно,да не кажа изобщо,недоказуема!
Прочетете и се запознайте с моя топик "КАК ДА ПОСТЪПЯ" от преди една година,както и с резултата от всичките ми ходения по мъките ( към които подозирам,че се каните да тръгнете!)отпечатен преди час. Надявам се ,че ще провокира въпроси и ориентация в намеренията ви?
Безусловно сте прав, но дълбоко се съмнявам, че декана ви, та дори и ректора,ще предприемат мерки за евентуално уличаване на въпросния доцент,шеф на комисията! Най-малкото,те не мислят, че нещо може да направите срещу тях,и второ....безсилен сте,те знаят това отлично!
Може би не знаете,че между вашия ректор и нашия зам.ректор е станала обмяна на допълнително разкрити длъжности за съпругите им - на вашия в МГУ,а на нашия - в ЛТУ?????Това между другото,за да поясня на какви хора се каните да се оплаквате! Аз и до МОН стигнах и....прочетете написаното от мен,за да не ставам досаден!
Много ми се иска да успеете да пропукате корупционната черупка,противник съм на такава практика и ще се опитам да ви помогна,ако имам начин!
За сега съм и.д.председател на КС в МГУ,не се знае обаче до кога!!!
Стискам Ви палци и Ви желая голям успех,дано съм кадемлия!!!!


Reply author: moderator
Replied on: 11/09/2007 16:29:16
Message:

€1,4 млрд. за подкупи в ”Сименс”
09 ноември 2007 / DW
Разкритите съмнителни плащания достигнаха ниво от 1 милиард и 400 милиона евро. Очакват се глоби на стойност няколко милиарда евро. Новият шеф на Сименс Петер Льошер обеща безкомпромисно изясняване на аферата.
Почти една година измина, откак се водят разследвания по аферата за корупция в Мюнхенския електроконцерн Сименс. Разкритията сочат, че става дума за най-големия до момента скандал с корупция в досегашната германска фирмена история. Оказа се, че има съмнителни плащания за близо 1 милиард и 400 милиона евро, по-голямата част от които нелегално са били прехвърлени в чужбина и са били използвани за подкупи. Председателят на надзорния съвет на Сименс Петер Льошер каза: „През миналата година наложихме наказания на 470 наши служители, които са нарушили вътрешните правила на действия в Сименс. Сред 14% от разследваните беше потвърдена корупция или нарушение на монополното право. Други 24% от заподозрените са извършили финансови злоупотреби, респективно измами.”
Неясно остава колко големи ще са паричните глоби за Сименс в САЩ. Тъй като компанията е листвана на Ню Йоркската борса, тя подлежи на американския борсов надзор. Затова шефът на концерна Льошер и главния финансов управител Джо Кайзер ще отпътуват за Ню Йорк, за да разяснят последните разкрития около корупционния скандал. В най-лошия случай Льошер предполага, че на Сименс може да бъде наложена глоба от няколко милиарда евро. Как смята да предотврати подобна опасност? Ето отговора на Петер Льошер: „Трябва да се откажем от определени сделки. Ние сме заинтересовани от участие само в „чисти”, несъмнителни сделки, и това ще е девизът ни занапред”.
Като превенция срещу бъдещи корупционни практики Сименс в бъдеще ще трябва да стане по-прозрачен и по-строен в организационно отношение. Вместо досегашните сложно преплетени структури, ще има малко на брой отдели с ясно формулирани отговорности. Петер Льошер пояснява: „Ще разпределим бизнеса си в три сектора: индустрия, енергия и здравеоопазване. Начело на всеки един от тези сектори няма да има вече колективни органи за управление а отделна личност, която да носи цялата отговорност.
Въпреки корупционния скандал, текущият бизнес на Сименс върви блестящо. Годишните печалби възлизат на шест и половина милиарда евро, което е плюс от около 70%.


Reply author: moderator
Replied on: 12/06/2007 11:18:38
Message:

Хванаха ученичка от София, предлагала фалшиви дипломи за ВУЗ
www.news.bg
06.12.2007 г.
В акция на служители от "Икономическа полиция" - ГД "ППООРП" в ГДП е била задържана млада софиянка, която предлагала фалшиви дипломи, информират от пресцентъра на МВР.

Акцията е проведена след получен сигнал от репортер на една от националните телевизии на 3 декември.

18-годишната ученичка от частна столична гимназия публикувала обява в български сайт, че срещу 2000 щатски долара може да предостави диплома за висше образование от всяко едно българско висше учебно заведение.

Тя е задържана след сигнал на гражданин в момент на получаване като предплата на 1200 щатски долара срещу обещание да осигури диплома от Техническия университет в София.

Момичето не е криминално проявено.

Полицейската операция е проведена след уведомяване и при наблюдение от прокурор от Софийска районна прокуратура.

В ГД "ППООРП" по случая е образувано досъдебно производство за измама по член 209 от Наказателния кодекс.


Reply author: moderator
Replied on: 12/06/2007 11:58:18
Message:

Изгониха даскал след „Дай цунка“ от студентка
06 декември 2007 / News.dir.bg
Ректорът на Софийския университет "Св. Климент Охридски" е прекратил договорите на хонорувания преподавател от Факултета по журналистика и масова комуникации Борис Ангелов, който беше обвинен от студентка в сексуален тормоз, до изясняване на случая.
Това съобщи БГНЕС, като се позова на висшето учебно заведение.
Студентка от 4-и курс във Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ се оплака, че е обект на сексуален тормоз от неин преподавател, разкри репортаж на предаването „Господари на ефира“. Преподавателят по „Телевизионно студио“ Борис Ангелов я е изнудвал заради оценка. Студентката е пропуснала лекциите си в първия семестър, тъй като е била в чужбина и след като се е върнала, се е свързала с него, за да го попита как може да навакса пропуснатите занятия и да получи оценката си. Първоначално той й е възложил задача да правят заедно филм, но когато тя е свършила своята част от работата, преподавателят е казал, че „не му се занимава с това“. Той посочил, че единственият начин студентката да получи оценка е да му отиде на гости.
На кадри, заснети със скрита камера, Ангелов казва на четвъртокурсничката: „Ще седнем, ще си пуснем някое кинце, ще хапнем, ще пийнем, ще отпуснем душите. Ще си лафим и ще се разберем за оценката. А като ударя едно вино, може да ми дойдат други идеи“. Ангелов се обръща към студентката и с репликата: „Дай цунка“, пита я също: "Кога ще ми дойдеш на гости?". В продължение на материала преподавателят кани студентката на "весел уикенд".
Междувременно от СУ съобщиха, че студентката е подала оплакване за сексуален тормоз още на 6 март т.г. На 26 март от Факултета по журналистика взимат решение и забраняват на преподавателя да й бъде дипломен ръководител, както и да я изпитва. Назначена е комисия, която да я изпита и на 25 юли т.г. студентката се е дипломирала. В писмените обяснения пред факултета преподавателят отрича обвиненията. От прокуратурата обявиха, че са се самосезирали по случая и се извършва проверка.


Reply author: moderator
Replied on: 12/23/2007 10:54:25
Message:

Преподаватели обещават по-високи оценки на кандидат-студенти
bТВ
19-12-2007
Разследване на bTV попадна на университетски преподаватели, членове на проверяващи комисии, които дават частни уроци. Освен готови изпитни теми, те обещават и по-високи оценки.
Член 51. точка 1. от Конституцията на Република България гласи: Всеки има право на образование. Това основно право на равенство е потъпквано от университетски преподаватели, които дават кандидат-студентски уроци в самия храм на Алма матер.
Един от тези преподаватели е доцент доктор Нели Христова, ръководител на катедра климатология, хидрология и геоморфология към Геолого-Географския Факултет на Софийския университет. Наш репортер се представи за кандидат студент. Ето как ни посрещна тя в дома си.
Доц. д-р. Нели Христова: "Аз съм доцент-доктор. Ръководител съм на най-голямата катедра в нашия факултет, от 5 годни съм арбитър, което означава, че съм проверяващ, когато двама не са поставили оценка".
- Тоест, съществува някаква теоретична вероятност и вие моята оценка да я проверявате?
Доц. д-р. Нели Христова: "Естествено, тогава вече няма проблем. И 50 стотни мога да ти извоювам, дето се вика".
За да няма никаква грешка, предимствата са повторени.
Доц. д-р. Нели Христова: "Може, ако попаднеш при мен, да ти завиша с 50 стотни. Защото аз мога да защитя тези 50 стотни. И то специално при мен, защото ме знаят каква съм оса, разбираш ли? Мога да защитя тези 50 стотни".
Срещу 330 лева за теми и 35 лева на час уроците при Нели Христова ви гарантират сериозна преднина пред останалите кандидати. Дори пред тези, които ходят на курс по география в Софийския университет. Ето защо.
Доц. д-р. Нели Христова: "...Взимат им толкова пари на децата. Диктуват им теми, които никога не се падат, въобще ги няма в конспекта. Това е направено, за да се вземат пари, колеги да получават хонорари. Разбираш ли. Какво да ти отварям очите".
- Те не преподават ли същите теми?
Доц. д-р Нели Христова: "Да, но преподават още 20, които въобще не съществуват в конспекта. Това защо е? Просто да има за повече колеги работа. Деканът го направи, нашият, за да им даде по някои лев хонорар. Онези пишат като изоглави. За какво това?"
Член 57 точка 2 казва, че не се допуска злоупотреба с права, както и тяхното упражняване, ако то накърнява права или законни интереси на други.

Ректорът на СУ наказа доцентка заради скандала с частните уроци
bТВ
20-12-2007
Ректорът на Софийския университет проф. Иван Илчев коментира пред bTV скандала за конфликт на инереси при даване на частни уроци.
Проф. Илчев наказа преподавателката от Софийския университет доц. д-р Нели Христова с последно предупреждение за уволнение след разследване на bTV.
Според ректора въвеждането на задължителни матури е начин да се ограничи тази практика, като се дава равен шанс на всяко дете в България за качествено образование.


Reply author: moderator
Replied on: 01/04/2008 14:27:05
Message:

Разбиха престъпна група, изготвяла фалшиви дипломи
Полина Тодорова
04.01.08
www.news.bg
Организирана престъпна група, която изготвяла и разпространявала фалшиви дипломи, е разкрита от служители на сектор "Борба с организираната престъпност" в Ямбол.
В акцията, проведена вчера, е задържан лидерът на групата 40-годишният Б.С. от Ямбол.
На този етап е установено, че в престъпната схема са участвали още четирима мъже на възраст от 20 до 40 години.

Двама от групата намирали клиентите, а другите двама изготвяли фалшивите дипломи за основно, средно и висше образование

При извършения обиск в дома на организатора са открити компютърна конфигурация, диск с фотоснимки и лични карти, обявени за изгубени, съобщават от МВР.

Най-голям е броят на откритите документите за завършено основно образование - по време на операцията били открити 10 от тях.

Част от дипломите-ментета са иззети от дома на организатора на престъпната група, а останалите от клиентите.

Документите за завършено основно образование са необходими при получаване на шофьорска книжка, затова служителите на реда са иззели и шофьорските книжки от собствениците на фалшивите дипломи. Тези свидетелства за правоуправление на МПС ще бъдат анулирани.

Работата по документиране на престъпната дейност продължава. По случая е образувано досъдебно производство.


Reply author: moderator
Replied on: 03/23/2008 23:05:28
Message:

СКАНДАЛ С КУПЕНИ ДИСЕРТАЦИИ В ГЕРМАНИЯ
Професори съдействат за докторски степени срещу пари под масата
в. 168 часа, година XVIII, брой 12, 21-27 март 2008, стр.37, стр.39

Скандал с фалшиви научни титли изнервя все повече научната общност в Германия.
Разследване доказва, че доктор се става след представяне на дисертация, писана не от кандидата, а от друг човек. Цената, на която са купувани разработките, е 100 хиляди евро. През последните години купените научни степени растат с невероятни темпове. В момента професори от цялата страна за саподозрени за корупция. Срещу пари те съдействали на випускници на вузове да получават докторски степени. Кандидатите плащали парите на посредниците – сътрудници на атестационните съвети разкри „Ди велт”.
Скандалът избухва, след като полицията засича банкови преводи по сметката на професора по право Томас А. От кандидати за докторски степени.
Посредник по сделките е не кой да е, а шефът на атестационния съвет в Бергиш Гладбах. В момента той е подсъдим в съда в Хилдесхайм. Срещу хонорар от 24 хиляди евро обвиняемият висш чиновник запознавал юристи от цяла Германия, кандидати за докторски степени, с професор Томас А. Последният взел подкупи за защита на 69 дисертации. Следствието установява, че доходното начинание е донесло на Гладбах обща печалба от 184 000 евро.
Миналата седмица следователи от прокуратурата в Кьолн проведоха повторен обиск в сградата на съвета по дисертациите в Бергиш Гладбах. Следователи предполагат, че и други професори са взимали подкупи от посредници работещи в атестационния съвет.
„Тази институция има дейност в цяла Германия и е напълно възможно с течение на времето да станат известни и други случаи за вземане на подкупи в други райони на страната” – твърди в интервю за „Ди Велт” Гюнтер Фелд, генерален прокурор на Кьолн. При предишния обиск в сградата на съвета следователи от прокуратурата на Хановър намират следи, според които случаят с проф. Томас А. Не е изключение. В момента те продължават разследването по открита вече следа.
Разкритията показват, че 2-3% от всички кандидатски степене са купени. Според Съюза на висшите учебни заведения в Германия всяка година около 26 000 души стават доктори.
„Според различни източници около 2-3% от дисертациите не се пишат от самите кандидати” – казва професорът от Мюнхен Мануел Тайчен, който от няколко години се бори със злоупотребите. Тайзен обвинява правосъдието в бездействие: „Бизнесът на членовете на дисертационните съвети процъфтява. Заради незаинтересоваността на прокуратурата броят на купените научни степени непрекъснато расте” – казва той. Генералният прокурор Фелд протестира срещу обвинението:”Предприемаме следствие по конкретни случаи, когато има повод за подозрение” – казва той. Випускниците на ВУЗовете, които не пишат работите си сами, а ползват услугите на автори призраци стават все повече.
„За написването на дисертация авторите получават по 100 000 евро. Те ползват услугите на цяла мрежа от специалисти” – коментира Мануел Тайзен.
В Германия има 30 агенции за писане на научни трудове. Шефът на една от тях признава пред „Ди Велт”: „Координирам работата на 100 випускници, които пишат по поръчка всичко – от домашни до дисертации. Нашият бизнес е именно в сферата на тези услуги. От гледна точка на морала това може да е спорно, но този въпрос не ни вълнува.”
През последните няколко години агенцията е получила поръчки за написването на 100 докторски дисертации.
Поръчителите обикновено са заети хора, които нямат време сами да си напишат трудовете. Много поръчки постъпват именно чрез членовете на атестационния съвет.
„Много от тях предлагат този вид услуги, както и установяването на контакт с професорите. Услугата се заплаща само кеш. Случаят с професора от Хилдесхайм, когато парите са му преведени по сметка е голяма глупост” – категоричен е шефът на агенцията. Опасност да се провали кандидатът платил пари за научната си степен, не съществува. „В повечето университети не е нужна клетвена декларация, че той е написал труда си сам”- казва собственикът на агенцията за писане на научни трудове. Авторите на дисертации получават по 400 поръчки на година.


Reply author: kkabakciev
Replied on: 03/25/2008 11:46:59
Message:

Да, в Германия има корупция. Има я в целия нормален свят. Но е в поносими граници. И най-важното, както виждате, в държавата Германия има ПРОКУРАТУРА. Докато в тази тук КОЧИНА няма!
Да се позовавам ли на текущия от три години проблем с онзи индивид, заел незаконно декански пост, и неговата октоподско обкръжение?
Да се позовавам ли на факта, че един индивид, който трябваше да разследва престъпление в така наречения Институт за български език при БАН и само трябваше да установи един факт (наличие или не на документ), "прави разследване" в продължение на 14 месеца!!! И накрая излезе с решение, че нямало ДОСТАТЪЧНО данни за престъпление. След години, когато прокуратурата отново се зае със случая, се окааз, че Е ИЗТЕКЛА ДАВНОСТТА НА ПРЕСТЪПЛЕНИЕТО -

КАКТО Е СТАНАЛО, ПО ПРИЗНАНИЕ НА САМИЯ ГЛАВЕН ПРОКУРОР ВЕЛЧЕВ, С ДЕСЕТКИ ХИЛЯДИ ДРУГИ СЛУЧАИ!

Това не е държава! ТОВА Е КОЧИНА!


Reply author: moderator
Replied on: 03/26/2008 05:53:22
Message:

Тази сутрин при нас се регистрира като member един руски сайт, който ако добре съм разбрала направо предлага за продан всевъзможни дипломи!!!!????:

http://master-diplomov.com/
Купить дипломы и аттестаты ВУЗа у нас легко!

???????????????????????????????????????????????

Както се вижда не само не се притесняват, а сами се рекламират, барабар с ценоразписа!!!!!!?????????


Reply author: Dimitar_Nikolov
Replied on: 03/26/2008 08:08:53
Message:

Наште в Техническия университет с техните предложения сами да си раздават професорски титли са същите като ей тия горе братушки с ценоразписа - алваджията на бозаджията и срещу кеш. Иначе издевателстват, както издевателстваха към мен, когато защитих големия си докторат. Здравето ми взеха тия некадърници, някои от които са били двойкари като студенти, а партията и ДС са ги направиха доценти и професори без нищо. И не съм само аз с диабета и на други колеги разказаха играта - вкараха ги преждевременно в гроба или им взеха здравето. Приветствам предложението на акад. Кендеров, ученият САМ да тръгва към атестация за титла и звание БЕЗ ДА ПИТА КАТЕДРАТА, ФАКУЛТЕТА и УНИВЕРСИТЕТА! Затова скачат като ужилени двойкарите на ТЕХНИЧЕСКИЯ! СРАМ, СРАМ, ГОЛЯМ СРАМ за най-големия Технически университет в България, завладян от двойкарите!
Ако ги слушате тях от едното гише ще приемат документите на студентите, от другото ще им продават дипломите! Така разбират те качествено висше образование на тяхното ниво.


Reply author: kkabakciev
Replied on: 03/26/2008 09:01:56
Message:

quote:
Originally posted by Dimitar_Nikolov

Наште в Техническия университет с техните предложения сами да си раздават професорски титли са същите като ей тия горе братушки с ценоразписа - алваджията на бозаджията и срещу кеш. Иначе издевателстват, както издевателстваха към мен, когато защитих големия си докторат. Здравето ми взеха тия некадърници, някои от които са били двойкари като студенти, а партията и ДС са ги направиха доценти и професори без нищо. И не съм само аз с диабета и на други колеги разказаха играта - вкараха ги преждевременно в гроба или им взеха здравето. Приветствам предложението на акад. Кендеров, ученият САМ да тръгва към атестация за титла и звание БЕЗ ДА ПИТА КАТЕДРАТА, ФАКУЛТЕТА и УНИВЕРСИТЕТА! Затова скачат като ужилени двойкарите на ТЕХНИЧЕСКИЯ! СРАМ, СРАМ, ГОЛЯМ СРАМ за най-големия Технически университет в България, завладян от двойкарите!
Ако ги слушате тях от едното гише ще приемат документите на студентите, от другото ще им продават дипломите! Така разбират те качествено висше образование на тяхното ниво.
Г-н Николов (и всички останали),

Едно категорично предупреждение от мен - да не вярвате на действията на партийния секретар Кендеров, внесъл мракобеснически законопроект, целящ увековечаване на тайното гласуване!

Да, хубавото е хубаво, дори и тогава, когато го прави сталинист. Правилно е "ученият САМ да тръгва към атестация за титла и звание БЕЗ ДА ПИТА КАТЕДРАТА, ФАКУЛТЕТА и УНИВЕРСИТЕТА!"

Да!

Обаче!

Вие, г-н Николов, не си ли давате сметка, че с тая улеснена процедура долу и същата горе, другарите сталинисти, комунисти, некадърници и прочие (комунистът е некадърник по дефиниция, ако някой комунист не е, трябва специално да се докаже)

ЩЕ СИ ИЗПОНАПРАВЯТ СТАЛИНИСТИТЕ, КОМУНИСТИТЕ, ЧЕНГЕСАРИТЕ, ПАРТАЙ СЕКРЕТЕРИТЕ, НЕКАДЪРНИЦИТЕ И ВСИЧКИ ОСТАНАЛИ ТЕХНИ ДРУГАРИ ПРОФЕСОРИ И ПРОЧИЕ!

А ДРУГИТЕ - БУРЖОАТА И ДЕМОКРАТИТЕ, КАКТО ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНО ГО БЕШЕ ФОРМУЛИРАЛО ЧИЧОВОТО - ДА ДУХАТ СУПАТА!

НЕ РАЗБИРАМ КАК Е ВЪЗМОЖНО ДА ИМА ТАКЪВ НАИВИТЕТ! САМ КАЗВАТЕ, Г-Н НИКОЛОВ, ЧЕ СТЕ ИМ СЪРБАЛИ ПОПАРАТА ДЪЛГО!

Г-Н НИКОЛОВ!

ПИТАМ И ВАС, ЗАДАВАМ ТОЗИ ВЪПРОС ЗА n-ТИ ПЪТ!

НЕЗАВИСИМО ПО КАКЪВ ЗАКОН, СЛЕДНИТЕ ЧЛЕНОВЕ НА ПРЕЗИДИУМА НА ВАК ЛИ ЩЕ ДАВАТ ОЦЕНКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА НОРМАЛНИТЕ УЧЕНИ, НЕКОМУНИСТИТЕ:

- ЛИЦЕТО КОСЕВ, ЩАТЕН ОФИЦЕР НА ТЕРОРИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ; ОТГОВОРНИК ЗА "ИДЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ИНСТИТУТИ" ПРИ БАН ПРЕД ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП, КОМУНИСТ, ПОЛИТИЧЕСКИ АБСОЛЮТНО НЕБЕЗПРИСТРАСТНО ЛИЦЕ, КОЕТО НЯМА НИКАКВО МЯСТО В ПОДОБЕН ВЪРХОВЕН ЕКСПЕРТЕН НАУЧЕН ОРГАН;
- ЛИЦЕТО БЕХАР, АГЕНТ НА ТЕРОРИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВАК, БИВШ СЪВЕТНИК И ДЯСНА РЪКА НА ПРАВЕШКИЯ ПОЛИТИЧЕСКИ МИСЛИТЕЛ, БИВШ СЪВЕТНИК И ДЯСНА РЪКА НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ МИСЛИТЕЛ ЖОРЖ ГАНЧЕВ (САМИЯТ ТОЙ СЪЩО ТАКА АГЕНТ НА ТЕРОРИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ), ПОЛИТИЧЕСКИ АБСОЛЮТНО НЕБЕЗПРИСТРАСТНО ЛИЦЕ, КОЕТО НЯМА НИКАКВО МЯСТО В ПОДОБЕН ВЪРХОВЕН ЕКСПЕРТЕН НАУЧЕН ОРГАН;
- ЛИЦЕТО С ТОЧНОТО ИМЕ ПРОДАНОВ, ОТРЕКЛО В СВОИ СЪЧИНЕНИЯ ЗВЕРСТВАТА НА СТАЛИНИЗМА - ЗА АНАЛОГИЧНО ДЕЯНИЕ, ОТРИЧАНЕ НА ХОЛОКОСТА, В МНОГО ДЪРЖАВИ В ЕС СЕ ОТИВА В ЗАТВОРА, ДОРИ ЗА ДЪЛГИ ГОДИНИ, ПОЛИТИЧЕСКИ АБСОЛЮТНО НЕБЕЗПРИСТРАСТНО ЛИЦЕ, КОЕТО НЯМА НИКАКВО МЯСТО В ПОДОБЕН ВЪРХОВЕН ЕКСПЕРТЕН НАУЧЕН ОРГАН;
- ЛИЦЕТО МАРАЗОВ, БИВШ КАНДИДАТ НА КОМУНИСТИТЕ (БСП) ЗА ПРЕЗИДЕНТ, АГЕНТ НА ТЕРОРИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, ПОЛИТИЧЕСКИ АБСОЛЮТНО НЕБЕЗПРИСТРАСТНО ЛИЦЕ, КОЕТО НЯМА НИКАКВО МЯСТО В ПОДОБЕН ВЪРХОВЕН ЕКСПЕРТЕН НАУЧЕН ОРГАН;
- ЛИЦЕТО МАТЕЕВ, АГЕНТ НА ТЕРОРИСТИЧНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ, ПОЛИТИЧЕСКИ АБСОЛЮТНО НЕБЕЗПРИСТРАСТНО ЛИЦЕ, КОЕТО НЯМА НИКАКВО МЯСТО В ПОДОБЕН ВЪРХОВЕН ЕКСПЕРТЕН НАУЧЕН ОРГАН;
- ЛИЦЕТО КУЦАРОВ, ГЛАШАТАЙ В ПРЕДИЗБОРНАТА ПРЕЗИДЕНТСКА КАМПАНИЯ НА АГЕНТ "ГОЦЕ" (АГЕНТ "ГОЦЕ" Е ИЗВЕСТЕН ОЩЕ И КАТО "ДОЦЕНТ" В ТАКА НАРИЧАЩИЯ СЕ "ИНСТИТУТ ПО ИСТОРИЯ НА БКП" - ЕДНА ПРОПАГАНДНА ИНСТИТУЦИЯ, СИСТЕМАТИЧНО ФАЛШИФИЦИРАЛА ИСТОРИЯТА С ЦЕЛ ДА ОПРАВДАЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯТА НА БКП - ЕДНА ОТ НАЙ-ВАРВАРСКИТЕ ШАЙКИ В ИСТОРИЯТА НА ЧОВЕЧЕСТВОТО), ПОЛИТИЧЕСКИ АБСОЛЮТНО НЕБЕЗПРИСТРАСТНО ЛИЦЕ, КОЕТО НЯМА НИКАКВО МЯСТО В ПОДОБЕН ВЪРХОВЕН ЕКСПЕРТЕН НАУЧЕН ОРГАН!
- ЛИЦЕТО КЕНДЕРОВ, ОТЯВЛЕН КОМУНИСТ, ВЪРХОВЕН НОМЕНКЛАТУРЕН КАДЪР (НА ПОЛИТБЮРО НА ЦК НА БКП), ПАРТИЕН СЕКРЕТАР НА ГОЛЯМ ИНСТИТУТ ПРИ БАН, ВНЕСЪЛ НЕОТДАВНА МРАКОБЕСНИЧЕСКИ ПРОЕКТОЗАКОН, ЦЕЛЯЩ УВЕКОВЕЧАВАНЕ НА ТАЙНОТО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВАК С ЦЕЛ ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА СТАТУКВОТО И ЗАПАЗВАНЕ ПОЗИЦИИТЕ НА НОМЕНКЛАТУРАТА И НЕЙНИТЕ СПОДВИЖНИЦИ, ПОЛИТИЧЕСКИ АБСОЛЮТНО НЕБЕЗПРИСТРАСТНО ЛИЦЕ, КОЕТО НЯМА НИКАКВО МЯСТО В ПОДОБЕН ВЪРХОВЕН ЕКСПЕРТЕН НАУЧЕН ОРГАН.

ТЕЗИ ЛИ ЛИЦА, ДАМИ И ГОСПОДА, ЩЕ ДАВАТ ОЦЕНКА НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИТЕ?

УМОПОМРАЧИТЕЛНО
!


Красимир Кабакчиев, д.ф.н.


Reply author: Filip_Filipov
Replied on: 03/26/2008 10:07:48
Message:

Колега Кабакчиев не се палете! Вие не сте от Техническия и е логично да не знаете, за какво става дума и да не разбирате, за какво говори колегата дтн Николов, когото напълно разбирам и подкрепям. Тук настроението на масата доценти е без нищо от утре да започнат да се наричат професори. Само това! И ако вие, колега Кабакчиев сте за това, искате да стане това и затова се хвърляте срещу Кендеров, вие НЕ ЗАСЛУЖАВАТЕ никакво уважение. Било защото нищо не разбирате, било защото сте агент на некадърниците в Техническия!
Изкажете се за тях, а не смеете, само срещу Кендеров знаете да се нахвърляте, също като посредственяците в техническия, в нбу и в бургаския свободен. Ясно, какъв сте и за кого работите, а дали ви плащат посредственяците от техническия, кажете де?
проф. дфн Филип Филипов
ял попарата на песредствеността в ТУ, не по-малко от уважавания колега Николов


Reply author: kkabakciev
Replied on: 03/26/2008 13:56:50
Message:

quote:
Originally posted by Filip_Filipov

Колега Кабакчиев не се палете! Вие не сте от Техническия и е логично да не знаете, за какво става дума и да не разбирате, за какво говори колегата дтн Николов, когото напълно разбирам и подкрепям. Тук настроението на масата доценти е без нищо от утре да започнат да се наричат професори. Само това! И ако вие, колега Кабакчиев сте за това, искате да стане това и затова се хвърляте срещу Кендеров, вие НЕ ЗАСЛУЖАВАТЕ никакво уважение. Било защото нищо не разбирате, било защото сте агент на некадърниците в Техническия!
Изкажете се за тях, а не смеете, само срещу Кендеров знаете да се нахвърляте, също като посредственяците в техническия, в нбу и в бургаския свободен. Ясно, какъв сте и за кого работите, а дали ви плащат посредственяците от техническия, кажете де?
проф. дфн Филип Филипов
ял попарата на песредствеността в ТУ, не по-малко от уважавания колега Николов
Уважаеми проф. Филипов,

Благодаря за това съобщение - много ми беше интересно да го прочета.
Обаче май Вие повече се палите от мен. Отговарям на въпросите.

Не съм за това, "масата доценти от утре да започнат да се наричат професори". Аз съм за това, всеки - и доцент, и професор - да може да каже: "Аз съм направил ето това, вижте го! То е ценно, защото е [еди-какво си], и е признато от международната научна общност". За себе си лично мога да заявя това незабавно, да покажа съответното нещо, да го обясня и т.н. И да добавя, че не съм доцент или професор, и никога не съм бил, но съм доктор на науките. И, откровено казано, като гледам какви професори има в моята област, да съм професор и аз наред с тия - ще бъде, общо взето, повече от нелепо!

Уверявам Ви твърдо, че не съм "агент на посредственяците от техническия"! Декларация да подписвам ли?

В Техническия университет се познавам с много малко хора - някои доста несъвместими един с друг - разбирам го от тях самите. Освен с модератора д-р Маринова, се познавам с проф. Марин Христов - отдавна, с проф. Шойкова и съпруга й - отпреди десетина години, вследствие на професионален ангажимент - мой към нея. И добър приятел ми е доцент Стоян Гишин! Що се отнася до това, кои от вас в ТУ са посредственяци, кои истински гении и кои само най-обикновени таланти, моля да се разбере, че тези неща не следва да ги преценявам аз. Вие трябва да си ги решите!

От НБУ и Бургаския у-т не познавам абсолютно никого.

Да, може да се каже, че "се хвърлям" срещу Кендеров. Обяснил съм отдавна много точно защо. Ще го повторя - от точно по-точно и от ясно по-ясно.

Това лице според мен няма право - нито формално, нито морално, да заема поста председател на ВАК, по следните причини (тук обобщени):

1. То е отявлен комунист, върховен номенклатурен кадър на ЦК на БКП, партиен секретар на инстиут при БАН, а отскоро и вносител на мракобесен законопроект, предвиждащ увековечаване на тайното гласуване във ВАК. Комунистическият режим е обявен за ПРЕСТЪПЕН с решение на Народното събрание - и на тази база лица като горепосоченото според мен не би трябвало да имат правото да упражняват административни функции, след като са ги упражнявали от името на един престъпен режим!
2. В качеството си на комунист и пр. лицето Кендеров не следва по никакъв начин да бъде председател на върховен експертен научен кадрови орган - по изключително много простата причина, че е налице абсолютно безспорен и изключително груб КОНФЛИКТ НА ИНТЕРЕСИ!

Красимир Кабакчиев


Reply author: kkabakciev
Replied on: 03/26/2008 18:24:07
Message:

Трябва да добавя нещо много важно към последното си съобщение.

След като прочетох съобщението на проф. Филипов и му отговорих, неколкократно размислях и препрочитах както неговото съобщение така и моя отговор, и най-вече изходното ми съобщение с големите червени букви.

Стигам до следния извод.

За мен лично е много повече от абсолютно неприемливо индивиди като горепосочените да стоят във върховна научна експертна кадрова комисия. Говорим, от една страна, за научна компетентност, от друга, за необходимия МНОГО ВИСОК МОРАЛ за заемането на такъв пост. Каква научна компетентност може да има лице, което отрича зверствата на сталинизма, след като фактите са повече от всеизвестни? След като има милиони свидетелства за тях вече десетилетия! След като самите пострадали - десетките милиони жертви на сталинизма руснаци и хора от най-различни други етноси в СССР, включително българи, ги знаят и категорично са отрекли сталинизма! Обаче един български АОНСУ-вец е решил да ги ограмотява!?!? А за морал тук можем ли да говорим?

Някой ще каже: това лице е консуматор на назначение. Къде е моралът на назначилия президиума на ВАК?

Какъв морал може да лице - говоря за любителя на мотоциклети Сергей, който няма един ден стаж в живота си преди да бъде инсталиран за премиер - но което назначава изброените по-горе лица да осъществяват върховна научно-кадрова политика? Но това е нормално. Защото това лице така е възпитано - идва от семейство на пръв асоциат на правешкия дебил и престъпник. Затова аз ще попитам друго.

Какъв ВИСОК МОРАЛ може да има у лица, които не са комунисти и може би се имат за нормални, обаче биха били готови работата им да бъде оценявана от гореизброените и описани индивиди? Според мен, ако някой е готов работата му да бъде оценявана от гореизброените, чиято "партия" превърна една държава в концлагер и нейните граждани в роби в продължение на десетилетия, той за мен е АБСОЛЮТНО НЕНОРМАЛЕН, ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ДЪЛБОКО НЕМОРАЛЕН И НЯМА НИКАКВО УВАЖЕНИЕ КЪМ СОБСТВЕНИЯ СИ ТРУД!

Аз лично, ако трябва да участвам в конкурс за професор - нещо което ми се полага, но огромни шайки некадърници и комунисти в един така наречен институт злоумишлено го възпрепятстваха дълги години, просто не знам как ще трябва да постъпя. Да се откажеш от участие в конкурс? Не е достойно. Но подобни индивиди по никакъв начин не могат да имат право да дават преценка на работата ти!

Тогава какво остава? На практика нищо!

Това е все едно да си жертва на престъпление, а за председател на съда по делото срещу престъпника да бъде назначен баща му и да няма процедура за отзоваване!

Защото в ЗНСНЗ и ППЗНСНЗ няма процедура за отзоваване не само на членове на президиума на ВАК, но и на комисиите и съветите! Което, разбира се, противоречи на принципите на Конституцията, на ЕС, на правовата държава и на какво ли още не!


АБСОЛЮТНО УМОПОМРАЧИТЕЛЕН СРАМ И ПОЗОР!


Reply author: kkabakciev
Replied on: 03/29/2008 14:08:25
Message:

Уважаеми професор Филипов,

Изминаха вече повече от четири дни, откакто Вие предявихте към мен претенция, напълно необосновано и без всякакви разумни доводи, че аз съм бил работел за посредственяците, както Вие ги нарекохте, в Техническия университет. Отговорих веднага, че не мога да бъда арбитър на някакви локални боричкания кой е посредственяк, кой гений и кой обикновен талант. Същевременно, за разлика от Вас, приведох една дузина аргументи в полза на това, което Вие голословно определихте като "нахвърляне срещу Кендеров". Обясних Ви като на малко дете - включително със серия аргументи и голяма поредица безспорни факти - какво представляват както лицето Кендеров, така и неговите асоциати в така наречения президиум на ВАК, една политически напълно небезпристрастна група лица, която по тази причина не би следвало да представлява върховен експертен административен научен орган.

И вече четири дни Вие изобщо не се появявате да дадете аргументи в полза на своята напълно голословна претенция и да реагирате на моите въпроси и аргументи!

Вижте, професор Филипов, не зная какъв сте, нямам никаква представа за Вас - нито като за професор и учен, нито като за човек. Но всеизвестните обстоятелства, отнасящи се до това, че далеч не само доцентите в България нямат необходимите сериозни научни приноси, но също и професорите, а дори в по-голяма степен, както и Вашето безотговорно засега поведение започват да ме навеждат на мисълта, че и Вашето лично положение може да не съответства докрай на общите разбирания за висок научен и преподавателски статут на един професор.

Възможно е да сте бил възпрепятстван и да не сте можел да отговорите на въпросите ми. Е, времето ще покаже дали става дума за заетост или за нежелание да вземете отношение по безспорно огромния проблем с политическата небезпристрастност на президиума на ВАК - или, чисто и просто, за ... идейна принадлежност към групировката, за които говоря и която в бившия ВМЕИ "В.И.Ленин" е доста добре представена.

С почит,

Красимир Кабакчиев, дфн


Reply author: kkabakciev
Replied on: 04/01/2008 10:05:47
Message:

Оказва се, че професор Филип Филипов, обявилият, че в ТУ има много посредственяци, които искат да стават професори, е

ОТЯВЛЕН КОМУНИСТ, ОТДАВНАШЕН ЧЛЕН НА БКП И НАПРАВЕН ПРОФЕСОР ПО ВРЕМЕТО НА ТОДОР ЖИВКОВ.

САМ ПРАВЕШКИЯТ Е ИДВАЛ В ТУ И Е ПОСЕЩАВАЛ ЛАБОРАТОРИЯТА НА ПРОФЕСОР ФИЛИП ФИЛИПОВ, КАТО ГО Е ХВАЛИЛ.


Ако информацията ми не е вярна, моля да бъде опровергана. Специално се обръщам и към модератора Галя Маринова да се произнесе по въпроса за изключително високите качества на професор Филип Филипов като преподавател и учен, които му дават моралното право да мисли, че има много "посредственяци" сред доцентите в ТУ.

Много ще ми е интересно да чуя какви велики постижения е имало в България в ерата на правешката електроника и какви забележителни учени са ги осъществявали под патронажа на правешкия мислител.

Впрочем тук е мястото да допълня казаното с един абзац (който ми е известен от снощи) на един епохален политик, преди това известен учен и преподавател във ВМЕИ "В.И.Ленин". Ето го абзацът:

"Особено тясна е взаимовръзката между всеобщия икономически закон за увеличение на производителността на труда и икономическия растеж. Изискванията на закона се постигат преди всичко чрез растеж в материалното производство. Модификацията на закона при социализма предполага, от една страна, стабилност и непрекъснатост в нарастването на производителността на труда и, от друга, по-високи темпове на този процес в социалистическите в сравнение с капиталистическите страни. Последното изискване е външно по отношение на народното стопанство, но вътрешно по отношение класовата форма на отношенията на растежа. То е свързано с необходимостта от победа в икономическото съревнование и доказване преимуществата на социалистическия начин на производство. Върху темповете на растежа и тяхната комбинация се наслагват допълнителни изисквания. Те трябва да бъдат устойчиви, стабилни и изпреварващи тези в развитите капиталистически страни за да се постигне в историческа перспектива, по-високо равнище на производителността на труда при социализма."

Твърди се, че е написан от големия политикономист и след това голям политик-антикомунист Иван Костов, също така кадър на института "В.И.Ленин". В този институт вероятно и други велики научни дела са се извършвали и други забележителни технически и политикономически умове са се развивали.

Красимир Кабакчиев, дфн


Reply author: moderator
Replied on: 04/02/2008 15:33:42
Message:

Продават български дипломи за €12 000
Novinar.bg
uchenik.com
26 март 2008
Германски фирми продават дипломи за доктори и професори, издадени от българската Висша атестационна комисия (ВАК).
Това съобщи председателят на комисията акад. Петър Кендеров в Пловдив вчера на кръла маса за научните степени и звания, съобщава в. “Новинар“. Според Кендеров фирмите продават документите срещу сумата от 12 000 евро. С получената диплома пък немците кандидаствали за работа. Много трудно обаче можем да установим какъв е броят на издадените и съответно използваните по този начин документи, обясни Кендеров.

От германското посолство в България са отправяли редица запитвания до ВАК дали дадена диплома е записана в нашите регистри. Така е установено, че се издават фалшиви документи, които очевидно купувачите представят някъде, каза още Кендеров. Имало и куриозен случай, в който германец представил диплома, че има образователна и научна степен професор, която въобще не съществува, каза още председателят на комисията. На фона на това, че немците искат да стават професори и си купуват фалшиви български дипломи за това, у нас те са изчезващ вид. Това стана ясно вчера по време на кръгла маса “Развитие на правната уредба на научните степени и научните звания в България”, която се провежда в Пловдив. Според данните, цитирани от министъра на образованието Даниел Вълчев, в страната ни няма професор на възраст под 35 години. От 1292-ма професори пък около 600 са на възраст над 65 години.

Скандал за фалшиви научни звания се разпали в Румъния
в.Сега, 29.02.2008 г.
Скандал за раздаването на фалшиви научни звания избухна в Румъния. Букурещкият университет по медицина и фармация раздавал титли, без да са изпълнени законните условия за това, писа в. "Котидианул", цитиран от агенция "Фокус".
Сенаторът от Социалдемократическата партия Сорин Опреску станал университетски професор в медицинския ВУЗ "Карол Давил", без да е публикувал статии във водещи медицински издания, разкрива медията. Това е едно от основните изисквания за получаването на научното звание.
Ректорът на университета Флориан Попа отказал достъп на журналисти от в. "Котидианул" до документите, на базата на които Опреску е станал професор през 2000 г.
Според изданието случаят "Опреску" е показателен за начина, по който много университетски кадри са получили или са на път да получат научни звания.


Reply author: moderator
Replied on: 04/23/2008 14:10:39
Message:

От форуна на www.mediapool.bg :
Александър Воденичаров
Автор: Знаещ
Получено на: 23 Април 2008 14:16
Камен Пенков, както и бившия вътрешен министър (2001-2005)и правосъден министър (2005-2007)Георги Петканов, са основни елементи от политическия чадър над незаконния декан на Правно-историческия факултет при ЮЗУ-Благоевград Александър Воденичаров - в момента трети мандат вече, незаконен декан на факултета.
Всъщност - Супер интересно е да се отиде в Правно-историческия факултет (ПИФ) на Александър Воденичаров в събота и неделя. Усещането, което можеш да придобиеш е просто неописуемо. Това е времето, в което съмнителни типове приети чрез също така съмнителните договори, спонсорства, шефства и т.н. и т.н. всевъзможни други незаконни начини нямащи абсолютно нищо общо с бройката на МОН за обучение по право изпълват факултета. Разжождат се интересни, впечатляващи и запаметяващи се физиономии, в които няма никакво, ама никакво студентско излъчване. Затова пък излъчват усещане за много дебел портфейл, за бизнес, който при всички случаи е вън от закона или в най-добрия на ръба на същия този закон. Пълно е с пръстени, халки, злата, сребра, ланци, вериги, синджири и т.н. Весела и приветлива академична атмосфера характерна за родовото имение на проф. Александър Воденичаров
По това време разбира се пристигат и полицаите. Онези същите полицаи, които се обучават по онзи договор сключен през 2001 г. от Воденичаров и неговия личен приятел проф. Георги Петканов Та този договор видя се полицаите се приемат хей така - дори не и с ректорска заповед, а по заповед на самия Воденичаров и забележете не по решение на Академичен съвет, а поради решение на Факултетен съвет на Воденичаровия ПИФ. - Та поради пристигането и на полицаите в събота и неделя ПИФ на Воденичаров става едно особено място - престъпния свят с незаконния бизнес - ланците, синджирите, веригите, златата, сребрата и т.н - се смесва с полицейския свят - става едно мило, задушевно, неподкупно и затрогващо. И над всичко това - което се ракрасява и от засукани фолк-певици с големки бюстчета и много, много гримче кандидат юристки - се носи бащинската и благодетелна фигура на добрия чичко Санди - един наистина добър дядо когато имаш дебел портфейл и нужния "подход" спрямо него.

Дипломата
Автор: До cos
Получено на: 23 Април 2008 14:59

Въпросът за диполмата на Камен Пенков не е само въпрос за самото получаване на диплома от ченге по втория начин. Това е въпрос за корумпираността на бившия член и говорител на Висшич съдебен съвет Александър Воденичаров - в момента трети, незаконен мандат декан на Правно-историческия факултет пр ЮЗУ в Благоевград. Въпросът за дипломата на Камен Пенков от ПИФ на Воденичаров е и въпрос за корумпирания бивш ректор на ЮЗУ Илия Гюдженов. Въпросът за дипломата на Камен Пенков е въпрос за политическия чадър, който се слага върху мафията в българското висше образование, върху въпроса за консумирания вече незаконно трети мандат като декан на Правно-историческия факултет от затъналия в корупция Александър Воденичаров.
Камен Пенков и СРС-та за приятели
Автор: запознат
Получено на: 23 Април 2008 15:36

А дали няма връзка между дипломата по право, която взема Камен Пенков от Правно-историческия факултет на Югозападния университет в Благоевград и лично от корумпирания бивш член и говорител на Висшия съдебен съвет и декан на факултета там Александър Воденичаров и целия чадър, който от години прави МВР над организираната престъпност. Все пак и на тази организирана престъпност Александър Воденичаров също дава дипломи.
А няма ли връзка между дипломата на Камен Пенков от Воденичаровия ПИФ при ЮЗУ и това, че според самия Александър Воденичаров той самият можел чрез приятели да добива информация, за която са необходими специални разузнавателни средства. И всичко това без необходимиото разрешение. Според незаконния, вече трети мандат декан на ПИФ Александър Воденичаров той можел да разбере кой пише в Интернет, от кой Интернет клуб, под какъв ник, от кой личен домашен компютър. Той можел дори да издейства закриване на Интернет клубове.
Това незаконния, в трети мандат декан на ПИФ при ЮЗУ Александър Воденичаров официално произнася в реч пред катедрите по история в ЮЗУ от 27 април 2007 г. Записът от нея се пази.


Reply author: moderator
Replied on: 05/26/2008 12:37:29
Message:

Фондация измамила 26 студенти със суми от 3 до 6 хил. лв.
www.news.bg
26.05.2008 г.
Служители на ОДП-Благоевград разкриха измама, извършена от фондация, съобщават от пресцентъра на МВР.

Разследването на служители от "Икономическа полиция" в областните дирекции на Шумен и Благоевград започнало след подадени в районните прокуратури сигнали от студенти.

Младежите били получили уведомление от Шуменския университет, че са изключени от висшето учебно заведение и студентските им права са прекратени.

Причината била, че са представили фалшиви академични справки при записването им за студенти директно във втори и следващи курсове, тъй като са записани чрез прехвърляне от друг ВУЗ.

В същото време жалбоподателите обясняват, че са издържали писмен изпит по история. Изпитът бил проведен от преподаватели на Шуменския университет в Благоевград.

След класирането те били записани първи курс задочно или дистанционно обучение във филиала на университета, изнесени в Благоевград. Платили и съответната сума за обучението.

На този етап е установено, че за първи път през 2002 г. е било организирано дистанционно обучение към Шуменския университет в Благоевград. Университетът имал сключен договор с фондация "Ноблес" за организирането му, а неин представител се явявала 59-годишна шуменка.

Тя заедно с двама мъже от Благоевград - 39 годишни, набирали от името на фондацията кандидати за този вид изнесено обучение, студентите държали изпита си, класирали се и след като плащали сумата, били "записвани" в съответния курс срещу определена сума на семестър.

За изясняване на случая и установяване на статута на представителството на ШУ "Еп. Константин Преславски" в Благоевград е било отправено писмено запитване до МОН.

В отговора на министерството се посочва, че филиал на университет се открива след положително оценяване от Националната агенция по оценяване и акредитация на проект за откриване на структурно звено.
В случая в МОН не е постъпвала информация за такъв проект и към момента филиал на ШУ в Благоевград не е откриван.

Жалбата била повод и за извършване на проверка за лигитимността на предлаганото от Шуменския университет обучение и в останалите градове в страната, която установява, че висшите учебни заведения в България нямат право да сключват договори с юридически лица с цел обучение на студенти образователно-квалификационна степен "магистър" и "бакалавър".

Същевременно става ясно, че през 2001 г. ректорът на Шуменския университет сключва първия договор с фондация "Ноблес" и до момента продължава обучението и приемането на студенти по т.нар. "дистанционно обучение".

Преписката е изпратена на РП-Благоевград с мнение за търсене на наказателна отговорност от тримата "представители" на фондацията.

На този етап е установено, че всеки от 26-те "студенти" са ощетени със сумата от 3000 до 6000 лева.


Reply author: moderator
Replied on: 06/21/2008 08:50:01
Message:

Скандал тресе Богословския факултет в София
Insurance.bg
20-06-2008

Грандиозен скандал разтресе Богословския факултет в София. Във висшето учебно заведение, където студентите и преподавателите би трябвало да отправят поглед отвъд ежедневните изкушения на съвремието, един от топ-преподавателите, професор, се оказа без диплома за научна степен и звание. „Касае се за безпрецедентна измама в историята на висшето образование, случай, който в голяма степен се отнася до най-скандалните истории на измами и корупция в страната ни поне във времето, което започнахме да наричаме демократично“, категоричен е доц. Дилян Николчев, председател на Общото събрание на Богословския факултет, състояло се на 19 юни. В доклада на доц.Николчев, изложен пред форума, се казва, че през декември м.г. се е състоял неправомерен избор на ръководител на Катедра “Систематическо и практическо богословие” в лицето на Димитър Станков Киров. Според доц.Николчев, в нарушение на различни разпоредби се състоял не избор, а самоизбор.“Налице са категорични факти за извършени умишлени документни престъпления и административни нарушения от страна на Димитър Станков Киров, щатен преподавател в Богословския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. За това бе изпратен сигнал до Ректора на СУ проф. дин Иван Илчев и до председателят на Контролния съвет на Университета проф. д-р Радостин Беленски. Тъй като откритите престъпления и нарушения касаят пряко дейността на Висшата атестационна комисия, сигналът бе адресиран и до председателят на Президиума на ВАК академик проф. дмн Петър Кендеров. За информация сигналът бе изпратен и до ректорските ръководства на Пловдивския и Шуменския университет и до Висшия евангелски богословски институт – организации и институции, с които Д. Киров е в трудовоправни отношения и заема различни позиции под различна форма“, се казва още в доклада.
Едно от най-тежките нарушения, според доц.Николчев, е, че Димитър Киров няма научна степен “доктор на теологическите науки”, нито придобити научни звания “доцент” и “професор”.
Димитър Киров бил и със сгрешена година на раждане. В едни документи (лична карта, диплом за завършено висше богословско образование и др.) фигурирал като роден на 03.02. 1947 г. , а в академичната му официална документация – международна и българска – се посочвала друга рождена дата – 03.02. 1948 г.“В случая не става въпрос за единичен документ, а за поредица от официални документи, в които рождената дата на Димитър Станков Киров е подменена с невярна такава. Част от тези документи са подписани лично от Димитър Киров“, се казва още в официалния доклад. Общото събрание на Богословския факултет предлага ректорското ръководство да предприеме административни действия за сезиране на прокуратурата, ВАК, Висшата агенция за оценка и акредитация, висшите училища, в които Д. Киров се намира в трудовоправни отношения. Препоръчва се също ректорското ръководство да прекрати трудовоправните отношения с Димитър Киров и да започне процедура по отнемане на научните му степени и звания. Междувременно Киров е заявил, че напуска Богословския факултет в София.


Reply author: moderator
Replied on: 06/29/2008 18:57:49
Message:

Одит на МОН установи:
Незаконно прехвърляне на студенти и надвишен план-прием в ЮЗУ
Ректорът е делегирал права на декан без правно основание
Мартина Бозукова
27 Юни 2008

www.mediapool.bg
Незаконно прехвърляне на студенти от една специалност в друга, прехвърляне на студенти от платена в държавна поръчка, както и системен прием на студенти, чийто брой надвишава план-приема, констатира предварителният одитен доклад на Министерството на образованието и науката (МОН) в Правно-историческия факултет (ПИФ) на Югозападния университет (ЮЗУ) "Неофит Рилски", с който Мediapool разполага.
В нарушение на Правилника за образователните дейности и Правилника за устройството и дейността на ЮЗУ са подписвани заповеди от декана на ПИФ Александър Воденичаров за прекъсване, презаписване, възстановяване на студентски права, преместване на студенти от други висши училища и от факултети на ВУЗ-а. Подобни заповеди следва да се подписват от ректора на ЮЗУ – бившия Илия Гюдженов и настоящия - Иван Мирчев. Съгласно разпоредбите на Административно-процесуалния кодекс в заповедите, с които ректорът прехвърля правомощия на Воденичаров трябва да бъдат посочени фактическо и правно основание. Те обаче съдържат само фактическо основание, което води до тяхната недействителност.

На Воденичаров са били дадени и правомощия за сключване на граждански договори, свързани с дейността на ПИФ на стойност до 3 000 лева, както и да утвърждава представителни и други еднократни финансови разходи. В същото време обаче в заповедите, с които са дадени правомощия на Воденичаров, не са залегнали задължения той да се отчита за възложените му задачи, за да може ректорът да извършва контрол. А делегирането на права на декана не освобождава от отговорност ректора.

Одитът е установил системно прехвърляне на студенти от една в друга специалност. Най-вече се касае за прехвърляне от История в Право, което ставало веднага след записването на студентите, без да са полагани каквито и да било изпити. Това е в противоречие с Правилника за организация дейността на факултета, а освен това прехвърлянето е свързано и с взимане на приравнителни изпити, каквито очевидно не е имало.

Освен това за студенти са записвани лица, които не са се явявали на кандидат-студентски изпити -те са били прехвърляни от частни висши училища, където са били приети в платена форма на обучение, а в ЮЗУ са записани като студенти държавна поръчка. Одиторите са установили, че заповедите за записване на тези студенти са подписвани именно от декана на ПИФ Александър Воденичаров, а не от ректора на ВУЗ-а, което представлява нарушение. Въпросните студенти са били прехвърляни от Киевския славинистичен университет, Висше училище Колеж "Телематика", Бургаски свободен университет и др.

Надвишен план-прием

Одиторите на МОН са установили, че от 2003 г. досега в почти всички специалности в Правно-историческия факултет на Благоевградския университет е бил надвишаван план приемът, а за учебната 2003-2004 са приети 32 студенти в специалност Психология, без изобщо да има план-прием. В специалност История през учебната 2003-2004 г. са приети 9 студенти над допустимото, през следващата – 7, а за 2007-2008 г. – 5. В специалност Психология през 2005-2006 г. бройката е надвишена със седем души, а през настоящата - с четири.

Специалностите "Право", "Международни отношения" и "Европеистика" попадат в едно професионално направление – "Право" и там също има надвишаване на допустимия прием през годините. За 2003-2004 г. в задочната форма на обучение то е с пет бройки, а в редовната форма – с 12. През следващата учебна година превишението е съответно с пет и 16 души в двете форми на обучение.

В специалност "Публична администрация" надвишаването на план-приема е най-сериозно, като през последните пет учебни години за редовната форма на обучение то е съответно с 30, 42, 14, 21 и 34 души. В същото време, без да има утвърден план-прием за задочната форма на обучение за тази специалност през годините е осъществяван такъв прием като през учебната 2003-2004 г. са приети 22 студенти, през следващата – 13, през 2005-2006 г. – също 13, през миналата учебна година – 11, а през тази – 20.

Преди две седмици стана ясно, че МОН е глобил университета с 393 000 лева заради приети студенти над определената квота в план-приема за настоящата академична година.

Всички нарушения са окачествени от одиторите като носещи висок риск за ЮЗУ при непредприемане на мерки от страна на ръководството. За всички нередности в предварителния одитен доклад се правят препоръки за отстраняване. Според тях заповедта, с която се прехвърлят правомощия на декана Воденичаров, трябва да бъде отменена, а в случаите на делегиране занапред, в заповедите да се посочат срокове за докладване на извършеното и точния обхват на пълномощието.

Ректорът на ВУЗ-а проф. Иван Мирчев отказа коментар по телефона под предлог, че по-голямата част от нарушенията са ставали в мандата на предшественика му и че одитният доклад е предварителен. Той обаче се похвали с множеството инвестиции, направени за подобряване на материалната база на университета и с това, че министърът на образованието ще присъства на първата копка многофункционалната спортна зала на ВУЗ-а в понеделник. По-късно информацията за визитата на Даниел Вълчев в Благоевград бе потвърдена и от пресцентъра на МОН.

Предварителният одитен доклад е изпратен на ректора на ВУЗ-а и след като той се запознае с него и върне отговор в МОН, ще бъдат предприети конкретни мерки.

До проверките на МОН в Югозападния университет се стигна след многобройни сигнали на преподаватели за нарушения в Правно-историческия факултет и незаконното според тях заемане на поста декан на факултета от Александър Воденичаров. За законността на Воденичаров обаче последната дума ще има съдът.

Преподавателите от ЮЗУ Петър Дошков и Стефан Дечев са завели жалби в Административния съд в Благоевград, с които оспорват избора на декана.

Съдът вече се е произнесъл, че и двете жалби са недопустими, но двамата преподаватели са обжалвали определенията пред Върховния административен съд (ВАС). Междувременно стана ясно, че Воденичаров е поел "изричен ангажимент" пред министър Даниел Вълчев да напусне поста доброволно най късно до 10 октомври.


Reply author: moderator
Replied on: 07/01/2008 17:16:27
Message:

Декан отвъд закона
от Бойко Пенчев,
"Литературен вестник"
01.07.2008 г., 16:00

Увеличаване Смаляване Печат Изпращане Реклама

Одит на Министерството на образованието и науката е констатирал сериозни нарушения в Правно-историческия факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски". Незаконен прием, нерегламентирани прехвърляния на студенти, безконтролни правомощия на декана проф. Александър Воденичаров... Нищо изненадващо. Самият одит е опит да се отговори на набиращия сила скандал, провокиран от това, че Воденичаров заема поста си в разрез с всички български, международни и междузвездни правни норми.

Историята е добре документирана в личните блогове на преподавателите от ЮЗУ Петър Дошков и Стефан Дечев, които се осмелиха да протестират, рискувайки личната си кариера. (Дошков дори бива уволнен от ЮЗУ, но впоследствие е върнат на работа от съда). Накратко: по закон един човек не може да бъде декан повече от два последователни мандата. Воденичаров обаче през юни 2005 г. прекъсва втория си мандат за 6 дни, след което бива отново "избран" на същия пост. ("Избран", защото въобще не е сигурно имало ли е такова събрание, кога се е състояло то и какво се е гласувало на него.) По документи Воденичаров е прекратил трудовите си правоотношения с ЮЗУ на 23 юни; на 29 юни вече го виждаме като новоизбран декан, който се стяга да управлява още 4 години, т.е. до 2009 г. Чиста работа.

Само че става дума не просто за аморална хитринка, а за нарушаване на закона. Воденичаров не би могъл да се върне на работа в университета без обявяване на конкурс за професор и следователно е нямало как, намирайки се на улицата, да се кандидатира за декан. Най-смешното е, че по правилник кандидатурите за ръководни длъжности задължително се обявяват поне седмица преди датата на общото събрание, което означава, че Воденичаров би трябвало да е заявил желанието си да се кандидатира отново за декан един ден преди раздялата си с университета. Да не говорим, че още на 18 август същата година Воденичаров е трябвало да бъде пенсиониран, тъй като е навършил 65 години, а няма данни академичният съвет да е гласувал удължаване на трудовия му договор.

Всичко това, разбира се, не би се случило, ако Воденичаров беше случаен човек. Публично известно е приятелството му с видни юристи парламентаристи като Любен Корнезов и Георги Петканов. Не е тайна за благоевградчани, че на ръководните места в местния съд стоят неговите асистенти. Мнозина си спомнят скандала със светкавичното кариерно израстване на сина му, докато бащата е член на Висшия съдебен съвет. Помним и това, че в края на 2007 г. парламентът замалко да гласува поправка в закона, позволяваща един човек да е декан или ректор неограничен брой мандати. За поправката "Воденичаров" гласуваха не двама-трима, а цели 42 депутати.

Но да оставим приятелствата на Воденичаров, макар те да говорят много за "мрежите", оплели правораздавателната ни система, с която се прочухме из цял свят. Да останем при категорично доказаното: незаконно заемане на ръководна длъжност в съчетание с административни нарушения със сериозен корупционен потенциал. И това във факултет, от който излизат бъдещите магистрати. Всеки да си прави изводите. Въпросът е какво прави МОН. Засега поне само имитира строгост. На два пъти, в отговор на откритото писмо на Стефан Дечев и на парламентарното питане на депутата Мирослав Мурджов, Даниел Вълчев признава фактическото положение. Но мълчи за мерките, които трябва да се предприемат. Опита се да успокои недоволните, съобщавайки, че в личен разговор с него Воденичаров е обещал да се оттегли на 10 октомври 2008 г. Същият даже се бил заклел, че публично ще обяви оттеглянето си до края на юни. Впрочем вече сме юли...

Случаят наистина е емблематичен. Безобразия - граждански натиск (чест прави на Петър Дошков, на Стефан Дечев и на присъединилите се към тях преподаватели от ЮЗУ, които не се уплашиха да отстояват публично позицията си) - колеблива, констативна роля на държавата. Значи държавата дава право на Воденичаров и феодално владения от него факултет да издава дипломи на бъдещи съдии и прокурори, но не намира начин да накара станалия вече печално известен декан да спазва законите! Съдът трябвало да се произнесе. Забележителното е, че съдът всъщност трябва да се произнесе по жалбите на Дошков и Дечев. Частни лица трябва да завеждат дела, за да оправят батаците из държавните университети!? А това не е ли работа на прокуратурата? Ще дочакаме ли дело "Народът срещу Александър Воденичаров?".

МОН обаче няма какво да чака Борис Велчев или марсианците да се намесят. В чл. 10, ал. 2, т. 7 от Закона за висшето образование е казано: "Министърът упражнява контрол върху висшите училища, като за извършените проверки в едномесечен срок се съставя констативен протокол с препоръки и срок за отстраняване на допуснатите закононарушения; при неизпълнение на препоръките в посочения срок министърът на образованието и науката прави предложение пред Националната агенция за оценяване и акредитация за отнемане на акредитацията." С думи прости: "Или се оправяйте, или затварям бардака." Нека Вълчев ни убеди, че е решителен не само когато става дума за матури.

Бойко Пенчев е доцент и зам.-декан на Факултета по славянски филологии в СУ "Св. Климент Охридски"


Reply author: nivine
Replied on: 07/02/2008 13:02:36
Message:

Поздравления на Петър Дошков за доклада му на конференцията "България и Лисабонската стратегия"!
Много честно момче и много точно представи проблема в ЮЗУ, който илюстрира и проблемите в другите висши училища.


Reply author: moderator
Replied on: 07/07/2008 23:24:26
Message:

От блога на нашия добър приятел гл.ас. д-р Петър Дошков www.petdoshkov.blog.bg:

НАЗДРАВЕ
07.07 22:16
нА 17.07. ЩЕ СЕ СЪСТОИ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ПИФ. Познайте, защо?

1266. анонимен - 17.07 не е 23.06
07.07 23:11
Колеги от ПИФ, издигайте почтени хора и добри професионалисти. Покажете с избора си, че ПИФ вече не е на Воденичаров, не той диктува вотовете и съдбите на хората. 2008 не е 2005, не е дори 2007. Дано и новите декан, председател на ОС, ФС, да не са онези, които бяха.

Успех колеги в ЮЗУ! Вашият успех е успех и надежда за всички учени защото Вие показвате, че беззаконието може да бъде победено с честна борба! Това ще даде кураж на всички потиснати учени във всички университети и научни институти да осъзнаят, че са в Европа и никоя шайка няма право да ги мъчи и да им пречи да работят и да се развиват, да успяват и да вървят напред с високо вдигната глава, без намордника на местните феодали и шайки!
Галя Маринова


Reply author: moderator
Replied on: 07/23/2008 14:32:33
Message:

ЕК смекчи тона в последната минута
23 юли 2008 / News.dir.bg

Европейската комисия прекрати помощ от стотици милиони евро за България и спря достъпа до финансови средства на две ключови разплащателни агенции заради корупция и лошо управление, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Но изпълнителният орган на ЕС в последния момент олекоти удара, като смекчи най-острите словесни формулировки от предишните проекти и не включи заплаха да отложи влизането на България в еврозоната и в Шенгенското пространство за пътуване без паспорти, изтъква Ройтерс. Агенцията отбелязва също, че докладите бяха представени на медиите от говорител, а не от председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу или от политически представител.
В доклад за управлението на еврофондовете в най-новата и най-бедната страна от ЕС се казва, че борбата с корупцията по високите етажи и организираната престъпност не дава резултати и комисията трябва да предприеме действия, за да защити парите на данъкоплатците.
Двата доклада за България - единият за управлението на еврфондовете, а вторият за съдебната реформа и борбата с корупцията и организираната престъпност - са най-остро критичните, изготвяни досега от Брюксел за страна членка на ЕС, отбелязва Ройтерс.
"Реформата на съдебната система и правоприлагащите структури е необходима и отдавна трябваше да се извърши", заяви Комисията. "Борбата срещу корупцията по високите етажи и организираната престъпност не дава резултати".
За разлика от съседна Румъния, която получи критики в отделен доклад за съдебната реформа, срещу България бяха наложени финансови санкции.
Говорителят Йоханес Лайтенбергер не посочи обща сума за спрените средства, но представители на Комисията казаха, че замразената сума е над 500 милиона евро, пише Ройтерс.


Reply author: kkabakciev
Replied on: 07/23/2008 14:58:43
Message:

quote:
Originally posted by moderator

ЕК смекчи тона в последната минута
23 юли 2008 / News.dir.bg

Европейската комисия прекрати помощ от стотици милиони евро за България ....
Колеги,

И аз като агент "Гоце" много съм смутен от доклада на ЕК (за агент "Гоце" това не било доклад, писан с любов към България)!

И знаете ли защо съм смутен? Не знаете? Ами защото възниква един много сериозен въпрос!

Откъде сега Сергейчо с моторчето ще намери пари за увеличаване на заплатите на така (само)наречените академици - в мнозинството си една автентична геронто-комуно-ченгесарска шайка? Нали Сергейчо с моторчето неотдавна твърдо им обеща, че ще получават колкото депутатите!

Сергейчо, а аз мога ли пак да ти задам онзи въпрос, а?

Да те попитам откъде е моторчето за 15 000 долара, при положение че нямаш и един работен ден преди ДС-БКП да те направи премиер, а?

Красимир Кабакчиев, дфн

П.П. Междувременно се оказа (току-що имаше репортаж по бТВ), че следователите в София, които са невероятно претрупани с работа - стотици престъпления се падат на един следовател, получават по-малко от учителите, условията им за работа са повече от мизерни, купуват сами компютри за служебната си дейност, и дори пердетата в кабинетите си!
А един вчерашен комунистически отрок ще дава депутатски заплати на една в голямото си мнозинство некадърна геронто-комуно-ченгесарска пасмина ....
К.К.


Reply author: moderator
Replied on: 07/24/2008 08:17:08
Message:

Ето един пример, как трябва да се борим срещу беззаконията във ВУ
От
http://anamnesis.info/forum/index.php?action=profile;u=371;sa=showPosts
GTA се сдоби с пълния текст на изказването на Боряна Димитрова на Общото събрание на ПИФ (присъствали на събранието разказват, че тя е била прекъсната, преди да го довърши). Публикуваме линк към него в "Анамнеза", като благодарим на доц. Димитрова, че любезно го предостави на нашите кореспонденти:
http://docs.google.com/Doc?id=dhn59jp3_28cwq2fccd

(Пасажите в болд са тези, които са прочетени на Общото събрание)


Който трупа знание, трупа тъга – казва една мъдра книга.

Уважаеми колеги

От 12 декември 2007 г. до днес, 17 юли 2008, вече 6 месеца внимателно следя от една страна, официалните изказвания на ръководството на нашия факултет, и от друга - издадените също от него официални документи. И все по-настойчиво у мене зрее мисълта, че това ръководство, представяйки ни, една паралелна реалност, се опитва да ни спести доста тъжни и нелицеприятни изводи .

Ще дам само три, струва ми се, сами по себе си красноречиви примера.
1. Веднага след общото събрание на ПИФ от 12 декември проф. Воденичаров казва пред журналистката Димитрина Асенова от в-к Струма, следното цитирам публ. от 13 декември:

"През 2005 г. бях освободен от ЮЗУ за 2 месеца заради дипломатическа работа,....... Предложението за Финландия, което получих, не ме устройваше и не го приех, така че се върнах пак в ЮЗУ. В ПИФ вече течеше процедура за избор на нов декан, аз се кандидатирах и ме избраха, така че на практика мандатът ми заедно с мандата на всички ръководни органи на факултета изтича през 2009 г."

Ето пък какво каза и показа министърът на образованието и науката г-н Даниел Вълчев на 8 февруари от трибуната на Народното събрание: "Проф. Воденичаров е подал молба за прекратяване на трудово-правните си отношения с ЮЗУ на 19 юни 2005г., на 23 юни е издадена ректорска заповед за прекратяването им, а на 29 юни е бил избран за новият стар декан." Както и да го смятаме, кавото и да правим, между 23 и 29 юни не можем да вместим дори седем дневния срок за свикване на ОС и писмено представяне на кандидатури, та камо ли двумесечна подготовка на кандидати и платформи. Кой и кога казва истината?
2. На 23 юни 2007г. деня, в който проф.Воденичаров е прекратил трудово-правните си отношения с ЮЗУ, в едно знаково «място на паметта», резиденция Бояна се провежда ОС на ПИФ, за което имаме следните официални свидетелства – е-мейл от 15 юни на Соня Стоянова до 32 членове на ОС и заповед за използване на автобусите, организиращи извозването до резиденцията.

Това, от една страна, но от друга, в официален протокол предоставен на МОН, се твърди, че освен ОС на 23 юни, има и друго едно от 29 юни със същия дневен ред, само 6 дни след предишното, на което се извършва избор на декан. Събрание, от което не е останала ни следа – ни покана, ни място, ни час на провеждането. Само протокол, представен на МОН. Вярно е, че паметта понякога ни лъже, но дали пък никой нямаше да се спомни такъв феномен – за 6 дни, 2 общи събрания, едното от които избира декан.!!! А ето че се натрупва и още една допълнителна брънка знание, която внася още по-голяма мистификация във вече здраво оформящата се паралелна реалност. На същия този 29 юни се е състояло заседание на ВСС, чийто член и говорител проф. Воденичаров присъства (между впрочем протоколите от заседанията на ВСС са публични и могат да бъдат открити на сайта му, нещо което не може да се каже за тези на ПИФ; би било добре ако проф. Воденичаров бе пренесъл тази добра практика) и обсъждат общо 15 сериозни теми. Къде между тях се е телепортирал избора на декан, остава да гадаем. Дали става дума за научна фантастика или за нещо по-просто – пренасписване на историята със задна дата?
3. След събранието от 12 декември проф. Воденичаров преповтаря пред вестник Струма допадналата на всички загриженост за финансовото състояние на преподавателите. Цитирам "..... средната заплата на преподавателите в ПИФ е 557 лв., а за ЮЗУ тя е 650 лв." и предлага - ако не се приложи по-добра финансова политика от ръководството на университета, ПИФ да се отдели на самостоятелна финансова сметка..Никъде обаче деканът не информира, че в ПИФ, който не е самостоятелно юридическо лице има 4! юристконсулта (естествено, и заплатите им не знаем) има «ръководител» на незнайно какъв отдел в София, има зам.-председател на парламента на #189; трудов договор, има съдия в Софийския градски съд на 2/3 трудов договор, изобщо щатният състав на ПИФ е Като балетн състав – 1/2, 2/3, #190; и пр. и пр. (добре е новият декан да направи проверка на този щат!!) Деканът не информира членовете на ПИФ, че същото това ръководство, което “държало заплатите в ПИФ по-ниски от тези в ЮЗУ” му е делегирало интересни финансови правомощия (цитирам одита на МОН) - “да сключва граждански договори до 3000 лв., да утвърждава представителни и други еднократни финансови разходи, да извършва прехвърляне и записване на студенти, вкл.на платен прием от ЧВУ в държавна поръчка в ЮЗУ. При това, (цитирам) «в заповедите не е залегнало задължението на лицето, приобретател на делегираните правомощия, в случая декана, да се отчита за възложените му задачи, за да може Ректорът да извършва контрол относно правилното им упражняване».

Какво излиза – от едната страна, публично демонстрирана загриженост за неизвестно защо по-ниското възнаграждение на преподавателите от ПИФ, а от друга – изхранване на лица с неясни функции както и финансова самостоятелност на декана за дейности, за които не дължи отчет.. Какви са целите, не се наемам да коментирам. Един предстоящ финансов одит би хвърлил повече светлина по случая.Шум, викове – Регламент! Стига! Регламент! Колко време ще се говори???Текстът по-надолу не е произнесен на събранието, само въпросът в края, който е болдиран
Дадох тези примери, не само защото наред с изнесеното в отчета, те са не по-малко важна, макар и неизпълнена с гордост страница от най- новата история на ПИФ, а защото повдигат булото от върха на един сериозен по размери и опасности айсберг - модела на управление в ПИФ. Няколко важни характеристики на този модел се набиват на очи от горните примери, а и не само от тях.
1. Липсата на каквато и да било конкурентност и реален дебат. Няма случай на издигане на алтернативни кандидатури през тези години, нещо повече, създадена е атмосфера, в която самото изразяване на различно мнение се смята за посегателство върху авторитета и властта. (случващото се на това събрание, за пореден път го потвърждава). Този модел почива на ритуали - празненства и вечеринки, тържествено откриване на зали и лаборатории и пр. и пр. , но в него няма място за нито едно реално критическо обсъждане, чийто тон да е зададен отдолу. За да бъде дискредитиран всеки, който дръзне да критикува като некомпетентен или злонамерен човек се осигурява

2. Пълна и неизбежна тейнственост на процедурното упражняване на властта- протоколи, документи, финансови отчети, учебни планове и пр., са превърнати в най-строго охранявана тайна. Същински Секретариат на истината е призван да казва дали едно събитие се е случило или не. Той може да превърне съществуващото в несъществуващо и обратно.. “Изисква се само непрекъсната поредица от победи над собствената ти памет”. (всяко съвпадение с паметта за ОС на 23/29 е случайно; това е само цитат от Оруел... Нещо повече, колкото по-усърдно лоялният демонстрира, че не се интересува какво става там горе, толкова по-възнаграждаван ще бъде. Защото,

3. напълно в духа на патерналистичната култура този модел се стреми да убеди хората, че добруването им е невъзможно извън човека, който стои на върха на пирамидата. Трябва да се внуши, че командировката, конференцията или повишаването на заплатите зависят не от статута ни на нормално действащата институция, не от личните усилия, които полага всеки един от нас, а от благоразположеността на Ръководителя. Затова и върховете на пирамидите са като правило обичани, ако не от всички, то поне от мнозина. Всеки, който дръзне да каже нещо срещу този стил на управление, рискува «разпни го».
Уважаеми колеги, нямаше да взимам днес думата и да говоря пред вас, ако в този начин на управление се разпознаваха само лични характеристики – положителни и отрицателни, които всеки човек притежава. Взех думата, защото става въпрос не за личностен казус, а за модел, който пронизва цялата структура на факултета и взаимоотношенията в него отгоре до долу. Това, за което говоря, не е минало, а настояще, което рискува да остане и бъдеще. Моделът не си отива заедно с човека. Напротив, той има свойството да ескалира и да приема все по-истерични форми, особено когато е заплашен. Ще си позволя да споделя пред вас на какво сме свидетели през последните месеци в катедра «Социология». Ръководителят на катедрата, доц.Серафимова заплашва с шамари асистент от същата катедра (записът е пуснат лично от нея в блога на доц.Дулов), защото дръзва да изрази собственото си мнение в личен блог и защото печели поддръжката на студентите. Ръководителят изключва от участие в научна конференция с красноречивото име «Социология и право» Св.Енчева и Б.Димитрова, сякаш това не е академична конференция, а личен дар от декана. Серафимова, по схемата на същия този модел, който очертах по-горе, засекретява новите учебни планове. Ако не беше толкова абсурдна, кореспонденцията помежду ни по този повод щеше да е смешна – “Бихте ли ми изпратили проекта за нов учебен план? – “Не може, сега се изчисляват кредити и плановете трябва спешно да бъдат приети от факултетен и академичен съвет”. – “Да, но аз точно това искам, да изразя мнението си преди да бъдат одобрени”. Отговор – “като ги одобрят, ще бъдете информирана”.... Както се казва, рассуждать – не надо. Излишно е да казвам, че и досега не съм получила плановете.
Лично аз, признавам, не смятам това за нормална практика на един авторитетен университет. Напротив, колкото повече информация излиза наяве, толкова по-ясно става, че ПИФ има сериозни проблеми. Те не са породени от това, че преди няколко месеца са били назовани.Така, както българското общество страда не от това, че се говори за футболно хулиганство, а от това, че футболно хулиганство има, така както ние страдаме не от това, че се говори за окрадени пари в пътния фонд, а че се движим по допотопни пътища и под опасни тунели, така и имиджът на ПИФ и на ЮЗУ страда не от това, че се говори за проблемите, а че закононарушения и съмнителни практики реално съществуват.

Всички добре знаем, че първата крачка към решаването на проблемите е тяхното назоваване. Искрено се надявам новото деканско ръководство да работи за един реален престиж на ПИФ. В тази връзка имам конкретен въпрос към кандидатите за декан – как смятат да водят архива на документацията на ПИФ? Смятат ли да въведат срок, в който да се заведат и архивират всички решения и да дадат възможност на служителите за достъп до тях, така както го предвижда законът за достъп до обществена информация, чл. 7 ал.1 ( “не се допускат ограничения в достъпа до обществена информация, освен в случаите, когато тя е класифицирана”) чл.13 ал 1, (“достъпът до служебна информация е свободен, освен когато касае преговори или оперативна подготовка на актове”.) След като публичността е изискване за всички държавни институции, след като АС изпраща протоколите от заседанията, след като ВСС ги публикува на сайта си, трябва ли преподавателите в ПИФ, да тънем в неведение какво всъщност става в нашия факултет? Кога сме имали събрания и кога сме “избирали” декан?

В заключение, мисля си, че както за нас, работещите в ПИФ, така и за нашите студенти е много важно да усещаме, че зад етикета “ ЮЗУ” стоят истински академични принципи и ценности. А според тях не невежеството и “спускането отгоре”, а знанието и самочувствието, основано на професионална компетентност, са сила. Вярвам, че ние я имаме.


Reply author: kkabakciev
Replied on: 07/24/2008 09:15:07
Message:

Галя, това е положението. Това не е народ, а мърша. Казал го е великият класик преди век и половина - и не само не е опроверган, но непрекъснато идват нови доказателства за истинността на прозрението му.

Ето и след доклада на ЕК - почти пълно мълчание.

Популация от боклуци!


Reply author: moderator
Replied on: 07/29/2008 18:46:20
Message:

Прокуратурата погна ректора на ВТУ
в. Монитор
29-07-2008
Ректорът на Великотърновския университет проф. Пламен Легкоступ и неговите заместници ще бъдат привикани на разпит в местната прокуратура. Те ще трябва да дават обяснения за избухналия преди седмица скандали с тестовете по български език и история. Тогава "Монитор" разкри как няколко дни преди изпитите кандидат-студенти са си купили на черно тестове по двата предмета. Цената на теста по български език беше между 500 и 600 лв., а на този по история - между 50 и 150 лв. Тогава младежите признаха, че тестовете им били продадени от техни бивши учителки от средното училище.
Разследващият прокурор по случая Светлин Радев потвърди, че действително е назначил проверка на случаите с тестовете. "Показания трябва да дадат ректорът проф. Пламен Легкоступ, заместникът му и шефът на кандидатстудентската кампания доц. Петко Петков, председателят на комисията, изготвила тестовете по български език, проф. Стоян Буров, както и останалите членове на тази комисия. Проверката има за цел да установи как са се съхранявали тестовете, кой е имал достъп до тях. Разследващите ще търсят и кандидат-студенти, купили си тестове. Те ще разкажат как, откъде и за колко пари са се сдобили с тях. В едномесечен срок проверката трябва да приключи и тогава ще станат ясни по-нататъшните ни действия", каза прокурор Светлин Радев.


Reply author: moderator
Replied on: 09/19/2008 10:38:13
Message:

Хърватия арестува корумпирани професори
19.09.2008 09:37

http://www.dnesplus.bg/World.aspx?f=103&d=243255

Хърватската полиция задържа над 90 души в рамките на акцията "Индекс" за премахване на корупцията във висшите училища на страната. Сред задържаните има и известни професори. Операцията "Индекс" започна вчера сутринта в 6.30 часа местно време. Тя бе проведена в няколко факултета на Университета в хърватската столица Загреб - Транспортния, Икономическия и Машинния.

До късно снощи за разпит в полицията бяха отведени 95 лица - 21 професор, трима асистенти и четирима души от административния персонал на университета, съобщи главният прокурор Младен Баич. Той уточни, че по време на акцията ще бъдат направени обиски в над сто жилища, кабинети, автомобили и офиси.

До края на днешния ден се очаква да стане известен и точният брой на заподозрените. Останалите задържани са студенти и граждани. Сред задържаните е и председателят на Комисията за конфликт на интереси Деша Мликотин-Томич. Тя е и преподавател в Икономическия факултет, където преподава търговско право, основи на търговското право, международно право и европейско пазарно право.

"Вярно е, че вчера сутринта в страната започна операция под кодовото наименование "Индекс", която има за цел да предотврати корупцията във висшите училища", каза говорителят на полицията Крунослав Боровец. Баич уточни от своя страна, че акцията е била подготвяна от началото на тази година, а преди около месец е взето решение за нейното реализиране. Баич разкри, че при операцията са намерени и студентски книжки в които е имало 21 000 евро.

„Ужасяващо беше да се следи разговора на двама от обвиняемите в който един от тях пита: Какво става с бедния?, а другият отговаря: Бедният ще трябва да учи!, разказа пред журналистите Баич.

На въпрос дали това означава, че в останалите факултети няма корупция той отговори: За тези четири факултета имахме безспорни доказателства и поради тази причина започнахме акцията.

Ценоразписът за изпити бил между 400 и 2 000 евро, а за записване в Университета се плащало 9000 евро, каза началникът на полицията Мариян Бенко. Той уточни, че в полицията са участвали над 100 полицаи. "Нито един от задържаните не използва сила и не се съпротивлява", каза още Бенко. Факултетите където се провеждаше полицейската акция през цялото изминало денонощие бяха блокирани от силите на реда и никой не се допускаше в тях.

"Надявам се всички подозрения от колегите професори да бъдат свалени, но ако някой от тях е виновен за корупция ще трябва да отговаря", каза деканът на Икономическия факултет Дарко Типурич, който не можа са уточни точният брой на задържаните преподаватели. "Аз не съм полицай", бе краткият отговори на Типурич.

Младен Баич отказа да съобщи имената на задържаните учени. /Индекс - БГНЕС

21 корумпирани професори арестувани в Хърватска
www.news.bg
19.09.2008 г.

По време на най-голямата антикорупционна операция в историята на Хърватска, полицията е арестувала 21 професори и 4-ма главни асистенти, обвинени в търговия с изпити и дипломи.

Силите на реда са претърсили приблизително към 100 апартамента, работни места и превозни средства.

За записване в университет користолюбивите професори и техните асистенти, в някои случаи са искали сума в размер от 9000 евро.

За манипулиране на изпити студентите е трябвало да заплатят от 400 до 2000 евро, съобщава ДПА.Reply author: moderator
Replied on: 09/22/2008 15:23:12
Message:

Хърватия разби ”професорската мафия”
22 септември 2008 / News.dir.bg

Хърватската полиция съобщи, че е приключила операция "Индекс", която има за цел да предотврати корупцията във висшите училища в столицата Загреб.
Разбита е престъпна професорска мрежа в няколко загребски факултета и техните помагачи, които са продавали изпити. За записване във факултетите в Загреб са взимани по 9000 евро, а за изпит между 400 и 2000 евро, предаде БГНЕС. Дирекцията за борба с корупцията (УСКОК) е поискала да започне разследване срещу 69 души, голяма част от които преподаватели. Те са заподозрени, че са извършили няколко престъпления, включително създаването на престъпна мрежа, която е приемала и давала подкупи, злоупотреба със служебното положение и извършване на противозаконово посредничество.
В официалното съобщение на УСКОК се казва, че не всички от обвиняемите са арестувани. Задържани са само тези, за които има законово основание на този етап. До момента са арестувани 29 души, а следствието е поискало мярка задържане под стража за 27 от тях. Те са извършили по няколко престъпления. Част от обвиняемите са направили самопризнания пред следователите.
В момента са следствени 22-ма души от Икономическия факултет, сред които има девет професори и началникът на администрацията във факултета. Останалите са посредници, студенти и бащата на една студентка, който е вземал подкупите. 47 души са следствени от Транспортния факултет, 11 от които са професори, заместник-деканът и една жена от администрацията.
Акцията е започнала на 18 септември с обиск в дома на Деша Мликотин Томич - председател на парламентарната комисия за предотвратяване на конфликта на интереси. При операцията, в която са участвали над 300 полицаи, са извършени 197 обиска - на 66 апартамента, 31 канцеларии във факултетите и 43 автомобила. Бяха задържани 105 души, иззети 57 компютъра и 77 мобилни телефони, 123 студентски книжки, 543 кандидат-студентски молби, 12 дипломи, 23 дипломни работи, 75 810 евро, 45 000 куни и два пистолета.
Хърватският министър на образованието Драган Приморац каза, че за всеки, за който има съмнение, че е взел изпит или диплома по нередовен начин, те ще бъдат анулирани.


Reply author: Andrey_Kurtenkov
Replied on: 09/26/2008 14:43:05
Message:

Следите ли скандала в българското футболно съдийство през последните месеци? Ако махнете чисто футболните термини - буквално получавате едно към едно ситуацията в българската наука.
Всичко започна от самотния протест на един-единствен съдия - Христо Ристосков. Впоследствие той беше покрепен (въпреки че подкрепата им не беше безрезервна) от още трима - Димитър Димитров - Каубоя, Момчил Врайков и Красимир Йосифов. И се получи ефекта на доминото. Кулминацията (засега!), разбира се, беше показният арест на зам.-председатеря на ДАМС Иван Леков преди няколко дена. Но ще има и още.
Като ги слушам като се плюят едни други - буквално все едно говорят за институти, университети и академии, а не за футболни клубове и други спортни структури. Подобието понякога е толкова поразително, че направо очаквам да изпишат например - "доц. д-р Весела Лечева". Точно като при нас - за да пробиеш в съдийството, качествата ти на съдия, оказва се, са на последно място - има си изградена една стройна квазимафиотска структура и който не пасне на системата - цял живот ще си свири във "В"-група. Изобщо - ако ви падне случай - слушайте ги - всичко ще ви прозвучи страшно "родно". Мен най-много ме впечатлиха контраатаките ad hominem - орезилилите се изведнъж започнаха да говорят по адрес на бунтарите - абе - я ги вижте тия кви са... - направо все едно съм си в катедрата
Още една поучителна прилика - излиза, че това са си европейски практики. Просто у нас нещата са особено просташки - но европейската футболна мафия (макар и не толкова безскрупулна като нашата) си е факт. Точно така е и с много от проблемите, които обсъждаме в този форум - посочваните отрицателните явления ги има и зад граница - просто у нас са особено отвратителни, заради бекграунда, който имаме като народ и държава. Но не само българската наука е тази, която се нуждае от реформиране.


Reply author: kkabakciev
Replied on: 10/02/2008 17:45:15
Message:

Искам да информирам всички тук, че днес в "168 часа" две големи страници са посветени на невероятните безобразия и беззакония (а вероятно и престъпления - думата имат компетентните органи) в Югозападния университет в Благоевград (град, който аз саркастично наричам град с "прекрасно име")!

Информация за статията можете да получите, разбира се, в невероятно активно посещавания блог на Петър Дошков:

http://petdoshkov.blog.bg/viewpost.php?id=168002#comments

Вижте коментарите от днес!

Очевидно темата тепърва има да бъде обсъждана!

Галя, понеже ти умееш да изкопаваш информации за академичната област, ще бъде много добре, ако успееш да намериш нещо повече за тази статия, за реакциите спрямо нея или друга информация, свързана с този много дълго коментиран проблем, за чието окончателно решаване се е ангажирал дори вестник като "168 часа". Сигурне съм, че ще ти бъде благодарна цялата нормална академична общност (в лицето на нормалните хора, психично здрави, некомунисти - както обичам да се изразявам)!

Красимир Кабакчиев, дфн


Reply author: moderator
Replied on: 10/17/2008 07:01:20
Message:

Ню Йорк Таймс: България е най-корумпираната и опасна държава в ЕС
Публикуване: 16.10.2008, 10:56
© Ню Йорк Таймс
Автор: Кремена Кръстева
www.news.bg


Най-корумпираната и опасна държава в ЕС е България, пише „Ню Йорк Таймс". В тази страна нападенията над политици са постоянни. „ В другите страни има мафия. Но в нашия случай мафията е страната, цитира вестникът един от българските парламентаристи Атанас Атанасов.
В хода на присъединяването към НАТО и ЕС, САЩ са вложили 90 милиона долара в развитие на образованието, науката и безопасността на България. ЕС е инвестирал около 15 милиарда долара, за да подобри стандарта на живот в страната, пише изданието. Всички тези пари са били разпределени между корумпирани чиновници и близки до тях предприемачи, допълва вестникът.

Политиците в България си играят със смъртта. В България животът на политиците може да се определи като евтина стока - пише NYT.

...


Reply author: moderator
Replied on: 10/21/2008 17:38:47
Message:

Разкриха злоупотреби за 9 млн.лв. по две европрограми
© Пресцентър МВР
www.news.bg
21.10.2008 г.


Прокурско-полицейска акция установи нови злоупотреби по европрограмите САПАРД и Леонардо да Винчи на стойност около девет милиона лева.
На 16 - 17 и 20 октомври екип от прокурори, разследващи полицаи, експерти и полицейски служители от Специализираното звено за противодействие на престъпленията против финансовата система на ЕС към прокуратурата проведоха проверки в София, Пловдив, Стара Загора, Ямбол, Белоградчик, Гоце Делчев и Силистра на общо 16 адреса.

Извършени са огледи, обиски, изземвания от фирмени офиси, работни и жилищни помещения, разпити на свидетели с цел събиране на доказателства по водени четири досъдебни производства за злоупотреби със средства на ЕС чрез нарушаване на процедури от страна на бенефициенти, посредници, чиновници по споменатите програми.

Припомняме програма "Леонардо да Винчи II" подкрепя активно политиката за обучение през целия живот, иновативните подходи за такова обучение, транснационалните инициативи за насърчаване придобиването и развиването на познания, способности и умения, водещи до успешна интеграция в професионалния живот и до мобилност на пазара на труда.

Тя обръща специално внимание на мобилността на работната сила.

Целта е за целия период на действие на програмата около 250 000, предимно млади хора, да повишат професионалния си опит чрез практика в други страни, което е двойно повече, сравнено с първата фаза на програмата.


Reply author: moderator
Replied on: 10/31/2008 09:47:24
Message:

Защитават дипломите от ВУЗ с холограмен стикер
news.bg
31.10.2008 г.


Министерство на образованието и науката е подготвило наредба за дипломите за Висше образование, с която ще се въведе холограмен стикер, с който те ще бъдат защитени от фалшифициране.

Това обяви министърът на образованието и науката Даниел Вълчев по време на парламентарния контрол.

Той обясни, че в момента новата наредба е подадена за съгласуване. Според нея ВУЗ-овете ще изпращат няколко месеца предварително списък на предстоящите за издаване дипломи, който ще бъде сверяван с електронния регистър. Според свереното ще се издават и холограмните стикери.

"Не мога да кажа, че 100% това ще доведе до прекратяването на порочните практики, но със сигурност ще ги намали драстично", допълни Даниел Вълчев.

Изказването на министър Вълчев бе по повод на питане на депутата Христо Попов, който цитира дори и ценоразпис на предлагани фалшиви дипломи, който може дасе намери в интернет.


Reply author: moderator
Replied on: 11/07/2008 16:12:33
Message:

Уволниха школски зам.-шеф за фалшификации
www.news.bg
07.11.2008 г.


Варненският районен съд отстрани от длъжност помощник-директор по учебната част на варненска гимназия, след внесено от районна прокуратура искане за вземане на мярка за процесуална принуда. Това съобщи Радио Варна.

55-годишният мъж е привлечен като обвиняем за преправяне на съдържанието на множество официални документи - дневници на класове, доклад на класен ръководител, протоколи от зрелостни комисии и други документи.

За подобно документно престъпление, извършено от длъжностно лице в кръга на службата му, предвидената в закона санкция е лишаване от свобода до 12 години, като съдът може да постанови и лишаване от право да заема определена длъжност.

Варненската районна прокуратура поиска налагането на мярката с оглед необходимостта от извършване на процесуално-следствени действия по делото с учители - колеги на подсъдимия, които се намират в отношения на йерархична зависимост с помощник-директора.

Определението на Районния съд по мярката може да бъде обжалвано в 3-дневен срок пред горната съдебна инстанция.


Reply author: moderator
Replied on: 11/14/2008 22:33:15
Message:

Арести в Пловдив за манипулиране на обществени поръчки
www.news.bg
14.11.2008 г.


В Пловдив са задържани Х.Х. - Халвата, В.И. и В.К. - и тримата участвали в организирана престъпна група за манипулиране на търгове по обществени поръчки.
Тримата са задържани за 72 часа по обвинения за длъжностни престъпления, свързани с провеждането на търгове по обявени обществени поръчки на Медицинския университет в Пловдив и Община Златоград за доставка на горива.

Към момента продължават процесуално-следствените действия. Ще бъдат привлечени като обвиняеми за участие в престъпната група и други лица, съобщават от пресцентъра на МВР.

Акцията е на ГД "Криминална полиция" МВР - Дирекция "Противодействие на организираната и тежката престъпност", Главна дирекция "Досъдебно производство" МВР и Софийска градска прокуратура.

Задържан е поредният приближен на Маргините
от Дневник 14.11.2008, 16:55

Близкият до Маргините (на снимката двамата седнали) Халваджиев е обвинен за манипулиране на търгове за доставка на гориво
В Пловдив са задържани Христо Халваджиев, по-известен като Халвата, и още трима души, съобщи пресцентърът на МВР.
Задържан е финансистът на Маргините
Съдът определи 10 хил. лв гаранция за финансиста на Маргините
Халваджиев е съдружник със средния брат на Красимир и Николай Маринови - Маргините, Димитър. Според неофициална информация Халвата е движил бизнеса на Маргините след ареста им по обвинение за подготовката на три убийства.
Софийската градска прокуратура е повдигнала обвинения освен на Халваджиев, още и на Веселин Иванов, Венцислав Кутев и Васил Будев, допълни пресцентърът на прокуратурата. Според съобщението на МВР те са участвали в манипулиране на търгове по обществени поръчки за доставки на горива за Медицинския университет в Пловдив и община Златоград .

От прокуратурата уточниха, че Халваджиев и Иванов са задържани за 72 часа. Халвата е обвинен като организатор на престъпна група, предложил подкуп на длъжностно лице. Иванов е участник в престъпна група и подбудител към длъжностно престъпление.

Според обвинението Венцислав Кутев е приел предложението им да упражни влияние при провеждането на търговете, а Васил Будев е извършил длъжностно престъпление.

Разследването е на дирекцията "Противодействие на организираната и тежката престъпност", главна дирекция "Досъдебно производство" в МВР и Софийската градска прокуратура.

Преди близо месец Халваджиев беше разпитван около ареста на финансиста на Маргините Иван Иванов, но тогава не беше задържан. Името му нашумя преди време и след засечен телефонен разговор между Халваджиев и тогавашния зам.- шеф на ГДБОП - също Иван Иванов, в който Иванов го предупреждава за полицейски акции. Разпечатката от подслушаните разговори на полицейския шеф доведе до оставката на Румен Петков като вътрешен министър. Сега Иванов е подсъдим за изнасяне на класифицирана информация.

Статията е допълнена в 17:54 ч. с имената на задържаните и същността на обвиненията срещу тях

Д-р Васил Будев е помощник-ректор на Стоматологичния факултет на Медицинския университет, Пловдив.


Reply author: moderator
Replied on: 11/23/2008 10:27:49
Message:

От в."Труд",23.11.2008 г.
29-годишен германец с фалшива диплома за лекар бе осъден бе осъден на 3 г. затвор за участие в извършването на 190 хирургически операции, включително в 17 на вътрешните органи в университетската клиника в германския град Ерланген. Кристиян Е. бил разкрит през февруари тази година след анонимно писмо. Бил незабавно уволнен, но въпреки това опитал да отвори частна клиника в Тюринген. След ареста му той признал, че фалшифицирал диплома за лекар от британския университет "Оксфорд", защото скучаел и отдавна мечтаел да работи като лекар.


Reply author: moderator
Replied on: 12/02/2008 19:45:07
Message:

Хърватската прокуратура повдигна обвинения срещу корумпирани университетски преподаватели
от Дневник, 02.12.2008 г.


Прокуратурата в Хърватия повдигна обвинения срещу двама университетски професори за взимане на подкупи от ученици, за да бъдат приети нелегално в университета в Загреб, предаде Асошиейтед прес.

Прокурорите обвиняват декана на Транспортния факултет в Загреб Драган Баданяк и Кресимир Сомек, професор, работещ във факултета, за взимане на пари от осем ученици, за да бъдат класирани на кандидат-студентски изпити.

Прокурорите повдигнаха обвинения срещу още 14 души по случая, включително и срещу няколко души, посредничели между учениците и професорите.

Корупцията все още е много разпространена в Хърватия и правителството трябва да се бори с нея, за да може да се присъедини към ЕС, отбелязва агенцията.


Reply author: moderator
Replied on: 12/19/2008 09:18:46
Message:

Корупцията застигна и Нобеловите награди
19 декември 2008 / News.dir.bg

Репутацията на Нобеловите награди отново е под въпрос, след като стана известно, че един от членовете на журито е бил и част от борда на директорите на фармацевтичния гигант Астра Зенека.
Разследващите органи иска да установят, дали базираната в Лондон многонационална компания не е оказала прекалено влияние върху решението на журито с цел да извлече неправомерно ползи от тазгодишната награда за медицина, пише вестник "Таймс", цитиран от БГНЕС.
Единият от наградените е Харалд зюр Хаузен, който получи признание заради работата си върху Човешкия папилома вирус (HPV), който предизвиква рак на шийката на матката. Астра Зенека инвестира огромни средства в две ваксини против вируса. Двама от членовете на журито, определило наградата за Зюр Хаузен се оказва, че са поддържали тесни връзки с фармацевтичната компания. Освен всичко друго Астра Зенека отскоро започна да поддържа уеб-сайта на Нобеловите награди, както и рекламния филиал на фондацията.
Компанията отхвърля всякакви обвинения в неправомерни действия.
Това обаче не са всички въпросителни, които надвиснаха над доброто име на Стокхолмската фондация. Вчера шведски прокурор започна паралелно разследване по повод обвиненията, че някои от членовете на Нобеловия комитет са приели скъпи пътувания за чужда сметка до Китай с цел да “разясняват как се прави подбора на кандидатите”.
Някои от членовете на Нобеловата фондация изразиха загриженост за репутацията на организацията, която поощрява най-големите постижения на цивилизацията.
Всъщност въпросите около ролята на Астра Зенека започнаха още когато компанията се съгласи да спонсорира Нобел Медия и Нобел Уеб. Не е известна стойността на двата контракта, но слуховете говорят за няколко стотин хиляди долара през следващите три години.
Шведското радио от своя страна изрази загриженост от факта, че председателят на петчленния Нобелов комитет, който подбира кандидатите – Бертил Фредхолм – едновременно с това е и платен консултант в Астра Зенека от 2006 г. Подобен е казусът и с Бо Ангелин, член на 50-членното жури, което определя победителите. Бо също е член на борда на Астра Зенека.
Миналата година Астра Зенека придоби компания, която разработи ключов компонент за производството на две HPV ваксини, разработени от други компании. Кристер ван дер Кваст, директор на антикорупционния отдел на шведската полиция вече разпореди предварително разследване на фактите.
Говорител на Астра Зенека отхвърли всички обвинения за “неправомерно оказване на влияние върху Нобеловата фондация”. “Нямаме никакво влияние върху лауреатите на награди, нито пък някога сме се стремели към подобно нещо. Що се отнася до Бо Ангелин, неговото участие в Нобеловия комитет е абсолютно независимо от ролята му на съветник в Астра Зенека. Що се отнася до Бертил Фридхолм, той е много уважаван експерт. През 2006 г. той работи по един наш проект, но това правят и много други експерти. Никога не сме имали други отношения извън деловите”.


Reply author: moderator
Replied on: 12/21/2008 08:33:26
Message:

Вижте един изключително интересен материал във в. "Дневник". Много ще се радвам да има коментари по него защото поставя много сериозни въпроси:
Фалшът на наложените авторитети
Неспособността на обществото да действа разумно и да чуе истината, за която има предупреждения и сигнали

Намирам, че материалът има връзка с нашата тематика по "висше образование и наука", както и с живота ни въобще. ГМ


Много бяха случайните наблюдатели на финансовото престъпление
Последна редакция: 19.12.2008, 15:50
Публикуване: 19.12.2008, 14:18
Дневник
Автор: Насим Никола Талеб и Пабло Триана, The Financial Times


На 13 март 1964 г. Катрин Дженовезе беше убита в квартала Куинс на Ню Йорк Сити. Тя искаше да влезе в блока си в 3 часа сутринта, когато бе прободена с нож и след това изнасилена от Уинстън Мосли. Мосли открадна 50 долара от портмонето на Дженовезе и я остави да умре в коридора на входа.
Тези подробности може би са шокиращи, но трайното въздействие на историята се крие другаде. Много хора са дали показания за нападението, но никой не е направил нищо. Никой от почти 40 съседи, които са казали, че са разбрали за инцидента, не е излязъл от апартамента си, за да помогне на Дженовезе.

Не е изненадващо, че случаят Дженовезе е събудил интереса на социалните психолози, които на негова база разработват теорията за „ефекта на случайния наблюдател" (bystander effect). Твърди се, че той показва как апатията на масите може да предотврати спасяването на жертвата. Психолозите заключиха, че по ред причини колкото по-голям е броят на наблюдаващите отстрани, толкова по-малък е шансът, че престъплението може да бъде избягнато.

Съвсем наскоро станахме свидетели на същия феномен на финансовите пазари. Беше извършено престъпление. Да, настояваме, престъпление. Има жертва (безпомощните пенсионери, данъкоплатци финансиращи загубите, дори може би капитализмът и свободното общество). Имаше множество случайни наблюдатели. Имаше и грабеж (свръхкомпенсираните банки, които получаваха тлъсти бонуси за да прикриват рисковете; свръхзаплатените мениджъри на количествения риск, продаващи измамническите си методи).

Нека започнем със случайния наблюдател. Почти всички, занимаващи се с управление на риска, знаят, че количествените методи - например тези, които се използват за измерване и прогнози на финансовите участия, за оценяване на сложни деривативи, за присъждане на кредитен рейтинг - не работят и могат да осигурят неуместно спокойствие, прикривайки рисковете. Малко са хората, които ще се съгласят, че заблудата е нещо добро. Почти всички ще приемат, че фалитът през 1998 г. на Long Term Capital Management дискредитира количествените методи на Нобеловите лауреати в него (Робърт Мъртън и Майрън Скоулс) и тяхната научна школа, наречена „модерни финанси". Фондът LTCM бе просто един от стотиците подобни епизоди.

И въпреки това методът, стоящ в основата на същите тези количествени и теоретични принципи, наречен Стойност изложена на риск (Value at Risk), продължаваше да бъде широко използван. За кризата трябва да се вини той. Ако ни слушат, практиците в управлението на риска ще се съгласят с казаното дотук. Но те избраха да бъдат част от системата и да играят случайни наблюдатели. Те се опитаха да обяснят своето решение да вземат участие в това огромно разсейване на отговорността: "Lehman Brothers и Morgan Stanley използват този модел" или "той се пада на изпитите за сертифицирани финансови анализатори", или най-силният аргумент „модерната портфейлна теория на финансите получи Нобелови награди". Всъщност същите Нобелови икономисти, които накараха финансовата система поне веднъж да изгърми, професорите Скоулс и Мъртън, могат да бъдат чути как преподават управление на риска, предизвиквайки гнева на единия от авторите на тази статия. Най-горчиво е, че самата полиция взе участие в убийството. Регулаторите използват същите аргументи. Те също са отговорни.

Как тогава да премахнем заблудата? Нито с проповеди, нито с рационални аргументи (повярвайте ни, опитахме се). Нито с доказателства. Методи за оценка на риска, които драматично се провалиха в реалния свят, продължават да се преподават на студенти в бизнес школи, където професорите никога не губят университетската си тога поради факта, че прилагането на техните методи води до лоши резултати. Докато пишем тези редове, близо 100,000 магистри по бизнес администрация продължават да изучават портфейлната теория - тя неизменно е в програмата за следващия семестър. Самолетната копания ще приземи летателните си апарати и ще направи разследване след катастрофата - университетите вдигнат повече самолети във въздуха, катастрофа след катастрофа. Измамата може да бъде премахната само като изложим тези хора на срам, като бойкотираме ортодоксалните учреждения на финансите и институциите, които позволиха това да се случи.

Случайните наблюдатели не са безвредни. Те карат и другите да стават случайни наблюдатели. Така че когато видите количествен „експерт", викайте за помощ, опозорете го, потърсете му отговорност. Не го оставяйте да се скрие зад разсейването на отговорността. Настоявайте за драстично преобразуване на бизнес училищата (и спрете да ги финансирате). Настоявайте Нобеловата награда по икономика да бъде отнета от авторите на тези теории, тъй като авторитетът на Нобеловата награда може да е изключително вреден. Бойкотирайте професионалните асоциации, които дават сертификати на финансови анализатори, популяризиращи тези методи. Махнете от лавиците книгите за Value-at-Risk - направете го бързо. Не се страхувайте за репутацията си. Моля, действайте сега. Не минавайте просто наблизо. Спомнете си Писанието: „Няма да последвам тези, които вършат зло".


Насим Никола Талеб е професор по риск инжинеринг в Нюйоркския политехнически институт. Той е автор на книгата „Черният лебед. Въздействието на съвсем невероятното" (2007). Пабло Триана е консултант по деривативи и писател. Книгата му „Да научиш птиците да летят" ще бъде публикувана през пролетта на 2009.

От английски Димитър Събев


Reply author: moderator
Replied on: 12/23/2008 13:02:25
Message:

В България има организирана корупция
Дата : 23 Декември 2008 г. 7:53 ч.
www.actualno.com


Заплатите в МВР трябва да бъдат повишени, а не в ДАНС - намалени....Едно е да направиш на 1500 души 2000 лв. заплати, а друго е на 50 хиляди, колкото е МВР. Това казва пред вестник "24 часа" депутатът от Коалиция за България Татяна Дончева.

Според Дончева "нашите проблеми с Европейската комисия не са дошли от това, че е имало един отделен случай, когато някой министър взел един път подкуп".

"Проблемът дойде от това, че у нас има организирана корупция. Иако искаш да ти мине проект през определени министерства, трябва да платиш на определени хора определен процент. Този процент се движи по веригата и стига до най-високо. Затова ни спряха парите. Най-тревожното в българската корупция е нейната организираност".

На въпрос "до къде стигат процентите" Дончева отговаря: Хайде да познаем до какво ниво. Ако не стигат до ниво министри,защо тези министри не си създадат системи за контрол и да се справят те самите с тези проблеми. Тези неща са видими. Ако си направиш труда, ще видиш, че има един много малък брой фирми, през които трябва да ти мине проектът, за да успееш. Те не си оформят взятките под формата на комисиона, те могат да поискат например софтуерен или пък консултантски хонорар.

"Тези фирми винаги са свързани с властта. Те имат свойството да прескачат от правителство на правителство. И когато има чиновници, които се заседяват изключително дълго на определени постове и блестят с имуществено състояние, не е проблем да ги идентифицирате и да ги изпратите на друго работно място, ако чак толкова не ви стигат доказателствата срещу тях. Ето например тези трактори, които дойдоха до София, аз се сещам кой им е заредил нафтата", казва още Дончева.

Според нея "ние като нация сме силно маргинализирани и ужасно податливи на всякаква манипулация. За 20 г. вече е време да пораснем, стига сме оставали в пубертета".

Дончева смята, че ако се налага, трябва да се върнат бивши служители от МВР на ключови постове.

"Трябва да се подобрят и битовите условия. Не може служителите в националната полиция да гледат през прозорците на кабинетите си през реката публичния дом "При Цура".

Но действията по притесняване на престъпния контингент не са лоши и не са повърхностни. Тези хора трябва да бъдат притеснявани. Когато те са извън страната, ти ги откъсваш от бизнеса. Стесняваш територията им. Даваш самочувствие на други хора да могат да им се опрат", казва още дончева и добавя: Някой ми разправяше за Дупница, че братята там можели да казват колко банички да произвеждаш. Имаш си фурна, но повече от тази бройка не можеш да произвеждаш...И всички казват - Дупница е един прекрасен град. А това е един абсолютно мафиотски град. Мисля, че хората трябва да се надигнат срещу това...Ние не сме под турско робство.


Reply author: moderator
Replied on: 01/02/2009 20:21:22
Message:

Прокуратурата в Хърватия повдигна обвинения в корупция на девет университетски професора
от Дневник
02.12.2008, 20:40


Хърватската прокуратура обвини днес 23-ма души, от които девет университетски професори, в рамките на голяма корупционна афера в академичните среди в Загреб, съобщи агенция Франс прес, цитирана от БТА.

Масови арести на корумпирани университетски преподаватели в Хърватия
Повечето са обвинени, че са "дали" изпити на голям брой студенти, някои от които дори не са идвали в икономическия факултет на Загребския университет, се казва в съобщение на Националното бюро за борба с корупцията и организиранат престъпност. За изпитите студентите и техните ръководители дали подкупи, стигащи до 2 хирляди евро за студент.

Сред подведените под отговорност има девет професори, осем студенти, а останалите са посредничили. Сред тях е и Деса Мликотин-Томич, професор и председател на комисията по етика в хърватския парламент, която подаде оставка от този пост, когато скандалът избухна през септември 2008 година.

Борбата с корупцията е един от основните критерии за изпълнение от Хърватия в стъпките й за интегриране към ЕС, към който Загреб иска да се присъедни през 2010 или 2011 година.


Reply author: kkabakciev
Replied on: 01/29/2009 15:34:09
Message:

Идете и вижте съобщението ми отпреди малко в блога на проф. Лазаров:

http://tech.groups.yahoo.com/group/bulgarianscienceproblems/message/3528

Става дума за съмнения за готвена

ЕПОХАЛНА ДАЛАВЕРА ОТ СТРАНА НА БАН ЗА СМЕТКА НА БЪЛГАРСКАТА ИСТОРИЯ И КУЛТУРА И, СЪОТВЕТНО, ЗА СМЕТКА НА ВСИЧКИ БЪЛГАРСКИ ГРАЖДАНИ!

Всъщност аз чисто и просто препечатвам там (и съвсем малко коментирам) част от една статия, която трябваше да присъства на първите страници на всички основни издания в България, а е публикувана само на вътрешна страница в един безплатен вестник!


Reply author: moderator
Replied on: 03/11/2009 10:46:03
Message:

Студентският съвет на ИУ скочи срещу войводите
в. 24 часа, Варна
10-03-2009

Студенският съвет на Икономическия университет във Варна излезе с декларация в защита на своя ректор проф. Калю Донев, след като активисти на ВМРО Варна нахлуха в кабинета му и му отправиха обиди и искане за отстраняването му от ръководения пост.
Поведението на "войводите" бе определено като неоправдано и изцяло политическо насочено, с идея за евтина предизборна кампания. "Агресивното и неоправдано поведение на ВМРО се базира на недостоверна и погрешна информация, посочваща съществуването на двоен стандарт в учебния процес на българските и чуждестранните студенти", пише в декларацията, прочетена от председателя на студентския съвет Станислав Тодоров при среща с медиите.
Председателят на ВМРО Варна, Николай Петков заяви в своя защита, че единственото, което са искали от ректора, е спокоен и цивилизован разговор, но той така и не склонил да разговаря с тях. Зам.-ректорът на Икономическия университет доц. Благо Благоев заяви, че кампанията на ВМРО се основава на догатки. По-малко от 10 процента са турските студенти, които не успяват да овладеят добре българския език, каза зам.-ректорът и добави, че сред 13-те или 15 чуждестранни студенти, заплашени с отстраняване от университета със заповед на ректора, има и няколко с руски имена.
Междувременно стана известно, че второкурсникът Стефан Димитров, изнесъл информация за толериране на турски студенти от страна на преподаватели, е бил помолен да напусне работата си като системен администратор в университета. Причината била политическата му активност, уронваща авторитета на ВУЗ-а. Набеденият преподавател доц. Дико Суружон пък заяви, че не е писал по-висока оценка от среден.
Скандалът, свързан с чуждестранните студенти, пламна след изявление от варненската централа на ВМРО през миналата седмица. Партийните активисти твърдяха, че Техническият и Икономическият университети във Варна толерират турските студенти за сметка на българските.
Войводите се заканиха, че ще разпространят петиция в интернет срещу дискриминацията на българските студенти и ще раздадат флаери в двата ВУЗ-а, с които ще приканят младежите да се включат в колективна жалба до Комисията по дискриминация. Морските хора на Каракачанов се зарекоха, че ще сезират прокуратурата, ако информацията, че лично турският консул е настоявал пред ръководството на ИУ да възстанови правата на 13 студенти с над 5 невзети изпита, е вярна. ВМРО ще изпрати и искане до образователната комисия към НС курсовете по български език за чуждестранни студенти да не се провеждат от университетите.


Reply author: moderator
Replied on: 03/21/2009 15:30:29
Message:

Вежливи бизнесмени записаха висше
в. Експрес
14-03-2009

Какво правят мутрите по време на криза? Разпродават имоти? Отдават се на малките си хобита? Не, записват висше образование.
Кризата очевидно е ударила добре облечените бизнесмени не където трябва. Повечето от тях решиха да се преквалифицират и да се втурнат да наваксват с учението, което са пропуснали, докато са трупали капитали. Окончателно скъсали с имиджа си на лоши момчета, те се втурват с тетрадки и папки към университетите. Повечето от някогашните бандити и герои на ъндърграунда се ориентират към частните ВУЗ-ове, установи проверка на "Експрес".
Правото е хитовата специалност. Може би защото искат да са подготвени за евентуални бъдещи дела. Първи крак повлече Красимир Маринов - Големия Маргин. Малцина знаят, че той е изключително образован мъж. Поне по документи, и вече има зад гърба си бурно студентско минало.
Маринов е завършил икономика в Университета за национално и световно стопанство. Преди месец той е споделил пред приятели, че тази година смята да запише второ висше със специалност право. Брат му - Николай Маринов, също не остава назад в образователните стремежи на някогашните босове на групировки. Малкия Маргин се е ориентирал към масовите комуникации в Нов български университет. Може някога да стане и издател или шеф на електронна медия. Към публичните науки се беше ориентирал приживе и Константин Димитров - Самоковеца. Докато беше жив, той често обичаше да се шегува в компании, че като завърши, ще стане журналист и ще пише дописки за престъпността в някой вестник. Ненавременната му смърт в Амстердам през 2003 година сложи край на бъдещата му публицистична кариера. Към медийните науки се беше ориентирал и друг покоен бос - Антон Милтенов - Клюна. Както майка му Стефка беше споделила в едно от интервютата си, синът й е бил
ученолюбив още от малък и често четял художествена литература. Впоследствие Антон Милтенов се ориентира към висше образование, свързано с масовите комуникации. Смятаният за дясната ръка на Самоковеца Клюна дори смени имиджа си и започна да се появява на съдебни дела с дискретни очилца с метални рамки. Разстрелът му през 2005 година прекъсна научните стремежи на люлинския герой.
Към академична кариера се стреми и Димитър Желязков -Митьо Очите. Близки до него твърдят, че той се срамувал от образованието си и рядко си признавал, че е завършил само средното училище за трактористи в Грудово. Очите така и не е видял полза от наученото там. През годините той се е качвал повече на "Ауди", "Мерцедес" и "Ламборгини", отколкото на селскостопанска техника. Още докато е бил в общежитието на Бургаския затвор, той споделил с приятели, че има намерение да подаде документи и да бъде записан като студент. Димитър Желязков се хвалел, че вече има опит с управляването на бизнес по Черноморието. Затова щял да кандидатства туризъм, с втора специалност хотелиерство и ресторантьорство.
Безспорно най-популярен сред т. нар. мутри е Югозападният университет "Неофит Рилски" в Благоевград. На студентските банки са седели редица прочути бизнесмени.
С диплома по право от висшето учебно заведение е и Младен Михалев - Маджо. Негов "колега" е и друг, сочен в миналото за основател на СИК - Румен Николов - Пашата. Там по някое време учеше и Илия Павлов.
С диплома по право от Югозападния университет са и двамата братя Галеви. Пламен Галев е завършил и СПТУ по машиностроене в Дупница.


Reply author: kkabakciev
Replied on: 04/15/2009 14:22:37
Message:

Съобщение, кратко.

Петър Дошков е направил поредни две разтърсващи съобщения под формата на статии - отнасящи се до съда в града с "прекрасно име" (комунистическо - противоречащо на Конституцията и на Закона за комунистическия режим), в който очевидно са се извършвали невероятни беззакония, беззакония, а вероятно и престъпления.

Вж. съобщенията тук:

http://www.bgreporter.com/index.php?n=read&id=16298
http://www.bgreporter.com/index.php?n=read&id=16325

"Незаконните съдии в Благоевград" - части 1 и 2

На пръв поглед съобщенята са за съдебната система, но в крайна сметка са за така наричащия се Югозападен университет, откъдето произлиза цялото умопомрачително беззаконие. Четете!

Вижте и коментарите към последното съобщение в блога на Дошков:


http://petdoshkov.blog.bg/viewpost.php?id=295921


Reply author: moderator
Replied on: 05/28/2009 09:59:31
Message:

Осъдиха хърватски преподаватели, вземали подкупи
28.05.2009 07:02
http://www.vesti.bg/?tid=40&oid=2185391


Освен тях, условни присъди получиха и десетима студенти, съгласили се да дадат рушветСТАТИЯ размер на шрифта: Хърватски съд осъди двама университетски преподаватели и техен посредник, взимали подкупи от студенти, за да ги запишат неправомерно в университета, съобщи Асошиейтед прес.

Районният съд в Загреб осъди ръководителя на местния Транспортен факултет Драган Баданяк на две и половина години затвор и му забрани да упражнява преподавателска дейност пет години.

Наказание от година и половина затвор бе определено и на посредника Младен Будор, а преподавателят Крешимир Шомек получи условна присъда от 10 месеца.

Десетима студенти също получиха условни присъди за даване на подкуп. Случаят беше разкрит при операция през септември.

Записването в университет е безплатно в Хърватия, но броят на студентите, които се приемат, е ограничен.


Reply author: moderator
Replied on: 07/16/2009 14:36:49
Message:

РУМЪНСКИЯТ МИНИСТЪР НА ОБРАЗОВАНИЕТО НЯМА ДА ПРИЗНАЕ 100 ХИЛ. ДИПЛОМИ ОТ ЧАСТЕН УНИВЕРСИТЕТ
+ - X www.cross-bg.net
15:39 16.07.2009

Румънският министър на образованието Екатерина Андронеску заяви, че няма да признае повече от 100 хил. дипломи за висше образование, издадени от най-големия университет в Букурещ „Спиру Харет”. Причината е липсата на акредитация по основните дисциплини.
Частният университет има повече от 300 000 студенти. 90 000 от тях са по курсовете за дистанционно обучение. Годишно издава 56 000 дипломи за бакалавър и 17 000 за магистър. Годишният оборот на учебното заведение е над 100 млн. евро, а негови филиали са открити в Ню Йорк, Мадрид, Рим, Берлин, Виена и Кишинев.

Според министър Андронеску, която пак на тази длъжност през 2002 г. е участвала в откриването на университета, непризнаването на 100 хил. дипломи е свързано с изискванията на Европейския съюз.
В момента се извършват проверки в други 40 висши учебни заведения в страната, където броят на издадените дипломи също е в пъти над капацитета на преподавателския състав.


Reply author: moderator
Replied on: 07/24/2009 12:40:35
Message:

Разбиха група за купуване на изпити в УНСС
24 юли 2009 / News.dir.bg


Организирана престъпна група за купуване на изпити в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) бе разкрита от антимафиоти, съобщиха от пресцентъра на МВР. Схемата включвала преподавател и посредници, а “услугите” стрували от 500 до 4000 лева.
Групата е разкрита на 23 юли при съвместна акция на служители на дирекция “Противодействие на организираната и тежката престъпност” и полицаи от Областната дирекция на МВР в Благоевград под ръководството на прокурор от Софийска градска прокуратура.
Групата се е занимавала и с даване на семестриални заверки срещу заплащане и явяване на кандидат-студентски изпити в УНСС от лица-дубльори на кандидат-студентите. Това е правено с неистински лични документи.
Като организатори на престъпния механизъм са установени 49-годишният преподавател от УНСС П.И. и 37-годишният посредник Б.Т. В схемата участвали и посредници на по-ниски нива, които набирали студенти и кандидат-студенти, желаещи да се възползват от корупционната услуга. Тарифите варирали между 500 и 4000 лева.
Проверят се данни за действията на престъпната група и в други висши учебни заведения.
П.И. и Б.Т. са задържани за 24 часа. Образувано е досъдебно производство. Работата по случая продължава.

От форума на www.mediapool.bg:
машини за пари
Автор: преподавател
Получено на: 24 Юли 2009 13:31
Защо само УНСС? Нима не сте наясно, че във всички университети съществуват корупционни практики и то, свързани с много по-сериозни неща и суми. А питането на Хр. Попов в предишния парламент? Какво стана с него. Нима не се знае, че в министерството си нарциса и визайнтийския мошеник Дидко Вълчев беше създал цяла административна машина за фалшиви дипломи и пари? Вероятно не се знае, че в Агенцията за оценяване и акредитация 70 и повече годишни дяд ковци пофесори, заобиколени от техните протежета експерти-преподаватели, "въртят луди пари" около акредитацията във висшите училища?
Нека министър Фандъкова да осигури "спокойствието на системата" не чрез безразличие към корупционните практики в системата на висшето образование, МОН и НАОА, а чрез прочистването й от това явление и практикуващите го хора.


Reply author: Andrey_Kurtenkov
Replied on: 07/28/2009 07:14:27
Message:

Това, което най-много ме шашва в цялата тази история, е внушението на ректора на УНСС, че всъщност корупция не е имало и нещата не са чак толкова страшни, понеже Петкан бил действал "на база колегиален натиск" - демек - щом няма доказателства, че е давал пари на ръка - никакъв проблем няма - под "колегиален натиск" да се дават подписи - това, видите ли, не било корупция и си е едва ли не в реда на нещата.
Какво огромно усилие изисква човек да си спести силните епитети по повод умствените качества на такива титани на българската нАука, като мастития професор Борислав Борисов!!?!! (преизбран за ректор, доколкото си спомням, само със седем гласа против)
Много ми се иска да кажа две неща и по повод на форумското мнение, което Галя е цитирала тук:
- ако правилно съм разбрал, новият министър на образованието, младежта и науката като говори за "успокояване на системата" визира само средното образование - що се отнася до висшето - напротив - говори за предстоящото осъществяване на дълго отлагани промени;
- присъединявам се изцяло към характеристиката, дадена от форумеца преподавател на НАОА - по мои впечатления тази организация е едно голямо зло с едно изключително дълбоко отрицателно влияние върху сектора ВОН у нас - прав е и за "протежетата" - непосредствен свидетел съм, как уредилите се като "експерти" там колеги, изведнъж заемат страшно централно място в мафиотските структури (или в механизмите за осъществяване на "колегиален натиск", ако си послужа с речника на ректора на УНСС).
И все пак - като фен на черния хумор - ще отбележа, че тази история е доказателство, че УНСС е едно елитно наше висше училище, което дава възможно най-доброто за нашите условия образование - та, кажете ми - какво друго следва да овладее един икономист в България, ако не именно коруционните практики
Ето защо, според мен родната академична общност следва да оцени качествата на Петкан и Робинзон (Борислав Борисов) по достойнство - и да осигури на първия бърза и безпроблемна хабитиация, а на втория - академична титла! - това са героите на нашето време в българските нАука и висше образование.


Reply author: moderator
Replied on: 07/28/2009 14:57:40
Message:


Прокуратурата разследва и други случаи на рушветчийство в софийски университети
28 Юли 2009

www.mediapool.bg

Случаят с разкритата схема за подкупи в УНСС не е прецедент в София, заяви във вторник говорителят на Софийска градска прокуратура Стелияна Кожухарова. В момента в прокуратурата се водят още няколко дознания по аналогични случаи на този с Петкан Илиев в други висши училища в столицата.
За тази година има един осъден преподавател. Това е доц. Надка Моллова от Лесотехническия университет, която е поискала от свой студент три компютъра за университета срещу заверка на семестъра.

Ако се наложи, по случая с Петкан Илиев ще бъдат разпитани всички преподаватели в УНСС и голяма част от студентите. След задържането му в прокуратурата са се явили и други свидетели с допълнителна информация по случая.


Reply author: moderator
Replied on: 07/29/2009 15:16:57
Message:

Кой е пионерът на корупцията във Вузовете – питайте сегашния премиер!

Дата: 29-07-2009 00:49
Николай Колев - Босия
http://www.afera.bg/index.php?option=com_content&task=view&id=6495&Itemid=1


Отидете в СУ “Климент Охридски” и попитайте за действията на бившия министър на МВР и МП Георги Петканов. По-старите преподаватели ще ви разкажат за действията на бившия партиен секретар и декан на ЮФ като за базови. Агентът Страхил създава стройна организация за корупция. Тя се движи по две линии. Едната е прехвърляне на студенти от провинциалните вузове като редовни студенти в ЮФ, а втората линия е продажба на изпити и заверки.

Не познавам Петкан Илиев и не в това е смисъла на това, което пиша.

Като практика корупцията и превишаването на власт, изнудването и сексуалните мераци не са от вчера. Автономността на ВУЗ-овете беше неправилно тълкувана дълго време. На контролните държавни институции беше по-лесно да приемат думата “ академична автономия” като “недосегаемост” и “липса на интерес”. Така се допусна създаването на една униврситетска мафия, която получи генезиса си преди десетилетия, но истинската реализация стана непосредствено след преврата.

Колеги журналисти,

Отидете в СУ “Климент Охридски” и попитайте за действията на бившия министър на МВР и МП Георги Петканов. По-старите преподаватели ще ви разкажат за действията на бившия партиен секретар и декан на ЮФ като за базови. Агентът Страхил създава стройна организация за корупция. Тя се движи по две линии. Едната е прехвърляне на студенти от провинциалните вузове като редовни студенти в ЮФ, а втората линия е продажба на изпити и заверки. Писал съм материал за това веднага след избирането на Петканов за министър на МВР в правителството на Кобурготски. Това бе и една от причините да поискам среща с тогавашния Главен секретар на МВР, а сегашен премиер Бойко Борисов. Срещата, както е известно завърши с псувни и молби.

Но нека не обвиняваме “демокрацията” за корупцията и облагодетелстването на преподаватели от ВУЗ-овете и училищата. Записах се за редовен студент през 1969 г. в СУ “Климент Охридски” специалност руска филология. По време на изпите влизаха в действие всякакъв род “бонуси”-пари, агнета, прасенца, вино и ракия и, разбира се, минижупа. За по-младите ще кажа, че това са късите поли, които на времето увеличаваха производството на лиги, мераци и сперматозоиди.

През 1992 година написах обширен материал за над 100 “студенти” в УНСС, които нямаха право да следват. Не последва реакция. А вътре бяха дечицата на тогавашната номенклатура. Направих анкета. Всичко се доказа, но не бяха предприети никакви дейстния нито от службите, нито от прокуратурата. Лично ходих до тогавашния секретар на МВР Божидар Попов, но въпреки, че бяхме в някаква степен близки, дейстния не последваха.

Бих могъл да ви отегча с още много информация и факти за състоянието на българското образование. Но това няма да помогне за решаването на тези въпиющи и нерешавани в продължение на десетилетия проблеми.

Фактът, че един такъв мошеник е конституционен съдия говори за проблема по-силно от всичко останало.


Reply author: moderator
Replied on: 08/09/2009 17:10:08
Message:

Наука
Комфорт за абсурда

Велиана Христова
08 Август 2009, брой 179
http://duma.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pl?s=001&p=0002&n=1958&g=


Предлагат ни псевдоамерикански рецепти за пазар на висшите училища
Вече почти седмица мина, откак мястото за зам.-министър за висшето образование и науката в просветното министерство се оваканти след оттеглянето на доц. Румен Пранчов. И плъзнаха пак в професионалните общности гадания, интриги, страсти и слухове - кой ще е новият избраник. Очевидно съдбата на университетската и научната общност зависи прекалено много от властта, щом едно назначение предизвиква толкова вълнения. От 3-4 дни мълвата понесе ново име - това на доц. Сергей Игнатов, ректор на НБУ, един от няколкото явни поддръжници на досегашния министър Даниел Вълчев.
И докато шушукането на ухо растеше към висок шепот, първо една агенция завчера, сетне телевизия вчера пуснаха едва ли не програмни интервюта на... доц. Игнатов. Само наивник може да вярва в

случайността на подобен сгъстен пиар

Въпросът е кой и защо го прави.
Приятел ми е Сергей от студентски години, но да ме прощава - с изявите си той събуди лошите страсти, породени при предишното управление на МОН. Ожалвайки при това министър Вълчев: "Когато написахме едно предложение за нов закон, тогава всички се мобилизираха срещу него. Даниел Вълчев нямаше комфорта да прокара такъв закон за висшето образование. Да не говорим за научната стратегия, която ние обсъдихме и приехме. Веднага след това се намериха хора, които се отметнаха и започнаха да говорят против."
Странно е, че чак сега

се открехва още един автор

на въпросните проекти. Техният голям проблем бе, че внасяха разделение и противопоставяне между вузове, както и между вузове и научни институти. Че бяха направени почти тайно от шепа неизвестни лица около министъра и наистина "всички" - цял национален научен форум с участието на учени, преподаватели, ректори, директори на институти и на президента дори, се произнесе отрицателно по тях. Но пък в медиите постоянно шеташе едно неголямо, но шумно малцинство. Жалко е всичко да започва отначало, когато академичните общности очакват най-сетне да се спре безсмисленото "пата-кюта" и да се работи "за" нещо конструктивно, а не "против" измислени нелепости, представяни като "реформи".
Струва си да обърнем внимание на идеите на Сергей Игнатов. Отправна точка: прекалено голяма е държавната намеса в средното и висшето образование и заради държавния контрол университетите са се превърнали в големи гимназии. Звучи. Само че всеки, който познава системата на висшите училища, знае, че е точно обратното - липсата на контрол от страна на държавата е превърнала тази система в

рай за слободията

Студентите не можели да записват свободно различни курсове и специалности и да се местят от факултет във факултет и това било предопределено от предишния период на развитие, "когато в училищата и в университета се подготвяха едни послушни хора". Нерде Ямбол, нерде Стамбул. Но пък обичам деца на партийни дейци, идеолози на онова време, да ми говорят за сталинизъм и пороците му. Категорично твърдя, че "предишният период" подготви много повече непослушни и мислещи хора от сегашния. Иначе нямаше да сме толкова чепати всичките. Но и за да си чепат, ти трябват знания. Днес чепатите са по-малко, повече са арогантните без покритие.
Голям проблем било финансирането, защото не бил осъществен ваучерният принцип "парите следват студента". Напротив, тъкмо този ваучерен принцип, неприсъщ на Европа, бе въведен у нас - държавата финансира своите вузове, като им дава конкретни пари за издръжка на всеки студент, който се обучава в тях (дори регистър на студентите завъди МОН за целта). Ама давала малко - 1200 лв.! Малко са. Затова и заплатите, които влизат в тази издръжка, са ниски. Затова и средства за изследвания няма извън заплатите. И не висшите училища или БАН са виновни за това. Макар че специално за вузовете при досегашното управление парите за наука бяха увеличени в пъти.
Но понеже принципът "парите следват студента" отдавна вече бе въведен в държавното висше образование, плачът по него вероятно означава само едно - държавата да дава пари и за студентите, които се записват в частни вузове. То направо си се казва: "Държавата да има ясен ангажимент към тая публично-държавна собственост".
Тълкуванието на доц. Игнатов обаче отива по-нататък - трябвало да се види колко преподаватели са на щат във всеки вуз и да се пристъпи към съкращения - на преподаватели и на администрация. Сега имало държавни изисквания да има поне 7 души в катедра, а катедра можело да съществува и с един човек. Наистина може - ако още петима пристигат да преподават на хонорар. Отворете сайта на НБУ, вижте преподавателите в трите факултета и ще се убедите: там като щатни са записани десетки хора, които всъщност работят на основен трудов договор в СУ, в БАН, във ВИТИЗ и в какви ли не още държавни висши училища. Което си е нонсенс, защото тези хора получават от държавата заплати да работят на основната си месторабота, а аз като данъкоплатец не съм съгласна да ги издържам, докато частният вуз ги наема паралелно на частно. Може ли директор на институт в БАН да фигурира в сайта на НБУ като щатен? Той може да е само хоноруван. Да не говорим, че за никакво състезание между вузове тук не може да става и дума, понеже в "конкурентните" вузове преподават едни и същи хора. Нещо повече - сигурно археологията например наистина се е развила много, както казва доц. Игнатов, само че това развитие е станало в БАН, не в НБУ. А НБУ просто си позволява от свое име да издава и да отчита научни сборници със статии на археолози, работещи в института на академията, където са и написали въпросните научни статии!
Ето това се нарича слаб контрол от страна на държавата. МОН дори засекрети регистъра на преподавателите, "за да не се излагат публично онези, които се появяват на 5-6 места", както ни обясниха преди две години! Ами, хайде да се изложат, та белким се прекрати това безобразие на летящите преподавателски чети. Нужно е най-сетне да се дадат прилични заплати на преподавателите, за да не търчат за малко доход тук и там, ами да си гледат като хората студентите, обучението и науката. Напротив - още повече свобода била нужна, казва ректорът на НБУ!

Никакви правила

държавните вузове с пълна свобода за структурата си, както са частните сега, никакви изисквания за щатове, за брой хабилитирани лица и пр. В тези идеи висшето образование не прилича вече дори на услуга, то става стока! Машина за правене на пари.
Не знам дали някой е забелязал, че най-голямата тайна във висшето образование е колко са преподавателите на щат във всеки вуз. Няма да намерите никъде публично огласени такива данни. Добре че НСИ пуска понякога анализи на образованието и човек току види някои интересни подробности. Има един документ - "Основни статистически характеристики на образованието през 2008 година". Цитирам: "Броят на преподавателите в университетите и специализираните висши училища е 21.1 хил. през 2008/2009 година. На основна работа са 13.1 хил., или 61.9% от общия им брой. Преподавателите в колежите са 1566, от тях 666, или 42.5%, са на основна работа". Това какво означава? Означава, че преподавателите в България в момента са общо 13 766 - за всичките 51 вуза у нас. А от тях 8900 преподават на по две и повече места (или са пенсионери). В университетите и специализираните висши училища близо 40 на сто от преподавателите са приходящи, в колежите - близо 60 на сто.
Ето тези

8900 пътуващи преподаватели крепят системата

от 51 висши училища у нас. Как всичко това минава през Националната агенция за оценяване и акредитация, която уж следи да се спазват изискванията за брой преподаватели на щат, можем само да подозираме.

На този фон да твърди Сергей Игнатов, че най-успешният модел на висшето образование е северноамериканският и него трябва да следваме, е, меко казано, неадекватно. Това означавало, че трябва да се започнат съкращения на преподаватели и администрация, парите да следват студента и да видим за една година кой вуз как ще се развие. Какви съкращения, като по брой на учените (включително преподавателите) България е на последно място в ЕС - всеки може да го види в статистиката на Eurostat. А над половината професори и доценти до пет години ще се пенсионират. Накъде да съкращаваме тези 13 766 души, които все още са в системата? Или трябва да ги съкратим от държавните вузове и да ги пратим в частните?
И още - в Америка елитните университети произвеждали елит и у нас трябвало да стане така. Този произведен елит щял да дръпне напред и средното образование. Така щяло не само да има частни училища, но и бизнесменският елит щял да контролира общинските училища чрез настоятелствата. Цитат: "Не спазваме бройката за хабилитирани, но за сметка на това напълваме университета с видни банкери". Тези видни банкери и бизнесмени ("Хюлет пакард") си поръчвали обучение на студенти в НБУ и давали пари за лабораториите му. Този елит очевидно е толкова високо, че може да се обучава и без достатъчно хабилитирани преподаватели.
Не може да не споменем и друга сакрална тема - научните степени и звания. Според доц. Игнатов ВАК трябва да се премахне, защото била Сталинско образувание. Никакви национални комисии - всичко се присъжда на място от журита от 3 до 7 души според правилниците на вузовете и БАН. Ако може да се съгласим, че "професор" и "доцент" не са звания, а са длъжности, то научните степени "доктор" и "доктор на науките" все пак са оценка за научен принос. Представям си как се мери научен принос според правилника на всеки от 51 вуза, съществуващи с 8900 приходящи отдругаде преподаватели. Всички колежчета за една година ще си напълнят бройката с професори и доктори на науките. Без да се сложи ред в системата, това ще е слободия, не автономия. Хайде да въведем присъждането на научна степен на коя да е от западните държави в Европа или на САЩ, или Канада, където уж степен се дава от малобройно жури - там изискванията и праговете са толкова високи и толкова много, че тук ламтящите за лесно титулуване биха пропищели от ужас.
Пък и какво общо имаме ние с този западен свят? Къде там е възможно вузове да нарушават закона - например да обучава докторанти НБУ, получил оценка "добър" при две акредитации - от 2001 и 2006 г. (т.е. според закона без право да обучава докторанти). Ако законът е казал, че студент се става с диплома за завършено средно образование и две задължителни матури, кой на Запад би приел студенти без такива дипломи, както направи това НБУ тази година? Според ректора докторантите били докторанти само за НБУ. И кой в България, простете за израза, ги бръсне за слива тези непризнати от никого докторанти? Самозадоволяване на собственото его без проекция извън него? Също като един друг вуз - СВУБИТ, който пък въведе несъществуващо звание "почетен професор", само и само зад него да се скрият лица, които никога не са ставали професори, но са си самоприсвоили това звание.
В това ли трябва да превърнем цялото висше образование?Reply author: moderator
Replied on: 08/12/2009 07:54:39
Message:

ДАНС подхваща процедурите с учебниците
сряда, 12 август 2009
www.vsekiden.com


Образованието е сред основните приоритети на новото правителство
Държавната агенция “Национална сигурност” ще прави проверка по цялата процедура, свързана с издаването на учебници. В спецагенцията ще бъде създадено специално звено за образованието, съобщи пред БГНС министърът на образованието, младежта и науката Йорданка Фандъкова.

В образователното ведомство са получени множество сигнали, свързани с одобряването на учебниците и затова е разпоредена ревизия. “Процедурата е такава - учебниците да бъдат одобрявани от учителите. Те има възможността и правото да направят това, а дали се случва на практика всичко толкова прозрачно аз не мога да кажа”, посочи министър Фандъкова.

Тя разчита, че ще получи компетентно мнение от експертите на ДАНС и ще вземе решения. “Ще се опитаме да направим преразглеждане на учебните програми и за програмите и плановете с учебниците”, обясни просветният министър.
Фандъкова е наясно, че не може да има разделяне на общинска и държавна отговорност като подход, защото родителите и децата не се интересуват дали училището e общинско или не.

Като функции обаче трябва да има много ясно разграничение, за да се знае кой носи тази отговорност. В този смисъл една от основните й задачи е да направи всичко възможно да осигури условия за нормален старт на новата учебна година, както в средното образование, така и във висшето, както и финансовото обезпечаване на системите.

“В тези тежки условия на дефицит в бюджета, това беше един много важен въпрос и това показа отношението на правителството към образованието – това че образованието не само на практика, но и на хартия е един от приоритетите му се доказа от факта, че на миналото заседание на Министерски съвет, когато се разглеждаше съкращаването на средства от бюджета, парите от образование не само, че не се съкратиха, но и се пое ангажимент това да не се случва”, посочи тя.

В същото време вече има национални програми, които вече са освободени, т.е. отблокирани и средствата по тях се превеждат. Работи се по превода на средствата за националната програма за ритуализация – нещо, което училищата очакват, защото те бяха спечелили проекти по нея. Но по-важни са програмите, които касаят учителите, като програмата за диференцирано заплащане, която се очаква да бъде отблокирана и през септември учителите да получат тези средства.

Екипът на МОМН подготвя и цялостна национална програма за квалификация.
На заседанието на Министерски съвет днес Фандъкова ще внесе и предложение за 26 млн. лева, които да бъдат насочени към училищата и детските градини, които са на делегиран бюджет. “Това е Програма за подкрепа на делегирания бюджет – изключително важен финансов ресурс, който да даде възможност и на по-малките училища и на детските градини да са спокойни, че могат да започнат учебната година успешно”, обясни тя.

Според нея, че има възможност за усъвършенстване на системата на делегираните бюджети. “Затварянето на училища по финансови причини не е разумно”, коментира Фандъкова, като допълни, че заедно с екипа й ще се постараят да прекратят практиката на закриване на училища, която доведе до ликвидирането на 300 при предишното управление.

Новото ръководство на МОМН залага и след финансовата реформа да се направи и съдържателната. Финансова реформа, казва образователният министър, трябва да се направи и за висшето образование. В областта на науката тяхна основна задача е да се приемат стратегическите документи както програмни, така и законодателни, така че средствата да отиват по своето предназначение.


Reply author: moderator
Replied on: 08/18/2009 14:33:59
Message:

Нарушения при поръчки и търгове в Софийския университет
Ведомствени жилища са давани по неясни критерии на занижени цени
Мартина Бозукова
18 Август 2009

http://www.mediapool.bg/show/?storyid=155518&srcpos=7
Отдаване на помещения под наем без търгове, неправомерно удължаване на договори и нарушения при обществените поръчки откри Сметната палата при одит на Софийския университет "Климент Охридски".
Въпреки направените разходи за подмяна на PVC-дограми, топлоизолация, хидроизолация, основен ремонт за близо 2 млн. лв., за доставка на хранителни продукти, абонаментно поддържане и ремонт на асансьорни уредби за 33 451 лв., през 2008 г. в поделение "Социално-битово обслужване" (СБО) на университета въобще не са провеждани процедури за възлагане на обществени поръчки.

Одиторите са установили, че са проведени две процедури по "договаряне без обявление" и три процедури "договаряне с покана", вместо да бъде обявена малка обществена поръчка.

Сметната палата констатира, че в резултат на допуснатите пропуски и нарушения Софийският университет не е усвоил предоставените бюджетни средства, поради което е забавено изграждането на важни обекти на ВУЗ-а през 2008 година. От предоставените 33 917 917 лв. за капиталови разходи са усвоени 15 142 428 лв., или 44.6 на сто.

Практика във ВУЗ-а била да се заобикалят търговете за отдаване на помещения под наем.

Така например не е проведен търг при избора на наемател за отдаването под наем на клуб-ресторант “Яйцето” и кафе "Алма Матер” с прилежаща площ. Освен това включването към наетата площ на клуб-ресторанта "Яйцето” и на помещение от бившата печатница на Университета се извършва в нарушение на чл. 20, ал. 4 от Закона за паметниците на културата и музеите без изискваното разрешение на НИПК и под негов контрол.

Одитът констатира, че в СУ след първоначалния конкурс за отдаване под наем е наложена практиката продължаването действието на договорите за наем да се извършва чрез анекси, без провеждане на нови търгове, извън допустимите от закона срокове.

Удължаването на сроковете на договорите с анекси, без да са провеждани нови търгове, като в много от случаите се работи с едни и същи фирми наематели, е в нарушение на чл. 13, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост.

По сключените договори за наем на нежилищни помещения е допуснато прехвърлянето на права на трети лица за предоставените с договори за наем помещения, както и използването на тези помещения не по предназначение. Това е в нарушение на разпоредбите на чл. 16 , ал. 1 от Закона за държавната собственост, който гласи, че имоти - публична държавна собственост, не могат да се използват не по предназначение и да се предоставят на трети лица.

Срещу извършване на строително монтажни работи без да е проведена процедура по ЗОП университетът е предоставил последните три етажа от студентското общежитие №8 в кв. "Дървеница" на частна фирма, която ги е преотдавала на студенти, преподаватели и докторанти. Предоставени са и сутерен, фитнес зала, помощно помещение, кафене, офисни помещения, складове и др.

Занижени наемни цени на ведомствените жилища

Нередности са открити и при отдаването на ведомствените жилища на ВУЗ-а. СУ разполага с 12 ведомствени жилища в София. Те са предназначени за временно настаняване на чуждестранни лектори и за отдаване под наем на служители на университета.

В СУ през одитирания период няма утвърдени вътрешни правила, с които да се регламентират критериите за определяне на жилищните потребности на служителите. Няма писмено назначена от ректора жилищна комисия, която да определя степента на жилищните потребности при кандидатстващите лица.

Цените на 1 кв.м. наемна площ в заповедите на ректора не съответстват на регламентираните в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост. Там е записано, че основната наемна цена за 1 кв.м полезна площ е 1 лв.


"С така установените ниски наеми във ведомствените жилища, ръководството на СУ намалява част от възможните приходи към собствения си бюджет", констатира докладът на Сметната палата".


Reply author: kkabakciev
Replied on: 08/24/2009 08:50:49
Message:

Едва ли има някой тук, който не знае за епохалната борба на г-н Петър Дошков срещу корупцията, беззаконията и безобразията в Югозападния университет (в града с име на комунистически терорист). Вероятно знаете, че Дошков вече за трети път е уволнен от ЮЗУ. Първите два пъти той е възстановен от съда на работа, след връщането му е подложен на незаконно (дискриминативно и клеветническо) отношение. За да не пиша наново съобщение, тук правя копи-пейст на мое съобщение от тази сутрин в блога на г-н Дошков. Можете само да видите за какво става дума в блога на Дошков изобщо:
http://petdoshkov.blog.bg/
Както и конкретно във форума към последното му съобщение:
http://petdoshkov.blog.bg/drugi/2009/05/21/deseto-otkrovenie-cinizym.337558
Следва моето съобщение там (от тази сутрин):

"Мога и аз тая сутрин да кажа: "Добро утро, г-н Мирчев! Честит рожден ден!
И няколко въпроса към него.
Уважаеми господин Мирчев,
Защо така се получава, че г-н Дошков твърди - и то не в кръчмата, а в съдебен иск, че сте незаконен ректор на ЮЗУ?
И то не по една, а по две причини. Едната причина е, че, според Дошков, но и според документите, с които тук вече се запознахме, сте бил назначен навремето незаконно за редовен асистент по математика. Имате ли какво да кажете по този въпрос, г-н Мирчев?
И ако за незаконното Ви назначаване за редовен асистент по математика (ако това е вярно) Вие не носите отговорност (отговорността се носи от назначилите Ви), вярно ли е или не е вярно, че Вие, г-н Мирчев, в качеството си на ректор на един университет и според данните на Дошков, сте допуснал беззаконие, състоящо се в:
- допускане на незаконен състав на ОС на ЮЗУ;
- нарушено съотношение между членовете на ОС по квотен принцип;
-допускане на правонарушения, свързани с с избора на председател на ОС на ЮЗУ;
- допускане на липса на валидно трудово правоотношение с ЮЗУ на определено лице (което на всичкото отгоре е известно със скандални и грубо противоречащи на закона и конституцията официални изказвания?

Следващ въпрос. Вие, г-н Мирчев, след като научихте за скандалните и грубо противоречащи на закона и конституцията официални изказвания, каква санкция наложихте (предложихте на съответния колективен орган да бъде наложена)?
Следващ въпрос. Тук от страна (най-вероятно) на лице, което заема отговорна административна длъжност, се твърди, че правилото на Линдстет и неговият труд изобщо не се преподават в ЮЗУ, защото нямал методологическо значение. Вие, г-н Мирчев, знаете ли какво е равнището на преподаване на българска филология в оглавявания от Вас университет?
Вие, г-н Мирчев, знаете ли, че за разлика от останалите преподаватели в българистичната катедра г-н Петър Дошков преподава лингвистична дисциплина, която се основава на валидната в момента в науката лингвистика теория и която няма нищо общо с равнището на преподаването на останалите (или повечето от останалите) професори, доценти и асистенти в ЮЗУ?
И, последен въпрос, ако знаете това, защо Петър Дошков три пъти е уволняван от ЮЗУ?

Благодаря предварително за подробните отговори на зададените Ви въпроси."

Красимир Кабакчиев, дфн


Reply author: moderator
Replied on: 08/26/2009 08:05:03
Message:

Германски студенти са плащали подкупи за докторски степени
Дата : 26 Август 2009 г. 7:49 ч.
Последна редакция : 26 Август 2009 г. 8:50 ч.

http://world.actualno.com/news_258498.html

Германски прокурори разследват над 100 преподаватели в над десет престижни университети в страната по подозрение, че са дали докторски степени на стотици слаби и неквалифицирани студенти, след като са взели подкупи чрез фирма за консултации в сферата на образованието, пише "Индипендънт".

Държавните прокурори в град Кьолн заявиха, че студентите са плащали между 4 и 20 хиляди евро на преподавателите с посредничеството консултантската фирма.


Reply author: moderator
Replied on: 08/28/2009 16:02:46
Message:

Уволниха Петкан Илиев заради продадените изпити
28 август 2009 / News.dir.b

Ректорът на УНСС проф. Борислав Борисов е уволнил дисциплинарно преподавателя от УНСС гл.ас. Петкан Илиев, който бе уличен от МВР в участие в корупционни схеми за купуване на изпити и семестриални заверки.
"Аз, като ректор, считам, че е недопустимо той да провежда и участва повече в изпитната сесия и въобще в учебния процес и обучението на студенти в УНСС", се казва в изявление на Борисов, предаде "Фокус".
В съобщението на ректора се уточнява, че Илиев е в платен годишен отпуск до днес - 28.08.2009 г. На 31.08. той има по график провеждане на изпит по “Икономика на публичния сектор” и по “Макроикономически анализи” за студенти магистърска степен, дистанционно обучение, а след това поредица от изпити от годишна поправителна сесия до 15.09., след което започват регулярните лекционни занятия от учебната 2009/10 г.
Ако съдът произнесе присъда по случая, която може да даде основание за определянето на моята заповед за дисциплинарното уволнение на гл.ас. Петкан Илиев като несправедлива или необоснована, съм готов да преразгледам заетата от мен позиция, се казва още в изявлението на Борислав Борисов.


Reply author: moderator
Replied on: 09/01/2009 13:25:41
Message:

Даниел Вълчев замесен в далавери за 100 млн. лева
01.09.2009, 11:42
Ива Иванова

http://news.ibox.bg/news/id_1357524329

В понеделник Гражданска лига на България ще подаде официално сигнал за крупна злоупотреба с обществени средства, съобщи Стефан Гамизов от организацията.

Той уточни, че става въпрос за преминалите 100 милиона лева през Националния педагогически център в периода 2005 - 2009 година.

За този период в центъра са съсредоточени парите за квалификация и преквалификация на учителите от цялата страна, поясни Гамизов.

По думите му става въпроса за злоупотреба с нещастното състояние на педагогически състав в България.

„Ние твърдим, че повечето средства са отчетени на документи и че е имитирана квалификация", заяви Гамизов. Той съобщи, че действащите лица били 4-ри и ги посочи - Даниел Вълчев, главния секретар на министерството на образованието Димитър Танев, Пламен Туруджийски - директор на въпросния Национален педагогически център, и Цонка Кенарова, директор на дирекция „Квалификация на педагогическите кадри".

Според Гамизов четиримата са действали в сговор и биха могли да бъдат определени като „престъпна група".

„Даниел Вълчев, по думите на Стефан Гамизов, е един от най-перфидните политици в България, които по перфектен начин са се измъквали, без да бъдат наказани нито веднъж.
Той е интелигентен, умен и начините му са префинени, а иначе участва в политиката още от 90-те години", посочи още Гамизов.

Гамизов съобщи още, че от днес ще бъдат инициирани действия за обявяване в противоконституционност на текстове от Закона за амнистията.

Той каза, че ще бъдат поканени депутати от ГЕРБ, Синята коалиция, РЗС за подписка за сезиране на КС за член 1 от Закона за амнистията. При евентуално произнасяне на КС в полза на обществения интерес да се отвори пътя на сегашните управляващи да изпълнят обещанията си, очаква Стефан Гамизов.

По думите му всичките клетви и закани на ГЕРБ, че ще бъдат осъдени и наказани престъпниците, този закон остават невъзможни.

Практически в България е невъзможно в момента да бъде доказана умисъл за стопанско престъпление, поради текстовете в Закона за амнистията.

Според него този закон е истински заговор срещу конституцията и правовия ред и първи опит в историята на България управляващи превантивно да освободят себе си то наказателна отговорност.

Законът амнистира всички престъпления като извършени по непредпазливост, поясни още Гамизов.


Reply author: moderator
Replied on: 09/01/2009 13:32:36
Message:

10 000 000 лева за преписване от интернет
автор: Мариела Балева

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=217393

Тошо Недялков е роден през 1965 г. в София. Бил е зам.-шеф на УС на “Информационно обслужване” и зам.-шеф на ДАИТС. В младежките си години е бил водещ на детски предавания в БНР и БНТ, играл е главни роли в над 10 филма, озвучава и дублира филми. Сега е собственик на софтуерна фирма. Към 10 милиона лева потрошила през 2006 г. Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС) за "антиземетръсен" проект, който съдържал... превод на индонезийска дисертация, взета от интернет.
За друг проект - от 4 странички, българска организация с идеална цел искала от държавата 800 000 лв. Скандалните разкрития прави пред "Труд" бившият зам.-шеф на УС на ДАИТС и на "Информационно обслужване" Тошо Недялков.Тошо Недялков: Искаха по милион лева за кило хартия

С Тошо НЕДЯЛКОВ, бивш зам.-шеф на Управителния съвет на “Информационно обслужване”, разговаря Мариела БАЛЕВА

- Вие сте били зам.-председател на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения (ДАИТС), но след известно време сам сте си подали оставката. Защо напуснахте, г-н Недялков?

- Аз бях зам.-председател на ДАИТС от самото начало през октомври 2005 г., а на 12 февруари 2007 г., подадох оставка пред министър-председателя. Причината беше несъгласието ми с политиката на председателя на ДАИТС г-н Пламен Вачков, който ангажира Агенцията с поредица проекти, които за мен не бяха оправдани от обществена гледна точка.

- Бихте ли разказали повече за тях?

- В началото на 2006 г. г-н Вачков ме уведоми, че е постигнал договореност да поемем изпълнението на проект на тема “Оценка на сеизмичния риск”. Той щял да е началото на системна дейност на агенцията като най-общият термин беше “управление на риска”. На мен дори ми беше представена фактура за сума от около 8 милиона лв., която трябваше да подпиша, че съм получил.

- Осем милиона? И за какво толкова пари?

- До определен етап аз дори не бях виждал договора за този проект. После разбрах, че има превод от Министерския съвет към агенцията - почти 10 милиона лв. След като получи парите, г-н Вачков подписа с неправителствената “Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция - Екорегиони (АУРЕ)”. (Бел. ред.- Сдружение “Агенция за устойчиво развитие и евроинтеграция" (АУРЕ) е учредено през 1997 г. В Управителния му съвет има хора, свързани с партията Съюз на свободните демократи на Стефан Софиянски и БСП. В началото г-н Софиянски е бил почетен председател на сдружението. Според източници на “Труд” участие в различни проекти е взимал и настоящият главен секретар на МС Росен Желязков, бивш главен секретар на Столична община.) След подписването на договора над 7,5 милиона лв. бяха преведени на тази организация с идеална цел.

- А другите пари?

- Над 1,5 милиона лв. останаха в ДАИТС. С тях бе проведена процедура по закупуване на хардуер и софтуер.

- Между другото в списание “Тема” излезе информация, че Пламен Вачков е сключил договора без провеждане на публичен търг. Вярно ли е?

- Той е направил това, като се е възползвал от чл. 4 т. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП). Той гласи, че не са обект на обществени поръчки “научните изследвания и експерименталните разработки, когато възложителят изцяло заплаща услугата, но ползите от тях не остават само за възложителя при извършване на неговата дейност”.

- Ами излиза, че държавните пари се разходват само с един подпис?

- В случая е точно така.

- Как реагирахте, когато видяхте всичко това?

- Бях изумен. След договора и превеждането на парите към АУРЕ при мен започнаха да идват килограми хартия, които трябваше да представляват междинни отчети за изпълнението на дейността. Четях ги до известно време, но аз вече бях казал на г-н Вачков, че не искам да имам нищо общо с този договор. Просто ги преглеждах и ги изпращах в кабинета му.

- Натъкнахте ли се на нещо куриозно?

- Разбира се. Представяте ли си - те бяха превели някаква докторска дисертация на учен от Индонезия за оценка на сеизмичния риск в една от провинциите там. Намерили са я в интернет и след превода бе приложена като доказателство за дейността по проекта. Всъщност се продаваше определено количество хартия за определени милиони лева. Грубо казано - кило хартия за един милион лева. Представяте ли си?!

- Излиза, че милиони държавни лева са харчени за преводи...

- Да. Преводите на статии за сеизмичния риск, намерени в различни международни източници, всъщност генерираха хартиен обем, който да оправдае получаването на сумата.

- А спомняте ли си как звучеше темата на проекта като наименование?

- Доколкото мога, ще ви я цитирам. И то е много дълго - “Дейности, свързани с анализ, подготовка на методика и съпътстващи целеви проекти по оценка на сеизмичния риск и потенциалните щети от разрушения на сгради и инфраструктурата в населените места, на основата на географски информационни системи (ГИС)”.

- Нямам думи! Каква е тази формулировка?

- Ами тя е направена така, че каквото и да се направи, никой да не може да каже, че не е свършена работа. Във формулировката нещата са толкова обтекаеми, че който и да отиде на проверка, няма как да докаже несвършеното. Всъщност органът, който се е съгласил на тази тематика, е знаел, че парите ще се дадат и продуктът практически може да бъде всичко.

- На кого се отчиташе г-н Вачков?

- Попитайте него.

- Не се ли опитахте да направите нещо?

- Ще ви кажа нещо много важно. Когато си подадох оставката, казах всичко и на г-н премиера Сергей Станишев, и на г-н Петко Сертов, който тогава му беше съветник по националната сигурност. “Г-н премиер, аз си отивам - казах. - Променете Закона за обществените поръчки, защото там има скандални текстове. Ето, на базата на чл. 4, т. 4 аз мога да ви напиша, че искам да създам в България интегрирана система за управление на космическите полети и ако намеря шеф на агенция или министър, който да подпише договор с мен, ще напиша такъв доклад, че никой няма да разбере за какво съм поискал толкова много пари.”

- И реакцията каква беше?

- Нищо! Казах го още първата половина на февруари 2007 г. Оттогава - нищо. Говорил съм и с представители на БАН, казах и на тях: борете се да се промени законът. Защото той дава възможност да се харчат средства без контрол. Само по усмотрение на отделни лица. Тук дори не говорим за комисии или за двама човека. Съгласно скандалния текст възложителят, който е едно лице, може да подпише договор за научно изследователска и експериментална дейност с която и да е организация без друг подпис. Няма кой да одитира този човек и да каже, че има нарушение.

- Както се казва апетитът идва с яденето...

-Да, и това всъщност е проблемът - веднъж подхваната, тази дейност не спира. През 2006 г., само за няколко месеца по проекта за сеизмичния риск в ДАИТС постъпиха над 21 милиона лв. След това започнаха други проекти под общо наименование “управление на риска на базата на ГИС”. Имаше и друга тематика - тя пък беше “Национална система за геопространствени бази данни”. Ето, заради това напуснах, казах, че не искам да съм част от тази дейност. Не зная обаче още колко пари за проекти е отпуснало на ДАИТС предишното правителство през целия си мандат - за превенции на пожари, на наводнения, анализи на спътникови изображения и т.н. Дори в момента чета, че се подготвя Закон за геопространствените бази данни в България - мисля, че ще сме единствената страна в света с такъв закон.

- Но това, което става, е свързано с европейски пари и е много страшно!

- Именно. По различни програми се получават огромни суми. И е невероятно трудно, когато проверяващите не са специалисти, да разберат дали свършеното въобще отговаря на темата. Ще ви споделя нещо. Присъствах през 2006 г. на едно заседание в кабинета на зам.-министъра на администрацията Ангел Иванов. Беше представен проект от четири странички от г-н Кристиян Миленов като изпълнителен директор на АУРЕ и секретар на правителствената комисия по електронното правителство. Пилотният проект беше за “интегрирана система за управление на риска”. Доколкото си спомням за него бяха поискани 800 000 лв. Аз скочих и казах, че съм против и няма да подпиша решение за него. Представяте ли си, четири страници бла-бла и 800 000 лева!

- Но кои хора дръзват да решават такива “крупни” изследователски задачи, кажете имена?

- Те са многопластово свързани. Например в Управителния съвет на АУРЕ са Асен Дюлгеров - председател (секретар на Столичната община от времето на Софиянски), арх. Кристиян Миленов, Емил Кало (бивш председател на еврейската организация “Шалом”), Тодор Шопов (зам.-директор по сигурността на летище София), Радослав Кацаров (бивш зам.-шеф на бюджетната комисия в СОС) и др.

- А има ли роднински връзки около проектите?

- Както знаете, чужди донори осигуряват финансиране по даден проект. И обикновено фирмите, които го изпълняват, си намират други фирми или организации, които също да участват в изпълнението или да продължат по-нататък. Ето пример. Съпругата на арх. Миленов - Людмила, е директор на РЕСАК (център за приложение на спътникови изображения). Синът им Павел, който работеше в Обединения изследователски център на ЕК, е инспектирал от името на ЕК някои проекти, по които майка му и баща му са работили в България!

- Други случаи?

- Преди около година столична община обяви търг за системна интеграция на стойност 4,5 млн. лв. Този търг не изисква от изпълнителя да направи информационна система. А да работи с други фирми, да изготвя задачи, да координира. И тази дейност струва 4,5 млн. лв.!

- А какво ще кажете за “премиерския любимец” Азер Меликов? Толкова ли голямо е било доверието на Станишев към него?

- Аз вече споделих пред сп. “Тема” доста неща. С клюки не се занимавам, но “доверие” не е точната дума. Премиерът Станишев седеше зад всяко действие на Меликов - безпрекословно и безусловно. Хората, които се опитваха да кажат нещо срещу Азер Меликов или биваха игнорирани, или не им се позволяваше да го кажат. Т.е. системата се обръщаше срещу тях. Това не е доверие, това е нещо много по-силно!

- Кой е вземал решенията в “Информационно обслужване”, където Меликов беше шеф на УС?

- Решаваха в кабинета на изпълнителния директор (първо Александър Витанов, след това - Иво Николов) в присъствието на председателя на Управителния съвет и с помощта на премиера.

- С кои влиятелни политици от БСП сте се опитали да говорите за Меликов?

- С мнозина от Висшия съвет. С Ивелин Николов, с Юрий Асланов, Красимир Премянов, Антон Кутев, Кирил Желев, Илия Божинов... На всички съм разказал с подробности и документи какво се случва. Но нищо не стана.

- Разкажете за някой от опитите ви?

- Още през 2007 г. казах на Ивелин Николов, тогава той беше в ИБ на БСП, че ако продължават така, в следващия парламент БСП ще има 40 депутати. Той ме репликира и каза: - Не 60. “40, казах му аз, защото Бойко Борисов ще каже, че докато вие си уреждате близките хора в държавните фирми, които те съсипват, той се бори с корупцията в общината.” Предупредих го, че Станишев трябва да бъде сменен като лидер на партията, защото не става. Но не ме чу.


Reply author: moderator
Replied on: 10/25/2009 16:20:55
Message:

Изнудват студенти в пловдивския ТУ?
25.10.2009, 15:58 (обновена 25.10.2009, 16:17)
news.bg

http://news.ibox.bg/news/id_117557126
Сигнали за груби нарушения от страна на ръководството на Пловдивския филиал на Техническия университет оповестиха представители на Българския студентски съюз в Пловдив и потърпевши студенти.

Според техни твърдения, става дума за грубо нарушаване на студентски права, изнудване на студенти и прекомерна употреба на власт, предаде радио Пловдив. Студентите твърдят, че има много оценки, нанесени в досиетата им, които липсват в протоколите за изпитите. И обратно - вече поставени на изпит оценки са били променяни в студентските досиета.

Председателят на Българския студентски съюз в Пловдив Кръстьо Карамански заяви: „Имаме един списък от 94 студенти, които са с повече от два несъответстващи изпита. Става въпрос за оценки, за които няма данни.

Предполагам, че първоначалният списък, който е бил съставен с проблемни студенти, варират между 400 и 450 студенти. Сигналите са главно срещу зам.-директора на Пловдивския технически университет - доц. Георги Мишев.

С наредба той разпоредил студентите с проблемни оценки да се явят лично при него. Един от тях е Кирил Минев. Той е завършил семестриално, но тази година разбира, че има двойка по изпит, взет преди две години.

В писмените обяснения доц. Мишев е принуждавал студентите да посочват, че са давали пари за вземане на изпит - твърдят още от Студентския съюз в Пловдив. Студентският съюз в Пловдив ще сигнализира образователното министерство за ситуацията в пловдивския филиал на Техническия университет.


Reply author: moderator
Replied on: 11/18/2009 23:19:27
Message:

Започна да се разбира как се избират ръководствата на университетите ни! :)))))

http://paper.standartnews.com/bg/article.php?d=2009-11-19&article=302533
Пуснал пипала при президента и вузовете

Кадровикът в съдебната система Красьо Черничкия пуснал пипала и извън Темида. През 2008 и 2009 г. той разговарял и с двама служители от президентската администрация, университетски шефове и полицаи. Имената им фигурирали в електронния бележник на Черния, обясни Яне Янев, но отказа да съобщи кои са те.
"Стандарт" обаче научи, че са засечени разговори на Черния с хора от висшите училища в Свищов, Благоевград и Велико Търново. Кадровикът лобирал за назначаване на ръководствата в тези университети. Все още обаче не е ясно какви постове са получили "клиентите му". Засега в бележника на Черния не са засечени футболни съдии, обясни зам. главният прокурор Валери Първанов.


Reply author: moderator
Replied on: 11/23/2009 10:53:42
Message:

23 Ноември 2009, 09:31
Източник: СЕГА
Преподавател изнудил студенка за PC

http://edu.dir.bg/2009/11/23/news5420366.html

Преподавателят от Лесотехническия университет в София доц. Надка Моллова е призната за виновна, че е принудила чрез заплашване студентка да дари три компютъра за вуза. Моллова е осъдена условно на година и половина, както и да плати 1000 лв. глоба. Първоначалната присъда на Софийския градски съд е потвърдена от още две инстанции и след решението на върховните съдии Савка Стоянова, Лиляна Методиева и Жанина Начева е вече окончателна.
В края на 2007 г. преподавателката е поискала от своя студентка 3 компютъра за университета общо за 2850 лв., за да завери курса й по "Горски пътища". От делото става ясно, че преди да подаде сигнал в полицията, изнудваната студентка се е обърнала и към ректора на ЛТУ, но той й обяснил, че заверка може да получи единствено от Моллова, а без доказателства, че тя злоупотребява със служебното си положение, не може да реагира. Бивши студенти в ЛТУ свидетелстват, че в университета има създадена практика - ако някой не получи заверка, той звъни на определен мобилен телефон и получава указания какво да прави, за да си реши проблема.
В разследването срещу преподавателката са използвани и специални разузнавателни средства. Анализът на разговорите установява, че подсъдимата е била инициатор на дарението. Засечени са нейни реплики, че "само в такъв случай мога да направя компромис" и "колкото и грубо да звучи, това си е жив бартер. И пак казвам, не го правя за мен". Моллова отговаря положително и на въпроса дали, ако направи дарението, студентката ще получи заверка. Разговорите опровергават версията на Моллова, че нито е знаела за готвеното дарение, нито го е получила, мотивират решението си съдиите.
Първоначалното обвинение на Моллова е за подкуп, но то не издържа в съда и тя е осъдена само за принуда. Делото срещу нея бе огласено от прокуратурата като пример, че разследването на корупционната афера в УНСС не е прецедент. В края на юли преподавателят от УНСС Петкан Илиев и Боян Тренчев бяха обвинени в участие в схема за купуване на изпити и заверки. Двамата дори прекараха 72 часа в ареста, но след това бяха пуснати под гаранция, защото според прокуратурата няма опасност да пречат на разследването, или да се укрият. В края на август Илиев бе уволнен от университета. Разследването срещу тях още не е приключило. Ако вината им се докаже в съда, ги очакват до 6 г. затвор или глоба до 5000 лв.


Reply author: moderator
Replied on: 11/26/2009 17:00:44
Message:

Лобистът с ланците се оказа свързващо звено между наука и бизнес
Ректор не вижда нищо нередно фирми на докторанта му Красьо да получават поръчки
26 Ноември 2009

http://www.mediapool.bg/show/?storyid=159030&srcpos=7
Лобистът с ланците Красьо Черния се оказа не само кадровик в съдебната система, а и дълго търсената връзка между бизнес и висше образование. Като отличен студент той имал добри контакти с ректора на Стопанската академия в Свищов, с когото в същото време въртели и бизнес. Докато правел докторантура с научен ръководител ректора, свързани с Красьо фирми ремонтирали общежитията на ВУЗ-а.

Ректорът Величко Адамов заяви пред бТВ в четвъртък, че не е знаел за това, а и не го интересува, тъй като си има заместник, който е обявил поръчката. Обиколилите интернет кадри, на които Красьо и Адамов танцуват, щракайки с пръсти около чалга певица, ректорът не смята за проява на близост, а по-скоро за случайност.

Преподавател, разгласил безобразията, е уволнен

Адемов влезе във фокуса на общественото внимание, след като петима преподаватели от университета изпращат от името на гражданското сдружение “За европейско качество във висшето образование” сигнали за нарушения на ректора и неговите приближени до всички възможни инстанции в страната.

Документите, които засягат включително връзките на ректора с лобиста Красьо Черния, са изпратени до министър-председателя, главния прокурор, министъра на вътрешните работи, комисията по образование в парламента и др. Веднага след това изпратилите сигналите преподаватели са подложени на психически тормоз, а асистентът Бисер Кръстев е уволнен.

"Уникалното в моя случай е, че съм уволняван два пъти от един и същи университет. Това се случи заради несъгласието с това как се ръководи заведението, проявата на алтернативно мнение и най-вече - конкретните сигнали за финансови нарушения, които изпратихме на различни държавни институции", заяви Костов пред бТВ в четвъртък.

Според преподавателите ректорът участва в схема за пране на пари, укриване на доходи в особено големи размери и източване на учебното заведение, като за прикриване на действията си е ползвал контактите на Красьо.

Адамов: Допирната точка между мен и Красьо е дисертацията

Адамов обясни, че отношенията му с Красьо са били коректни и те са били близки само, доколкото е допустимо за един докторант и неговия ръководител. “Допирната точка между била дисертацията и тяхната "обща задача“, каза ректорът, а снимките, на които двамата танцуват, обясни така:

"Тези снимки, които са извадени от контекста са от студентски празници, където има много студенти. Те си канят чалга певици, както се вижда, и тогава всеки студент иска да се снима с ректора и всяка певица така или иначе стига до ректора, за да го поздрави. Тогава всички в залата щракат. Краси също е издебнал такъв момент и е влязъл в кадъра. Това са традиционни вечери“.

Ректорът не вижда нищо нередно и в това докторантът му да печели поръчки на академията.

В сигнала си преподавателите твърдят, че само няколко месеца преди да гръмне скандалът, разтресъл съдебната система, свързаната с Красимир Георгиев фирма “Билд инвест” ООД сключва договор за ремонта на едно от студентските общежития на академията. Година преди това същата фирма е спечелила още една поръчка за ремонт. Общата стойност на двете поръчки с ДДС е близо 8 млн. лева.

По думите на Костов методът на предоставяне на поръчката е уникален - не е имало нито търг, нито конкурс, а изпълнителят е избран чрез “състезателен диалог“.

"В университета има строго установена практика, ние сме икономисти с опит и едва ли бихме се опитали да правим такъв елементарен търг, както се опитват да обяснят“, каза ректорът. Той освен това не знаел, че спечелилата фирма е близка до неговия докторант Красьо Черния.

"Сега от пресата научавам, а и не ме е интересувало, тъй като имам заместник-ректор, на който възлагам да извърши цялата процедура, има комисия. Аз съм научен ръководител, снимал се е до мен, но какво общо има това с ремонта на общежитията?“, попита Адамов.

Според заместник-ректора Георги Герганов, в случая с ремонта Законът за обществените поръчки е спазен, като са се явили три фирми.

Ректорът Адамов за последен път се чул с Георгиев “преди да започнат съдебните му истории “. "Виждах го, че много говори по телефона, но не мислех, че има големи контакти, а че просто се хвали", заяви ректорът по повод богатия телефонен указател на Красьо.

Адамов определи като абсурд твърденията, че именно Красьо със своите контакти му е помогнал да стане ректор на академията. "Никой преподавател не би повярвал на подобна лъжа. Битката беше оспорвана, аз спечелих с един глас срещу достоен конкурент“, каза той. Освен това Красимир Георгиев вече не бил докторант, защото след като започнали скандалите около него не си е платил няколко вноски.

Затова пък се оказа, че приятелката на Красьо, фолкпевицата Магда, също е била отличничка по финанси в академията, без обаче преподавателите да са я виждали.

Преподаватели обвиняват ръководството на академията във феодализъм

Извън аферата с Красьо преподаватели и студенти обвиняват Адамов, че е превърнал университета във "феодално владение". Според работещи в академията има "централизиране на властта и тотален контрол върху отделните звена", ограничават се възможностите за допитване до студентите.

Ремонтите на общежитията не са единствената съмнителна финансова операция в академията.

Уволненият преподавател Калин Костов заяви, че в Окръжната прокуратура има проверка срещу заместник-ректора Георги Герганов за това, че 2.5 млн. лв. от парите на академията са дадени на банка, но само срещу 2% лихва.

Герганов обясни, че става въпрос "за един депозит, при който лихвеният процент е нормален, при положение, че банката е поела и ангажимент да предостави за срока на депозита автомобил за ползване на Стопанската академия".


Reply author: moderator
Replied on: 12/11/2009 14:08:17
Message:

Янев обяви 6-ма ”незаконни” министри
11 декември 2009 / Nеws.dir.bg

http://dnes.dir.bg/2009/12/11/news5531950.html
Шестима министри от кабинета „Борисов” по закон не могат да са министри, защото са декларирали данни с невярно съдържание и имат несъвместимост с тази длъжност.

Това съобщи лидерът на РЗС Яне Янев, който оповести и имената на членовете на кабинета, уличени, според него, в конфликт на интереси, предаде БГНЕС. Това били вицепремиерът и министърът на финансите Симеон Дянков, министърът на външните работи Румяна Желева, просветният министър Сергей Игнатов, министърът на културата Вежди Рашидов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев, екоминистърът Нона Караджова.

Янев добави, че общо 14 министри са подали декларациите си за конфликт на интереси извън предвидения в закона 7-дневен срок, предаде БТА. Той допълни, че в част от тези декларации има неверни данни.
От РЗС ще подготвят сигнал до Върховната касационна прокуратура с искане за проверка на неверните данни в подадените от министрите декларации.


Reply author: moderator
Replied on: 12/15/2009 13:24:15
Message:

От в. Сега, 15.12.2009 г.:

http://www.segabg.com/online/new/articlenew.asp?issueid=4588§ionid=2&id=0000201


БЕЗ ЗАКРИЛА

Проверки са правени и във висшите училища. Всички нарушители са запазени в анонимност заради личните данни, с изключение на сигнал за конфликт на интереси при ректора на УНСС, който е препратен за проверка до председателя на Общото събрание на вуза. Става дума за катедрата, в която като ръководител и подчинен са работили проф. Борислав Борисов и неговата дъщеря. Проф. Борисов вече е напуснал катедрата, обясни снощи той пред "Сега".


Reply author: moderator
Replied on: 02/01/2010 13:15:13
Message:

20 на сто от студентите влизат с измама
в. Монитор
29-01-2010

http://www.vobg.net/article.php?id=34959
Всеки пети български студент е влязъл в университет с незаконни методи. Това показва проучване на учени от американския университет "Вандербилт" от януари 2010 г., представено от Нов български университет вчера. В България данни за висока корупция има по цялото трасе на образователния процес във висшите училища, сочи изследването. Между 79 и 84 на сто от студентите са наясно с практиките за незаконно приемане на подкупи, 45 на сто знаят, че официалната система "може да се заобиколи", а 36 на сто смятат, че изпитните резултати подлежат на "поправяне". Според данните от допитването корупцията в университетите в страните от Източна Европа расте и застрашава качеството на висшето образование. Резултатите от проучването поставят под въпрос стойността на дипломите от шест държави в Европа и Централна Азия, като четири от тях са на Балканите, а сред тях е и България.Според проучването нивото на корупцията в различните учебни дисциплини зависи от пазарното търсене. Най-често на практика фалшиви дипломи у нас се намират в медицината, правото, икономиката и инженерните науки.Ръководството на Нов български университет вчера обяви, че за да противодейства на този процес ще организира на 24 февруари в София кръгла маса на тема "Студентското оценяване и корупция във висшето образование". На нея висшето училище ще представи резултатите от анкетно проучване на корупцията сред студентите от Софийския университет, Техническия университет, Медицинския университет, НБУ и ХТМУ.За участие във форума са поканени ректорите на висшите училища, членовете на комисията по образованието, науката и въпросите на децата, младежта и спорта към НС, представители на МОМН, на Националната агенция за оценяване и акредитация, председателите на студентските съвети на университетите, представители от Академията на МВР.


Reply author: moderator
Replied on: 02/02/2010 14:00:36
Message:

Корупционен скандал в хърватски университет завърши с осъдителни присъди
От Дневник
02 фев 2010
http://www.dnevnik.bg/sviat/2010/02/02/851550_korupcionen_skandal_v_hurvatski_universitet_zavurshi_s/

Деветнадесет души, замесени в така наречената афера "Индекс" в загребския университет, бяха осъдени от окръжния съд в хърватската столица за това, че са продавали изпити в икономическия факултет на учебното заведение, съобщи ТАНЮГ.

Трима от обвиняемите преподаватели бяха осъдени на затвор и забрана за преподаване в университета за определен срок, а останалите 14 получиха условни присъди от шест месеца до една година и осем месеца за злоупотреба със служебно положение, вземане и даване на подкуп и незаконно посредничество. Двама други обвиняеми бяха освободени.

Главният посредник, един от студентите във факултета, на когото колегите плащали от няколкостотин до 2000 евро за положен изпит, бе осъден на две и половина години затвор, а секретарката на факултета - на година и половина затвор.

Произнесените присъди подлежат на обжалване пред Върховния съд.


Reply author: moderator
Replied on: 02/11/2010 16:21:44
Message:

Прокуратурата погна три ВУЗ-а
11 февруари 2010, 17:06Образование
София, България
http://www.blitz.bg/news/article/70321


Нарушенията на законодателството в Югозападния университет в Благоевград, УНСС в София и Стопанска академия – Свищов са в полезрението на министерството и то не от днес. Това заяви образователният министър Сергей Игнатов на заседанието на парламентарната комисия за борба с корупцията и конфликт на интереси.
По думите му всички сигнали са дадени с молба за проверка на Прокуратурата.

Министърът съобщи, че днес при него са били представители на Сметната палата.

В Югозападния университет тази година ще се направи по-широка проверка за по-дълъг период от време, обясни министърът. За всички сигнали срещу университета има потвърждение от главния прокурор Борис Велчев, че са задвижени проверките.

Нарушенията са различни – от злоупотреби с обществени поръчки до нарушения при провеждане на изпити, вписване на оценките на протоколите, незаконно обогатяване нна служителите на ВУЗ-вете и преподаватели и др.

Отделно Инспекторатът по образованието в Благоевград може да провери Югозападния университет, каза Игнатов.

Той добави, че покрай скандала с подкупния преподавател Петкан Илиев, в УНСС също текат проверки. Там ще се направи проверка и чрез Инспектората по образованието.

"Свищовският университет стана едва ли не емблема на разпад на висшето образование в България", каза още Игнатов.

Докато не се потвърдят всички информации за нарушения обаче, не може да се направи нищо.

По нарушенията в Стопанска академия – Свищов материалите са предадени на главния прокурор и е започнала проверка.

Припомняме, че главният асистент от катедра "Икономикс" на УНСС Петкан Илиев бе освободен от ареста срещу гаранция от 10 хил. лева. Той бе арестуван през лятото за организиране на схема за купуване на изпити в УНСС. Най-скъпо е било незаконното уреждане на кандидат-студенти - 4 хил. лв., а цената на редовен семестриален изпит е била 400-500 лв.

Преподаватели от прочулата се покрай скандала "Красьо" - Стопанска академия в Свищов, са участвали в схема за пране на пари с братя Маргини. Шефове от ВУЗ-а били съдружници в офшорката "Куик Летс" със съпругата на Големия Маргин - Мария Маринова, и с Ирена Атанасова - жена на Димата Руснака.

Скандалът "Красьо" стигна до Академията след като се появиха снимки на Георгиев с ректора на заведението доц. Величко Адамов. Той пък се оказа и научен ръководител на Красьо. Красьо Черничкия бе докторант в Стопанската академия в Свищов, но после бе изключен от нея.

Сигнали за груби нарушения от страна на ръководството на Пловдивския филиал на Техническия университетбяха оповестени през октомври от представители на Българския студентски съюз в Пловдив и потърпевши студенти.

Според студентите, във филиала имало много оценки, нанесени в доситетата им, които липсват в протоколите за изпитите. И обратно - вече поставени на изпит оценки са били променяни в студентските досиета. /БЛИЦ


Reply author: moderator
Replied on: 02/15/2010 10:05:13
Message:

Декан в ТУ-Варна обърна факултета си на часпром
Доц. Атанас Крушев прибира по 6000 евро от кандидат-капитани чрез фирмата на жена си
в. Класа
11-02-2010


Деканът на Факултета по морски науки и екология в ТУ-Варна е използвал ресурси на университета, за да извършва частна дейност, представляваща конфликт на интереси, показа проверка на „Класа”. Доц. Атанас Крушев е използвал базата на Техническия университет, за да подготвя кандидати за капитани с правоспособност до 300 Бруторегистър тона, както и други курсове чрез фирмата на жена си „Яниапрес”. В същото време към ТУ-Варна има разкрит учебен център, който провежда същите курсове. Освен че са използвали базата на Морския факултет, голяма част от преподавателите във факултета начело с доц. Крушев са водили и продължават да водят часове в „Яниапрес”, собственост на Маргарита Борисова Крушева. Около 6000 евро заплаща един курсист за обучението си в частната фирма на семейство Крушеви за курс за правоспособност до 300 БРТ, като обучението се извършва за около 3 месеца. Добрите финансови резултати на шефа на Морския фаултет се потвърждават и от взетия на лизинг „Мерцедес”, с който той предизвиква завист у студенти и преподаватели в университета. „Не желая да коментирам нищо с вас, нито желая да ви чувам някога през живота си“, обяви пред репортер на „Класа“ Мария Крушева, след което изключи телефона си, без дори да изслуша въпросите. „Не съм запознат със случая, но обещавам да направя проверка“, коментира пред „Класа“ зам.ректорът на ТУ-Варна Митко Георгиев. Според него университетът има практика да работи с външни лицензирани фирми, но не се ангажира с мнение дали в случая има конфликт на интереси. „Аз лично съм подавал сигнали за нарушения и фиктивно провеждане на часове до бившето ръководство на ИА „Морска администрация” (ИАМА). Например за провеждани часове по противопожарна подготовка на полигона в гр. Девня, който реално от повече от година е разрушен и не функционира”, обясни пред „Класа” директорът на „Български морски квалификационен център” Александър Калчев. Едно от предложенията на Калчев до ИАМА е било създаване на смесена комисия с участието на администрацията, както и на представители на всички учебни центрове. Тя е трябвало да установи дали съществуват необходимите условия и материална база за обучение, както и дали курсовете се провеждат в действително посочения обем. Срещу предложението обаче най-остро са реагирали семейство Крушеви, съответно чрез Факултета по морски науки и екология в ТУ-Варна и „Яниапрес”. Реална база за обучение за правоспособност до 300 БРТ има само „Български морски квалификационен център” (БМКЦ). Според изискванията е посочено, че за да се получи такъв сертификат, са необходими отделно от теоретичните занимания 30 дни – за вътрешно плаване, и 40 дни – за международно. Самият курс в БМКЦ струва около 6000 лв. - близо два пъти по-малко, отколкото в останалите центрове. Изискванията за квалификация и преквалификация на българските мореплаватели са подробно описани в Наредба 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България. Там ясно е посочено, че с наредбата се определят минималните изисквания и стандарти за компетентност на морските лица към учебните центрове за професионална квалификация, както и към корабопритежателите. За да станеш капитан например, е достатъчно да изкараш курс, който завършва с изпит с 1500 тестови въпроса (както листовките при вземането на книжка за МПС). Задължителните изисквания за предварителна подготовка не съществуват в последната редакция на Наредба 6, направена по времето на отстранения шеф на Изпълнителна агенция “Морска администрация” кап. Николай Апостолов. В морската столица има няколко центъра, в които провеждат курсове за квалификация и преквалификация на моряците. БМКЦ, който се отдели при приватизирането на БМФ, но остана търговско дружество на Министерството на транспорта, курсове правят и Висшето военноморско училище, Техникумът по корабостроене и корабоплаване, Техническият университет, който си създаде специален център за обучение, както и „Яниапрес“. За да покрият стандартите за обучението, те трябва да имат собствена база за практическото обучение, или да са сключили договор с някой с такава, например бързоходна дежурна лодка или голям плавателен съд. Засега обаче само БМКЦ и Морското училище имат собствена база, която отговаря на критериите и позволява обучаващите се да получат знанията си на практика. Според хора от бранша във Варна имало центрове, които са сключили договор с кораб “Академик” за провеждането на курса за обучение със спасителни лодки. Когато това се случвало обаче, се оказало, че корабът не разполагал с необходимата материална база, нито със съответната лодка. Друг фрапиращ случай, за който научи “Класа”, е компютърната симулация. Много курсисти изкарали преквалификацията си вместо на практика, пред компютъра. Това обаче не било симулация като тази на пилотите, а най-обикновено пресъздаване на ситуация, която не може да даде необходимите минимум практически знания на участниците в курса.
Проблемът с фиктивните часове в капитанските курсове обаче не е само във Варна. „Най-трудното в целия курс беше попълването на присъствените листове, като това ни отне близо ден и половина”, обясниха пред „Класа” капитани, завършили обучението си в Бургас. Според тях целият курс е преминал в не повече от 80 часа, въпреки че по програма тези часове трябва да са много повече. „Може да си зададем въпроса, защо БМКЦ за миналата година няма нито един участник в курса, независимо че цените са два пъти по-ниски от тези на конкуренцията“, коментираха от морската гилдия. Според тях от нелоялната конкуренция губи държавата, а освен това нивото на професионалната квалификация на завършилите спада все повече и повече.


Reply author: moderator
Replied on: 03/01/2010 11:52:48
Message:


Над 10 университета отиват на прокурор за корупция!01.03.2010 12:12 | Обновен на 01.03.2010 12:07 | 2
http://education.actualno.com/news_287253.html

Просветният министър обяви още, че от следващата година се променя радикално финансирането на университетите
Сред примерите, които той даде, са изисквания за "дарение" между 3 и 5 хиляди лева при прехвърляне от един университет в друг

Образователният министър Сергей Игнатов е дал 10-12 университета на прокуратурата, заради случаи на различни нарушения, включително и корупция, предаде АСН.

Връчих папките на главния прокурор в деня, в който встъпих в длъжност и в момента текат проверки. В някои от университетите има случаи на повече от едно нарушение, съобщи Игнатов.

Сред примерите, които той даде, са изисквания за "дарение" между 3 и 5 хиляди лева при прехвърляне от един университет в друг.

Някои от ВУЗ-те пък искали оту студентите, които ги напускат за да учат другаде, по хиляда лева, за да им върнат дипломите за средно образование.

Има и случаи за незаконна стопанска дейност, както и искани по-високи такси от български студенти, които се връщат да учат у нас от университети в Европа.

Просветният министър обяви още, че от следващата година се променя радикално финансирането на университетите на базата на оценката, която британска агенция ще изготви за тях. Най-много пари ще получават ВУЗ-ове, чиито студенти са се реализирали най-добре на трудовия пазар.


Reply author: moderator
Replied on: 09/10/2010 09:55:52
Message:

Проверяват министър Игнатов за ходатайство
00:45 | 10 септември 2010

http://dnes.dir.bg/news/sergey-ignatov-nbu-magistar-7058698

Министърът направил директор на театър магистър без да е бакалавър, според сигнал, получен в парламента
Антикорупционната комисия в НС проверява образователния министър Сергей Игнатов дали като ректор на Нов български университет е записвал студенти неправомерно.

Повод за проверката е сигнал срещу Игнатов, стана ясно по време на заседанието на комисията вчера, пише "Стандарт".
В него се посочва, че доцентът е записал директора на Старозагорския оперетен театър Веселин Стойков в курсове на частния ВУЗ, а след това директно го е прехвърлил в магистърска програма. През цялото време Стойков не е имал завършена бакалавърска степен.
Макар правилникът на НБУ да позволява подобна маневра, академичната автономия в случая е възможно да влиза в конфликт с действащия закон за висшето образование, уточниха от комисията.

В документа е записано, че магистър у нас се става след придобиване на най-малко бакалавърска степен. Ако бъде установено, че практиката курсанти да стават магистри е противозаконна, наредбите на университетите ще трябва да бъдат променени. По същество обаче това прави и дипломите на завършилите по този начин нелегитимни.

От комисията ще разследват и друг случай на нарушения във висши училища. На мушката ще са ректорът и зам.-ректорът на Варненския Технически университет. Проверка по случая е установила, че двамата са обявявали обществени поръчки, които са спечелени от приближена до тях фирма.


Reply author: moderator
Replied on: 09/10/2010 12:59:45
Message:

И още по същата тема:

Искали да омаскарят просветния министър
10.09.2010, 13:42 (обновена 10.09.2010, 13:49)
Диляна Панайотова

http://news.ibox.bg/news/id_1254561314

В подадения сигнал до комисията за борба с корупцията просветният министър Сергей Игнатов съзря нелоялна конкуренция и атака срещу него.

Искат да се постави под съмнение законността на магистрите, коментира той. За вчерашната тема на заседанието на антикорупционната комисия Игнатов е научил от вестниците. "Поне да ми бяха казали, че ще ме омаскарят", посочи още министър Игнатов.

Припомняме, вчера по време на заседанието на парламентарната комисия за борба с корупцията стана ясно за получен сигнал, че директорът на старозагорския оперен театър е с фалшива диплома, тъй като е станал магистър без придобита бакалавърска степен.

"За магистри хора не се приемат без бакалавърска степен, заяви министърът на образованието в кулоарите на парламента", в отговор на въпрос на news.bg.

„Той не е приет за магистър, а за курсист", поясни Сергей Игнатов. Тази практика съществува, допълни той и уточни, че тя е в подкрепа на хората, на които им предстои да се дипломират като бакалаври през септември и октомври.

През тези месеци е и приемът за магистратури. Игнатов обясни, че Нов български университет е възприел практиката да се приемат курсисти, за да може бъдещите бакалаври и кандидат-магистри да не пропуснат сроковете и да продължат висшето си образование.

Ако един студент закъснее със записванията поради забавено дипломиране като бакалавър, той ще може да постъпи в магистърска програма и няма да му се налага да чака поне година до следващия прием.

"Изучаваните курсове се акредитират, затова е и кредитната система", посочи Сергей Игнатов. Нормално е университетите да бъдат отворени, заяви още образователния министър.


Reply author: moderator
Replied on: 12/06/2010 13:56:35
Message:

Калина - първата бомба, която гърми
автор: Милена Милева

http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=699522

Скандалът с дипломата менте на бившата шефка на Държавен фонд "Земеделие" Калина Илиева ми напомни за ония "качествени" българи, които ме помолиха да им направя фалшива германска диплома от университета в Аугсбург.

Отказах им, естествено, но това не попречи на някои от тях да се сдобият с фалшиви документи за завършено образование от другаде и към момента да са на престижни позиции - и в България, и в Германия.

Кандидат-юрист ми каза преди време - когато още живеех в Бавария, че се е заел да прави фалшива диплома на нашенец, който го мързеше, ама много, да търка столовете в библиотеката и да заляга над учебниците. Фалшификаторът не ми довери схемата на измамата, а аз не му и повярвах.

По-късно разбрах, че измамата се е оказала успешна - поне до момента. Българският студент в Германия, на когото направиха фалшива диплома, се върна и прави успешна кариера в родината ни. Той си взе изфабрикувания документ и работи от първия ден, в който стъпи на българска земя - във фирмата на баща си.

Истината е, че получаването на истинска диплома в Германия не е никак лесно. И там, а и другаде в чужбина, не дават много-много шанс на умните чуждестранни студенти да изпъкнат пред техните.

Специално в Германия българите са третирани във висшите учебни заведение по същия начин като самите германци - без каквото и да е снизхождение или не дай боже, привилегии. Прието е, че българските студенти трябва да знаят немски подобно на майчин език.

За тези българи, които не успяват да се справят с високите изисквания, очевидно има други канали на "пробив" в живота и той коренно се различава от пътя, по който вървят честните студенти.

Българинът, който ръководи бащината си фирма с фалшифицирана диплома, сега гордо върти международен бизнес, подбира си много внимателно приятелите, а още повече приоритетите, не говори с всеки. И страни най-вече от онези свои бивши колеги, завършили по „нормалния" начин в Германия.

Истината обаче е, че доста хора знаят как той се сдоби с диплома менте, досущ като тази на бившата шефка на Държавен фонд "Земеделие".

Момчето, което му изфабрикува фалшивия документ, не може да стане юрист, защото го скъсаха на всички възможни изпити и поправки, заради което имаше разправии с амбициозните си родители. Това обаче не му попречи да навлезе в германските държавни структури и да получи служба, която му е в кърпа вързана чак до пенсия.

Чак сега, след случая с Калина Илиева, осъзнавам задълбочения интерес, с който някои от българските ми познати в Германия разглеждаха дипломата ми. На едно събиране ми поискаха припряно документа. Уж ми се радваха и честитяха, но всъщност много обстойно изследваха хартията на дипломата ми, оглеждаха буквите, оценките, шрифта, печата - сякаш фотографираха всичко в съзнанието си.

Дали ще се мъчиш години, за да получиш истинска диплома, или ще платиш за фалшификат, е въпрос на личен избор. Докъде могат да стигнат нещата, когато свикнеш да живееш в лъжа, се вижда ясно от случая „Калина Илиева".

Но мен ме тревожи по-скоро друго нещо. Като имам предвид, че фалшификатите си бяха доста популярни още докато бях в Германия - чудя се колко ли наши студенти всъщност за „завършили" с такива „дипломи". И на какви ли позиции са сега, колко ли милиони управляват?

Всъщност може да се окаже, че Калина Илиева е само първата бомба от поредицата, която тепърва ще започне да гърми.


Reply author: kkabakciev
Replied on: 12/06/2010 14:30:45
Message:

Аз пък бих искал да попитам друго.

АМИ ФАЛШИВИТЕ "НАУЧНИ ПРОИЗВЕДЕНИЯ" НА БЪЛГАРИ В БЪЛГАРИЯ ЗА СТЕПЕНИТЕ "ДОКТОР" И "ДОКТОР НА НАУКИТЕ", ЧРЕЗ КОИТО СЕ ПОЛУЧАВАТ ИНАЧЕ НЕФАЛШИВИ ДИПЛОМИ?


Reply author: moderator
Replied on: 11/18/2011 07:36:07
Message:

Изпити и заверки в УНСС обещавани срещу 300 лева
автор(и): Труд , 22:47, 17.11.11
Доротея ДАЧКОВА


http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1117423

Изпитите в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) са се търгували най-често по 300 лв. Това става ясно от обвинителния акт срещу бившия преподавател Петкан Илиев и неговия съучастник Боян Тренчев, научи “Труд”. Според прокуратурата те са търгували с влияние. За това престъпление Наказателният кодекс предвижда затвор до 6 години или глоба до 5000 лв.

Първото заседание по делото е било на 29 септември, разказаха запознати. Тогава прокуратурата е предложила споразумение с Тренчев за минимална условна присъда което е одобрено от съдия Емилия Колева. Делото срещу Илиев е било отделено. Присъдата по споразумението влиза в сила веднага.

На следващия ден обаче главният прокурор Борис Велчев е поискал отмяна на споразумението и разглеждане на делото срещу Илиев и Тренчев по общия ред. Сега се чака думата на Върховния касационен съд, който трябва да реши дали да възобнови делото срещу Тренчев, обясниха от СГС. Затова процесът още не е насрочен пред първата инстанция. Ако ВКС възобнови делото, той може да нареди да се разпредели на нов съдия. Ако върховните магистрати откажат на главния прокурор, подсъдим ще остане само Илиев и процесът задължително ще се разпредели на друг съдия.

Делото е внесено като секретно от прокуратурата, тъй като по време на разследването са използвани СРС.

В кориците му не се разкрива държавна тайна. Затова и съдия Колева е преценила, че делото трябва да се гледа при открити врати.

Скандалът с Илиев се разрази през лятото на 2009 г. Тогава от прокуратурата обявиха, че това е първият сериозен успех на разследващите срещу търговията с изпити в университетите. От МВР твърдяха, че имат свидетели и данни и за други хора, замесени в корупционната афера, но никой друг така и не бе обвинен по делото.

След като Илиев и Тренчев прекараха 72 часа в ареста, Софийската градска прокуратура ги пусна под гаранция - 10 000 лв. за Илиев и 5000 лв. за сочения като негов съучастник 37-годишен мъж от Благоевград. Мотивът на прокуратурата да не иска от съда постоянното им задържане бе, че няма опасност те да се укрият или да попречат на разследването. След задържането му Илиев бе изключен от УНСС.

На прокуратурата й трябваха 2 години, за да приключи с делото и да го вкара в съда. Смениха се двама наблюдаващи прокурори, чакаха се експертизи на студентски книжки. Според първоначалната информация цената на уреден изпит или заверка е била между 500 и 4000 лв. Сумите, за които се говори в обвинителния акт, са много по-малки.

Прокуратурата твърди, че корупционната схема е действала от началото на месец май до средата на юни 2009 г. През това време Боян Тренчев е поискал и приел парични суми, за да упражни влияние при вземането на решения от длъжностни лица - преподаватели в различни факултети и катедри на УНСС. Той обещавал, че те ще впишат оценки за взети успешно изпити в протоколи и студентски книжки.

В обвинителния акт се разказва за 6 такива случая, свързани с 8 преподаватели. Първият е от 15 май 2009 г. Тогава той поискал 300 лв., които взел в края на месеца от Владимир Андреев, за да упражни влияние върху проф. Станка Тонкова, преподавател по “Прогнозиране и планиране”, която да впише оценка за успешно взет изпит в студентската книжка на Невена Петрова.

През май 2009 г. Тренчев поискал и приел от Емил Иванов неустановена по разследването сума, за да въздейства върху преподавателя по “Основи на микроикономиката” доц. Венелина Трифонова. Целта била в студентската книжка на Иванов да има оценка за издържан изпит при Трифонова.

Ангел Пешев дал 300 лв. за изпита на Симона Паскова по “Прогнозиране и планиране” при Марин Маринов, главен асистент по тази дисциплина. Пешев дал 600 лв. и за два изпита на колегата си Светослав Яръмов. Срещу тази сума било обещано влияние върху проф. Пано Лулански, който преподава “Институционална икономика” и върху образователния министър от кабинета “Сакскобургготски” доц. Игор Дамянов, преподавател по “Международни отношения”.

От Цветан Петков били поискани 800 лева, за да “вземе” два изпита - по маркетинг и по световна икономика. Първият изпит отново е при гл. ас. Красимир Маринов, а икономиката - при доц. Димитър Стойков.

Тренчев поискал и взел 300 лв. и от Десислава Панева, за да въздейства върху преподавателя по “Основи на управлението” доц. Ангел Доралийски да й напише положителна оценка.

След като Тренчев събрал парите, той ги дал на Петкан Илиев, който трябвало да свърши същинската работа, като окаже влияние върху колегите си преподаватели. Когато делото най-сетне тръгне в съда, се очаква показания да дадат студенти и преподаватели от УНСС.


Reply author: Andrey_Kurtenkov
Replied on: 11/30/2011 18:40:35
Message:

Наистина феноменален анализ, който ме остави без дъх - за един отвратителен бизнес, най-безцеремонно корумпиращ и родните академични среди:
http://svejo.net/1338131-greenwash-watch-2-wwf
"...WWF е идеологически продължител на по-ранните елитарни екологични движения, наречени conservationism. Този термин не съществува на български, защото този тип много дясна и реакционна природозащита не е характерна за България. Тук екологичните движения се раждат края на 80-те и се вливат в антикомунистическата вълна след 89-та. Но след края на 90-те някои от тях започват да развиват и доста директни критики към капитализма. Така или иначе практически всички екологични движения в България включват и някаква форма на мисъл за благосъстоянието на човечеството като цяло. Независимо дали това се прави от лява и/или либерална гледна точка.
Но много хора не знаят, че екологичните движения в западна Европа и САЩ имат доста по-различна история, част от която е много мрачна, а именно въпросните conservationist движения. Например, още през XIX век за целите на изграждането на системата от национални паркове в САЩ са изселвани местните индиански общности и натиквани в резервати. Това е така, защото бялата робовладелска класа е смятала, че коренното население е “вредно и замърсяващо” за “чистата природа”. Този процес върви паралелно с превръщането на най-различни народи в обект на възхищение към “автентичните етнически култури”. Едни от най-жестоките измерения на този процес са изграждането на зоологически градини за хора, където са били излагани различни представители на “традиционни общности”. Много уважаващи себе си буржоазни градове в Европа и САЩ са били горди притежатели на такива експозиции на живи хора през целия XIX век, та чак до средата на XX. Тук имаме двойно дехуманизиране. От една страна, омраза към и унищожение на реално съществуващите начини на живот на маргинализираните коренни общности, а от друга, тяхното буквално превръщане в животни – излагането им в клетки за наблюдение и развлечение на буржоазния елит. Този пример трябва да послужи и като червена лампа за всички, които изпадат в безкритичен езкстаз (независимо в коя посока) всеки път като чуят думата “етническо” (пр. етнически стоки/храна, и т.н).
WWF са наследници точно на тази дясна идеология, а именно разбирането, че виновен за екологичната криза е човекът като такъв, а не капитализма и/или конкретните хора и организации, които практически извършват унищожението. Тази идеология може да се сведе до стремежа на буржоазията да намери кътче спокойствие и стабилност в света, който постянно прекроява и променя. Както кътче за бягство от огромната вина, която инстинктивно усеща, от мащабните унищожаването на природата (напр., намаляването на биоразнообразието) и на човешкия свят (напр. създаването на гигантски гета, на англ. slums, т.е. сметища за “излишни” за капитала хора).
Този тип дясна природозащита се слива много добре с неолиберализма, защото също се опитва да снеме вината от корпоративния елит и да я прехвърли към всички хора. Например докато WWF казват, че всяко малко действие има значение, те не се стесняват да предприемат големи действия в обратната посока, получавайки десетки милиони от едрия бизнес.
...
Организацията в България е създадена през 2006 г., но набира скорост най-вече след големите екологични протести от 2007 г. Постепенно успява да наеме множество ключови за движенията активисти и експерти, вероятно с по-добри трудови условия, повече сигурност и повече пари. Този преход не е толкова сложен за привикналите към технократския евробюрократичен жаргон на донорите на останалите еко организации. Поради това, че екоактивистите са привикнали на този технократски, корпоративен език, трудно могат да отличат социалните и екологичните програми (например съпротивата срещу цианидните мини) от финансираната от Дънди greenwash пропаганда на WWF.
...
Корпоративната екологична и социална отговорност е оксиморон. Най-вече когато става дума за Кока-Кола, Шел, Дънди прешъс металс и цялата палитра от анти-човешки организации, с които WWF работят. Те подменят обществените борби. Представят проблема като решение.
Този тип псевдо-решения са и дълбоко анти-демократични, защото те практически приватизират гражданския избор и обществените решения. Те казват, че не трябва да има обществени и универсални правила за опазване на околната среда и че трябва да се предаде в ръцете на бизнеса. Безкрайното вряскане за “бизнес решения” изпразва демокрацията от смисъл.
WWF са и едни от най-ревностните защитници на търговията с вредни емисии. Тази търговия не е довела до никакво намаляване. Но също в нея се съдържа идеята, че не трябва замърсителите да отговарят за замърсяването (например чрез данъци, глоби и други), а че съвсем легално могат да си купят правото да унищожават планетата ни. И WWF ще ги подкрепи с всички сили.
...
WWF се държат точно като едър капиталист – скъпоструващи реклами по тв, билбордове, много спам в интернет и други, и други. Стремят се да монополизират пазара (на еко каузи), да неутрализират конкуренцията. Агресивната им маркетингова кампания цели да обвърже всичко, което се смята за зелено, екологично, природозащитно и т.н., като директно производно на брендираната им панда.
Все пак не всички са слепи за дейността на WWF и хората усещат, че да се взимат пари от едрия капитал за пропагандни цели не е съвсем окей. Стратегията на WWF тук е да се изкарат жертва, направила компромис с дявола, за да промени нещата. Но истината е, че WWF не правят компромис със бизнеса, за да го накарат да е малко от малко по-добър (което дори да беше така пак е парадоксално). Истината е, че самите WWF се превръщат в бизнес за продаване на зелен PR и консултантски услуги по корпоративната приватизация на екологията. Винаги защитават най-реакционните политически позиции – търговия с емисии, а не данъци за замърсителите например. Безкритична подкрепа за всички сделки за свободна търговия и най-унищожителните корпоративни интереси. Няма случай, при който да са отказвали корпоративни пари."


Reply author: moderator
Replied on: 05/14/2012 21:17:48
Message:

http://www.youtube.com/watch?v=mTURUoNlqdk


Reply author: moderator
Replied on: 06/16/2012 12:05:28
Message:

Задържаха професор във Великотърновския университет с подкуп от 500 лева
09:58 | 16 юни 2012 / Редактор Елица Петрова
http://dnes.dir.bg/news/podkup-veliko-tarnovo-profesor-11371173?nt=4

Университетски преподавател във Велико Търново е задържан с подкуп, съобщиха от ОД МВР Велико Търново.
Служители на сектор „Противодействие на криминалната престъпност” и сектор „Противодействие на икономическите престъпления” задържаха вчера в сградата на факултета по изобразително изкуство към Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” непосредствено след получаване на подкуп, 66-годишния Никола Николов, професор в същия факултет.

Сумата от 500 лв. му била предоставена от студент във връзка с предстояща защита на дипломна работа, предаде "Фокус".

Първоначално професорът поискал от дипломанта 6000 лв., след като младежът обяснил, че няма толкова пари, преподавателят смъкнал тарифата. Полицаите намерили парите при извършен личен обиск на преподавателя, в чанта за документи, която той носел. Той е задържан за срок до 24 часа.

Задържаният с подкуп преподавател е съдействал на разследващите органи. Още преди задържането му е дал обяснения, че е поискал парите, за да заведе граждански иск срещу политическа партия, която не е изпълнила финансовите си задълъжения към него, във връзка с поръчка, която професорът е изпълнил по време на предходната предизборна кампания.

Извършени са последващи претърсвания на два адреса, обитавани от професора на територията на община Велико Търново и Община Елена. По случая е образувано досъдебно производство. Работата по документиране на цялостната му престъпна дейност продължава.


Reply author: moderator
Replied on: 06/17/2012 21:48:19
Message:

Проф. Никола Николов: Не съм взимал подкуп, беше клопка!
17 Юни, 2012
автор: frognews.bg
http://www.frognews.bg/news_45693/Prof_Nikola_Nikolov_Ne_sam_vzimal_podkup_beshe_klopka!/

Не съм взимал пари от студент или от който и да било. Това с подкупа беше клопка. Предложи ми пари, но аз отказах, стана разправия и тогава нахлуха полицаи. Това разказа пред Фрог нюз проф. Никола Николов от Великотърновския университет.
Известният художник и преподавател по графичен дизайн не може да си намери място от провокацията, в която попаднал.
Медиите разпространиха съобщението, че проф. Николов е арестуван с 500 лв, които взел от студент, за да му уреди приемането на дипломната работа. Той бил поискал от младежа 6000 лв, но онзи казал, че няма толкова пари и преподавателят склонил на скромните 500 лв.

Това момче не показваше данни още в първи курс и аз съм изразявал гласно мнението си по въпроса. Преместиха го в друга група, но сега пак го върнаха при мен. Казах, че няма да подпиша минаването на дипломната му работа, защото няма качества. Ще отстоявам това мое мнение, категоричен бе професорът.

Полицаи претърсили щателно ателието му в София, но освен рисунки и награди, не открили нищо друго.

Кариера, градена десетилетия се срина за 5 минути, заради скалъпена случка, бе горчивият коментар на единствения наш художник, носител на Наградата за мир на ООН в областта на изобразителното изкуство


Reply author: nivine
Replied on: 07/26/2012 15:46:32
Message:

Дипломите ни са прост къс хартия
автор(и): Анета Петкова,
26.07.12
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1478577


Reply author: moderator
Replied on: 07/30/2012 12:28:12
Message:

По темата, повдигната от nivine през погледа на Ясен Бояджиев:

Щом и магаретата завършват
by newswriter on 30/07/2012 9:55 AM
Дойче Веле
http://kafene.net/analysis.html?fb_1101652_anch=26034308

Решението на Турция да не признава българските дипломи е шамар за властите в София, но и шанс за българското висше образование, убеден е Ясен Бояджиев.

Официална институция на турската държава обяви, че спира да признава българските дипломи за висше образование. Затова завършилите в български висши учебни заведения да не подават молби за признаване на дипломите си. Спира се и приемането на молби за прехвърляне от български в турски университети, както и на молби за издаване на уверения, че желани от турски кандидат-студенти български университети са признати от турската страна.

Причината – натрупали се данни, че турски студенти в България фалшифицират оценки, анотации, печати, академични справки, получават по незаконен начин оценки и се дипломират без да посещават учебни занятия. Разпространението на фалшификациите вече било придобило формата на „организирана престъпна дейност”.

Корупция на едро и на дребно

Новината е изненада само за българските власти, които три дни след разпространяването й мълчаха, а после успокояващо обясниха, че спирането не било „спиране”, а само „замразяване”. Сякаш има някаква разлика.

Всъщност, турската държава посочи в прав текст и на висок глас проблем, за който всички знаят, но не говорят, защото не могат да го докажат. А и да говорят, няма кой да ги чуе. Обучението на чуждестранни студенти в България отдавна е пропито с корупция.

Тя, от една страна, е организирана „на едро” – чужденците плащат високи такси и, за да им вземат парите, учебните заведения ги „добутват” до дипломиране независимо от знанията им. „Добутването” пък отваря възможност за корупция „на дребно”, при която отделно от таксата може и трябва да се купува всеки изпит, всяка оценка и всеки документ.

Вината е и на онези студенти, чиято цел е именно да си купят диплома. Те обаче идват именно в България, защото тук това е не просто възможно, а и лесно и организирано. Покрай тях „изгарят” и онези, които са дошли да учат истински, защото и към тях системата често се отнася като към „дойни крави”.

Проблемът е много по-дълбок

Разбира се, далеч не всички студенти и преподаватели са въвлечени в тази „организирана престъпна дейност”. Те обаче очевидно не са в състояние да й се противопоставят. През тези дни форумите под новината от Турция бяха изпълнени със стотици, повечето от които, естествено, анонимни свидетелства за това. Сред тях от време на време се чуваха и загрижени за етническата чистота на студентството патриотични гласове на задоволство, че сега турските студенти ще се махнат. Дори и да стане обаче, това няма да промени нищо.

Защото проблемът е много по-дълбок и засяга не само образованието.

Защото корупцията е разпространена не само сред чуждите, но и сред българските студенти, за които купуването на дипломи у нас е също така лесно.

Защото и без турските студенти цялостното ниво на висшето образование у нас ще си остане критично ниско. Както бе написал участник във форумите – „и магаре да вържеш, ще завърши”.

Защото още по-ниско е нивото на средното образование, излъчващо бъдещите студенти.

Защото съзнаващите ползата от качествено образование са малцинство, доминирано от мнозинството на неграмотността, тъпотата и чалгата. А възцарилата се враждебност към знанието се вижда с просто око и по върховете на държавата, попъплени от всевъзможни „калинки”.

Какво е решението?

Ще мине време и вероятно след съответните преговори, политически и дипломатически маневри проблемът с българските дипломи в Турция ще бъде някак замазан. За назидание може да бъде „хваната” някоя фалшива диплома и да бъдат разобличени някои и други корумпирани студенти и преподаватели, за да се демонстрира засилен контрол. Истинското решение обаче е невъзможно без дълбоки реформи, при това не само във финансирането на неизброимите български висши учебни заведения.

Турското решение е несъмнен шамар за властите в София и неприятен удар както за засегнатите студенти, така и за разчитащите на парите им.

То обаче е по-скоро добра новина за българското образование. Защото, назовавайки болезнено ясно проблема, може да помогне отвън за предоляване на вътрешното безсилие и нежелание за реформи.Reply author: moderator
Replied on: 07/30/2012 17:33:14
Message:

Ето и позицията на министър Игнатов:

Турски граждани са фалшифицирали дипломи
автор: Труд онлайн
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1485282

Турски граждани са правили фалшификации върху редовни и вече легализирани български дипломи за висше образование. Това обяви министърът на образованието Сергей Игнатов на извънредно заседание на Съвета на ректорите. Изявлението му идва седмица след решението на Турция да спре признаването на дипломи от български висши училища под предлог, че "фалшифицирането на оценки от изпити и на самите дипломи е придобило размерите на организирана престъпност".

Игнатов обяви, че е била подправяна информация за хорариумите и оценки в приложенията към дипломите.

Министърът на образованието заяви, че държавата ни не може да носи отговорност за фалшификациите на частни лица и обвини медиите, че са провокирали скандала като непрекъснато пишат колко некачествено е българското образование.

На извънредно заседание на Съвета на ректорите представителите на висшите училища също отхвърлиха обвиненията и поискаха МВнР да изпрати протестна нота до Турция и въпросът да бъде отнесен до Брюксел, тъй като замразеното признаване на дипломи от Анкара било "пробив в европейското образователно пространство". От министерството възнамеряват да изпратят делегация в Турция, която на експертно ниво да убеди местните власти, че има механизъм за проверка на истинността на дипломите и не се налага замразяването на тяхното признаване.

От думите на Игнатов стана ясно, че официалната информация по въпроса, с която разполагат българските власти, е оскъдна. "Официалната информация е за една фалшифицирана диплома и то за приложение в нея. Има подозрения за повече, но ние нямаме официален документ", каза Игнатов. По думите му турската реакция е дошла след оплакване на турски студенти в България при среща с турския посланик.

Не е ясно и какви разговори са проведени до момента с турските власти. Игнатов обяви, че е изпратил "пратеник" при турския министър на образованието, но отказа да посочи кой е той, посочвайки, че е "доста високопоставено лице в България".

Министърът не изключва напълно участие на българи във фалшифицирането на дипломи и посочи, че ако бъдат открити виновни, ще бъдат наказани.

Игнатов не вижда забавена реакция от страна на българските институции по казуса, но пък смята, че сериозна вина за скандала носят медиите.

"Колкото повече се пише, че българското образование е некачествено, толкова повече конкуренцията се възползва. Нихилизмът само ще доведе до разрастване на скандала, ако скандал изобщо има в случая", обяви Игнатов. Според него в турската реакция има икономически подбуди, тъй като в условия на криза съседните страни искат да задържат студентите си вместо да плащат наеми и такси в друга държава.

"Проблемът не е в българската образователна система. Българското образование е по-добро от парите, които се дават за него", каза Игнатов.


Reply author: George_Chaldakov
Replied on: 08/02/2012 13:43:01
Message:

БАКАЛНИЗАЦИЯ НА УНИВЕРСИТЕТИТЕ. Част 2

Д-р Георги Чалдъков


Прeди 2-3 година написах и свободолюбивите електронни вестници публикуваха „Бакалнизацията”. Тогава един от главните редактори пусна статията под заглавието „Балканизация на университетите” – той помислил, че съм направил печатна грешка. Писах му, че не съм сгрешил, и той публикува „Бакалнизацията”. Там като заключение пишеше: „Университетът е Alma mater, ръководена от любознание, а не бакалница, в която бай Ректор продава звания на преподаватели и дипломи на чуждестранни студенти.”
Преди години Гърция отказа да признава дипломите на български университети и въведе приравнителни изпити. Сега Турският съвет за висше образование реши да замрази признаването на дипломи и академични справки, издадени в България. Това ще засегне една от най-големите общности на чуждестранни студенти у нас – около 6-7 хиляди студенти от Турция, повечето от които учат като чужденци срещу 3-6 хиляди евро годишни такси, което – заедно с парите за квартири, общежития и храна - означава около 50 милиона евро, които остават годишно в България.
„Непризнаването на българските дипломи е поредният икономически натиск от страна на Турция.” – каза един академик. „Това е дипломатически проблем и няма общо с качеството на българското висше образование” - каза един от софийските ректори (преди време той се хвалеше, че техният медицински университет няма финансови проблеми, защото обучава много чужденци).
“Но не съвсем”, както през 1973 г. в Мадрид в лекцията си “Моята проза” казва Хорхе Луис Борхес: „Еstaba solita (беше самичка), това не може да се каже на други езици, може би на английски бихме могли да кажем she was all by herself, това може да се доближи до умалителното solita, но не съвсем.”
Което означава, че българските университети са повече икономически, отколкото академични проекти. Затова по данни на Шанхайския рейтинг няма български университет в първите 500 в света. Този рейтинг показва, че през 2010 г. страните от Европейския съюз са представени с 191 университета в първите 500, докато САЩ имат 154, Япония – 25. От европейските университите най-много са тези в Германия – 39, и Великобритания - 38. Само 9 университети от Централна и Източна Европа (Полша, Унгария, Чехия, Словения) са сред първите 500.
Според друга световна класация българските университети са подредени така:
1. Софийски университет "Св. Климент Охридски" - 777-мо място

2. Нов български университет - 1816-то място

3. Американски университет в България - 2380-то място

4. Технически университет в София - 2409-то място

5. Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" - 3088-то място
Вярвам, че българските министри и ректори са прочели романа “Дзен и изкуството да се поддържа мотоциклет” на американския писател Робърт Пърсиг, където пише: "Истинският университет е състояние на духа. Истинският университет е безсмъртната същност на самия разум." В другия университет "в добавка към това състояние, наречено разум, съществува и една законна юридическа личност, която за нещастие носи същото название, но която е нещо съвършено различно. Тя притежава имущество, може да изплаща заплати или да получава пари и да се поддава на законодателен натиск. Но този втори университет, юридическата личност, не може да преподава, не създава нови знания и не може да оценява идеи. Той не е истинският университет въобще."


Reply author: Andrey_Kurtenkov
Replied on: 10/07/2012 19:23:08
Message:

WTF???
http://prodavalnik.com/prodavam-diplomi-za-sredno-i-visshe-obrazovanie-i10457969


Reply author: moderator
Replied on: 03/25/2015 10:24:42
Message:

10 бона подкуп за докторант в СУ!

http://www.vsekiden.com/169130


Златин Златев, който изуми с юридическите си познания един от най-елитните университети в света - британския Кеймбридж, е бил изнудван за 10 000 лева, за да получи място като докторант в Юридическия факултет на Софийския университет, научи единствено „Всеки ден" от негови колеги.

Грандиозният скандал около Златин тръгна в края на миналата седмица, когато се оказа, че той 3 години е бил късан на изпита за докторант по гражданско право. Златев е завършил „Св. Климент Охридски" през 2005 г. и заработил като юрист. Желанието му обаче било да следва докторантура по право в Алма Матер, но през 2008, 2009 и 2011 година го късали с аргумента, че се представил „изключително зле".

„Всеки ден" обаче разкри, че причината за провала не е в неговата интелигентност, високо оценена във Великобритания, а в категоричния му отказ да даде рушвет от 10 бона. След като видял, че по нормален начин няма да пробие, Златин заминал за Лондон, за да упражнява професията си. От тази година вече е в Кеймбридж като докторант по гражданско право. Уникалното е, че у нас мъжът е късан три пъти, а в елитния английски вуз е постигнал най-добрите резултати на теста за последните 10 години! „Вие сте гордост за нашия университет", казали му от Кембридж.

Златин Златев се амбицирал и подал жалба за резултата от последния си изпит за докторант. „В отговор проф. Иван Русчев, зам.-декан на факултета, ми обясни, че съм се представил много зле на писмената работа, но и като цяло нивото ми на интелигентност не е на нивото на СУ", разказва Златев. Миналата седмица пък написал имейл до бившите си преподаватели със следния текст: „Искам да благодаря на всички затова, че ме амбицирахте да си търся докторантура другаде. Трябва да знаете, че заради такива хора като вас България (и правната наука) са на такова ниво! Дано все пак ви е останала някаква съвест, за да може да си дадете сметка за това".

Маститият зам.-декан Русчев върнал потресаващ отговор: „Радвам се за Вас, г-н Златев, Великобритания е велика страна, именно, защото може да си позволи лукса да приеме и посредствените хора от цял свят, включително и желаещите да мият чинии. В България е доста по-тесничко, има места наистина само за най-добрите. Дано и на Велика Британия да не й се налага да прокопса, както за жалост България, с кадри като Вас. Наистина сте си намерили добре мястото", е дословният отговор на великия професор.

„Никога не съм мил чинии, имам миялна", контрира с усмивка настоящият докторант в Кеймбридж. Колегите му пък попитаха дали е случайност, че и в трите комисии, оценявали писмените работи на Златин Златев, е присъствал зам.-деканът Иван Русчев?!

Писмените му работи изчезнаха мистериозно

Скандалът около премеждията на Златин Златев в Алма матер намериха достойно продължение в петък. Научихме, че писмените работи на Златев, които били „много зле", мистериозно са изчезнали. По закон те трябва да бъдат съхранявани 5 години, но дори последната от 2011 г. я няма в архивите, докладваха ни потресени студенти, наясно с машинациите във вуза.

Там се говори, че единствено ръководителят на правния факултет Сашо Пенов излизал печеливш от скандала. Професорът се страхувал да не бъде сменен на предстоящия избор за декан, планиран на 20 април, от по-популярния свой заместник Иван Русчев. Между двамата имало яростно противоборството, тръгнало около ремонта на зала 272, който се правел с дарения на фондация „Америка за България".

По време на този ремонт, който се проточил повече от година и все още не е приключил, напрежение възникнало и между деканско ръководство на правния факултет и ректората на университет. Те не можели да се разберат относно изпълнението на обществената поръчка. Дрязгите им били в основата да се игнорират от предстоящия изборен маратон неудобни кандидати, какъвто бил Русчев.

Съди Алма матер
за 128 000 паунда

Златин Златев смята да заведе иска срещу Софийския университет на стойност 128 000 паунда за пропуснати ползи, разузна първо „Всеки ден". Информацията ни сочи, че тлъстата сума се калкулира за периода 2008-2011 г., когато мъжът водил предварително загубената битка за място в нашия университет, вместо да продължи кариерата си в Англия. Според Златин за това време, ако не си е губил времето у нас, а е работил на Острова, спокойно е можел да спечели 128 хиляди британски лири, които сега смята да си потърси от Алма матер.


Reply author: Andrey_Kurtenkov
Replied on: 03/28/2015 08:40:02
Message:

Случаят е по-скоро не за корупция, а за тъпотата на кифленската ни джюрналистика и на живеещата в Интернет част от "втората по интелигентност нация в света". Защо - много подробно се опитаха да обяснят много хора по най-различни места в мрежата - изтъкват, че в Кембридж има трийсе и няколко колежа, че в повечето от тях всеки, който може да си плати таксата и знае езика, може "да влезне" на това ниво, на което жалещият се е влезнал (той още не е докторант - след една година ще стане - евенетуално), и пр.
За мен е достатъчно това със "съденето за пропуснати ползи", за да заключа, че момчето не е добре.
Със сигурност професора, срещу когото се жалва не е свят, със сигурност ЮФ на СУ е "гнездото на злото" на нашия преход. Но точно в този случай съм на страната на професора, не само защото обвиненията са тъпи, но и защото става въпрос за лична кореспонденция, за която не знаем дали е истина, какво точно още е включвала и пр. В слуая говоря като човек, на когото вече години наред една групичка (обозначавана от мен като "кучерасти") съвсем целенасочено разпространяват по мрежата неща, уж казани от мен, регистрират профили от мое име, даже един цял сайт (и то в точка ком) поддържат, където пускат изказвания уж от мое име, пускат обяви уж от мое име, и т.н. - в началото си мислех, че ще е много лесно властта да ги хване за ушите, но се оказа че тия неща може у нас да се правят съвсем безнаказано, а живеещи в мрежата празноглавци ги приемат безрезервно за истина - и много бързо се отказах да опровергавам каквото и да е - който няма мозък - да си вярва на щуротии - такива хора за мен не съществуват (щото не са хора, щом нямат мозък).
Та - погледнете пак това за "съденето за пропуснати ползи" - пък после кажете трябва ли да приемаме сериозно това момче...


Reply author: moderator
Replied on: 04/06/2015 12:37:12
Message:

Танев извика ДАНС в министерство на просветата


http://www.vsekiden.com/169825

ДАНС влиза в Министерството на образованието и науката. Спецченгетата са извикани лично от просветния министър Тодор Танев. Той е поискал проверка заради съмнения за финансови злоупотреби в някои дирекции и агенции към МОН, съобщи "Дарик".

Засега това са Центърът за развитие на човешките ресурси и Дружество "Ученически отдих".

И още:

ДАНС и Прокуратурата влизат на проверка в МОН

http://offnews.bg/news/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_4/%D0%94%D0%90%D0%9D%D0%A1-%D0%B8-%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%B2-%D0%9C%D0%9E%D0%9D_486161.html

Държавна агенция "Национална сигурност" и Прокуратурата започват проверка в Министерството на образванието и науката във връзка със сигнали за отклоняване на средства.

Това потвърди министърът на образованието проф. Тодор Танев на пресконференция днес, след като по-рано в агенции излезе информация, че заради озадачаващи кадрови решения е застрашено изпълнението на европейска програма "Еразъм+" на стойност 35 милиона лева.

Проф. Танев отклони въпросите за по-детайлна информация, свързана с проверката, но уточни, че тя ще се съсредоточи в Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, в Центъра за развитие на човешките ресурси и в "Ученически отдих и спорт" - структури, подчинени на МОН.

Министърът говори и по темата за учебниците и заяви, че екип от МОН, Синдиката на българските учители и учители проверяват учебниците за I-IV клас за грешки. Работата им ще приключи до две седмици, след което ще започне и отстраняването на грешките.


"Има натрупана информация за работата на няколко отдела, дирекции, агенции, включително дружество за туристически отдих - не едно и две места, в които има подозрения за натрупани проблеми, организационни и финансови", заяви Тодор Танев.

Според образователния министър проверката на ДАНС и прокуратурата вече е започнала: „Свързах се с ръководителя на ДАНС и с представители на прокуратурата и поръчахме независими външни одити, както и одити на нашата собствена дирекция. Никой не е нарочен, никой не е обвинен. Но сме длъжни да проверим натрупаните сигнали, които не са малко".


http://www.pueron.org/pueron/forum/ : http://www.pueron.org/pueron/forum/

© 2000-05 Snitz Communications

Close Window